Главная » Як позбутися від » Сертифікат відповідності бетон м 150

Сертифікат відповідності бетон м 150

Сертифікат відповідності сприяє завоюванню довіри

Тільки переконавши потенційних замовників і споживачів у якості та безпечності своєї продукції або послуг підприємство можете зайняти міцні позиції на сучасному ринку і зберегти їх в умовах конкуренції. Одним з найбільш ефективних і загальновизнаних інструментів підтвердження відповідності продукції і послуг регламентованим вимогам є сертифікація.

Сертифікація – це процедура, за допомогою якої третя (незалежна від виробника/постачальника та споживача) сторона документально засвідчує, що продукція або послуги відповідають встановленим вимогам щодо якості і безпеки.

Наявність сертифіката відповідності на продукцію або послуги сприятиме формуванню позитивного іміджу Вашого підприємства, допоможе Вам довести потенційним партнерам свою компетентність і надійність, завоювати довіру споживачів і замовників, підвищити конкурентоспроможність і розширити ринки збуту.

Орган сертифікації ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» акредитований Національним агентством з акредитації України (атестат акредитації № 1О231) на компетентність щодо проведення робіт із сертифікації.

Сфера нашої акредитації включає понад 600 найменувань продукції і послуг, у тому числі: електропобутове та аналогічне обладнання; машини та устаткування; технологічне обладнання для харчової та м'ясо-молочної промисловості; кабельно-провідникова продукція; світлотехнічна продукція і комплектувальні вироби до неї; насоси, компресорне, холодильне та гідравлічне обладнання; будівельні матеріали, вироби та конструкції; харчова продукція і сировина; мийні засоби та товари побутової хімії; сільгосптехніка; нафтопродукти; перукарські послуги; послуги харчування; послуги з тимчасового розміщення та ін.

У нас Ви можете сертифікувати як окрему партію продукції, так і продукцію, що випускається або імпортується до України серійно. При цьому Ви самостійно визначаєте, за якими показниками потрібно підтвердити її відповідність, а наші фахівці допоможуть Вам обрати найоптимальнішу схему сертифікації.

Сертифікат відповідності на продукцію видається на підставі позитивних результатів її випробувань акредитованою лабораторією. Термін його дії, в залежності від обраної схеми сертифікації, становитиме від 1 до 3 років.

ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» брало активну участь у формуванні вітчизняної системи сертифікації і має багаторічний практичний досвід надання послуг на цьому ринку. Ми є державним підприємством, і всі роботи із сертифікації проводимо в повному обсязі, включаючи випробування продукції. Звернувшись до нас, Ви отримаєте якісну послугу на максимально вигідних для Вас умовах і знайдете надійного партнера.

Ми налаштовані на довгострокові ділові відносини, тому цінуємо кожного клієнта і наша діяльність ґрунтується на принципах неупередженості, компетентності, конфіденційності, відкритості і відповідальності.

Довіра споживача – ключ до успішного розвитку Вашого бізнесу, а сертифікат відповідності, виданий нашим органом сертифікації, – гарантія якості, підтверджена ДЕРЖАВНИМ підприємством.

Реферати українською

Реферати українською » Строительство » Підтвердження відповідності важкого товарного бетону класу В15

Реферат Підтвердження відповідності важкого товарного бетону класу В15

>Пооперационний контроль на заводах ЗБК здійснюється виробничо-технічним персоналом цехів під методичним керівництвом Служби та з участю ВТК

з допомогою заводський лабораторії.

До кожного виду випущених виробів має бути складено технологічні карти, у яких відбиваються вимоги до якості матеріалів, напівфабрикатів, і навіть до місцевих умов і режимам і під час окремих операцій технологічного процесу. З урахуванням цих карт становлять спеціальні картипооперационного контролю, у яких встановлюють основні етапи виробничого контролю, його об'єкти і змістом, і навіть способи контролю поки що.

Першим етапом впооперационном контролі є перевірка якості матеріалів і напівфабрикатів на час вступу їх у завод. Така перевірка виробляється працівниками ВТК з участю заводський лабораторії і з перевірки наявності всіх технічних документів, прибулих разом із матеріалами. Без необхідні документи оформлення приймання що прибули склад матеріалів немає, і де вони пускаються до справи до результатів контрольних лабораторних випробувань, відповідальних вимогам відповідних тих нормативних документів чи інших тих нормативних документів. Порядок відбору проб від транспортування кожної що прибула партії матеріалу і знаходять способи лабораторних випробувань встановлюють і здійснюються згідно з чинними нормативними документами.

Контроль якості приготування бетонної суміші залежить від перевірці правильності дозування її складових і ретельності перемішування суміші, і навіть перевірці рухливості чи жорсткості бетонної суміші після його приготування, транспортування і за укладанні. З іншого боку, в зимовий період підлягає контролю температура підігріву складових і найбільш суміші коли їх ізбетоносмесителя і за укладанні в форми.

>Дозирование складових на приготування суміші одна із відповідальних етапів технологічного процесу виробництва бетону. Від точності дозування цементу, заповнювачів, води та різних добавок залежить якість бетонної суміші.

Підлягає систематичного контролю вологість заповнювачів, з урахуванням якої виготовляється уточнення і коригування дозування складових бетонної суміші.

Для контролю вологості піску застосовують приладиВП-1 іЭВП-4, розроблені інститутом ВНДІ залізобетон, принцип чиїх робіт грунтується на визначенні діелектричним проникності контрольованій проби піску.

>Однородность бетону на значною мірою визначається якістю перемішування бетонної суміші. Для одержання однорідної суміші слід контролювати суворе дотримання за оптимальні терміни перемішування, встановлених лабораторією дослідним шляхом з урахуванням рекомендаційСНиП. Контроль за тривалістю перемішування має здійснюватися з допомогою реле часу й забезпечуватися шляхом безвідмовно діючих коштів світловий і звуковий сигналізації. Показник рухливості чи жорсткості бетонної суміші контролюють працівники заводський лабораторії через відбір середньої проби суміші збетоносмесителя чи місці її укладання.

>Приемочний контроль – це контроль готової продукції, за результатами якого приймають рішення про її придатності до поставки споживачеві. Його результати йдуть на виявлення недоліків технологічного процесу внесення змін. Він установлює відповідність якісних показників вимогам ГОСТу і проекту вироби.

При приймання виробів встановлюється відповідністьудобоукладиваемости бетонної суміші, і навіть фактична міцність зразків.

Бетонні суміші необхідно прийняти технічним контролем виготовлювача.

Обсяг партії встановлюють по ГОСТ 18105, але з більш змінній виробленнябетоносмесителя.

>Удобоукладиваемость бетонної суміші кожної партії визначають не менше десь у зміну у виготовлювача протягом 15 хв після вивантаження суміші з змішувача і в споживача не пізніше як за 20 хв після доставки суміші.

Міцність і середню щільність бетонної суміші визначають кожної партії.Проектную марку бетону визначають випробуванням контрольних зразків, розміри яких може бути 100, 150 і200мм.

Зразки відчувають серіями із трьох зразків, а при коефіцієнті варіації, не перевищують 5%, допускається відчувати серії з 2 зразків. Умови тверднення зразків повинні по однаковому режиму.

Середню щільність бетонної суміші характеризують ставленням маси ущільненої бетонної суміші до її обсягу.

Вологість заповнювачів, температуру суміші (за необхідності) визначають не менше десь у зміну, середню щільність суміші в ущільненому безпечному стані і їїрасслаиваемость (за необхідності) – не менше десь у добу, найбільшукрупностьзаполнителя – не менше рази на тиждень.

Періодичність визначення якості бетонної суміші і бетону за показниками, зазначених у договорі споживача, встановлюють за погодженням виготовлювача з споживачем.

Споживач проти неї проводити контрольну перевірку кількості і забезпечення якості бетонної суміші відповідно до вимогами стандарту по методикам ГОСТ 10181.0 – ГОСТ 10181.4.

Результати випробувань контрольних зразків бетону на проектному чи іншому необхідному віці виготовлювач зобов'язаний повідомити споживачеві на його вимогу пізніше як за 3 добу після випробувань.

Принеподтверждениинормируемого показника якості бетону виготовлювач зобов'язаний день результатів випробувань повідомити звідси споживачеві.

Проби бетонної суміші відбирають відповідно до вимогами ГОСТ 10181.0, ГОСТ 10180 і ГОСТ 18105.

Матеріали на приготування бетонних сумішей відчувають відповідно до вимогами стандартів, і технічних умов для цієї матеріали.

>Удобоукладиваемость бетонної суміші (рухливі суміші визначають по осаді конуса чи зраспливу конуса, жорсткі – по приладуВебе, наджорсткі – по прилад

>Вебе-Н зпригрузом), показникипористости ірасслаиваемости визначають по ГОСТ 10181.0 – ГОСТ 10181.4.

>Температуру транспортованої бетонної суміші вимірюють термометром, занурюючи їх у суміш на глибину щонайменше 5 див.

Готові бетонні суміші доставляють споживачеві транспортом спеціалізованих видів, призначеним для доставки суміші. За узгодженням виготовлювача з споживачем допускається доставляти бетонні сумішіавтосамосвалами.

Застосовувані способи транспортування бетонних сумішей повинні виключати можливість влучення у яких атмосферних опадів, порушення однорідності, втрати цементного розчину, і навіть забезпечувати запобігання суміші їсти дорогою від впливу вітру і сонячних променів.

По завершені терміну зберігання суміш мусить бути перевірено щодо відповідності вимогам стандарту. Що стосується відповідності суміш можна використовувати за призначенням.

>Транспортирование суміші від місця її підготовка до місцеві укладання підлягає систематичного контролю. Неправильне транспортування суміші можуть призвести до розшарування і порушення її однорідності, втрати цементного молока і розчину.

3.1 Порядок проведення робіт з сертифікації

Підтвердження відповідності продукції входять такі види робіт:

- Вибір заявником органу з підтвердженню відповідності, випробувальною лабораторії;

->Заявка направляти до органу із підтвердження відповідності для проведення підтвердження відповідності продукції;

-Рішення органу з підтвердженню відповідності за заявкою і вибір схеми сертифікації;

-Договірні відносини між органом із підтвердження відповідності, випробувальною лабораторією і заявником по взаємному співробітництву при сертифікації продукції (схема 3), договір між органом із підтвердження відповідники заявником виконання робіт з підтвердженню відповідності продукції;

->Заявка та установчий договір на випробування продукції між заявником і випробувальною лабораторією (схема 3);

-Укладання про ідентифікації продукції;

-Акт відбору зразків;

-Документація,оформляемая випробувальною лабораторією під час приймання, випробуванні, зберіганні, утилізації і повернення зразків;

-Протокол сертифікаційних випробувань;

-Програма і акт перевірки умов виробництвасертифицируемой продукції;

-Експертний висновок щодо результатам сертифікації продукції (схема 3);

-Сертифікат відповідності. Реєстр сертифікатів відповідності.

3.1.1 Вибір заявником органу з підтвердженню відповідності, випробувальною лабораторії

ТОВ «>Железобетонний комбінат», організовуючи обов'язкове підтвердження відповідності випущеної їм продукції, вибирає щодо підтвердження відповідності органу з сертифікації -ВКф АТ «Національний Центр Експертизи і Сертифікації» (надаліОПС) і іспитову лабораторію - ЦентрСертификационних випробуваньВКГТУ їм.Д.Серикбаева (надалі Іл).

Орган із підтвердження відповідники випробувальна лабораторія акредитовані і мають у своєму області акредитації товарний бетон.

3.1.2Заявка вОПС для проведення сертифікації продукції

У заявці вВКф АТ «>НаЦЭкС», для проведення підтвердження відповідності будівельної продукції заявник повідомляє (докладання А):

1) Найменування, адресу підприємства-виготовлювача, посаду, прізвище, ім'я, по батькові особи, має право підписи первинних документів.

>2)Наименованиезаявляемой на підтвердження відповідності продукції і на схему підтвердження відповідності.

>3)Требования і нормативні документи щодо відповідності яким перевіряється продукція.

>4)Серийность виготовлення продукції.

>5)Дополнительние (за необхідності) відомості.

Заявник зобов'язується дотримуватися правил підтвердження відповідності, які у Державної системі технічного регулювання Республіки Казахстан, забезпечувати якість продукції не нижче підтвердженого сертифікатом відповідності, своєчасно оплачувати витрати на підтвердженню відповідності.

>Заявка оформляється підписами уповноваженого особи від підприємства, головного бухгалтера і печатками.

3.1.3 РішенняОПС за заявкою і вибір схеми підтвердження відповідності

Після розгляду заявкиВКф АТ «>НаЦЭкС» оформляє рішення щодо заявці (додаток Б).

У письмовому рішенні в заявціВКф АТ «>НаЦЭкС» наводить:

номер схеми через яку пройдуть підтвердження відповідність.

найменування і позначення НП щодо відповідності вимог яких проведено оцінку продукції;

Рішення в заявці підписується керівникомВКф АТ «>НаЦЭкС» і скріплюється печаткою.

3.1.4 Договірні відносини міжОПС, Іл і заявником по взаємному співробітництву при підтвердженні відповідності продукції

Договір міжОПС і заявником виконання робіт з підтвердженню відповідності продукції приведено у додатку Р.

Оскільки ЦСМВКГТУ не в складіОПС, міжОПС і Іл полягає договору про взаємне співробітництво. З іншого боку, Іл акредитована лише з технічну компетентність, тому наказомОПС вводиться представництвоОПС в Іл.

Договір міжВКф АТ «>НаЦЭкС» і заявником містить: найменування організацій, посади і прізвища уповноважених представників обох сторін, котрі мають підписи договорів; підставу яким діють боку; предмет договору; зобов'язання сторін; вартість робіт і Порядок розрахунку; відповідальність сторін; термін дії договору ЄС і порядок вирішення суперечок; інших умов; юридичні адреси, розрахункові рахунки, підписи й печатки обох сторін.

Заявник приймає він зобов'язання виконання правил технічного регулювання РК, які стосуються як виготовлювача продукції частини забезпечення її якості, оформлення документації, інформуванняОПС про зміни. Орган із підтвердження відповідності, виконуючи сертифікаційні роботи, забезпечує конфіденційність та їхній захист правий і інтересів заявника. Вартість робіт визначається відповідно до існуючих і договору. Термін дії договору визначається терміном виконання усіх робіт із підтвердженню відповідності продукції, зокрема включаються терміни виконання випробувальних робіт окремими Іл. Договір визначає порядок розрахунків - перерахування коштів на початок чи закінчення робіт.

МіжОПС і Іл полягає договору про взаємне співробітництво, у якомуОПС зобов'язується поставляти продукцію сертифікаційних випробувань відповідно до області акредитації Іл за актами відбору, а виконавець зобов'язується в встановлених термінів виконувати сертифікаційні випробування. Розрахунок за виконані роботи з випробувань виконує виготовлювач продукції з Іл. Термін дії договору визначається терміном дії атестата акредитації Іл. Договір підписується уповноваженими особами сторін і закріплюється печатками.

3.1.5Заявка та установчий договір на випробування продукції між заявником і випробувальною лабораторією

Після вибору Іл й отримання рішення зЗаявке на підтвердження відповідності продукції заявником оформляється заявка на укладання договору й проведення сертифікаційних випробувань, у якій вказуються інформацію про підприємстві (найменування, адресу, реквізити), найменуваннясертифицируемой продукції і на зумовлені показники якості, нормативну і технічну документацію продукції, гарантію оплати.

З заявки на сертифікаційні випробування полягає I договір для проведення сертифікаційних випробувань продукції між заявником продукції і на Іл. Договір містить: найменування заявника (замовника) і Іл (виконавця), посади і прізвища осіб, уповноважених і має право підписи договорів; підстави, яким діють боку; предмет договору; вартість робіт і Порядок розрахунків; порядок здачі і приймання робіт; відповідальність сторін; інших умов; термін дії договору ЄС і юридичні адреси сторін, адреси - й реквізити сторін; докладання; підписи й печатки сторін.

До договору докладають:

календарний план робіт (додаток Ж);

протокол домовленості про договірну ціну продукції (додаток І).

Календарний план робіт включає: докладний найменування робіт

(показники і обсяг); терміни виконання; вартість робіт.

Протокол домовленості про договірну ціну продукції включає: повне найменування замовника і виконавця; номер і дату договору; величину договірної ціни, і її можливу зміну (зменшення, збільшення) за виконання певних умов договору; підписи й печатки обох сторін. Протокол домовленості про договірну ціну продукції оформляється після складання договору (додаток Є). У розділі «Предмет договору» записується: загальне найменування виконуваних робіт (сертифікаційні випробування продукції), детально описаних за показниками у календарній плані кошторисі; вимоги до продукції (нормативні і технічні документи); термін здачі робіт з договору.

3.1.6 Укладання про ідентифікації продукції

У процесі відбору продукції відібрані зразки ідентифікуються з еталонними зразками чи його описом відповідно до вимогами тих нормативних документів. Ідентифікація зразків здійснюється проведенням зовнішнього огляду,обмера і порівнянням отриманих результатів з цими тих нормативних документів продукції. Укладання про результати ідентифікації продукції містить: найменування продукції, країни-виробника,организации-изготовителя (юридичну адресу); номер і обсяг партії; код продукції (ТН ЗЕД ЄврАзЕС); результати аналізу; додаткову інформацію; висновки (додаток До).

Результатів аналізу наводяться як: найменування показників, за якими проведено випробування; тих нормативних документів, які визначають показники ідентифікації; норми показників за діючими документам; методу ідентифікації; тих нормативних документів і розповсюдження документів, якими проводилося підтвердження показників ідентифікації продукції; результату ідентифікації. Укладання підписується органом, виконуючим відбір продукції замовником.

3.1.7 Акт відбору зразків

Відбір зразків продукції, виробляєОПС. Відбір зразків виробляється представникомОПС у присутності директора ТОВ «ЗБК». Роботу відбір оплачує заявник.

Відбір зразків оформляється актом, який містить: найменування й адресаОПС; дату підписати акт; найменування і записуйте адресу заявника; прізвище, ім'я, по батькові представникаОПСотбиравшего продукцію; прізвище, ім'я, по батькові пред'явника продукції, присутнього у доборі і уповноваженого для відбору; найменування тих нормативних документів; номер і дату контракту; номер і дату договору; найменування країни й фірми виготовлювача; найменування зразків продукції; одиниця виміру обсягу добору, і партії; номер і величину (обсяг) партії; дату виготовлення; термін придатності; кількість чи масу відібраних зразків; підписи представникаОПС і пред'явника продукції (додаток Л).

3.1.8 Документація,оформляемая Іл під час приймання, випробуванні, зберіганні, утилізації і повернення зразків

Після оформлення договірних документів між Іл і виробником, і складання акта відбору, зразки продукції, належно своїх упаковані, транспортуються в Іл на сертифікаційні випробування.

Під час проходження пред'явленої на випробування продукції через Іл від приймання до закінчення терміну чинності сертифікату відповідності оформляються такі документи:

- журнал приймання, зберігання, списання і утилізації або повернення

- інструкція про приймання, зберіганні, списання і утилізації або повернення зразків, вступників на випробування, у Іл;

- журнал реєстрації руху спроб і зразківсертифицируемой продукції;

- акт на списання зразків (проб);

-журнал реєстрації результатів випробуваньсертифицируемой

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...