Главная » Як зробити » Сніп бетон і залізобетонні конструкції

Сніп бетон і залізобетонні конструкції

2 Бетонні і залізобетонні конструкції

Вимоги даного розділу Норм поширюються на проектування і виконання робіт з ремонту і підсилення сталевим прокатом, бетоном і залізобетоном бетонних і залізобетонних конструкцій промислових будинків і споруд, які працюють при систематичному впливі температур від плюс 50 0 С до мінус 70 0 С.

У даному розділі розглядається несучі та огороджувальні монолітні і збірні попередньо напружені і без попереднього напруження арматури бетонні і залізобетонні конструкції з важких і легких бетонів одно- і багатоповерхових будинків і споруд різних конструктивних схем, у тому числі безкаркасні і каркасні будинки з повним, неповним і комбінованим рамним чи зв’язевим каркасом для різних умов будівництва.

Вимоги даного розділу Норм не поширюються на ремонт і підсилення армоцементних конструкцій, а також конструкцій бетонів на шлакових і гіпсових в’яжучих.

Викладено правила оцінки несучої спроможності бетонних і залізобетонних будівельних конструкцій (далі-конструкцій) на основі перевірних розрахунків з метою виявлення необхідності їх підсилення, наведено класифікацію методів підсилення, виходячи з характеру і можливих схем руйнування конструкцій.

2.1 Загальні вимоги

2.1.1 При проектуванні ремонту і підсилення конструкцій реконструйованих будинків і споруд в особливих умовах експлуатації (сейсмічні впливи, агресивні середовища, умови підвищеної вологості тощо) слід дотримуватися додаткових вимог до таких конструкцій, наведених у відповідних нормативних документах.

2.1.2. Проект підсилення або ремонту конструкцій слід виконувати на основі матеріалів обстеження, які включають:

- дані про характеристики міцності бетону;

- дані про характеристики міцності сталі;

- перевірні розрахунки, виконані з урахуванням дефектів та пошкоджень.

2.1.3 У процесі обстеження технічного стану залізобетонних конструкцій вивчають наявну проектну та експлуатаційну документацію (паспорт технічного стану будинку чи споруди, робочі креслення існуючих конструкцій, паспорти на конструкції заводів-виробників, виконавчу документацію, виконують (візуальний) огляд та інструментальну оцінку параметрів міцності конструкцій, а також їх експлуатаційних якостей.

2.1.4 Перевірні розрахунки існуючих конструкцій слід виконувати згідно з 1-4 і 6 СНіП 2.03.01 з урахуванням зміни діючого на них навантаження, об’ємно-планувальних вирішень і умов експлуатації, а також виявлених дефектів і пошкоджень з метою встановлення достаньої несучої спроможності і придатності до нормальної експлуатації конструкцій за умов їх роботи, що змінилися. Конструкції, які не задовольняють вимоги перевірного розрахунку, підлягають підсиленню.

Існуючі конструкції не підсилюють, якщо виконуються вимоги 6.8 СНіП 2.03.01.

2.1.5 При перевірних розрахунках використовують розрахункові характеристики міц­ності бетону існуючої конструкції (клас бетону), що визначаються при обстеженні за ГОСТ 10180, ГОСТ 28570. ГОСТ 17624 та ГОСТ 22690.

2.1.6 Якщо при обстеженні конструкції за нормовану характеристику бетону була при­йнята марка, то значення умовного класу бетону за міцністю на стиск слід визначати відпові­дно до вказівок 6.14 СНіП 2.03.01.

2.1.7 При перевірних розрахунках конструкцій, що підсилюються, клас арматурної сталі приймають за даними випробувань відібраних зразків арматури. За неможливості від­бору зразків арматури з конструкції розрахункові характеристики арматурної сталі залежно від її профілю допускається приймати згідно з 6.21 СНіП 2.03.01.

Діаметр, кількість і розташування арматурних стержнів у конструкції визначають шля­хом розкриття і прямих замірів або магнітним методом за ДСТУ Б В.2.6-4 чи радіаційним ме­тодом за ГОСТ 17625.

2.1.8 Матеріали обстеження конструкцій, на основі яких проектують підсилення, повинні містити обґрунтований висновок про категорію технічного стану конструкцій у відпо­відності з нормативними документами з питань обстеження і паспортизації виробничих буді­вель і споруд.

Якщо збільшення навантажень не планується, то:

- при І технічному стані відсутня необхідність у ремонтних роботах;

- при II технічному стані існує необхідність відновлення захисних покриттів конструкції та їх дрібний ремонт;

- при III технічному стані необхідно виконати ремонт чи підсилення конструкції у зви­чайному режимі;

- при IV технічному стані необхідно виконати ремонт чи підсилення конструкції, попе­редньо вживши заходів проти її обвалення.

2.1.9 При проектуванні конструкцій, що підсилюються слід, враховувати необхідність виконання робіт без зупинки виробництва або з короткочасною його зупинкою, а також вимо­ги технології та умов виконання робіт.

При цьому враховують: термін, умови і режими експлуатації, види і величини наван­тажень, інженерно-геологічні та гідро-геологічні умови майданчика, характеристики внутріш­нього середовища, відомості про аварії, що мали місце, та їх причини, зони та ділянки з ра­ніше виконаними підсиленнями конструкцій.

ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ

- елементи будівель і споруд із залізобетону і їх поєднання. Широко застосовуються в багатьох областях стр-ва, в ряді випадків більш доцільні й економічні, ніж конструкції з інших матеріалів.

Залізобетонні конструкції - основний вид конструкцій при стр-ве промислових та складських будівель, силосів, бункерів і резервуарів, водопровідних і канализац. споруд, естакад, фундаментів під прокатні стани і машини з динамічн. навантаженнями, високих димових труб, підпірних стін і ін. Широке застосування залізобетонних конструкцій знаходять у стр-ве мостів, гидротехнич. споруд, теплових електростанцій, при підземних роботах, будівництво аеродромів, доріг, опор і стовпів для ліній електропередачі, зв'язку, освітлення, підвісних доріг та ін. У стр-ве житлових і товариств, будівель все частіше використовуються залізобетонні елементи заводського виготовлення, в тому числі великопанельні. Залізобетонні конструкції - основа довготривалих оборонит, споруд. Значні успіхи досягнуті в стр-ве плавучих залізобетонних доків і судів. На атомних електростанціях влаштовуються залізобетонні огорожі проти радіації.

Суч. залізобетонні конструкції вельми різноманітні. В відповідно з двома осн. видами залізобетону розрізняють залізобетонні конструкції із звичайного і попередньо напруженого залізобетону. Звичайні залізобетонні конструкції класифікують за трьома ознаками - методом виконання, виду арматури та виду бетону; крім того, всі залізобетонні конструкції розрізняються по виду напруженого стану.

Монолітні залізобетонні конструкції, що виконуються безпосередньо на будує, майданчику, в багатьох випадках поступилися місцем більш індустріальним збірних залізобетонних конструкцій заводського виготовлення. Монолітні конструкції застосовуються при нестандартності та малій повторюваності елементів, при особливо великих навантаженнях, а також в спорудах, важко піддаються членению (басейни для плавання, фундаменти під прокатне обладнання та ін.). Нарешті, вони доцільні, коли можуть виконуватися індустріальними методами з використанням інвентарних опалубок - ковзної, переставний (силоси, заводські труби та ін), пересувний (нек-рие оболонки) і ін.

Збірні залізобетонні конструкції все ширше використовуються в стр-ве, особливо житлово-цивільному та промисловому. На конструювання збірних залізобетонних елементів істотно впливають методи їх виготовлення і монтажу. Значний розвиток отримує вироб-у залізобетонних елементів заводським шляхом - в касетних формах, методом вибропроката, виброштампования тощо, при яких досягаються велика швидкість виготовлення і зниження їх ваги. Збірно-монолітні Ж. к. являють собою поєднання збірних елементів з монолітним бетоном, що забезпечує надійний зв'язок між ними.

Звичайні залізобетонні конструкції виконуються головним чином з гнучкою арматурою у вигляді відд. стрижнів або зварних сіток і каркасів» Зварна арматура завдяки її краще заанкерованию дозволяє застосовувати сталь більш високої міцності; цей метод армування є більш індустріальним» залізобетонні конструкції з несучою арматурою (профільний прокат або просторові зварні каркаси) застосовуються порівняно рідко і тільки в монолітному залізобетоні. В цьому випадку проводиться бетонування підвісний опалубці з використанням арматури як несучої конструкції; потрібна підвищена витрата сталі.

Важкий бетон (питома вага більше 1800 кг/м3) широко застосовується в монолітних і збірних Ж. к. Цементно-піщаний бетон, готується способом виброперемешивания, використовується для тонко стінних конструкцій. Залізобетонні конструкції з легкого і пористого бетонів застосовуються гол. чин. з метою отримання полегшених конструкцій, а у житлово-граждою. (і промисловому) стр-ве велике значення набувають їх теплозахисні властивості. Залізобетонні конструкції з жаростійкого бетону всі ширше впроваджуються в буд-во споруд металургія., нафтової і хіміч. пром-сті; їх застосування дає істотну економію металу, спрощує способи зведення і дозволяє відмовитися від дорогих вогнетривів.

В залізобетонних конструкціях арматура зазвичай служить для сприйняття розтягуючих зусиль, у напрямку до яких і розташовуються арматурні стрижні, але в нек-рих конструкціях арматура сприймає стискаючі зусилля спільно з бетоном. Найпростіші залізобетонні конструкції в яких при згині виникають розтягуючі зусилля,плита та балка прямокутного перерізу. В балках опори розташовані по одній лінії вздовж осі, в плитах - за всій ширині, а нерідко і по всьому контуру. При відношенні сторін більше ніж 2 : 1 плита називається балкової, при відносно менше ніж 2 : 1 і опорах по всьому периметру - плитою, опертої по контуру.

Плити і балки можуть бути вільно опертих, з забитими опорами, нерозрізні, консольні. В плиті (балці), вільно лежить на двох опорах і рівномірно навантаженої, згинальні моменти, рівні на опорах нулю, поступово зростають до середини, досягаючи там максимуму; при цьому збільшуються до середини і розтягуючі напруження у нижній зоні плити. У уникнути руйнування плити з-за малого опору бетону розтягу арматура розташовується в зоні розтягування, поблизу нижньої поверхні плити. Плита (балка) з забитими кінцями при інших рівних умовах може мати менший розтин, ніж вільно сперта. Згідно з епюрою згинальних моментів у середній частині такої плити нижні волокна піддаються розтягуванню, а верхні - стиску; у місцях закладення, навпаки, розтягуючі напруги діють у верхній зоні, а напруги стиснення - у нижній. Тому в плиті з забитими кінцями арматурні стрижні розташовуються

як внизу, так і вгорі. Практично тут найбільш доцільна вигнута арматура сприймає розтягуючі напруги і нижній і верхній зонах. У багатопро нерозрізних плитах і балках арматура побудований у відповідності з епюрою найбільших позитивних та негативних моментів. В консольної плити (балці) розтягуючі зусилля виникають у верхній частині перерізу, де і знаходиться арматура. Відповідно із збільшенням моменту плиту біля опори зазвичай роблять товщі.

Арматурні стрижні, що сприймають основні зусилля, називаються робочими. В балкових плит є також розподільні стрижні, необхідні для утримання робочих стержнів на певному відстані, для протидії утворенню тріщин при усадці бетону і коливаннях температури і для кращого розподілу навантаження (зосередженої).

Арматура, призначена для сприйняття стискальних зусиль, може бути розташована двома способами. У першому випадку робочі стержні розташовуються за напрямом стискаючих зусиль. Ця арматура працює спільно з бетоном безпосередньо на стиск. В балках стиснута арматура застосовується, коли обмежені розміри поперечного перерізу. У колонах і стійках таке розташування арматури зазвичай; крім поздовжніх стержнів, в них встановлюються поперечні зв'язки - хомути, к-які перешкоджають выпучиванию поздовжніх стержнів при стисненні і цим підвищують загальний опір елемента стисненню. За другим способом арматура для посилення стиснутого бетону розташовується перпендикулярно напрямку стискаючої сили. Така арматура перешкоджає поперечному розширення бетону і тим самим змушує його працювати в умовах всебічного стиснення, коли опір бетону стиску сильно підвищується. Поперечна арматура звана також непрямої, укладається у вигляді спіралі з круглої сталі або відд. кільцями. У позацентрово стиснутих елементах (стійках рам, арки, склепіння і ін) арматура з одного боку перерізу працює на розтягнення, з іншого - на стиск, але нерідко арматура працює на стиск з обох сторін перерізу.

Монолітні залізобетонні конструкції. В зарубіжній будує, практиці широко поширені ребристі монолітні і безбалочні перекриття; в СРСР вони застосовуються рідше, переважно в пром. стр-ве. Якщо частина бетону, який перебуває в розтягнутій зоні товстої плити і службовця головним чином для зв'язку між розтягнутою арматурою і стиснутої зони перерізу, видалити, залишивши бетон тільки безпосередньо над стрижнями, к-рие звести в групи, то вийде ребриста плита. Така конструкція працює як плита або балка прямокутного перерізу, що має ширину ребристої плити і повну її висоту h. Ребриста плита економічніше і володіє меншим власним вагою, ніж плита прямокутного перерізу, і, отже, при однаковій корисне навантаження зазнає меншого впливу згинального моменту. Тонкі частини плити у проміжках між ребрами випробовують під навантаженням також вигин в іншому напрямку і повинні бути обладнані арматурою, перпендикулярній ребрах.

В ребристому перекриття балки зазвичай йдуть в двох напрямках: головні - по лініях колон; другорядні, що спираються на головні балки,- перпендикулярно їм; плита, перекриває балки, монолітно з ними пов'язана. Арматура концентрується в ребрах, де вона значно сильніше, ніж в суцільний плиті. Дотикові та головні напруги, що розтягують, розподілені у звичайній плиті по значній площі і не грають серйозної ролі, тут в балках (ребрах) мають велике значення, так як сприймаються меншим перетином бетону. Це вимагає посилення ребер поперечної арматурою у вигляді хомутів і відігнутих стрижнів при армуванні відд. стержнями або при зварних каркасах у вигляді поперечних стержнів. В залежності від ширини балки встановлюється один, два або три плоских каркаса (рідко більше). В звичайному ребристому перекритті монолітна плита є балкової і при армуванні її відд. стержнями число їх приймається від 5 до 14 на 1 пог. м. Плити частіше армуються зварними сітками, причому армування можливо безперервне або роздільне.

місцях у плиті виникають головним чином перпендикулярні їм напруги. В таких плитах, як і в балкових, застосовуються зварні сітки, що значно спрощує і прискорює армування.

Ребристі перекриття з плитами, опертыми за контуру, якщо співвідношення сторін плит, утворених перетином балок, менш 1,5. Арматура таких плит в обох напрямках буде робочою. При цьому стрижні, паралельні балках, біля них розташовані рідше, ніж у середині плити, оскільки в цих бетонна плита монолітно безпосередньо пов'язана з колонами, верхня частина (капітель) к-рих з цією метою розширюється зразок гриба (за кордоном такі перекриття називають грибоподібними). Іноді для отримання гладкого стелі залізобетонні капітелі замінюють прихованої в плиті жорсткою арматурою. В залежності від розміщення колон перекриття мають квадратні або прямокутні панелі. Більш економічні квадратні панелі. Прольоти рідко перевищують 6 ж.

Серед монолітних залізобетонних конструкцій мають велике значення різного роду тонкостінні просторові покриття. Нек-рие з них (циліндричні, шедові) легко виконуються в інвентарній пересувній опалубці. У ковзної і переставний опалубці здійснюються монолітні сил оси, водонапірні башти стаканного типу, заводські димарі, телевізійні вежі та ін. висотні споруди.

Збірні залізобетонні конструкції. По виробництву і застосування збірного залізобетону СРСР ві Ж. к. для промислового і житлового будівництва. Періодично випускаються каталоги уніфікованих збірних Ж. к.

Осн. елементи збірного залізобетону - плити, балки і колони - за формою і конструкції відрізняються від монолітних. Поряд з невеликими плитами, широко використовуються великі панелі, застосування яких сприяє макс, індустріалізації буд-ва і кращого використання підйомно-транспортних механізмів. Збірні залізобетонні балки виготовляються різних перетинів - прямокутні, таврові з полицею зверху або знизу, порожнисті, двотаврові, П-образні і ін Найбільш поширені однопрогонові балки; нерозрізні використовуються при ді - нампч. навантаженнях і в сейсмич. стр-ве. Збірні балки зазвичай армують зварними каркасами або нреднапряженной арматурою. Граничний вага елементів масового застосування обмежується кранів вантажопідйомністю: житловому стр-ве зазвичай 1,5, 3 і 5 /п, в промисловому - до 10 т, а в нек-рих випадках - до 40 т і більше. Отд. елементи, як правило, з'єднуються при допомоги дугового електрозварювання металевих закладних частин (сталевих листів, кутників, швелерів або двотаврів) або стрижнів арматури з наступним обетонированием.

Застосовуються дві схеми будівель - з кроком колон 6 ж і 12 ж при прольотах від 6 до 36 ж. Залізобетонні стійки бувають прямокутного і двотаврового перетину, а при особливо великій висоті - двухветвенные (спарені). Збірні фундаменти під стійки влаштовують залізобетонні ступінчасті - монолітні або збірні стаканного типу. Як поперечних несучих конструкцій при прольотах від 12 до 24 м найчастіше використовуються залізобетонні попередньо напружені двосхилі балки, а при прольотах до 36 м - залізобетонні ферми. Більше поширення отримали сегментні ферми з попередньо напруженим нижнім поясом. Для будівель з плоскою покрівлею використовуються залізобетонні ферми з паралельними поясами, у к-рих попередньою напрузі піддаються нижній пояс і розтягнуті елементи решітки. По балках або фермам укладаються попередньо напружені ребристі панелі розміром (3 і 1,5) м X 6 м і (3 і 1,5) мХ Х12 м або двухконсольные панелі 3 мХ Х12 м. При кроці колон 12 м нерідко в поздовжньому напрямку встановлюють залізобетонні підкроквяні конструкції для обпирання на них проміжних поперечних несучих ферм.

Поряд з площинними системами покриттів застосовуються вигідні в техніко - економічному відношенні просторові тонкостінні системи - різного роду оболонки і складки, збірні або збірно - монолітні. На рис. 7, а і б приведені схеми двох збірних великопрольотних оболонок - пологою оболонки двоякої кривизни, що перекриває площа 40 мХ Х40 л і більше, а також покриття у вигляді бондарних склепінь прольотом до 100 м. Головна особливість цих оболонок - збірні елементи (плоскі або криволінійні) заводського виготовлення, з к-рих покриття збираються на місці. Крім великопрольотних оболонок, розробляються н впроваджуються збірні і збірно-монолітні оболонки різних розмірів - циліндричні довгі і короткі, оболонки у вигляді гиперболич. параболоїдів, хвилясті з армоцементу та ін. Для зовнішніх стін при кроці колон 6 м застосовуються панелі розміром 6 м X 1,2 і 6 л*X 1,8 л; при кроці 12 м доцільно встановлювати попередньо напружені панелі довжиною 12 м. У будинках з мостовими кранами вантажопідйомністю від 5 до 30 т використовуються залізобетонні попередньо напружені підкранові балки прольотом 6 ж або 12 м.

У збірних багатоповерхових пром. будівлях, в залежності від характеру вироб-ва, навантажень і умов виготовлення конструкцій, застосовують балкову або безбалкових схему перекриттів. Для більшості виробничих будівель встановлена сітка колон бмХбм і 9мХбм; при цьому при навантаженні до 1000 кг/м2 рекомендується переважне застосування сітки 9л* X 6 м; при навантаженнях 2000 і 2500 кг/м2 - 6жХ 6 м.

У будівлях схеми балочної з залізобетонним каркасом та самонесучими стінами фундаменти, як правило, бувають монолітні залізобетонні триступінчаті, колони квадратного або прямокутного перерізу з консолями, на к-рие укладають збірні прогони таврового перерізу або, для кращого використання висоти поверхів, прямокутного перерізу з бічними поличками; по прогонах укладають ребристі або багатопустотні настили. В будівлях безбалочной схеми на колони прямокутного (або круглого) перерізу з невеликими консолями встановлюють квадратні капітелі, на к-рие з чотирьох сторін укладають надколонные плити-балки з чвертями, а на них - середні квадратні плити. Плити - балки і квадратні плити - суцільного перерізу або багатопустотні. Вага відд. елементів до 5 т. На час монтажу капітелі з'єднуються з колонами за допомогою зварювання закладних деталей. Замонолічення бетоном забезпечує надійне з'єднання. Плити-балки з'єднуються з капітелями при допомогою зварювання сталевих деталей.

Збірно-монолітні залізобетонні конструкції менш индустриальны, ніж збірні. Застосовувати їх доцільно при великих динамічних впливах від установок, при необхідності членування на великі споруди елементи, якщо при цьому використання потужних кранів невигідно, при наявності в перекриттях багатьох прорізів і отворів, що ускладнюють застосування типових збірних елементів, і в ряді інших випадків.

Часто в збірно-монолітних залізобетонних конструкціях розтягнуту зону утворюють збірні елементи, що служать опалубкою, а стиснуту зону - звичайний монолітний бетон або залізобетон. Взимку бетонування збірно-монолітних Ж. к., як і монолітних, пов'язане з деякими труднощами. Приклад збірно-монолітного міжповерхового перекриття. Зі збірного таврового ирогона перекриття випускають догори хомути та після укладання збірних ребристих настилів і додаткових стерж - граничних стану: по несучої здатності (міцності або стійкості), по деформаціям (жорсткості) і за освітою тріщин або граничного їх розкриттю. Завдання розрахунку зводиться до забезпечення для даної конструкції гарантій проти наступу в ній того чи іншого розрахункового граничного стану в період експлуатації.

В зв'язку з новими поглядами на міцність конструкцій і їх граничний стан і необхідністю уніфікувати методи розрахунку конструкцій з різних матеріалів метод розрахунку Ж. к. в СРСР був переглянутий. При діяло раніше методі розрахунку на стадії руйнування з єдиним загальним коефіцієнтом запасу не могли бути враховані можливі коливання фактичних навантажень, міцнісних характеристик матеріалів, розмірів перерізів і пр. Більше правильно оцінюються ці відхилення, а отже, і несуча здатність конструкції при розрахунку за граничними станами. Розрізняють три спротиву, представляють собою нормативні опору, помножені на відповідні коефіцієнти однорідності матеріалів і коефіцієнти умов роботи бетону та арматури а також коефіцієнт умов роботи конструкції т і геометричної характеристики перерізу S. При розрахунку несучої здатності граничне стан, наприклад, згинальних елементів характеризується сприйняттям повного зусилля розтягнутою арматурою при повному використанні опорів бетону і арматури стиснутої зони. Епюра стискаючих напружень у бетоні приймається прямокутної при напругах, рівних розрахункового опору бетону стиску при вигині RK і напруження в арматурі, що дорівнює її розрахунковому опору. Величини розрахункових зусиль (М, N і Q) в міцнісних характеристик матеріалів (Ra і i?a). Величину розрахункових зусиль в перерізах елементів в більшості випадків слід було б визначати з урахуванням пластич. деформацій. Однак застосування цього розрахунку поки обмежена і в багатьох випадках статич. розрахунок виробляють, припускаючи пружну роботу конструкції.

За рубежем розрахунок залізобетонних конструкцій проводиться зазвичай за методом «пружного залізобетону», тобто за типовим напруженням. Однак у социалистич. країнах і в нек-рих капиталистич. (Австрія, Англія, Бразилія, США) у ряді випадків застосовують також розрахунок на стадії руйнування. Метод розрахунку за граничними станами введено, наприклад, в Угорщині.

Літ.: Мурашев В. І., Сигалов Е. Е., Байків В. Н., Залізобетонні конструкції. Загальний курс, під ред. П. Л. Пастернаку, М., 1962; Сахновський К. В., Залізобетонні конструкції, 8 изд., М., 1959; Пастернак П. Л., Антонов К. К., Дмитрієв С. А., Залізобетонні конструкції, М., 1961; Довідник проектувальника, під ред. Ст. В. Мурашева, [т. 5], М., 1959; Гвоздьов А. А., Розрахунок несучої здатності конструкцій за методом граничної рівноваги, М., 1949; Інструкція по розрахунку статично неопределимых залізобетонних конструкцій з урахуванням перерозподілу зусиль, М., 1960; Берг О. Я., Фізичні основи теорії міцності бетону і залізобетону, М., 1961; СН і П, ч. 2, розд. В, гол. 1 - Бетонні та залізобетонні конструкції. Норми проектування, М., 1962.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...