Главная » Як зробити » Собівартість бетону М200 своїми руками

Собівартість бетону М200 своїми руками

Склад і пропорції бетону М200

Бетон М200 – це найбільш поширений вид товарного бетону. Він застосовується при заливанні фундаменту і сходового перекриття, при облаштування стяжки підлоги, доріжки та інших конструкцій, до яких не висуваються особливі вимоги. Завдяки своїм технічним характеристикам, бетон М200 вважається найбільш вигідним у співвідношенні «ціна – якість».

Марка означає межа міцності на стиск (вимірюється в кілограм-сила на квадратний сантиметр – кгс/см2). Тобто бетон марки 200 витримує навантаження до 200 кілограм-сил на сантиметр квадратний, значить, має достатню міцність і витримує значні навантаження.

Якість бетону М200

Розглянемо інші показники бетону марки 200:

 • клас міцності на стиск – B15 (150 кгс/см2);
 • рухливість (осадка конуса) – П2 (5-9 см), П3 (10-15 см), П4 (16-20 см);
 • морозостійкість – F100 (100 циклів замерзання – відтавання);
 • водонепроникність: W4 (існують марки від W2 до W20).

Щільність бетону М200 залежить від щільності крупного заповнювача (щебеню) і кількості води, що і лежить в діапазоні від 1500-1600 кг/м3 у легких складів до 2500 кг/м3 – у важких.

Переваги бетону М200

Порівняно з іншими марками бетону, він має такі переваги:

 • велика сфера застосування в побутовому і промисловому будівництві;
 • використання у виробництві для виготовлення залізобетонних поясів, плит перекриття, дорожніх плит, перемичок та інших бетонних виробів;
 • гарна сполучуваність з металевою арматурою;
 • підходить для конструкцій без підвищеної навантаження і вологості;
 • невисока ціна.

Склад і пропорції

У різних виробників складу бетону М200 може змінюватися, залежно від виду та якості компонентів, але базові складові завжди одні і ті ж. Для виготовлення застосовують:

 • цемент марки 400-500;
 • просіяна, висушений пісок;
 • вапняний, гравій або гранітний щебінь 3-х фракцій (2-5; 5-10; 10-20);
 • вода.

Іноді в склад бетону марки 200 вносять різні добавки: пластифікатори, гідрофобізатори, стабілізатори та інші. Їх наявність залежить від сфери застосування і необхідних технічних характеристик бетону.

Варто зауважити, що міцність і довговічність бетону безпосередньо залежить від якості складу, тому його варто купувати у перевірених заводів-виробників або реалізаторів.

Згідно ГОСТу, витрата матеріалів на бетон М200 наступний (у кг/м3): цемент – 265, пісок – 860, щебінь – 1050, вода – 180, пластифікатор – 4,8. Таким чином, виходить бетон з умовним позначенням П3 В15 F50 W2 (бетон класу В15 з рухливістю П3, морозостійкістю F50 і водонепроникністю W2). Але так вважати незручно для тих, хто хоче замісити бетон самостійно.

Набагато краще розглядати співвідношення частин. Пропорції бетону М200: цемент – 1 частина, пісок – 2,8 частини, щебінь – 4,8 частини. Вода повинна становити 20% загального обсягу. Бажано брати промитий пісок і щебінь – це звільняє його від шкідливих добавок. Для підвищення щільності замість щебеню використовують гравій.

Якісним і довговічним буде бетон М200, склад і пропорції відповідають вимогам Госту. Важливо, щоб складові були добре домішані, що досить складно зробити вручну. Необхідно використовувати потужну бетономішалку, а після замісу розчин використовувати.

Себестоимость бетона м200

Ни одна стройка не может обойтись без бетона. Этот материал необходим для создания самых ответственных конструкций: фундамента, колонн, балок и плит перекрытия. Без знания физических свойств бетона и пропорций его приготовления частному застройщику не следует браться за работу.

В этой статье мы рассмотрим технические характеристики популярных марок смеси М200 и М300. Расскажем вам о том, где они используются, чем отличаются и дадим полезные рекомендации по их самостоятельному приготовлению.

Бетон данной марки используется для заливки стяжек пола, изготовления подпорных стенок и лестниц. Из него можно делать дорожки на участке, площадки перед гаражами и хозяйственными постройками. Кроме этого, раствор М200 оптимален для заливки фундаментов под тяжелые заборы из камня и кирпича, а также для изготовления тротуарной плитки.

Для ленточных и плитных фундаментов эта марка подходит, но при условии, что на них будут возводиться здания высотой не более 2 этажей.

По крупности заполнителя – щебня выделяют две разновидности бетона М200:

Мелкозернистый (фракция щебня 2-5 мм);

Крупнозернистый (размер щебенки 20-40 мм).

Первый вид используют для изготовления тротуарной плитки, перемычек, лестниц и других изделий, формируемых в опалубках небольшого объема. Благодаря мелкой фракции смесь равномерно распределяется в форме. Крупнозернистый бетон идет на фундаменты, подпорные стенки и другие объемные конструкции.

Средняя плотность смеси М200 составляет 2400 кг/м3. Прочность на сжатие обозначается числом, стоящим после буквы М. Для бетона марки 200 она составляет 200 кг/см2.

В паспорте любого бетона можно встретить такие характеристики, как водонепроницаемость (W) и морозостойкость (F). Водонепроницаемость для частного застройщика не имеет большого значения. Способность монолитной конструкции выдерживать давление воды учитывают при строительстве емкостей и гидротехнических сооружений.

Средний показатель морозостойкости (F) М200 составляет 100 циклов замораживания и оттаивания. Один цикл в естественных условиях эксплуатации примерно равен одному сезону (осень-зима, зима-весна). Это значит, что конструкции из этого материала в условиях мягкого климата сохраняют свою прочность на протяжении 50 лет.

У бетона марки М300, который мы рассмотрим далее, способность сопротивляться попеременной заморозке и оттаиванию в два раза выше (F200). Поэтому его применяют для строительства в регионах с резкими перепадами сезонных температур и суровыми зимами.

По внешнему виду он ничем не отличается от более низких марок. В этом для покупателя кроется определенная опасность. Поэтому кроме заводского сертификата качества необходимо провести испытания образцов.

Купив готовый раствор, заполните им 3-4 стандартных «кубика». Их можно изготовить из доски или толстой фанеры (размер 15х15х15 см). После твердения при температуре +20 — +23С в течение 28 суток их следует отвезти на анализ в любую стройлабораторию. Получив результаты испытаний, вы будете знать фактическую прочность конструкций, которые вы построите из тяжелого бетона.

Прочность бетона М300 на сжатие составляет 300 кг/см2. Этого достаточно для строительства фундаментов многоэтажных зданий, заливки панелей перекрытий и других ответственных конструкций (колонн, балок, перемычек).

Марка и класс бетона. В чем разница?

Традиционное обозначение марки бетонной смеси (М) новый стандарт дополнил понятием «класс» (В). Марка измеряется в кг/см2, а класс в мПа. В цифровом выражении эти прочностные характеристики не совпадают, что вносит путаницу при выборе. Зная об этом, заводы указывают для своей продукции обе величины. Нам же важно понять, в чем заключается разница между маркой и классом.

Марка обозначает среднюю прочность на сжатие стандартного образца. Ее получают, проводя испытания 3 или 6 бетонных кубиков. Класс, напротив, определяет не усредненную, а гарантированную ГОСТом прочность данного материала.

Бетону М200 присвоен класс В15. У раствора М300 класс прочности В22,5. Это значит, что первый вид бетона с вероятностью 95% выдерживает при испытаниях давление в 15 мПа (153 кг/см2). Для второго вида значение разрушающей нагрузки составляет 22,5 мПа (229 кг/см2). Коэффициент перевода мПа в привычные нам кг/см2 составляет 10,2.

Следует отметить, что понятие класса на стройке не прижилось. Поэтому до сих пор о прочности бетона судят по его марке, отдавая «дань уважения» нормативу на уровне технической документации.

Расчет пропорций для приготовления бетонов М200 и М300

Это очень важный момент, о котором следует рассказать подробно. Принцип «сыпь больше, будет крепче» здесь не приемлем.

Во-первых, перерасход цемента – прямые убытки для застройщика. Во-вторых, бездумное добавление вяжущего вещества и других компонентов бетонной смеси дает на выходе продукт, свойства которого непредсказуемы. Последствия такого подхода, как вы понимаете, могут быть весьма плачевными.

Технические условия для производства бетонных смесей содержатся в ГОСТ 7473-2010. Количество цемента регламентирует СНиП 5.01.23-83. На практике намного удобнее руководствоваться краткими «выжимками» из технологических нормативов, составленных специалистами бетонного производства.

Для приготовления бетона марки 200 из цемента М-400 на стройплощадке можно пользоваться пропорциями, приведенными в таблице №1.

Марка бетона Массовый состав Ц:П:Щ, кг Объемный состав на 10 л цемента П:Щ, л Количество бетона из 10 литров цемента, л

М200 1:2,8:4,8 25:42 54

М300 1:1,9:3,7 17:32 41

Из таблицы №1 видно, что для приготовления бетона М200 на 10 литровое ведро цемента М-400 нужно взять 25 литров песка и 42 литра щебня.

Марку 300 можно сделать, взяв на 10-ти литровое ведро цемента (М-400) 17 литров песка и 32 литра щебня.

Пользуясь данной таблицей, можно легко определить массовые доли составляющих бетонной смеси в килограммах (столбец №2) и узнать объем каждого компонента в литрах (столбец №3).

Сколько воды добавлять в бетон?

Очень важный момент – количество воды, необходимой для замеса. Ее вес должен быть равен половине веса (не объема!) используемого цемента.

Однако, чтобы раствор не получился слишком жидким, воду нужно лить частями. Это связано с тем, что заполнители песок и щебень могут быть переувлажнены.

Если вам удобнее отмерять компоненты в килограммах, то учтите следующее: у воды вес равен объему (1 кг = 1 литр). Поэтому на 10 кг (литров) воды нужно брать 20 кг цемента.

В случае ведерного дозирования нужно помнить о том, что 1 кг цемента занимает объем примерно 0,77 литра. Поэтому его объем на одно 10-ти литровое ведро воды будет равен: 20 кг х 0,77 = 15,4 литра или одно 15 литровое ведро.

С учетом всего сказанного для замеса бетона М200 на 1 килограмм цемента марки 400 нам нужно взять 0,5 кг (литра) воды. Вес песка (2,8 кг) и щебня (4,8 кг) мы находим во втором столбце таблицы №1. В четвертом столбце указано количество бетона в литрах, которое можно получить из 1 литра цемента. Эта информация будет полезна при закупке.

При использовании цемента марки 500 расход цемента и песка можно взять из таблицы №2.

Марка бетона Массовый состав Ц:П:Щ, кг Объемный состав на 10 л цемента П:Щ, л Количество бетона из 10 литров цемента, л

М200 1:3,5:5,6 32:49 62

М300 1:2,4:4,3 22:37 47

Диапазон цен за 1 м3 бетона М200 и М300

Стоимость готового бетона зависит от региона, стоимости цемента и инертных наполнителей. Существенное влияние на отпускную цену оказывает и объем закупки.

Средняя стоимость марки М 200 (В15) в 2017 году на гранитном щебне в центральном регионе России составляет 3300-3500 рублей за 1м3. При покупке бетона этой же марки, но приготовленного на более дешевом гравии цена снижается до 3100-3300 руб./м3. В Сибири и на Дальнем Востоке за данную марку продавцы просят больше 3700-4000 руб./м3.

Смесь марки 300 с гранитным наполнителем в столичном регионе продают в среднем по 3700 рублей за 1м3. Материал на гравии стоит дешевле – 3500-3600 руб./м3.

При оптовой закупке стоимость бетона марок 200 и 300 снижается вы среднем на 10-15%.

Практика показывает, что при ручном приготовлении цена данных марок получается дешевле заводского на 20-30%. Однако, в этом случае всю ответственность за его качество придется брать на себя.

Себестоимость бетона м200 фото

Самостоятельное изготовление бетона

Несмотря на все преимущества использования готового товарного бетона, довольно часто строители вынуждены замешивать бетонную смесь или цементный раствор непосредственно на строительной площадке. В основном изготовление бетона своими руками актуально при заливке небольших железобетонных конструкций, стяжек, ступеней лестниц, дорожек и т.п.

Давайте рассмотрим, в каких ситуациях логично изготовлять самодельный бетон:

 • Требуется малый объем бетонной смеси. То есть ситуации, когда доставка бетона миксером не рациональна или не возможна. Как правило, минимальный объем доставки заводской бетонной смеси - 4-5 кубов.
 • Бетонные работы ведутся постепенно, с интервалами. Те случаи, когда одномоментное бетонирование затруднительно. Например, заливка сложных многоярусных железобетонных конструкций, отдельных ригелей, свайно-ригельных фундаментов и т.п.
 • Затруднен проезд к объекту автобетоносмесителей или бетононасоса. Если стройплощадка находится в старой застройке, или дорожное полотно не пригодно для проезда тяжелой техники.
 • Объект находится в значительной удаленности от бетонного завода. В данном случае из-за высокой стоимости транспортировки может существенно увеличиться окончательная цена куба бетона с доставкой.

Стоит заметить, что расхожий миф о дешевизне самодельного бетона далек от реальности. Произведя примитивные арифметические действия, вы можете легко убедиться в этом. Достаточно просто суммировать стоимость всех затрат и цену компонентов, входящих в состав бетона.

Изготовление бетона - пропорции и себестоимость

Давайте на пальцах прикинем себестоимость изготовления бетона в домашних условиях. В качестве примера рассмотрим условный рецепт бетонной смеси средней марки м200-м300 и среднюю стоимость основных компонентов, необходимых для изготовления кубометра готового бетона.

 • Цемент м500 в количестве 300-350 кг (0.25 куба). На сегодняшний день цена мешка цемента заводской фасовки (нормального веса, состава и качества) варьируется в диапазоне от 140 до 200 рублей за 50 кг мешок. Соответственно, на куб смеси уйдет 6-7 мешков на сумму 1100-1200 рублей. (Не забудьте прибавить сюда стоимость доставки цемента на объект. В зависимости от необходимого кол-ва мешков, транспортировка может внести в копилку себестоимости и 300, и 500 рублей на куб. Если конечно вы не повезете мешки с цементом в багажнике своей легковушки )
 • Песок в количестве 600-700 кг (0.4-0.5 куб.м.) Песка придется брать больше чем надо, ибо помалу не возят. ЗИЛок с 4 кубами песка обходится в среднем 2500-3000 рублей. КАМАЗ песка стоит 5000-6000 рублей и привезет 8-10 кубов. Итого, на куб "ляжет" около 500-700 рублей.
 • Щебень - 1100-1200 кг (0.7-0.8 куб.м.) Здесь все аналогично песку. Только стоит щебень около 1500 рублей за куб с доставкой. Опять же, два куба не привезут. Придется брать минимальную партию 4-5 кубов. Итого, щебень подкинет в топку себестоимости куба самодельного бетона ещё 1300-1400 рублей.
 • Вода - 150-180 литров. Наконец-то можно расслабиться. Вода у нас практически ничего не стоит. Считай сэкономили.

Сразу замечу, что не стоит рассматривать эти цифры как догму. В зависимости от того, какие сырьевые компоненты используются, меняется и рецептура. По ряду причин на разных бетонных заводах, технология изготовления бетона и пропорции основных компонентов, входящих в его состав, могут ощутимо отличаться.

Что же мы видим в результате нехитрых арифметических подсчетов. Примерно в 3100-3500 деревянных рублей обойдутся нам лишь компоненты для изготовления бетона своими руками. Если вы будете месить его самостоятельно, то это будет окончательная стоимость. Хотя свои руки тоже чего-то стоят :-))) Если вы не планируете свои единственные выходные или отпуск провести с лопатой и ведром, стоит подумать о привлечении рабочей силы со стороны. А это тоже стоит денег. Пара человек за день может замесить 3-4 куба бетона. Обойдется это шоу в 2000-3000 рублей. Что добавит к стоимости изготовления куба бетона ещё 500-1000 рублей.

Итого, в сухом остатке мы получили себестоимость изготовления бетона своими руками 3000 - 4500 рублей за кубометр смеси. К слову сказать, заводской готовый бетон с доставкой вам обойдется в 2600-3000 рублей за куб. Ну да не будем о грустном. Даешь торжественный первый замес!

Как замесить бетон

Казалось бы, какая разница - как смешивать между собой все компоненты? Знай себе, соблюдай пропорции, и дело в шляпе. Все так, да не так… Растворимый кофе или какао пьете иногда? Что будет если в чашку с кипятком сыпануть ложку другую какао? Правильно! Комки будут. Цемент ведет себя почти так же. Чтобы избежать таких казусов с комкообразованием неплохо было бы цемент перемешать с песком и только потом добавить воду. Щебень стоит засыпать в последнюю очередь.

В зависимости от требуемого количества бетона, могут применяться как ручные, так и механизированные методы замешивания. Из механизированных методов самым распространенным является замешивание бетона в бетономешалке (бетоносмесителе). Бетономешалки отличаются размером, ценой и живучестью. Приобретение бетоносмесителя для разового приготовления бетона - не логично и не оправдано. Бетономешалка средней паршивости стоит около 10000 рублей. Именно на эту сумму подорожают приготовленные вами кубы.

Если в ваши планы не входят дополнительные расходы на приобретение бетономешалки, вы можете воспользоваться старой ванной, корытом, банальным листом жести и ещё чем-нибудь похожим. Все это крайне нетехнологично, допотопно, неудобно, но это всего лишь плата за экономию.

Немаловажное значение имеет выбор самих компонентов. Желательно использовать мытый песок (речной). Он свободен от глиняных включений, что особенно важно при зимнем бетонировании. Не растворенные в воде комки глины зимой могут изрядно попортить "шкуру" вашему сооружению. При замерзании они отрывают ощутимые куски бетона, и поверхность отлитой конструкции покрывается дырками, похожими на выбоины от пулеметной очереди.

Огромное значение имеет и правильный выбор цемента для изготовления бетона или раствора. Розничная продажа цемента и цены на него - это тема для отдельного разговора. Здесь лишь замечу, что надо быть предельно внимательным при покупке. Не стоит взирать лишь на этикетки и маркировку на мешках. Могут обозвать как угодно и насыпать туда все, что будет под рукой. Старайтесь приобретать продукцию известных брендов на заводах или у прямых дилеров. И да будет вам счастье.

Щебень тоже должен быть мытым. Грязная щебенка - потенциальный враг качественного бетона. Помните это. Выбор щебня для бетона обычно обусловлен требованиями к заливаемой конструкции. Гранитный и гравийный щебень обладают большей прочностью, морозостойкостью, долгожительством и ценой. Бетон затворенный на таком щебне более стоек к сезонному воздействию мороза, воды и т.п. Известняковый или доломитовый щебень, как правило, применяются при изготовлении низких марок бетона, используемых для бетонирования незначительных конструкций, без повышенных требований к прочности, водонепроницаемости, морозостойкости.

Вода для бетона нужна тоже чистая, без солей, сульфатов и прочей гадости зачастую присутствующих в колодезной и грунтовой воде. В зимнее и холодное время воду затворения стоит подогревать до 40-60 градусов. Что в общем-то мало помогает, если используются холодные инертные (щебень и песок). Впрочем, это тема для отдельного разговора. Более подробно читайте в статье как бетонировать зимой.

Вот вроде и все. Как и из чего сделать бетон своими руками вы уже знаете. Как выбрать сырье для его замешивания - тоже вроде разобрались. Осталось дело за малым: собраться духом, подготовить необходимые материалы для изготовления бетона и разбить о бетономешалку или старое корыто традиционную бутылку шампанского, и сделать торжественный первый замес. С самодельно изготовленным приветом вам, Эдуард Минаев.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...