Главная » Як зробити » Совок для відбору проб бетону

Совок для відбору проб бетону

Комплект пристосувань для відбору проб

Комплект пристосувань для відбору проб КПО призначений для відбору проб ґрунту, води, харчових продуктів та інших матеріалів, заражених радіоактивними, отруйними речовинами і біологічними засобами для аналізу в лабораторіях.

Для відбору проб грунту використовується висекатель. При ударі висекателя про грунт стакан заповнюється пробою. Після цього натисканням на втулку висекателя проба виштовхується в банку. Для відбору проб твердого та мерзлого грунту використовується свердло. Подрібнений свердлом грунт збирається в банку совком-лопатою.

Для взяття проби сипучих матеріалів застосовується щуп. Проби з допомогою щупа необхідно брати з різних місць мішка (або іншої тари) з поверхневого шару матеріалу.

При відборі проб води з водойми використовується Водозаборник, що дозволяє брати проби з будь-якого рівня води до глибини 30 м. Проби з відкритих поверхонь техніки беруться шляхом взяття мазків тампонами.

Відбір проб для проведення біологічного аналізу проводиться з використанням пенала, в комплекті якого є чотири скляних флакона. Для лову комах в комплекті КПО є сачок.

Комплекси виявлення РХБ обстановки

Класифікація комплексів виявлення РХБ обстановки. Автомобільні комплекси РХБ розвідки. Автомобільні комплекси лабораторного контролю. Повітряні і морські комплекси РХБ розвідки. Засоби збору і обробки даних про РХБ обстановці.

Парус Iнтернет-Консультант

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

19.10.2010 N 29/1-10.2/4640-ЕП

Щодо відбору проб зернових культур

Надаємо для використання у роботі розроблені спеціалістами Управління методичні рекомендації щодо відбору проб зернових культур, що додаються.

У зв'язку з відсутністю відповідного обладнання та атестації експертних підрозділів Управління на право проведення досліджень об'єктів та показників зернових культур, на даний час вирішується питання щодо проведення досліджень в інших науково-дослідних установах України, про що буде повідомлено додатково.

Начальник Управління О.А.Моргун

по відбору проб та зразків зернових культур

Розроблено на виконання

та експертної роботи

від 10.11.2006 р. N 41/1-р

"Щодо розробки методичних

рекомендацій по відбору проб

3.1. Вступ, сфера застосування

Ці методичні рекомендації встановлюють порядок відбору проб зерна, що перебуває під митним контролем, для проведення дослідження. Вони поширюються на зерно зернових і зернобобових культур (за виключенням сої та арахісу), яке призначене для продовольчих, кормових і технічних цілей.

3.2. Процедура відбору проб та зразків

3.2.1. Пристрої для відбору проб

Для відбору проб та розподілення зон відбору застосовують пробовідбірники та щупи згідно розділу 4 ДСТУ ISO 13690:2003 такої конструкції, яка виключає травмування зерна, та наступне обладнання:

- для отримання точкових проб із статистичного об'єму використовують ручні щупи, механічні апарати або апарати з повітряним піддуванням;

- для відбирання проб із мішків використовують мішкові щупи;

- для змішування і розподілення проб використовують совки і ділильні пристрої або апарати автоматичного розподілення;

- ваги лабораторні з похибкою зважування не більше 0,01 г за ГОСТ 24104-80;

- ваги з межею зважування до 20 кг за ГОСТ 23676-79;

- ковші місткістю не менш 200 куб.см;

- ємності для проб.

3.2.2. Обсяг вибірки

Залежно від маси партії та її стану по засміченості відбір точкових проб зі струменя переміщуваного зерна проводять у кількості, що зазначена в табл. 1.

3.2.3. Відбір точкових проб із залізничних або транспортних вагонів, вантажних автомобілів, із барж і суден

Проби для дослідження відбирають з кожного завантаженого вагона, вантажного автомобіля, баржі або судна по всій глибіні партії.

Кількість точкових проб визначають в залежності від маси партії в наступному порядку:

- від партії масою до 15 т відбирання проб для дослідження проводять у 5 точках

- від партії масою від 15 т до 30 т відбирання проб для дослідження проводять у 8 точках

- від партії масою від 30 т до 500 т відбирання проб для дослідження проводять не менше ніж у 11 точках

- від партії масою понад 500 т проби для дослідження відбирають згідно з таблицею 2.

Розрахунки для одержання даних, наведених у таблиці 2, проводять, використовуючи позначкову систему, наступним чином:

- добувають корінь квадратний із числа, що показує тоннаж статистичного об'єму. Розділяють отримане значення на два і округлюють до наступного цілого числа. Це значення покаже мінімальну кількість точкових проб, яку необхідно отримати. Якщо умови вказують, що для отримання достовірних результатів відносно усереднення проб необхідно відібрати більшу кількість точкових проб, то їх отримують із проб, що відбирають довільно в різних місцях об'єму.

Кількість точкових проб

для партії зерна масою більше ніж 500 т

Точкові проби з автомобілів відбирають механічним пробовідбірником або вручну щупом.

Механічними засобами точкові проби відбирають не менше ніж з трьох різних точок.

3.2.4. Відбір проб для дослідження із елеваторів, бункерів або складів

Точкові проби необхідно відбирати по всій глибині партії. Для виконання цієї вимоги необхідно використовувати відповідні інструменти.

Розрахунок кількості точкових проб проводиться, використовуючи позначкову систему, наведену у п.п. 3.2.3.

3.2.5. Відбір точкових проб при навантаженні (вивантаженні) зерна

Точкові проби при навантаженні (вивантаженні) зерна у вагони, судна, склади й силоси елеватора відбирають зі струменя переміщуваного зерна у місцях перепаду механічним пробовідбірником або спеціальним ковшем шляхом перетинання струменя через рівні проміжки часу протягом усього періоду переміщення партії. Для того, щоб забезпечити вимоги, які зазначені в табл. 1, періодичність відбору точкових проб встановлюють залежно від швидкості переміщення зерна, маси партії, стану по засміченості. Маса однієї точкової проби повинна бути не менше ніж 100 г.

3.2.6. Відбір точкових проб зерна, що зберігається в силосах елеватора та на складах з похилими підлогами

Точкові проби зерна, що зберігається в силосах елеватора та на складах з похилими підлогами, відбирають у процесі випуску зерна із силосу або секції складу відповідно до вимог п. 3.2.5.

3.2.7. Відбір точкових проб з мішків

Точкові проби відбирають із різних частин мішка (наприклад, із верхньої частини, середини і нижньої частини) за допомогою мішкового щупа згідно з таблицею 3.

3.3. Складання об'єднаної проби

Об'єднану пробу одержують як сукупність точкових проб. Всі точкові проби зсипають у чисту, суху, міцну, незаражену шкідниками хлібних запасів тару, яка виключає зміну якості зерна, та ретельно перемішують.

При використанні механічного пробовідбірника для відбору проб з автомобілів, точкові проби змішуються в процесі відбору проб і утворюють об'єднану пробу.

3.4. Виділення середньої проби Маса середньої проби повинна бути 2,0+-0,1 кг. Якщо маса об'єднаної проби перевищує 2,0+-0,1 кг, то виділення середньої

проби з об'єднаної проводять на дільнику. Допускається складання середньої проби ручним способом методом квартування. Для цього об'єднану пробу висипають на стіл із гладкою поверхнею, розподіляють зерно у вигляді квадрата й змішують його за допомогою двох коротких дерев'яних планок зі скошеним ребром. Змішування проводять так, щоб зерно, захоплене із протилежних сторін квадрата на планки в правій і лівій руках, зсипалося на середину одночасно, утворюючи після декількох перемішувань валик. Потім зерно захоплюють із кінців валика й одночасно з обох планок зсипають на середину. Таке перемішування проводять три рази, після чого об'єднану пробу знову розподіляють рівним шаром у вигляді квадрата і планкою ділять по діагоналі на чотири трикутники. Із двох протилежних трикутників зерно видаляють, а у двох, що залишилися, зерно збирають разом, перемішують наведеним раніше способом і знову ділять на чотири трикутники, з яких два йдуть для наступного розподілу. Так роблять доти, доки у двох трикутниках не буде (2,0+-0,1) кг зерна, що і складе середню пробу.

При відборі проб від великої однорідної партії зерна при навантаженні (вивантаженні) судна середню пробу складають у такий спосіб:

- із точкових проб, відібраних відповідно до вимог табл. 1 за певний відрізок часу (година або дві), складають проміжну пробу, яку ретельно змішують і виділяють з неї середню пробу масою 2,0+- 0,1 кг. В залежності від кількості відрізків часу таких проб буде декілька. Після закінчення навантаження (вивантаження) зерна у трюмі або пароплаві усі середні проби, виділені із проміжних, поєднують і з них виділяють загальну середню пробу, яка включає в себе аналітичну та контрольну проби.

3.5. Направлення проб на дослідження

Проби необхідно доставляти для дослідження якнайшвидше. При транспортуванні проб до експертного підрозділу Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи або іншої установи (організації) необхідно забезпечити збереження проб у незмінному стані шляхом захисту від прямих сонячних променів, нагрівання чи охолодження, вологи, тощо.

Методика відбору проб та органолептичні дослідження харчових продуктів і готових блюд

МЕТОДИКА ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ І ГОТОВИХ СТРАВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЇХ ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛІЗУ. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА МЕТОДИКА ПРОФІЛАКТИКИ АЛІМЕНТАРНИХ ТА АЛІМЕНТАРНО-ЗУМОВЛЕНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ. ГІГІЄНІЧНІ ОСНОВИ ЛІКУВАЛЬНО-ДІЄТИЧНОГО ТА ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ВИПАДКІВ ХАРЧОВИХ ОТРУЄНЬ.

Методика відбору проб та органолептичні дослідження харчових продуктів і готових блюд

Гігієнічна експертиза харчових продуктів і готових блюд проводиться:

- періодично, в плановому порядку;

- спорадично, при рейдових перевірках харчоблоків, об¢єктів громадського харчування;

- екстренно, у випадках виникнення харчових отруєнь, захворювань аліментарної етіології, при грубому порушенні санітарного режиму харчових об¢єктів (їдалень, кафе, ресторанів, харчоблоків лікарень та ін.)

Метою гігієнічної експертизи харчових продуктів можуть бути:

- визначення товарних якостей продуктів, оформлення сертифікатів;

- виявлення наявності фальсифікації, порушень хімічного складу продуктів;

- з метою контролю термінів реалізації продуктів;

- визначення ступеню псування продуктів при їх зберіганні та можливостей подальшого зберігання;

- визначення епідеміологічної та токсикологічної небезпечності продуктів (мікробного обсіменіння, забруднення пестицидами, іншими токсикантами, амбарними шкідниками, пліснявою тощо);

- визначення ступеню шкідливості тари, посуду, обладнання, інвентарю та інших.

Методи відбору проб для лабораторного аналізу залежать від виду продуктів (сипучі, поштучні, рідкі, в тарі, без тари і т.д.). Вибирають середню пробу, яка відображала б якість всієї партії продовольства.

Сипучі та тверді харчові продукти (крупа, зерно, борошно, тверді жири та ін.) відбирають спеціальними щупами, ножами (мал.. 1), совками з різних місць тари чи партії продовольства (до 10 зразків, з яких розмішують середню пробу масою до 1 кг).

Мал. 1. Циліндричний ніж Журавльова для відбору проб хліба

Рідкі і м¢які харчові продукти спочатку розмішують (мутовкою, струшують), відбирають з різної тари, партії продукту, отримуючи середню пробу.

Закриті консервовані продукти відбирають з партії поштучно, у першу чергу – підозрілі (бомбажні консерви, з пошкодженою тарою).

Проби м¢яса відбирають зрізанням з туші, напівтуші та з обов¢язковим відбором кісток, суглобів.

Сипучі, тверді продукти без тари та поштучні відбирають у поліетиленові мішечки, рідкі – в скляну тару. Проби обов’язково опечатують, пломбують. Складається акт відбору проб, який підписується особою, яка відібрала пробу, та відповідальною особою продовольчого об’єкту. До проби додається супровідний бланк, в якому приводяться паспортні дані продовольчого об’єкту, маса чи кількість зразків проб, мета лабораторного дослідження, адреса лабораторії, куди зразок направляється, дата і година відбору проби, підпис особи, яка відібрала пробу.

Органолептичні дослідження харчових продуктів (і готових блюд) не потребують спеціального оснащення, а тому можуть виконуватися не лише в лабораторії, а і на самому продовольчому об’єкті, при відборі проб.

Спочатку слід ознайомитися з документацією продовольчого об’єкту, з накладними, сертифікатами на партію продовольства, дату поставки. Далі оглядають умови зберігання, обробки продуктів, наявність холодильників, санітарний стан об¢єкта, стан тари, маркіровка (терміни зберігання та реалізації продукта та ін.).

Вивчають зовнішній вигляд зразків продуктів (при денному світлі), їх колір, відтінки, як ознаки несвіжості, псування чи фальсифікації, підозрілі вкраплення, плями відмінного від продукту кольору та ін. За допомогою лупи виявляють наявність амбарних шкідників, фінн, а з компресоріусмом – личинки трихінел (мал. 2, 3, 4, 5)

Мал. 2. Амбарні шкідники та їх личинки

(1 – великий борошневий хрущ; 2 – суриманський мукоїди; 3 – малий борошневий хрущ; 4 – амбарний довгоносик; 5 – рисовий довгоносик; 6 – горохова зерновка; 7 – рудий борошноїд; 8 – зернова вогневка; 9 – борошнева вогневка; 10 – прикидашка злодій; 11 – зернова міль; 12 – млинева вогневка; 13 – борошневі кліщі)

Мал. 3. М’ясо, уражене фінами (зародками свинячого чи бичачого солітера)

Мал. 4. Зародки трихінел у свинині

Мал. 5. Компресоріум для виявлення у свинині личинок трихінел

Консистенція визначається пальпаторно – натискуванням на продукт (м’якуш хліба, м’ясо). У свіжих продуктах ямка виправляється, у несвіжих – залишається.

Запах у свіжих харчових продуктів приємний, специфічний, у несвіжих – неприємний, навіть гнильний. Ряд продуктів у свіжому вигляді зовсім не повинні мати запаху.

Смак визначають в останню чергу, пересвідчившись у безпечності продукту. При підозрах на псування чи забруднення мікробами, отруйними речовинами смак не визначають.

Іноді використовують також слух (плюскіт в консервних банках при їх недостатньому заповненні, відсутність шипіння газованих напоїв, наявність шипіння при бродінні кваснини тощо).

При органолептичних дослідженнях в лабораторії використовують також пробну варку бульйонів з досліджуваних продуктів, у першу чергу - м¢ясних.

Дата добавления: 2015-09-12 ; просмотров: 14 | Нарушение авторских прав

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...