Главная » Як зробити » Специфікація на поставку бетону зразок

Специфікація на поставку бетону зразок

Як заповнити специфікацію до договору поставки товару за зразком

Специфікацією називається список найменувань поставляється або товару, що купується, в якому вказуються одиниці виміру і кількість продукції, а також повна інформація про її виробника. Даний документ є обов`язковим письмовим додатком до договору на поставку. У статті пропонуємо скачати бланк специфікації до договору поставки товару (doc).

Специфікація заповнюється, узгоджується і підписується обома сторонами договору до моменту поставки товару. Бланк специфікації прикладається до договору поставки товару як додаток. Пропонуємо скачати зразки інших специфікацій: до договору купівлі-продажу завантажити, до договору надання послуг завантажити.

Інструкція до складання

Так як державою не встановлено певна форма специфікації до договору поставки, вона виконується в довільній формі на окремому аркуші у вигляді таблиці або списку, що складаються з 8 стовпців. В шапку бланка повинні входити: його номер, дата підписання, позначення про його приналежність до якогось договору.

Далі заповнюються найменування організацій. Найголовніше - всі дані повинні бути достовірними і внесені правильно: найменування, як постачальника, так і покупця, прописується повністю.

Потім в бланк специфікації заносяться порядковий номер, найменування продукції, що поставляється (повинно бути ідентично найменуванню в накладній), сертифікація товару, одиниця його виміру, кількість, вартість договору поставки без ПДВ, сума ПДВ, вартість з ПДВ.

Також в специфікацію додатково вносяться: ціна на додаткові роботи і послуги, пов`язані з постачанням, вимоги до упаковки продукції. Завершує заповнення специфікації внесення реквізитів сторін (повинні бути такими ж, як і в договорі). Вони пишуться внизу, під таблицею.

Грунтуючись на специфікацію до договору поставки, здійснюється приймання товару. У бланку можуть бути позначені умови поставки, її терміни, вид розрахунку, день платежу і його сума, а також інформація про місце вивантаження товару.

Особливості форми специфікації

На бланку повинна бути зазначена дата укладення даної угоди. Якщо під час поставки продукції був порушений один з пунктів специфікації, то дана дія вже підлягає застосуванню штрафу за невиконання умов договору . Специфікація до договору на поставку товару повинна бути завірена підписами та печатками обох сторін договору. За умови відсутності одного з підписів сторін договору специфікація вважається неузгодженою і неукладеним, що звільняє від виконання її пунктів. Як і договір поставки, документ виконується в 2 примірниках, кожен з яких видається на руки постачальнику і покупцеві.

Завантажити зразок заповнення

Завантажити специфікацію до договору поставки. зразок заповнення в форматі word

Специфікація на поставку бетону зразок

Договір на виготовлення та постачання продукції

Акціонерне товариство "АТЕК" в особі директора Матвійчука Івана Петровича, що діє на підставі Статуту Акціонерного товариства, затвердженого 14 травня 1991 р., назване у подальшому "Постачальник", з однієї сторони, і Московське підприємство оптової торгівлі запасними частинами до механізованих агрегатів шляхового будівництва в особі управителя контори Петрова Ігоря Володимировича, що діє на підставі Положення про підприємство, затвердженого 14 червня 1990 р., назване подалі "Покупець", з другої сторони, уклали цей договір про подане нижче.

І. Предмет договору

1.1. Постачальник зобов'язується виготовити і поставити продукцію, а покупець прийняти її і оплатити в термін, зазначений у доданій до цього договору специфікації, яка є невід'ємною частиною договору.

2. Якість і комплектність продукції

2.1. Якість продукції, що підлягає постачанню, має відповідати державним стандартам і технічним умовам.

2.2. Постачальник зобов'язаний на кожну партію продукції, що постачається, видати сертифікат, що посвідчує відповідність продукції вимогам стандарту або технічних умов.

2.3. Продукція, що постачається, підлягає обов'язковому маркіруванню згідно з вимогами стандарту або технічних умов.

3. Тара й упакування

3.1. Продукція, що постачається, пакується у тару відповідно до вимог стандартів, або технічних умов, зазначених у доданій до договору специфікації.

3.2. Кожне упаковане місце повинно мати маркірування на тарі, упаковці або бірці згідно з державним стандартом або технічними умовами.

4. Ціна продукції і умови франко

4.1. Постачальник відвантажує продукцію на адресу покупця за цінами, передбаченими діючими прейскурантами. Дослідні зразки продукції оплачуються покупцем за калькуляцією, розробленою постачальником і погодженою з покупцем.

4.2. Продукція, виготовлювана за цим договором, відвантажується на адресу покупця на умовах франко-станція призначення.

5. Термін і порядок відвантажування продукції

5.1. Продукція, що постачається за цим договором, відвантажується на адресу покупця щоквартально однаковими партіями, а у середині кварталу - щомісячно.

6. Умови розрахунку

6.1. Розрахунок за цим договором між постачальником і покупцем проводиться виставленням рахунку на інкасо, тобто з застосуванням акцептованої форми розрахунків.

6.2. У випадку зміни покупцем рознарядки на постачання продукції і зазначення іншого вантажоодержувача постачальникові надається право вимагати у нього виставлення акредитиву для попередньої оплати вартості продукції, що підлягає відвантажуванню на його адресу.

7. Порядок кількісного і якісного приймання

7.1 Приймання продукції за кількістю і якістю проводиться покупцем у відповідності до інструкцій про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення, затверджених Державним арбітражем.

8. Додаткові умови договору

8.1. Після відвантаження постачальником продукції за рознарядками покупця на адресу організацій, розташованих у районах Далекої Півночі, на Сахаліні, Камчатці або Курильських островах, ця продукція підлягає відправленню у особливо міцній тарі, що виключає псування і ушкодження вантажу на шляху руху.

9. Майнова відповідальність сторін

9.1. Майнова відповідальність сторін регулюється нормативними актами, встановленими діючим законодавством.

9.2. Кількість продукції, недопоставленої постачальником у один здавальний період (квартал), додається до іншого здавального періоду. У цьому разі покупець має право накласти на постачальника штрафні санкції за загальну кількість недопоставленої продукції у межах шестимісячного терміну давнини.

10. Порядок розглядання суперечок і підсудність сторін

10.1. Усі суперечки з цього договору розглядаються в органах арбітражу:

стосовно кількості - за місцем знаходження постачальника; стосовно якості - за місцем знаходження покупця.

11. Сума договору

11.1. Загальна вартість продукції, що підлягає постачанню, визначається у розмірі 17 574 тис. крб. (сімнадцять мільйонів п'ятсот сімдесят чотири тис. крб.).

Примітка. У випадку зміни ціни на продукцію, що поставляється, відповідно змінюється сума договору, що оформлюється додатковою угодою між сторонами.

12. Термін дії договору

12.1. Термін договору встановлюється з 1 січня до ЗІ грудня 19__р.

13. Юридичні адреси сторін

13.1. Постачальник - м. Київ, Проспект Перемоги, 98/1, тел. 446-15-26.

Розрахунковий рахунок Н 53444-31586 у Акціонерному банку "Інко".

Покупець - м. Москва, 1-14, В.Тульський пров., 53, тел. 621-54-46.

Розрахунковий рахунок М 35756-18456 у Інкобанку м. Москви.

Специфікація на поставку бетону зразок

Поняття Актуальність договору поставки визначається широкою поширеністю даного договору в сфері підприємницької діяльності. Цей договір іноді називають підприємницькою чи торговою купівлею-продажем. На українському ринку ще недавно складалася ситуація, коли підприємці укладали даний договір, не приділяючи належної уваги його оформленню та змісту, користуючись готовими погано пропрацюваними зразками і не беручи до уваги всіх особливостей даного договору. У міру розвитку ринкової економіки та ускладнення економічних зв'язків угоди з поставки стають все більш об'ємними, зачіпаючи такі питання як комплектність товару, його приймання та гарантійне обслуговування.

  1. дата укладення договору, як правило, не збігається з датою виконання;
  2. товар, який поставляється повинен володіти загальними ознаками - формою, вагою, кольором і т.д.
  3. передбачається можливість поставки майбутніх речей (замовник може придбати ще не існуючу річ, яка буде зроблена, поставлена ​​і передана йому лише в майбутньому).

В даний час на правове регулювання відносин договору поставки направлені десятки різнорівневих нормативних актів (як цивільно-правових, так і суміжних галузей права, як приватного, так і публічного права). Предмет Предметом договору поставки можуть бути будь-які не вилучені з обігу речі. У більшості випадків вони визначаються родовими ознаками (числом, мірою, вагою), проте чинне законодавство не перешкоджає і продажу індивідуально-визначених речей. Це випливає з наведеного в ЦК поняття договору поставки. На момент укладення договору постачальник, як правило, ще не має в своєму розпорядженні товарів для поставки.

  1. Предмет договору - це умови договору поставки про товар, про його найменування, кількості і якості. Встановлюючи предмет договору, сторони договору поставки повинні точно вказати назву продукції (товару), не допускається підміна, а також номери стандартів, технічних умов, артикулів та інших необхідних документів, на відповідність яким належить перевіряти продукцію (товари), яка надійшла. У тих випадках, коли мова йде про товари одного найменування, але з різними ознаками, сторони зобов'язані передбачити це умовами договору поставки в тексті договору. Якщо продукція, яка поставляється має складні характеристики. Тоді їх опис дається окремо в спеціальному додатку - "Специфікація товару", яка є невід'ємною частиною договору поставки.
  2. Термін поставки - умова про передбачені в договорі поставки тимчасових періодах, протягом яких постачальник повинен передати товар покупцеві. Без вказівки терміну поставки договір не вважається укладеним.

При відсутності даних узгоджених умов договору поставки, він не вважається укладеним.

До додаткових умов договору поставки належить:

  1. Оплата договору поставки. Ціна і порядок розрахунків в договорі поставки не визначається законодавчими актами. Є ряд документів у вигляді прейскурантів, тарифів тощо, які, як правило, виходять безпосередньо від постачальника. Порядок розрахунків з оплати договору поставки сторони також можуть встановити на свій розсуд: одноразовий платіж, стовідсотковий аванс, спеціальний графік платежів і т.д.
  2. Періоди поставки товару. У випадку, коли сторонами передбачена поставка товарів протягом строку дії договору поставки окремими партіями і терміни поставки окремих партій (періоди поставки) у ньому не визначені, то товари повинні поставлятися рівномірними партіями помісячно, якщо інше не випливає із закону, інших правових актів, змісту зобов'язання або звичаїв ділового обороту. Поряд з періодом поставки договором можуть бути передбачені й графік поставки: декадний, погодинної, добовий і т.д.
  3. Страхування товару. Сторони договору поставки можуть обумовити умову договору поставки про страхування товару, причому витрати по страхуванню може взяти на себе покупець або постачальник, а також тягар страхових витрат сторони можуть поділити між собою.
  4. Порядок передачі товару від постачальника покупцеві. У тексті договору може міститися така умова договору поставки як порядок передачі товару - яким чином покупець повинен вести приймання поставлених товарів, місце і час передачі товару та ін.

Відсутність у договорі поставки вищезазначених додаткових умов договору поставки, не тягне за собою визнання договору поставки неукладеним або недійсним. Форма Форма договору поставки повинна відповідати нормам ЦК про укладення угод. Угоди юридичних осіб між собою та з фізичними особами повинні відбуватися в простій письмовій формі. Це правило поширюється і на фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи. Таким чином, юридичним особам і підприємцям рекомендовано проводити оформлення договору поставки в простій письмовій формі.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...