Главная » Як зробити » Спецодяг для роботи з бетоном

Спецодяг для роботи з бетоном

Спецодяг для роботи з бетоном

§ 4. Забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту

Для створення заходів щодо охорони праці власнику або уповноваженому ним органу щорічно необхідні значні грошові та матеріальні кошти. Порядок і мета використання цих коштів визначаються в колективних договорах.

На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих умовах, працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту.

Норми спецодягу складені за виробничою ознакою і розраховані на застосування незалежно від профілю та відомчої належності підприємства. Практично це означає, що на будь-якому підприємстві може бути застосована не одна, а декілька галузевих норм і залежно від того, на якому виробництві зайнятий працівник, за тією нормою йому повинні видавати спецодяг.

Спецодяг і спецвзуття, що видаються працівникам, повинні бути зручними в роботі, належної якості, відповідати вимогам державних стандартів і технічним умовам, розміру і зросту працівників. Заміна одного виду спецодягу іншим, як правило, не допускається.

Спецодяг і спецвзуття є власністю підприємства. Тому власник або уповноважений ним орган зобов'язаний організувати їх комплектування та утримання. Видача замість спецодягу та спецвзуття матеріалу для їх виготовлення або грошових сум для їх придбання не дозволяється. У той же час власник або уповноважений ним орган повинен компенсувати працівникові витрати на придбання спецодягу та інших засобів індивідуального захисту, якщо встановлений нормами строк видачі цих засобів порушено, і працівник був змушений придбати їх за власний кошт.

У разі дострокового зношення цих засобів не з вини працівника власник або уповноважений ним орган зобов'язаний замінити їх за свій рахунок. Строки ношення спецодягу (в тому числі зимового) вираховуються з дня фактичної видачі його працівникам в календарному, а не сезонному вирахуванні.

Підприємство зобов'язане замінити або відремонтувати спецодяг і спецвзуття, яке прийшло в непридатність до закінчення встановленого строку ношення з причин, що не залежать від працівника. Така заміна здійснюється власником або уповноваженим ним органом за участю представника профспілкової організації.

Повернені працівником спецодяг і спецвзуття по закінченні строку ношення, але ще придатні для використання, мають бути відремонтовані і використані за призначенням. Одяг, не придатний для ношення, може бути використаний для ремонту. Видача спецодягу і спецвзуття, що були у користуванні в інших працівників, можливе тільки після прання, ремонту та дезинфекції. Строки ношення такого одягу визначаються комісією.

Прання, дезинфекція і ремонт спецодягу, спецвзуття і запобіжних засобів проводиться за рахунок підприємства в період, коли працівники не зайняті на роботі (вихідний день), або під час перерви між робочими днями чи робочими змінами.

Забороняється виносити спецодяг і спецвзуття за межі підприємства. Для його збереження власник або уповноважений ним орган зобов'язаний надавати працівникам спеціально обладнанні приміщення (гардеробні). У випадках, коли за умовами роботи спеціально обладнані приміщення не можуть бути надані (на лісозаготівлі, геологорозвідувальних роботах тощо), спецодяг може перебувати у неробочий час у працівників, що повинно бути передбачено в правилах внутрішнього трудового розпорядку чи колективному договорі. Відповідальність за збереження спецодягу в цих випадках несуть самі працівники.

Теплий спецодяг і спецвзуття (костюми ватні, куртки ватні, штани, валянки тощо) повинні видаватись працівникам з настанням холодної пори року. Час користування цим спецодягом (початок і кінець зимового періоду) встановлюється власником або уповноваженим ним органом спільно з профспілковою організацією з урахуванням місцевих виробничих і кліматичних умов.

Засоби індивідуального і колективного захисту видаються працівникам на час виконання тих робіт, для яких вони передбачені. Вони також можуть бути закріплені за певними робочими місцями і передаватись однією зміною іншій. У цих випадках спецодяг і засоби захисту видаються під відповідальність майстрів та інших осіб з адміністративно-технічного персоналу. Засобами захисту вважаються костюми ізолюючі, засоби захисту органів дихання, ніг, рук, голови, обличчя, очей, органів слуху, засоби захисту від падіння з висоти тощо.

Правом на одержання безоплатного спецодягу, спецвзуття і запобіжних засобів користуються також учні індивідуального і бригадного навчання, особи, які навчаються в професійних навчально-виховних закладах усіх рівнів акредитації під час виробничого навчання чи проходження практики, а також працівники, які тимчасово виконують роботу за професіями, щодо яких чинними галузевими нормами передбачене забезпечення працюючих спецодягом, спецвзуттям і захисними пристосуваннями.

На роботах, пов'язаних із забрудненням тіла, видається мило у кількості 400 грамів на місяць. При негативному впливі на шкіру людини шкідливих речовин безоплатно видаються змивачі або знешкоджуючі речовини.

Перелік робіт і професій, робота на яких дає право працівникам на одержання мила, змиваючих і знешкоджуючих речовин, встановлюється власником або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим органом.

Для змивання бруду під час роботи і після її завершення повинні бути обладнані умивальники з рушниками або повітряними осушувачами рук.

Медичними установами визначений докладний перелік токсичних речовин, для нейтралізації яких працюючі повинні вживати молоко. Молоко є продуктом профілактичного харчування, який підвищує опір організму негативним чинникам виробничого середовища, нормалізує деякі обмінні процеси і функції організму. Виходячи з визначеного переліку власник підприємства або уповноважений ним орган за погодженням з профспілковим комітетом затверджує перелік професій і робіт, при виконанні яких працівникам повинно видаватись молоко.

Молоко видається робітникам і службовцям у дні, коли вони фактично виконують роботи з шкідливими умовами праці і зайняті на цих роботах не менше половини робочого дня (зміни).

За робочу зміну, незалежно від її тривалості, працівники одержують по 0,5 літра молока. У виняткових випадках натуральне молоко за погодженням з медико-санітарною частиною або місцевою санітарно-епідеміологічною станцією може бути замінено рівною кількістю кефіру, простокваші, ацидофільного молока або мацоні.

Там, де виробляються і переробляються антибіотики, замість свіжого молока повинно видаватись кисле молоко або виготовлений на основі молока колібактерин.

На роботах, пов'язаних з впливом свинцю, видавати молоко не рекомендується, оскільки воно містить кальцій, що легко засвоюється. Надмірне введення в організм кальцію викликає негативну реакцію при свинцевій інтоксикації. Тому при роботі з свинцем і його сполуками замість 0,5 літра молока повинно видаватись 8-10 грамів пектину у вигляді мармеладу або концентрату пектину з чаєм.

Студентам і аспірантам вищих навчальних закладів, аспірантам науково-дослідних установ при проходженні практики або виконанні роботи, що дає право на одержання молока, також видається молоко за рахунок підприємств і організацій, де проходить така практика чи робота.

Молоко у зв'язку з шкідливими умовами праці видається у день роботи. Не можна видавати молоко за одну чи декілька змін наперед, а також за минулі зміни. Оскільки видача молока має цільове призначення, не можна видавати замість молока гроші або відпускати молоко додому. Робітники і службовці не одержують молока у дні їх відсутності на підприємстві незалежно від причини цієї відсутності, а також у дні роботи на інших дільницях, де видача молока не передбачена.

На роботах з особливо шкідливими умовами праці працівникам видається лікувально-профілактичне харчування. Перелік професій і посад, робота на яких дає право на безоплатне лікувально-профілактичне харчування, а також раціони і правила видачі цього харчування затверджуються в централізованому порядку. Якщо працівник відповідно до цього переліку отримує лікувально-профілактичне харчування, то молоко йому не видается, незалежно від того, чи відповідає виконувана ним робота умовам, що дають право на отримання молока.

Лікувально-профілактичне харчування видається у вигляді гарячих сніданків перед початком роботи. В окремих випадках за погодженням з лікувальним закладом допускається видача сніданків під час обідньої перерви. Працівники забезпечуються гарячими сніданками тільки під час роботи саме на особливо шкідливих роботах.

В гарячих цехах, на підземних роботах працівникам повинен бути забезпечений особливий питтєвий режим. Фізичні навантаження при роботах з високою температурою викликають активне потіння організму. Разом з потом з організму працівника виділяються солі і вітаміни. Виникає сильне почуття спраги, хочеться постійно пити. Стає нестабільним артеріальний тиск, частішає пульс, знижується працездатність.

Необмежене вживання рідини збільшує навантаження на нирки і серце. Посилюється потовиділення, що викликає ще більшу спрагу, бажання пити. Скорочення вживання води змушує серце працювати у напруженому ритмі — перекачувати кров, що стала густою від нестачі вологи. Тому для усунення цих фізіологічних відхилень треба правильно організувати питтєвий режим.

Практикою доведено, що найраціональнішим є вживання приблизно півсклянки вологи через кожні півгодини. Такий питтєвий режим не призводить до змін у діяльності серцево-судинної системи і посиленого потовиділення, дозволяє зберегти нормальне самопочуття протягом усієї робочої зміни.

На фізіологічний стан організму, його водно-сольовий обмін і м'язову працездатність позитивний вплив справляють прісна газована вода, чай, молочна сироватка, кисле знежирене молоко, хлібний квас. На особливо жарких роботах газована вода повинна бути підсоленою, містити не більше 0,1 відсотка кухо-ної солі. Це 1 грам солі на один літр води. Постачання підсоленою газованою водою повинно проводитись з розрахунку до 5 літрів на працівника на зміну.

Цехи і виробничі ділянки, де організується постачання газованою підсоленою водою, визначаються органами санітарного нагляду за погодженням з власником або уповноваженим ним органом.

Техніка безпеки при роботі з бетоном

Бетонні роботи важливий компонент будівництва, оскільки вони лежать в основі процесу і впливають на весь її подальший хід. Незаперечна вимога при такому виді діяльності дотримання правил по техніці безпеки.

Звідки виходить загроза для робітника?

Становлять небезпеку для організму людини складові готового бетону. Шкоди здоров'ю наноситься під дією:

Ці речовини здатні викликати дерматити відкритих шкірних покривів. Технологія виготовлення розчину така, що в процесі роботи утворюється пил з в'яжучих компонентів. Вона потрапляє в дихальну систему і провокує її захворювання. Механізми при роботі створюють шум, який по потужності перевищує допустиму межу. Від перебування в такому середовищі страждає нервова і слухова системи. Обладнання під напругою небезпечно, оскільки можна отримати удар струмом.

Охорона праці на сторожі безпеки

До робочого процесу не допускаються люди, які не досягли повноліття. Заборонено використовувати ручний жіноча праця при укладанні та ущільненні бетону. Норми і правила говорять, що всі співробітники проходять інструктажі на місці роботи. Допуском до експлуатації механізмів служить спеціальне посвідчення. Укладати бетонну суміш мають право працівники, які пройшли навчальний курс і отримали відповідний документ.

Без досвіду і знань неможливо успішно здійснити бетонні роботи СПб, адже вони важкі і тривалі. Від якості виконання залежить міцність і стійкість всієї конструкції. На бетонні роботи розцінки визначаються багатьма факторами, наприклад, складністю форм, видом грунту.

Вимоги техніки безпеки при роботі з бетоном:

  • Всьому персоналу видаються засоби індивідуального захисту (респіратори, спецодяг, каски, окуляри).
  • Щоденний обов'язок робочих виконання санітарних норм на будівництві.
  • Перед тим, як використовувати електроприлади, потрібно переконатися, що немає небезпеки ураження струмом. Всі проводи повинні бути підняті над землею, перевірена ізоляція.
  • Не можна втручатися в робочий цикл обладнання до того, як механізм повністю зупиниться. Утворилася при русі суміші пробка ліквідується, коли знизитися тиск бетону всередині жолобів і труб.
  • Лише дочекавшись затвердіння розчину, можна розбирати опалубку. Роблять це, враховуючи послідовність її монтування. Потрібно впевнитися у відсутності факторів, які здатні спровокувати руйнування споруди.
  • Подача бетону виброхоботом передбачає перевірку з'єднання його сусідніх частин і надійність кріплення до страхувального тросу.
  • Використовуючи электровибратор, не можна допускати його переміщення за шланги під напругою. Переноситися на інше місце тільки вимкнений інструмент.
  • Коли робоча поверхня нахилена більш ніж на 200, персонал забезпечується запобіжними поясами.

Знання-велика сила. Правильна поведінка в разі ураження струмом або іншого нещасного випадку, вміння надати першу медичну допомога може врятувати життя потерпілому. Це дуже важливо при складних, небезпечних роботах з бетоном.

Зимовий спецодяг — для комфортної роботи в самих морозних умовах

Зима — холодний, але для багатьох довгоочікуваний сезон. У ці засніжені місяці не відмовляються від свого хобі мисливці і рибалки, не зупиняється робота на підприємствах і будмайданчиках. Єдиний порятунок ентузіастів і фахівців в холодні зимові будні — якісна зимова спецодяг, захищає від холоду, морозу і вітру, і забезпечує безпеку.

У категорію спеціалізованого одягу для суворих зимових умов http://specteks-plus.ru/ входять ватні та утеплені куртки, напівкомбінезони, утеплені жилети та костюми, а також теплі штани і футболки з довгим рукавом. Як правило, їх шиють з темних практичних кольорів або відтінків кольору хакі. Такий одяг наповнюють синтепоновим утеплювачем хутряною підкладкою. При цьому зимова спецодяг володіє «дихаючими» властивостями, завдяки чому підтримує комфортну для тіла температуру.

Ще одна особливість такого спецодягу — вона шиється з міцної тканини, яка буде довго носитися, і при цьому не сковує рухів, зберігаючи комфорт для тих, хто її використовує.

Похожие статьи :

Не секрет, що будівництво - це сфера, працівники якої весь час стикаються з підвищеною небезпекою. Тому спецодяг відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки на будь будмайдан .

Скління балконів сьогодні активно застосовується як в багатоквартирних, так і в приватних будинках. В умовах холодного клімату це одна з можливостей розширити корисну житлову .

У цьому році на виставці IFA в Берліні компанія LG Electronics показала революційний пристрій - платтяна шафа, який одночасно зберігає, розгладжує і очищає одяг. Поки що TRO .

Byblos - Ідеальне рішення для тих, хто, маючи проблеми з простором, не хоче відмовлятися від можливості збільшити кількість корисної меблів. З лінійною і елегантною консолі .

Компанія Panasonic має намір поповнити асортимент своїх кондиціонерів новинкою, якою для роботи не знадобиться електрику. На відміну від звичних кондиціонерів Panasonic, предс .

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...