Главная » Як зробити » Способи прискорення твердіння бетону реферат

Способи прискорення твердіння бетону реферат

Способи прискорювання твердіння бетону.

Добавки прискорювачітужавлення - забезпечують прискорен­ня тужавлення на 25% і більше при температурі повітря (20 ± 2)°С.

Добавки прискорювачітверднення - забезпечують підви­щення міцності бетону на 20% і більше у віці 1 доби тверднен­ня в нормальних умовах - хлористий кальцій і хлористий натрій.

Використання теплової обробки.

Прискорення твердіння бетону досягається також застосуванням цементів високих марок

30. Керування процесом структуроутворення бетону

Структура бетону. Основними структурними елементами бетону є в'яжуче (цементний камінь), заповнювачі і система пор різних за розмірами, походженням і умовами розвитку.

На властивості бетону як будівельного матеріалу важливий вплив робить щільність або пористість його структури, а також характер пористості. В цьому відношенні можна виділити кіль­ка характерних типів структур: бетон з "плаваючим" заповню­вачем, бетон із щільною упаковкою заповнювачів, великопористий бетон із недостатньою кількістю розчину.

Бетон щільної структури складається із су­цільної матриці (цементного каменю), в яку вкраплені зерна другого твердого матеріалу (заповнювача).

Ніздрювата структура відрізняється тим, що в суцільному середовищі твердого матеріалу розподілені пори різних розмі­рів у вигляді окремих умовно замкнутих вічок.

Зерниста структура - це сукупність скріплених між собою зерен твердого матеріалу. Пористість зернистої структури без­перервна і аналогічна пустотності сипучих матеріалів. Зерниста структура утворюється при недостатньому ущіль­ненні бетонної суміші та інших порушеннях технології. Ніздрю­вата структура здебільшого є результатом спеціальних техно­логічних прийомів (наприклад, повітровтягування), спрямова­них на поліпшення фізико-механічних властивостей бетону.

Важливим кількісним параметром структури бетону є також об'ємна кон­центрація цементного каменю, зокрема співвідношення між об'ємами цементного каменю і заповнювачів.

Щільність структури впливає на всі фізико-механічні влас­тивості бетону, особливо на його міцність і довговічність. У середньому щільність звичайних крупнозернистих бетонів зли­тої (суцільної) структури становить 0,85. 0,92. При використанні інтенсивних методів ущільнення і жорстких бетонних сумішей щільність можна збільшити до 0,95. 0,97.

Також на структуру бетону безпосередньо впливають добавки ІІІ класу-регулятори структури і пористості:

Повітровтягуючі добавки – підвищують в ущільненій бетонній суміші вміст повітря на 2-5% за об’ємом, морозостійкість в 2 рази і більше. Додатковий ефект – пластифікація бетонної суміші, зниження розшарування суміші, підвищення марки бетону за водонепроникністю, зниження водопоглинання, зниження міцності бетону.

Піноутворюючі добавки – забезпечують втягування повітря 10-25% введеного в бетонну суміш разом із раніше приготовленою піною, з одержанням поризованої структури бетону; втрата до 25% повітря після 30 хв витримування без зниження міцності.

Газоутворюючі добавки – утворення газу, який виділяється в ущільненій бетонній суміші в об’ємі 1,5 – 3,5%, підвищення морозостійкості бетону в 2 рази і більше. Додатковий ефект – пластифікація бетонної суміші, зниження розшарування суміші, ущільнення структури бетону при твердненні в замкненому об’ємі, підвищення марки бетону за водонепроникністю, зниження водопоглинання.

Повітровтягуючі: клей талів пековий, омилений пекталовий, смола деревна омилена, смола нейтралізована повітровтягувальна, лужний стік виробництва капролактаму, нейтралізований чорний контакт, ГКЖ-10, ГКЖ-11, ПФЛХ, підсилений луг, ЛХД.

Газоутворюючі: полігідросилоксани, пудра алюмінієва.

33. Щільність і водонепроникність бетону

Показник щільності структури бетону Р визначають як від­ношення абсолютного об'єму частинок твердої фази Vа до гео­метричного об'єму бетону V: P = Vа / V

Показник щільності і пористість можна виразити в частках одиниці або в %, помноживши показники на 100.

Щільність структури впливає на всі фізико-механічні властивості бетону, особливо на його міцність і довговічність. У середньому щільність звичайних крупнозернистих бетонів зли­тої (суцільної) структури становить 0,85. 0,92. При використанні інтенсивних методів ущільнення і жорстких бетонних сумішей щільність можна збільшити до 0,95. 0,97.

Істотне значення в забезпеченні водостійкості бетону має його водонепроникність — властивість, характерна навіть для бето­нів щільної структури. Вимірюється значенням гідростатично­го тиску, при якому крізь бетон починає просочуватися вода. Залежно від значення цієї величини бетони за водонепроник­ністю поділяють на марки: W2, W 4, W 6, W 8, W 10, W 12 (число показує тиск води в атмосферах).

Зі зменшенням значення величини В/Ц водонепроникність підвищується.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Графік набору міцності бетону.

Відео: Контроль міцності бетону

Графік набору міцності бетону відображає час, необхідний бетону для досягнення максимальної міцності.

Відео: Сучасні способи прискорення твердіння бетону в будівельних умовах

Процес, при якому розчин бетону набуває певні і стабільні експлуатаційні властивості, а простіше кажучи - марочну міцність, відбувається протягом певного часового інтервалу. Фахівці називають його - період витримування бетону.

Відео: ЖК "трилогія". Хід будівництва, листопад 2015

Розрахунок бетонів - одна з основних задач, яка повинна бути вирішена перед початком будівництва будинку. Тому вам необхідно знати, який компонент і в якій кількості використовувати при виготовленні бетону.

Вплив кліматичних умов на графік набору міцності бетону

У літній період температура повітря дозволяє дозріти матеріалу, згідно з графіком набору міцності бетону. Витримування відбувається без необхідності проведення спеціальних заходів. У людей не знайомих із специфікою проведення робіт з бетоном, може скластися хибне думка про простоту цього процесу при виготовленні відповідальних конструкцій.

Отримання необхідних значень міцності бетону в умовах монолітного домобудівництва пов`язано з розробкою ряду заходів. Їх призначення - це оптимізація процесу витримування і придбання оптимальних фізичних і механічних властивостей бетоном з оптимальним коефіцієнтом варіації бетону. Необхідні заходи проводять поетапно, згідно з розробленим графіком.

Тепла пора року дозволяє звести кількість необхідних заходів до мінімуму. Досить двох етапів:

• Витримка бетону в опалубке-

• Дозрівання після видалення опалубки.

Низькі температури в холодну пору року призводять до необхідності збільшення кількості необхідних заходів для підтримки умов необхідних для набору марочної міцності. В умовах низьких температур процеси полімеризації суміші істотно сповільнюються, і з`являється необхідність додаткового зігрівання бетону або теплової його обробки. У деяких випадках допускається витримування в режимі «пасивного» охолодження. В цьому випадку необхідно вкривати матеріал теплоізоляційним матеріалом і провести його гідроізоляцію.

Контроль над набором міцності бетону

Графік набору міцності бетону сильно залежить від впливу різних чинників, зокрема - кліматичних. Час набору міцності, це значення може відрізнятися для кожного окремого випадку і для її визначення проводять контрольні випробування зразків конкретного матеріалу.

Контроль і управління всіма етапами набору бетоном необхідної міцності поділяють на дві складові. Це витримування бетону під контролем і його подальше дозрівання, спираючись на графік набору міцності бетону. Процес контрольованого витримування триває до набору міцності матеріалом 70%, тобто протягом 5-й - 7-и днів. У цей час необхідно проводити всі необхідні заходи щодо забезпечення необхідних умов і дотримуватися умов витримки.

При подальшому дозріванні багато факторів вже не роблять істотного впливу, є тільки необхідність підтримки необхідної вологості. Для набору залишкової міцності матеріалу потрібно тільки час. За графіком набору міцності бетону, при нормальних умовах, 100% міцності досягається на 28-ту добу.

Прийнято вважати, що при наборі бетоном 70% міцності конструкцію допустимо завантажувати. Набір цього значення бетоном відбувається вже через тиждень після заливки, при нормальних умовах (при температурі від 25 до 30 градусів).

ГОРІЛОПОРОДНІ БЕТОНИ АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДІННЯ / сторінка 2

поточна оцінка 5.0

Метою дослідження є теоретичне і експериментальне обгрунтування одержання горілопородного бетону шляхом встановлення закономірностей формування його мікроструктури, представленою в'яжучим на основі вапна і горілих шахтних порід із підвищеним вмістом втрат при прожарюванні та сірчаних сполук.

вивчити фізико-механічні і хімічні властивості горілих шахтних порід Донбасу як мінеральної сировини для автоклавних бетонів, оцінити їхню однорідність, а також закономірності зміни властивостей горілих порід у залежності від ступеня подрібнення;

виконати оптимізацію складів горілопородних в'яжучих і бетонів за критерієм міцності з урахуванням властивостей горілої породи та умов твердіння;

дослідити закономірності гідротермального синтезу горілопородного в'яжучого і встановити допустиму межу вмісту вуглистих і глинистих домішок, а також сірчаного ангідриду (в.п.п. і SO3) у дрібномеленій горілій породі;

вивчити експлуатаційні властивості горілопородних бетонів і визначити область їх застосування;

розробити раціональну технологічну схему виробництва вапняно-горілопородного в'яжучого і виробів з автоклавних горілопородних бетонів;

виконати дослідно-промислову перевірку і впровадження технології виробництва вапняно-горілопородного в'яжучого і виробів з автоклавних горілопородних бетонів; дати економічне обгрунтування доцільності застосування у будівництві горілопородних бетонів автоклавного твердіння.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в такому:

теоретично і експериментально обгрунтовано можливість переробки горілих порід шахтних териконів Донбасу із широким діапазоном складу і властивостей у компоненти автоклавних бетонів;

фізико-хімічними дослідженнями доповнено уявлення щодо процесів перетворення вихідного складу відвальної шахтної породи при її самовипалюванні в териконах;

встановлено, що домішки у виді органічних і недегідратованих мінеральних речовин (в.п.п. до 12% по масі), а також сірчаних сполук (до 8% по масі в перерахунку на SO3), які містяться у горілій породі, практично не впливають на склад продуктів і ступінь гідратації каменя вапняно-горілопородного в'яжучого автоклавного твердіння;

досліджено фізико-механічні, експлуатаційні властивості і корозійну стійкість автоклавних бетонів, що містять горілі породи з підвищеною кількістю домішок у виді вуглистих, недегідратованих глинистих часток та сірчаних сполук.

Обгрунтованість і достовірність наукових положень і висновків підтверджуються значеннями експериментальних даних, отриманих на основі сучасних методів досліджень, статистичним аналізом отриманих залежностей із довірчою імовірністю 0,95, відповідністю результатів лабораторних і промислових іспитів теоретичним передумовам.

Практичне значення отриманих результатів:

розроблено технічні умови ТУ 7 України 02498168-04-93 "Речовина в'яжуча вапнянопородна", ТУ 7 України 02498168-02-92 "Блоки стінові з ніздрюватих породосилікатобетонів для житлових і громадських будинків", ТУ 7 України 02498168-001-92 "Блоки стінові з щільних породосилікатобетонів для житлових і суспільних будинків";

виконано раціональну технологічну схему виробництва вапняно-горілопородного в'яжучого і виробів з автоклавних горілопородних бетонів для Лисичанського заводу "Домобудівельник" потужністю 40 тис. квадратних метрів житла на рік;

визначено економічну ефективність виробів із горілопородних бетонів автоклавного твердіння – річний економічний ефект при випуску дрібноштучних стінових виробів з горілопородного бетону становить 169,07 тис. грн.

Особистий внесок здобувача полягає в такому:

виконано розрахунок термодинамічних характеристик реакцій гідратації вапняно-горілопородного в'яжучого та їхній аналіз;

досліджено склад, властивості і гідравлічну активність вихідних горілих порід шахтних териконів Донбасу;

проведено оптимізацію складу вапняно-горілопородного в'яжучого і бетонів на його основі; встановлено закономірності формування структури горілопородних бетонів за різних умов гідротермальної обробки;

розроблено технічні умови на будівельні матеріали і вироби з горілих порід.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...