Главная » Як зробити » Спостереження за тріщинами в бетоні

Спостереження за тріщинами в бетоні

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА КРЕНАМИ, ТРІЩИНАМИ Й ЗСУВАМИ

Крен - види деформації, властивий спорудам баштового типу. Поява крену може бути викликане як нерівномірністю опади споруди, так і вигином і нахилом верхньої його частини через однобічне температурне нагрівання й вітрового тиску. У зв'язку із цим повну інформацію про крени й вигини можна одержати лише за результатами спільних спостережень за положенням фундаменту й корпуса баштового споруди. Залежно від виду й висоти споруди, технічних вимог й умов спостережень для визначення крену застосовують різні способи.

Найбільше просто крен визначається за допомогою схилу або приладу вертикального проектування (оптичного або лазерного). Цей спосіб застосовується в основному при зведенні баштових споруд, коли можна встати над його центром.

У складних умовах, особливо для споруд великої висоти, для визначення крену застосовують способи вертикального проектування, координат, кутів й ін.

Так, у способі вертикального проектування із двох точок I й II (рис. 24.7), розташованих на взаємно перпендикулярних осях споруди й на віддалені від нього в півтори-двi висот, за допомогою теодоліта проектують обумовлену верхню точку

Рис. 24.7. Схема спостережень за креном баштового споруди способом вертикального проектування

на деяку площину у фундаменті споруди (цоколь, рейку, палетку й т.п.). Знаючи відстань S від теодоліта до споруди й потім d до його центра О, зі спостережень у декількох циклах, використовуючи відліки b и b1 можна обчислити складові крену Qx й Qy по обраних осях і повній величині крену Q.

У способі координат навколо споруди на відстані, рівному півтора-двом його висотам, прокладають замкнутий полігонометричний хід й обчислюють в умовній системі координати його пунктів. Із цих пунктів через певні проміжки часу прямою зарубкою визначають координати точок на спорудженні. По різностям координат у двох циклах спостережень знаходять складові крену по осях координат, повну величину крену і його напрямок.

Спосіб горизонтальних кутів застосовують, якщо фундамент споруди закритий для спостережень. При цьому способі з опорних пунктів, розташованих на взаємно перпендикулярних осях, періодично вимірюють кути між напрямком на обумовлену верхню точку й опорний напрямок. По величині зміни спостережуваних кутів і горизонтальному прокладанню до спостережуваної точки знаходять складові крену по осях і повній величині крену.

Для визначення величини крену за результатами нівелювання осадових марок повинне бути не менш трьох на фундаменті або цокольній частині споруди. Із цією же метою застосовують різного виду клінометри, що представляють собою накладні високоточні рівні із ціною розподілу до 5".

Спостереження за тріщинами звичайно проводять у площині конструкцій, на яких вони з'являються.

Для виявлення тріщин застосовують спеціальні маяки, які являють собою плитки з гіпсу, алебастру й т.п. Маяк кріпиться до конструкції поперек тріщини в найбільш широкому її місці. Якщо через якийсь час тріщина з'являється на маяку, то це вказує на активний розвиток деформації.

У найпростішому випадку ширину тріщини вимірюють лінійкою. Застосовують також спеціальні прилади: деформометри, щілеміри, вимірювальні скоби.

Спостереження за зсувами виконують різними геодезичними методами. Залежно від виду й активності зсуву, ; напрямки й швидкості його переміщення ці методи підрозділяють на чотири групи:

осьові (одномірні), коли зсуву фіксованих на обповз не точок визначають стосовно заданої лінії або осі;

планові (двовимірні), коли зсуву зсувних точок спостерігають по двох координатах у горизонтальній площині;

висотні - для визначення тільки вертикальних зсувів;

просторові (тривимірні), коли знаходять повний зсув точок у просторі по трьох координатах.

Осьові методи застосовують у тих випадках, коли напрямок руху зсуву відомо. До числа осьових відносять:

метод відстаней (рис. 24.8, а), що полягає у вимірі відстаней по прямої лінії між знаками, установленими уздовж руху зсуву;

Рис. 24.8. Схеми спостережень за зсувами

метод створів (рис. 24.8, б), обладнаних у напрямку, перпендикулярному руху зсуву;

променевий метод (рис. 24.8, в), що полягає у визначенні зсуву зсувної точки по зміні напрямку візирного променя з вихідного знака на зсувній.

До планового ставляться методи прямих, зворотних, лінійних зарубок, полігонометрії, комбінований метод, що сполучає вимір напрямків, кутів, відстаней і відхилень від створів.

Висотні зсуви зсувних точок знаходять в основному методами геометричного й тригонометричного нівелювання.

Для визначення просторового зсуву зсувних точок застосовують фототеодолітну зйомку.

Зсуву зсувних точок обчислюють стосовно опорних знаків, розташовуваним поза зсувною ділянкою. Число знаків, у тому числі й зсувних, визначається з міркувань забезпечення якісної схеми вимірів і виявлення всіх характеристик процесу, що відбувається.

Спостереження за зсувами проводяться не рідше одного разу в рік. Періодичність коректується залежно від коливання швидкості руху зсуву: вона повинна збільшуватися в періоди активізації й зменшуватися в період вгасання.

Тріщини в бетоні: причини виникнення та способи закладення

Тріщини в бетоні – один з найбільш небезпечних і поширених дефектів. Їх поява обумовлена безліччю чинників, починаючи з порушень під час приготування суміші на заводі, її транспортуванні і закінчуючи недотриманням технології укладання і догляду за свіжим бетоном. Причини виникнення тріщин у бетоні можна розділити на такі групи:

 • На етапі виробництва суміші, на заводі можливе порушення технології приготування (може бути порушено водоцементне співвідношення), в результаті марка бетону не буде відповідати заявленій. Занадто довга транспортування може призвести до так званого «зварювання» бетону.
 • Помилка в розрахунках (або надмірне навантаження під час експлуатації). Недостатня кількість арматури може стати причиною утворення тріщин.
 • Складні грунтово-геологічні умови (наприклад, наявність неврахованих пучинистих грунтів в зоні будівництва).
 • Порушення технології суміші на об’єкті. Досить часто її розбавляють водою для підвищення легкоукладальності, але зайва вода перешкоджає нормальному набору міцності бетону. Причиною тріщин також може стати порушення розташування арматури і недостатнє ущільнення бетонної суміші, неправильний демонтаж опалубки.
 • Недотримання правил догляду за свіжим бетоном. Характерно головним чином для будівництва в жарку погоду. Причиною тріщин стає занадто швидке випаровування води.
 • Будівництво додаткових прибудов до об’єкта без урахування їх спільної роботи.

  Класифікація тріщин

  В залежності від типу тріщин різняться і способи їх усунення. Розрізняють такі типи тріщин у бетоні як:

 • Наскрізні. Виникають при надмірних осьових розтягуючих зусиль (або сил з малим ексцентриситетом).
 • Тріщини в розтягнутій зоні. Виникають при вигині і спрямовані перпендикулярно арматурних стержнів.
 • Тріщини, зумовлені дією поперечної сили (тріщини зсуву) спрямовані під кутом до арматурних стержнів.
 • В області анкерування арматури можлива поява тріщин паралельних арматурних стержнів. Причиною цього може стати неправильна анкеровка, пучение грунту, нерівномірне осідання споруди.
 • Невеликі тріщини, зумовлені перепадом температур поверхні бетону і його внутрішніми шарами.
 • Волосяні тріщини, викликані різницею температур, але їх глибина не перевищує декількох міліметрів.

  Способи закладення тріщин в бетоні

  У свіжоукладеному бетоні (протягом 1-2 годин з моменту укладання) тріщини можна ліквідувати повторним ущільненням суміші. Для ліквідації тріщин у затверділому бетоні застосовують такі методи:

 • Иньектирование – під тиском в тріщину нагнітається ремонтний склад. Деякі склади дозволяють виштовхувати вологу з тріщин.

 • Стінки тріщини обробляються складом для підвищення адгезії, потім вона заповнюється сумішшю з добавкою полімеру.
 • Для ремонту тріщин використовується бетонна суміш, після розшивки та очищення тріщини вона заповнюється свіжої бетонної сумішшю.

  При закладенні тріщин в бетоні своїми руками тріщини готуються та виконуються ремонтним складом. Для цього знадобляться такі матеріали і обладнання як:

  Закладення тріщин в бетоні виконується в кілька етапів:

 • Підготовчий етап. Необхідно виявити слабкі місця в бетоні поруч з тріщиною. Сама тріщина розшивається за допомогою зубила і молотка, її глибина повинна становити близько 5 мм (для того, щоб ремонтний склад не випав), при необхідності слід поглибити тріщину шпателем.

 • Потім тріщину необхідно ретельно очистити з допомогою води (для знепилювання можна використовувати пилосос). Губка дозволить злегка підсушити тріщину і видалити зайву вологу.
 • Якщо оголена арматура, то перед заповненням тріщини ремонтним складом необхідно обробити арматуру антикорозійним розчином.
 • Для заповнення тріщини рекомендується використовувати піщаний розчин, приготовлений в пропорції 1 частина цементу на 3 частини піску. Можна додати в нього клей ПВА. Глибокі дефекти заповнюються поступово з обов’язковим зволоженням кожного шару ремсостава.
 • У деяких випадках тріщина армується з допомогою невеликих шматочків дроту.

 • З допомогою гладилки поверхня вирівнюється.

 • Виступаюча частина затверділого розчину видаляється з допомогою шліфмашини.

  Кращий спосіб боротьби з тріщинами в бетоні – не допустити їх появи

  Порушення водоцементного співвідношення – дуже поширена причина зниження якості та подальшого інтенсивного тріщиноутворення. Тому особливу увагу слід приділити дотриманню пропорцій під час приготування цементобетонної суміші.

  Під час укладання суміші необхідно її ретельне ущільнення з допомогою вібраторів. Не менш важливо забезпечити правильний догляд за свіжим бетоном. Для запобігання занадто інтенсивного випаровування вологи свіжий бетон можна накрити тканиною.

  Особливо небезпечні тріщини в бетоні, що працює в умовах, для яких характерні часті переходи через 0°С. При замерзанні волога, що потрапила в тріщину, розширюється, збільшуючи тим самим тріщину. В результаті оголюється арматура, починається її корозія і міцність споруди падає.

  Для своєчасного виявлення тріщин та їх ліквідації необхідно регулярно виконувати огляд поверхні бетону і фіксувати виявлені дефекти. Це дозволить локалізувати тріщини на ранньому етапі їх розвитку і скоротити тим самим обсяг ремонтних робіт. Ні в якому разі не можна відкладати ремонт навіть дрібних дефектів бетону.

  Free CSS Templates

  Спостереження за висотою сонця над горизонтом погоди , сизоними змінами в природі.

  1. Які зміни ви помітили у погоді:у температури повітря, хмарності, тривалості дня і ночі.

  2.Як змінилася висота сонця над горизонтом ?

  3. Сезонні зміни у природі: рослини тварини діяльність людини.

  Осінь…Хазяйнує вона скрізь де не глянь. Дерева ронять листя травка й квіти в’януть сохнуть. З кожним днем стає все холодніше і холодніше. А осінні дні стали такі короткі та швидкоплинні. Сонце світить та не гріє.

  Земля за день не нагрівається. Та тварини не сумують вони все більше метушаться: мандрівні птахи збираються у великі зграї щоб летіти у вирій звірятка запасають у свої коморах їжу лагодять і утеплюють свої житла і самі зодягаються в теплу шубку. Комашки під кору дерев у різні щілинки ховаються . Люди також не покладають рук. Збирають врожай у садках і городах. Поповнюють свої комори. На полях стало зовсім пусто. Тільки де-не-де зеленіє озимина.

  Осінь не жартує. Укрила небо сірими величезними хмарами і заливає землю холодними дощами. А різкий прохолодний вітер навіює сум і печаль.

  Осінь вступила у свої володіння.

  Web Design

  Vivamus dapibus quam nec ipsum suscipit pulvinar.

  Web Hosting

  Mauris condimentum lacinia tellus, ac vestibulum at.

  Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

  Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

  Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

  При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

  Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...