Главная » Як зробити » Стаття Калашникова реакційно порошкові бетони

Стаття Калашникова реакційно порошкові бетони

Завод залізобетонних виробів ВАТ "ДБК-4" АТ ХК "Київміськбуд" : Конструкційні бетони нового покоління

  • Заявник: Завод залізобетонних виробів ВАТ "ДБК-4" АТ ХК "Київміськбуд"
  • Адреса: вул. Лугова, 13, м. Київ, 04074, Україна
  • Телефони: +38(044) 430-48-70, 430-97-53
  • Факс: +38(044) 430-48-70

Інтерес до високофункціональних бетонів (НРС), як до бетонів нового покоління пов'язаний значно більшою мірою з їх високою довговічністю і економічністю, ніж з високою міцністю. Так прогнозований срок їх служби перевищує 100 років .

Можливим є також отримання супердовговічних бетонів з терміном служби 500 років . Відмічається, що висока довговічність і міцність бетонів нового покоління забезпечується навіть при використанні високорухливих і литих бетонних сумішей, це визначає їх значні технологічні і економічні переваги у порівнянні з традиційними .

Але внутрішнє протиріччя полягає в тому, що на сучасному етапі розвитку технології підвищення довговічності бетонів нерозривно пов'язане із зменшенням значень водо-цементного відношення (В/Ц) за рахунок використання суперпластифікаторів, що неминуче веде до отримання високих показників міцності . При цьому питання забезпечення довговічності бетонів з регульованими показниками міцності, в тому числі "традиційними" для практики сучасного будівництва в Україні залишаються відкритими .

а) литі бетони та ті , які здатні до самовирівнювання та самоущільнення;

б) торкрет - бетони;

в) високоміцні бетони;

г) бетони, які вміщують велику кількість доменних гранульованих шлаків, або золи-виносу;

д) реакційно - порошкові бетони.

На підприємстві виготовляються товарні бетонні суміші класів В 15 - В 35 та рухливістю від Р - 1 (ОК 1- 4см) до Р -5 (ОК > 21см) включно.

Крім того, для формування виробів 22 - 25 поверхових будинків проводиться виготоглення бетонних сумішей класу В 40.

На модернізованих та нових автоматичних БЗВ забезпечується:

- висока точність надійність дозування, послідовність і порядок завантаження компонентів;

- підбір значної кількості рецептур та програмування вагодозуючого обладнання для забезпечення автоматичного високопродуктивного виробництва;

- коригування рецептури з урахуванням вологості заповнювачів;

- висока продуктивність та якість приготування сумішей;

- оперативне завантаження автобетонозмішувачів та оформлення документації на неї;

- постійний контроль якості та надійне забезпечення проектних значень фізико-механічних характеристик бетонних сумішей і бетонів тощо.

При приготуванні бетонних сумішей нової генерації використовуються комплексні добавки НВП "Містім" "Комплекс - К-6" та "Комплекс - К-15".

"Комплекс - К-6" - добавка з протиморозним ефектом пластифікатор; прискорюючим та повітровтягуючим ефектом. Вона забезпечує:

- підвищення марки по водонепроникності бетону до W 6;

- підвищення морозостійкості до F 200;

- збереження рухливості при тривалому транспортуванні сумішей протягом 2-3 годин;

- підвищує ранню та марочну міцність;

- дає економію цементу до 15%;

- підвищення легкоукладальності бетонних сумішей;

- легке ущільнення бетону та подавання бетононасосами;

- виконання робіт за температури навколишнього середовища до -5 град С з обов'язковим доглядом за бетоном після вкладання;

- інтенсифікацію процесу тверднення, скорочення режиму ТВО в два рази, або зниження температури ізотермічного прогріву до + 50 град.С.

- підвищення рухливості з Р1 до Р5 з явищем самоущільнення;

- підвищення морозостійкості бетону до F300;

- підвищення щільності бетону до 10%;

- підвищення міцності бетону на другу добу на 40 - 50%, на 28 добу - на 25 - 30%;

- економію цементу до 25%;

- проведення ефективного бетонування бетононасосами;

- випуск збірного залізобетону за скороченим циклом ТВО за температури +30. +50 град.С.

- управління реологічними властивостями сумішей;

- забезпечення формування та безпрогрівного або малопрогрівного тверднення бетону;

- забезпечення заданих фізико-механічних характеристик затверділого бетону;

- підвищення довговічності бетону в конструкціях;

- зниження витрат цементу, енергоносіїв та захист навколишнього природного середовища.

- нових, як правило, автоматичних з сучасним програмним забезпеченням та новітніми комп'ютерами бетонозмішувальних вузлів і отриманню товарних розчинів та бетонів з якісно новими технічними характеристиками;

- сучасного світового рівня технологічного обладнання та енергоефективних, ресурсо- і трудозберігаючих технологій виробництва бетонних та залізобетонних виробів і конструкцій;

- продукції поліпшеної якості згідно з вимогами міжнародної системи управління якістю ISO 9001-2000.

Таким чином саме на основі впровадження у виробництво нових технологій, бетонних сумішей та бетонів нового покоління було досягнуто зростання обсягів виробництва на підприємствах АТ ХК "Київміськбуд".

На третьому етапі конструкційні матеріали та технології нової генерації були використані для будівництва перших в Україні висотних, висотою 26 - 37 поверхів житлових будинків у м. Києві.

Досвід АК ХК "Київміськбуд" із розробки та впровадження технологій та бетонів нового покоління був розповсюджений у регіонах України.

Доставка сировини та матеріалів здійснюється, як транспортом постачальника, так і власним транспортом. На місті приймання сировини експедитор відділу постачання приймає її згідно з вимогами НД по визначенню якісних показників сировини, та по кількості. Якщо сировина відповідає вимогам НД , експедитор приймає її з оформленням накладної. Після доставки сировини на підприємство , заводська лабораторія проводить відбір проб сировини (матеріалів) на контроль якості.

1. Визначення тонкості помелу цементу за ГОСТ 310.2-76 (через сито №008 повинно проходити не менше 85% маси проби, що просіюється).

2. Визначення нормальної густини цементного тіста (прилад Віка) ГОСТ 310.3-76 (25% - 26%)

3. Визначення тужавлення (термінів схвачування) цементу за ГОСТ 310.3-76. Для Ц400 ; 500 - термін схвачування повинен починатись не раніше 60 хв ( в межах 2 год ), а закінчуватись - не пізніше 10 год від початку замішування. (В нас фактично кінець тужавлення через 6 год).

4. Визначення рівномірності зміни об'єму цементу за ГОСТ 310.4-76.

5. Визначення міцності цементу при пропарюванні (ГОСТ 310.4-76).

Відбір проб здійснюється за ДСТУ Б.В. 2.7-29-95. Відбирають 30 кг для перевірки якості піску у відповідності до ДСТУ Б.В.2.7-32-95. Сюди входить :

1.Визначення вологості річкового піску (% не повинен перевищувати 5% по масі).

2. Визначення насипної щільності (в сухому стані - 1550кг/м3 , у вологому - 1350кг/м3).

3. Визначення зернового складу (розсів проб на ситах).

4. Визначення модуля крупності піску (від 1,5 до 2,2).

5.Визначення вмісту пиловидних та глинистих часток (не більше 3% по масі).

6.Визначення вмісту глини в грудках (не більше 0,5% по масі).

Для контролю якості щебеню (згідно ДСТУ Б.В. 2.7-71-98) відбирають пробу 100 кг. Далі проводиться перевірка сировини відповідно з ДСТУ Б.В.2.7-75-98.

1.Визначення вологості щебеню (у %).

2.Визначення насипної густини (кг/м куб).

3.Визначення зернового складу ( розсів проб на ситах )

4.Визначення вмісту зерен пластинчатої (лещадної) та голчастої форми.

Після доставки на завод добавки перевіряють на щільність. Також їх щільність уточнюється кожну зміну

- журнал випробування контрольних зразків (Ф- 7.5-02-12-04 );

- карта статистичного регулювання міцності бетону по ГОСТ 18105-86 (з розрахунком коефіцієнта варіації);

- лист призначення міцнісних характеристик бетону за схемою "А" (Ф-7.5-02-12-06 ).

При відвантаженні товарних сумішей на будівництво видається товаро-транспортна накладна та документ, що підтверджує якість (Ф-7.5-02-17-07) на бетонні суміші та паспорт (Ф-7.5-02-17-08) на розчинні суміші. При підборі складу бетонної суміші лабораторією повинна забезпечуватись легкоукладальність бетонної суміші після транспортування та укладання суміші на об'єкті.

В разі необхідності отримання бетонної суміші з особливими властивостями, відсутньої в каталозі, лабораторія проводить підбір складу, а ВГТ на підставі технічного розпорядження (Ф 7.3-02-05) доповнює норми витрат матеріалів (Ф-7.3-02-01).

Стаття Калашникова реакційно порошкові бетони

Рабінська О.П., Ротко С.В.

Луцький національний технічний університет, Україна

Фібробетони нового покоління на основі порошково-активованих добавок

Актуальність дослідження . Наприкінці ХХ століття з'явилися модифіковані бетони нового покоління, що мають високі технологічні та експлуатаційні характеристики. Отримання цих бетонів стало можливим після впровадження у виробничу практику добавок суперпластифікаторів і високоактивних кремнеземистих мікронаповнювачів. Це дозволило радикально зменшувати водоцементне відношення і покращувати технологічні властивості бетонних сумішей, їх структуроутворення без збільшення або при суттєвому зменшенні витрати цементу [1].

Основна частина. Фібробетони почали застосовувати ще з 1908 року і з того часу ведуться дослідження можливості підвищення фізико-технічних властивостей бетонів за рахунок дисперсного армування [2]. При цьому використовували довгі волокна сталі з L = 50-150мм із діаметром 0,8-1,0мм. На сьогодні у країнах СНД в основному застосовують волокна діаметром 0,6-0,8мм і довжиною 50-80 мм. За кордоном фібробетони зі сталевими волокнами d = 0,15-0,3мм почали використовувати із середини 90-х років минулого століття.

Найсприятливіші умови для досягнення рівномірного розпод i лу як товстої та довгої фібри, так i тонкої та короткої, мають порошкові та реакційно-порошкові бетони. Найгіршою топологією розміщення тонкої і короткої фібри у тілі бетону володіють піщані бетони старого покоління. Чим крупніший у складі бетону п i сок, тим більшою мірою він зрушує сталеві волокна у міжзерновому простор i .

У щебеневих щільноупакованих бетонах старого покоління, особливо при використанн i товстих і довгих волокон, проявляються найгірші умови для однорідного розміщення. Топологічна структура такого бетону характеризується наявністю дискретних пучків волокон, затиснутих зернами щебеню. У зв'язку з тим, що сталеві волокна d = 0,6-0,8 мм і довжиною 60 – 80 мм володіють достатньою жорсткістю, вони здатні заважати розміщенню зерен щебеню меншого розміру в порожнинах більших зерен. Тому короткі та тонкі, більш гнучк i , сталеві волокна кращі як для щебеневих бетонів старого покоління, так і для бетонів перехідного періоду, тобто для бетонів із використанням суперпластифікаторів і гіперпластифікаторів. Ці добавки дозволяють отримати високоміцні бетони з R с = 100-200 МПа та бетони загальнобудівельного призначення з R с = 20-60 МПа з витратою цементу, меншою у 1,5-2,0 рази.

Додавання у мінерально-цементні дисперсії активних добавок (мікрокремнезему) дозволило створити додаткові цементуючі речовини зі збільшенням початкової і нормативної 28-добової міцності з кардинальним покращенням усіх фізико-технічних властивостей бетонів. Це відноситься, насамперед, до порошкових бетонів, виготовлених із тонкозернистих порошкових сухих сумішей. У таких сумішах міститься 50-60% порошкового компоненту (цемент, мелена гірська порода, мікрокремнезем) і 40-50% тонкозернистого (кварцевий пісок із фракціями 0,1-0,6 мм).

Основними факторами створення високоміцних фібробетонів є:

1. Створення щ i льної та м i цної бетонної матриці з міцністю на стиск до 120-140 МПа і більше, що забезпечує хороше зчеплення із фіброю.

2. Використання сталевої ф i бри з оптимальними геометричними параметрами, з анкеруючою поверхнею або з анкерними кінцями.

Однак у практиці активно використовують товсту фібру діаметром d = 0,5-1,0 мм і довжиною 50-70 мм. Нераціональне використання такої фібри доводиться теоретично. Використовуючи формулу В.І. Калашнікова [3], визначимо середню відстань S ц між геометричними центрами фібр:

де d – д і аметр ф і бр и ;

μ – коефіцієнт об’ є много ар мування , % .

Відстань між поверхнями ф і бр S п :

При діаметрі фібри 0,8 мм і коефіцієнті армування 0,5%, відстань між повернями фібр буде:

Реально фібра в бетоні розташовується хаотично, але розмістимо її по трьох координатах декартової системи на розраховану в i дстань між центрами (рис.1 - поперечний i поздовжній розрізи балки).

Рис.1. Топологія розташування фібри d =0,8мм і варіанти поширення тріщин у можливих перерізах максимального згинального моменту (показані фрагменти розташування волокон із анкерними закінченнями)

Із рис.1 видно, що товста фібра хаотично розташовується у бетоні і тріщина, що виникає від дії згинального моменту, безперешкодно поширюється по матриці, минаючи фібру. Якщо тріщина зароджується у полі розташування фібри, то вона може зупинитися від блокуючої дії фібри, у цьому випадку розвивається тріщина у міжфібровом просторі. Саме з цієї причини у країнах СНД використовується італійська, грецька та німецька товста фібра, що неефективно працює у згинальних конструкціях при малому вмісті її у бетоні.

У роботі [4] наведена залежність міцності бетону на розтяг від коефіцієнта об ’ ємного армування при використанні фібри діаметром 0,8 мм (рис.2).

Рис.2. Залежність міцності бетону на розтяг при згині залежно від коефіцієнта армування

Із аналізу цієї залежності видно, що армування даною фіброю до коефіцієнта об'ємного армування 0,6; 0,9 і 1,3 % різних цементних композицій не дає збільшення приросту міцності на розтяг при згині. Це підтверджується дослідженнями Ю.В. Пухаренка [4]. Цю зону він називає «зоною розсіяного армування». Отже, 1,3% фібри, тобто приблизно 100 кг на 1м 3 бетону вводиться марно тільки для того, щоб додана кількість фібри понад 1,3% сприяла підвищенню міцності, що призводить до значних матеріальних витрат.

Можна зробити висновок, що бетони необхідно армувати тонкою фіброю, щоб перетворити їх на композити, у яких тонкі волокна розташовані дуже часто й шляхи поширення тріщин перекриті. Оцінимо, яку кількість фібри меншого діаметру можна виготовити з товстої фібри d = 0,8 мм за одинакової довжини, щоб зробити бетон дисперсн o -армованим композитом [5]. Якщо сталеву фібру d = 0,8 мм замінити фіброю 0,2 і 0,15 мм, то кількість таких фібр, рівних за обсягом фібри діаметром 0,8 мм, відповідно, складе 16 і 28 шт. У м. Пензі здійснюється освоєння фібри d = 10 мкм, покритої скляною оболонкою товщиною 1,5-2 мкм. Кількість таких фібр в обсязі фібри d = 0,8 мм рівної довжини складе 3265 шт. Якщо використовується базальтова або вуглецева фібра діаметром 0,008 мм, то кількість фібр зростає до 10000 шт. Природньо, що за такої кількості фібр щільність розташування їх у бетоні буде настільки високою, що виникаючі тріщини не знайдуть вільного простору в бетоні і поширення тріщин буде гальмуватися. Якщо прийняти коефіцієнт об’ємного армування 0,5 %, то можна прослідкувати зміну відстані між фібрами залежно від діаметру останньої (табл.1).

Стаття Калашникова реакційно порошкові бетони

1. действительно ли от малейшей воды ламинат набухает?

2. укладывают ли ламинат на линолиум?

3. чем моют ламинат?

Ну а насчет теплого пола - с ламинатом полы теплые, главное теплозоляцию под ним сделать. У нас вот первый этаж, и я по полу босиком хожу.

Мы когда снимали с пола старый линолеум времен СССР, такая пылища и вонь стояла, мастера ещё от этой пыли сутки откашляться не могли.Я к тому, что старый линолиум разлагается и пользы от него никакой.Если у Вас на кухне недавно постелен, то ,думаю, вреда не будет, смело стелите поверх ламинат, будет в качестве подложки под последний.

Что касается стойкости ламината,то и на кухне слежит верой правдой, что-то в районе 600 руб кв метр в Домовом.

потом прихожу снова в гости, смотрю плитка везде лежит.

Я очень удивилась, как быстро они провернули второй ремонт.

Сказала, что очень сложно за ламинатом ухаживать(разводы остаются),

и шумный он. Вообщем, у нее были только негативные отзывы.

Скрипит, если пол неровный, под ламинат желательно почти идеальный горизонт с неровностями не более 1.5-2 мм на метр

За советы-СПАСИБИЩЕ. а почему нужна спец.швабра? Я вот швабрами вообще не привыкла мыть, мне руками проще и быстрее пройтись.

Мы моем руками 3-й год. Никаких разводов :))

Вот кто-то отметил, что ламинат звуки не глушит. Ходьба на каблуках по нему достаточно хорошо звучит. Но это уже головная боль соседей снизу :))

Даже так. Ого. Ну тогда будем надеяться, что наше решение положить ламинат правильное! УРРА:080:

Ничего не разбухает,в уходе идеален,протер влажной шваброй/тряпкой с Мускулом и все супер!Можете швы герметиком пройти,если сомневаетесь.

лежит у нас вообще во всей квартире, дорогущий собака правда, но хато к нему никаких нареканий..

сделала заявку и на след.день привещли..никаких проблем

с кухней все окей, ты же ведра воды не собираешься туда выливать.

пс. тоже хотела плитку и теплый пол..но и это не плохо оказалось..

лежит у нас вообще во всей квартире, дорогущий собака правда, но хато к нему никаких нареканий..

сделала заявку и на след.день привещли..никаких проблем

с кухней все окей, ты же ведра воды не собираешься туда выливать.

пс. тоже хотела плитку и теплый пол..но и это не плохо оказалось..

Поль, да мы уже купили, тоже какой-то крутой, он больше штуки за квадратт стоит. Так что теперь остаётся проверять на прочность:073:

Решили сочетать приятное с полезным - купили ламинат под плитку :)). Таркетт, влагостойкий (с зеленой прослойкой).

Ничо ему не делается, несмотря на наличие детя, любящего проливать воду :)).

И после укладки подложки - смести с нее весь мусор! А то будет шуршать. Вот наши ремонтники, гады, не вымели - теперь шуршит местами :(. Кстати, везде, кроме кухни :)).

+1. как-то не верится в ламинат в условиях ванны.

Нет, мы брали в Метрике. Там такого рисунка был ламинат нескольких оттенков - серый, рыжеватый, и какой-то еще потемнее. У нас бежОвенький, хотя по фотке плохо видно. Но у нас светлая кухня, фасады - береза.

Решили сочетать приятное с полезным - купили ламинат под плитку :)). Таркетт, влагостойкий (с зеленой прослойкой).

Ничо ему не делается, несмотря на наличие детя, любящего проливать воду :)).

И после укладки подложки - смести с нее весь мусор! А то будет шуршать. Вот наши ремонтники, гады, не вымели - теперь шуршит местами :(. Кстати, везде, кроме кухни :)).

здравствуйте! Помогите пожалуйста разрешить возникший спор. Поможет ли фанера, уложенная под ламинатом, теплоизоляции. Будет ли нога чувствовать себя комфортней или нет никакой разницы. Квартира на 14-ом этаже. Заранее спасибо.

Дата ответа: 23-10-2007

Нет, фанера укладывается не в целях теплоизоляции. Если требуется теплоизоляция, то следует использовать специальные материалы для этого предназначенные. Фанеру класть под ламинат не имеет смысла (если не используются лаги).

Дата ответа: 02-09-2007

Пол необходимо выровнять. Сделать это можно или устроив стяжку или лагами. На лаги необходимо будет уложить два слоя фанеры. На ровную же стяжку сразу можно укладывать ламинат, через подложку разумеется.

Дата ответа: 02-09-2007

Мы просто не можем ничего сказать об этом ламинате поскольку не сталкивались с ним полотно. В принципе данный материал подойдет в качестве основания под ламинат. Под паркет нет, а под ламинат вполне.

Дата ответа: 22-01-2007

Этот ламинат вполне подходит для кухни. Время высыхания Ветонита зависит от толщины слоя (соответственно имеющихся неровностей), температуры и влажности в помещении. Кроме Туплекса ничего под ламинат укладывать не надо.

В комнате сделана песко-бетоная (крупная фракция) стяжка слоем 5-7 см.Стяжке 30 дней. Купили ламинат Перго 33 кл. на подложке. Ответьте,пожалуйста: 1.Надо ли сверху этой стяжки класть наливной пол или ее чем-то надо пропитать,т.к. на ее поверхности проявился после высыхания песок? 2.Надо ли поверх стяжки стелить п/э пленку (какой толщины?).3.Можно ли положить под этот ламинат дополнительную подложку, если да ,то какую подложку?

Дата ответа: 15-01-2007

Если стяжка ровная, то она является подходящим основанием под ламинат. Необходимо дождаться высыхания стыжки (не более 2% влажности). Пароизоляцию уложить можно во избежание проблем при неполном высыхании стяжки и т.д. Подложку под ламинат укладывать необходимо, например 2-3мм пробку, Tuplex и др.

Зравствуйте! Как правильно уложить ламинат, если пол выровнен стяжкой? Как правильно уложить фанеру под ламинат?

Дата ответа: 11-01-2007

Фанеру под ламинат укладывать не следует. На стяжку настилается подложка и на не сверху укладывается ламинат.

Такой вопрос: в квартире выровняли пол бетонной стяжкой. Что дальше? Строители говорят, что надо помимо подложки еще и обычный полиэтилен под нее постелить, а потом только сам ламинат. Говорят так надо, чтобы ламинат влагу из стяжки в себя не вобрал. Класс ламината 31. Подскажите правильное решение?

Дата ответа: 04-12-2006

Строители правы. На свежую стяжку при применении подложки не на полиэтиленовой основе желательно класть пароизоляцию. Это избавит от возможных проблем с остаточной влагой. Впрочем дожидаться высыхания стяжки все равно необходимо.

Очень доходчиво,супер,здорово!Не могли бы Вы подробно описать укладку ламината. все подготовительные работы произведены. получится уложить самим или все -таки это очень сложно?Заранее благодарна. Процветания Вам. и с новым годом.

Дата ответа: 30-11-2006

Ламинат уложить совсем не сложно. На ровное основание (например стяжку) укладывается подложка. Это может быть простейший пенополиэтилен, Tuplex или пробка. На подложку (укладывать ее, конечно, следует не всю сразу, а по мере настилки ламината) укладывается ламинат. Начинать лучше из любого угла. По мере укладки доски придется подрезать, делать это можно как ручной ножовкой, так и, например, электролобзиком. Следите чтобы смещение поперечных швов соседних рядов составляло около половины одной планки, чтобы эти швы не вытягивались в одну линию и не шли "лесенкой". От стен, а также в проемах дверей следует оставлять зазоры 10-15 мм, который потом будут прикрываться плинтусом (в проемах порожком)

Дата ответа: 02-11-2006

Нет, при укладке ламината пленку использовать необязательно. Достаточно подложки. При этом стяжка, разумеется, должна быть уже сухой (не более 2% влажности).

Дата ответа: 31-10-2006

К сожалению устранить какие-либо неровности путем укладки фанеры не получится. Да и это было бы странно - ведь фанеру-то вы укладываете на те же самые неровности, они никуда не денуться. Фанера будет прогибаться в этих местах и пол будет зыбким. Если говорить про качественную, технологичную, укладку, то линолеум нужно снять и выровнить основание. Только после этого класть подложку и ламинат. В принципе многих устраивает ламинат уложенный на не очень ровное основание, когда перепады незначительные и это не заметно при хотьбе. Только нужно помнить, что если ламинат все-таки "гуляет" вверх-вниз под нагрузкой, то рано или поздно он начнет скрипеть.

Дата ответа: 12-09-2006

Ламинат существенно более стоек к перепадам влажности, чем любое покрытие из дерева. Под ламинат необходима подложка. Ламинат можно укладывать на любое ровное прочное основание. Это может быть бетонная стяжка или фанера, не принципиально. Если есть ровная стяжка фанера не нужна. Правильно уложенный ламинат не стучит.

Дата ответа: 03-08-2006

Дело в том, что выжидать время нужно не из-за того что стяжка не приобрела прочность, а потому что в ней осталась влага, которая должна испариться до укладки покрытия. Если этого не произойдет влага проникнет в ламинат и может вызвать его коробление, скрип и другие проблемы. Сколько времени будет сохнуть стяжка в каждом конкретном случае зависит от толщины слоя, влажности и температуры в помещении. Неделю нужно подождать в любом случае, если не можете померить влажность. Существуют всякие кустарные способы замера влажности - например накрывают стяжку на ночь (или на день) и смотрят наличие конденсата под пленкой на утро, но полагаться на это особо не стоит. Если Вы не уверены в том что Ваша стяжка до конча просохла, рекомендуем уложить пароизоляцию (армированный полиэтилен), или подложку с такими свойствами (например Tuplex)

В доме-новостройке пол сделан из стяжки, хотим положить ламинат. Нужна ли на нее фанера или можно сразу стелить подложку и ламинат?

Дата ответа: 24-07-2006

Если стяжка ровная, то нужно уложить подложку и на нее ламинат. Настилка фанеры не требуется.

Дата ответа: 19-05-2006

Между комнатами оставляется зазор в ламинате, в зависимости от размеров комнат, который закрывается порожком. Начичники дверных блоков обычно подрезаются и ламинат укладывается под них.

Перед укладкой ламината,необходимо выровнять пол.Если делать стяжку не возможно (квартара жилая),какие еще есть варианты? Если использовать битумную мастику,затем фанеру 8мм,уже на нее ламинат с полдложкой-это хороший вариант?Ещё есть шлифовочная машина?Если на полу выбоины,а в дверных проемах не большие подъемы,какой способ лучше? Какие подложки сравнивают пол с перепадами в 3-5 мм?

Дата ответа: 28-03-2006

Если Вы категорически не хотите делать выравнивающую стяжку, то остается еще вариант с укладкой регулируемых лаг. Но на лаги необходимо (даже под ламинат) укладывать два слоя фанеры, к примеру 12 и 15 мм. Варианты с битумной мастикой рассматривать не рекомендуем - выровнить пол таким образом не удасться. Никакие подложки не предназначены для выравнивания силоьных перепадов по высоте.

Здравствуйте! Подскажите пожалуйсто можно ли комбинировать ламинат с напольной плиткой без порожков (допустим полукругом на кухне) если да , то что для этого нужно? Рабочие говорят что нет такой технологии так-как безклеевой ламинат можно закрепить с плиткой только порожком.Заранее благодарен.

Дата ответа: 31-03-2006

К сожалению без порожков обойтись не удасться. Весь вопрос в том как оставить необходимый технологический зазор между ламинатом и плиткой. В такой же ситуации, при укладке штучного паркета, в зазор ставится пробковый компенсатор, который паркет сжимает при подвижках. Ламинат - легкое покрытие и вместо сжатия такого компенсатора он будет вспучиваться. Поэтому порожек, который накроет технологический зазор. Необходим

Дата ответа: 16-02-2006

Под ламинат класть фанеру вообще не нужно! Если Вы хотите при помощи фанеры сгладить неровности стяжки, то это ошибка - фанера ничего не сгладит. Если же Вы предполагаете получить в виде фанеры качественную шумоизоляцию, то Вас также ждет разочарование - шумоизоляция немного улучшится, но непропорционально Вашим тратам на фанеру. Обе задачи - сглаживание и шумоизоляция - решаются другими способами. Фанера нужна только при укладке штучного паркета или массивной доски. Крепится она к стяжке на паркетный клей (по всей площади) и прикручивается саморезами (по периметру и в центре). Под фанеру мы рекомендуем укладывать пароизоляцию (например армированный полиэтилен). Под ламинат, независимо от того на что он укладывается, необходимо настилать подложку.

Дата ответа: 11-01-2006

Ламинат очень нетребователен к прочности стяжки. Если Ваша стяжка ровная, то нет необходимости ремонтировать ее перед укладкой ламината. Под ламинат кладется подложка на Ваш выбор (пробка, Tuplex, Parkolag и т.д.).

Нужно срочно положить ламинат, так как через 4 дня из больницы выписывается беременная жена, а в фирме,где покупал ламинат,сказали что нужно ровнять полы и ждать неделю до их полного высыхания,да плюс цена из одной суммы переросла в совершенно другую.Нельзя ли полы выровнить с помощью ДСП или фанеры и как это делается.

Дата ответа: 26-12-2005

Если Ваш пол действительно слишком неровный и не подходит в качестве основания под ламинат (ровным считается основание при измерении которого в любом направлении 2м измерительной линейкой под ней не остается просветов больше 2мм), то выровнить его можно двумя способами (способов, конечно, больше, но мы в своей работе используем эти два) - сделать стяжку или постелить лаги (они выравниваются путем установки проставок разной толщины), на лаги придется дополнительно класть два слоя фанеры. Простая настилка фанеры на неровное основание положительного результата не даст - фанера будет прогибаться на неровностях, ламинат будет скрипеть. Если ситуация со временем действительно критическая, оцените кривизну Вашего пола. В том случае когда неровности хотя и превышают нормы, но несущественно, можно на свой страх и риск положить ламинат через подложку на это основание, с расчетом на то что можно будет впоследствие снять ламинат если он будет скрипеть, сделать стяжку и уложить ламинат снова. Этот вариант возможен только если у Вашего ламината замок предполагающий разборку-сборку.

Ламинат будет укладывать на стяжку сделанную 2 месяца назад. Будет использоваться подложка из вспененного полиэтилена (

2мм) Нужно ли при этом укладывать отдельную пленочную пароизоляцию?

Дата ответа: 20-12-2005

Нет, это не обязательно. Хотя не будет лишним убедиться в нормальной влажности стяжки перед началом работ. За 2 месяца Ваша стяжка должна была высохнуть, кроме того ламинату не страшен выход небольшого количества остаточной влаги, которая может губительно сказаться на штучном паркете или массивной доске.

Дата ответа: 07-04-2005

Дешевле и быстрее уложить ламинат на стяжку. Если укладывать фанеру, обязательно разрезать лист на 4 части. Каждый лист приклеивается через гидро- и звукоизоляцию к стяжке и закрепляется саморезами. Фанера должна быть хорошего качества, толщиной 10-12 мм. Стяжка должна быть выровнена (как, впрочем и в том случае, если ламинат укладывают прямо на стяжку, применяя подложку).

Подскажите, пожалуйста, что делать. У меня во всей квартире (кроме кухни) положен ламинат PERGO. К сожалению, положили его на линолеум, и он скрипит. Хочу частично заменить его на плитку, в месте стыка - порожек. Однако, беспокоюсь, а вдруг влага при укладке плитки повредит ламинат. И как вообще его можно ровно обрезать (по кругу). заранее спасибо за совет

Дата ответа: 23-11-2004

Ваши опасения не напрасны. Лучше разобрать ламинат полностью (если он безклеевой) исначала уложить плитку, а когда все высохнет - ламинат. для подрезки ламината используют "болгарку".

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...