Главная » Як зробити » Стаття про бетон англійською

Стаття про бетон англійською

Поздоровлення з 8 березня англійською

Пропонуємо Вашій увазі привітання з 8 березня на англійській мові, якими Ви можете привітати своїх рідних і близьких жінок з Міжнародним Жіночим Днем, нагадавши їм про те, що вони самі цінні для вас люди на всьому білому світі.

Привітання з 8 березня англійською мовою - Congratulations on International Women's Day

Sometimes In the

I Forget to Say it. . .

Loved and Appreciated. . Happy WOMEN’S Day.

"A woman 1 of d most beautiful creation of GOD, showering her respect as daughter, feel her care in d form of a sister, feel her warmth in d form of a friend. y did God create man 1st b4 creating a woman?of cors, becuz its alwys gud 2 mke a raf draft 1st b4 mkng a MASTERPIECE.." Happy Women's Day!

I asked GOD for a Flower,

He gave me a garden

I asked for a tree

He gave me a forest

I asked for a river

He gave me an ocean

I asked for an angel

Happy Women's Day !

Here's wishing you a wonderful time celebrating womanhood! Happy Women's Day!

Let me take this opportunity

Happy Women’s Day

May the glory and glamour

Of womanhood be

Abundantly bestowed upon you

Women in Men’s life..

a woman was there

to hold me. -My Mother-

I grew as a child,

A woman was there

to care for me, to

play with me. -My Sister-

I went to school,

A woman was there

to help me learn. -My Teacher-

I became depressed, whenever i was lost.

A woman was there

to offer a shoulder. -My Wife-

A woman was there

to melt me. -My Daughter-

A woman is there

to absorb me in. -My Motherland-

If you are a Man,

Value every Woman…

If you happen to

Proud to be a Woman..

HAPPY WOMEN’S DAY.

Happy Women’s Day!

Wishing you a day as beautiful as you are!

We are cute daughters,

we are sweet sisters,

we are lovely lovers,

we are darling wives,

we are adorable mothers,

we are source of strength,

Happy Women's Day!

Behind every successful man is a woman

who is getting ahead of him!

Three cheers to the woman of tommorrow!

Happy Woman’s Day!!

"You can do almost anything you put your mind to . You can swim the deepest ocean and climb the highest peak . Be a doctor or fly a plane You can face adversity and still walk tall. You are strong, beautiful, compassionate and much more than words could ever say!

Today is yours, and so is ever other day.

Happy Women's Day!"

Happy woman’s day to all the lovely ladies here…..

You can prove to the world that you are the best,

just keep faith in yourself and try to widen the boundaries around you.

You are an obedient daughter, a lovely wife and a responsible mother.

What if some people are opposing women reservation bill for their cheap

motives, tell the world that you can reach to the top without these reservations

and support from a man’s world….

Keep rocking always…three cheers to all of us…

Wishing you a Happy Woman’s day.

Women is symbol of Shakti,

God’s finest & beautiful creation

without whom no creation is possible.

One who gives birth n nurtures.

Happy women’s day

"Wishing you a day filled with goodness and warmth,

Східноєвропейський університет

Престижна європейська освіта

(0472) 64-70-55, 71-17-76, 64-84-74

 • Головна
 • Наука
 • Науковий журнал "Вісник СУЕМ"

Головне меню

 • Про університет
  • Місія
  • Сторінки історії
  • Опікунська рада
  • Ліцензії та сертифікати
  • Висновки комісій
  • Нагороди, номінації
 • Ректорат
 • Інститути
  • Інститут економіки
  • Інститут менеджменту
  • Інститут управління бізнесом
  • Юридичний інститут
  • Інститут післядипломної освіти
 • Коледж
 • Напрями діяльності
 • Навчання
  • Нормативні документи
  • Післядипломна освіта
  • Курсове навчання
  • Форми навчання
  • Корисні інтернет посилання для студентів
  • Навчально-науковий виробничий центр
  • Дистанційне навчання
 • Партнери
 • Студентське життя
  • Самоврядування
  • Навчально-виховна робота, культура і спорт
  • Стипендіати та лауреати
  • Центр кар’єри
  • Гуртожиток
  • Кафе "Вікно в Париж"
 • Нові освітні технології
  • Електронна бібліотека
  • Поглиблена мовна підготовка
 • Наука
  • Спеціалізована вчена рада
  • Рада молодих вчених
  • Наукові школи
  • Аспірантура
  • Конференції
  • Олімпіади
  • Студентські наукові товариства
 • Публікації
  • Останні публікації
  • Науковий журнал "Вісник СУЕМ"

Наші партнери

Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!

ЖУРНАЛ " Вісник СУЕМ "

У Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту видається фаховий журнал «Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту».

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України з економічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015).

Науковий журнал «Вісник СУЕМ» друкує статті за такими напрямами:

 • економіка і організація,
 • фінанси, банківська справа та страхування,
 • інвестиції і ринок,
 • облік і оподаткування,
 • менеджмент і адміністрування,
 • проблеми маркетингу,
 • дослідження молодих вчених.

Журнал виходить два рази на рік, статті приймаються до 15 квітня та 15 жовтня кожного року.

Статті слід надсилати електронною поштою на адресу journal3.suem@gmail.com або dla@cim.uch.net.

Після прийняття редакцією до друку (перевірки на відповідність вимогам та рецензування членами редколегії) необхідно подати (або надіслати поштою) до редакції журналу рукопис статті у паперовій формі, кожна сторінка підписана автором (авторами). Окремо подаються відомості про автора (ПІБ, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, адреса, телефон, адреса електронної пошти).

Максимальна кількість співавторів – не більше трьох.

Автори подають рецензію доктора наук з висновком «Стаття відповідає вимогам та рекомендується до друку у науковому журналі «Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту».

Автори, які є аспірантами або здобувачами Університету, подають висновок наукового керівника.

Статті, що відхилені рецензентами, повертаються авторам на доопрацювання. Доопрацьована стаття надсилається до редакції в тижневий термін. Рукопис статті автору не повертається.

Автори оплачуть вартість публікацій у розмірі 300 грн за обсяг 0,5 авторських аркушів (20 000 символів) та вартість поштових витрат (50 грн). При бажанні співавтора мати окремий екземпляр додатково сплачується 100 грн. Оплата здійснюється після прийняття Редколегією позитивного рішення (автор повідомляється електронною поштою).

Копія квитанції про оплату подається електронною поштою.

Оплата у готівковій формі здійснюється в касі Університету, а безготівковою формою за такими платіжними реквізитами:

Одержувач платежу: ВНЗ «СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ» (у формі ТОВ), код 14204539 МФО 322313, р/р 26006000001174 АТ «Укрексімбанк», вул. Н.-Левицького, 16, м. Черкаси, 18036 (призначення платежу: за друк статті, із зазначенням прізвища автора).

Обов’язкові елементи статті:

 • УДК даної теми дослідження (зазначається у лівому кутку вгорі);
 • JEL Classification даної теми дослідження (зазначається у правому кутку вгорі);
 • дані про автора (українською, російською та англійською мовами): прізвище, ім’я та по батькові; науковий ступінь, вчене звання; місце роботи (навчання), посада;
 • назва статті (українською, російською та англійською мовами);
 • анотація (українською, російською та англійською мовами);
 • ключові слова (не менше трьох та не більше восьми) українською, російською та англійською мовами;
 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальшого дослідження даної теми;
 • література (не більше десяти посилань на наукові джерела; посилання подаються по тексту у квадратних дужках; на кожне використане джерело, зазначене у розділі «література», по тексту повинно бути не менше одного посилання).

Вимоги до оформлення статті:

 • редактор – Microsoft Word (розширення файлу doc або rtf);
 • формат редактора для формул – Microsoft Equation;
 • шрифт тексту – Times New Roman, 12 кегль;
 • інтервал між рядками – 1;
 • береги: лівий, правий, верхній, нижній – 4 см;
 • для рисунків та таблиць: шрифт – Times New Roman, 10 кегль, інтервал між рядками – 1;
 • рисунки, таблиці, діаграми створюються з використанням чорно-білої гами; кольорові графічні об’єкти, заливки та зноски не допускаються!
 • обсяг статті (зі списком використаної літератури, таблицями, схемами тощо) 8–13 сторінок формату А4;
 • матеріал статті оформлюється із зазначенням відповідних розділів;
 • бібліографічний опис у списку джерел наводиться у відповідності до вимог МОН України.

За відсутності одного з перелічених компонентів, наявності великої кількості стилістичних, орфографічних і граматичних помилок, а також при оформленні, що не відповідає вимогам, матеріали Редколегією до розгляду не приймаються, не рецензуються та не повертаються автору.

Адреса редакції: вул. Н.-Левицького, 16, Черкаси, 18036.

Аблязов Р. А., д. т. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Інженерної академії України, президент Східноєвропейського університету економіки і менеджменту.

Савченко Сергій Олегович, доктор економічних наук

Заступники головного редактора:

Козловський Віталій Володимирович, доктор економічних наук

Дмитрук Борис Пахомович, кандидат економічних наук

Дешевенко Людмила Петрівна (0472) 64-72- 00 (101)

Стаття 8 березня

Вкотре настало радісне свято – 8 Березня! Повертає тепло, повертає весна, й символічно, що найперше свято присвячене вам і осяяне вами, мов сонцем.

Дорогі наші жінки, дозвольте привітати вас із цим чудовим днем та висловити слова глибокої вдячності, адже на вашій мудрості, силі та терпінні тримається світ. У буднях сьогодення ми часто не помічаємо, скільки прекрасних, розумних, добросовісних, самовідданих жінок працює серед нас. Вони з такою любов’ю відносяться до своєї роботи, що навіть не помічають скільки віддають її своїм учням.

Серед викладачів нашого факультету багато кумирів у молоді. Вони слугують прикладом повної самовіддачі, гострого розуму та краси. На них рівняються дівчата, а хлопці – захоплюються! Хочеться перейняти всі знання від наших шановних жінок-викладачів, та скористатися ними у прийнятті найважливіших рішень у житті. Адже, в першу чергу, це жінка, а вже потім вчитель.

Здавна повелося, що жінка в українській сім’ї – берегиня. Незважаючи на жодні перипетії життя, жінки народжують дітей і кохають чоловіків, шукають суджених, завмираючи у передчутті щастя… Дбають про тепло і світло, добробут і красу в своїй оселі. І як добре, що у вас є світле весняне і бажане свято – свято надії, краси та мрій. Нехай цей весняний день завжди дарує вам тепло сонячних променів та ніжність перших весняних квітів.

Бажаємо вам міцного здоров’я, невичерпної творчої енергії, добра й упевненості у своїх силах, розуміння, кохання та вірності ваших близьких.

Про щастя і кохання, про райдужне майбутнєНехай прекрасні мрії пробуджує весна!Вона тендітна, юна, але така могутня:П’янким повітря робить, немов ковток вина!Вона завжди загадка і незбагненне диво,Нехай вона дарує тобі все тепло,Щоб ти була здорова, весела і щаслива,Щоби в житті твоєму чудово все було!

Від усього серця вітаю вас зі святом, наші рідні, кохані, шановні, прекрасні. Нехай весна живе у вашому серці. Щодня, за будь-якої погоди та при будь-якому настрої. А настрій — нехай вам забезпечують ті, хто поряд, хто любить вас і кого любите ви.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...