Главная » Як зробити » Структура підприємства з виробництва бетону

Структура підприємства з виробництва бетону

Реферати українською

Реферати українською » Экономика » Аналіз діяльності підприємства з виробництва залізобетонних виробів

Реферат Аналіз діяльності підприємства з виробництва залізобетонних виробів

>ОТЧЕТ з практики

На ТОВ «>ЗЖБИ - Стандарт»

Аналіз діяльності підприємства з виробництва залізобетонних виробів

Підписи членів комісії:

1. Загальна інформацію про ТОВ «>ЗЖБИ -Стандарт»……………….……..4

2. Структура бухгалтерського апарату ТОВ «>ЗЖБИ-Стандарт»……….9

3. Аналіз внутрішньої і до зовнішньої середовища ТОВ «>ЗЖБИ -Стандарт»…….13

4. Аналіз ринкових коефіцієнтів фінансовоїустойчивости………15

5. Проблеми та шляху їхньогоснижения…………………………………………18

Для проходження практики вибрано підприємство ТОВ ">ЗЖБИ - Стандарт". Посвідкою основний діяльності є виробництво залізобетонних виробів. До нього ставляться: плити, перемички, фундаментні блоки, кільця, кришки, плити паркана, стовпчики, бордюри та інших.

>Целями проходження практики є:

·Систематизация, зміцнення і розширення знань і практичних навичок по менеджменту;

· Розвиток ініціативи й творчі здібності для самостійних рішень конкретних завдань;

· Придбання професійного досвіду .

Досягнення поставленої мети необхідні такі:

· Аналіз внутрішнього середовища організації;

· Інформація на підготовку звіту за сталою практикою.

1. Загальна інформацію про ТОВ «>ЗЖБИ-Стандарт»

>Железобетону понад сотню років та все ж це - вічно юний будівельний матеріал, робить життя людини комфортніший і гарніше.

Залізобетон - це житлові будинки та виробничі корпусу, готелі та школи, шляхи і очисні споруди, театри й дитячі садки. Залізобетон - це життя, це й музика, втілена як у штучному камені, створеному генієм людини.

Виробнича практика було пройдено на ТОВ «>ЗЖБИ-Стандарт». Цей завод перебуває у містіОБЬ. Завод, відповідно до облікову політику, проти неї займатися виробництвом залізобетонних виробів (плити, перемички, фундаментні блоки, кільця, кришки, плити паркана, стовпчики, бордюри та інших.) та його продажем, за готівковий, і безготівковий розрахунок. «>ЗЖБИ-Стандарт» виробляє такі види продукції:

· плити перекриття залізобетоннімногопустотние;

·пристенние панелімногопустотние (серіяИИ-04);

· панелі ребристі (санітарно-технічні) (серіяИИ-04);

· колони перерізом 40*40 див.,сборно-монолитниебезригельного каркасаКУБ-2,5;

· опорні плити прогонів;

· плити залізобетонні для стрічкових фундаментів;

· каміння бетонні і залізобетонні бортові (бордюр);

Підприємство виробляє бетон і розчин та здійснює доставку цієї категорії продукції на будівельні об'єктиавтобетоновозами. Освоєно виробництво кількох типів плит дорожнього покриття, зокрема - попередньо напружених від використання й райони Півночі. За підсумками цих плит розроблено елементи огороджень як постійних, і тимчасових, що згодом можна використовувати як дорожнього покриття. Завод може виконати практично будь-яке замовлення, як приватника, і великою будівельною організації.

Підприємство належить до середніх за чисельністю, його середня чисельність становить приблизно 60 людина.

На заводі існують такі підрозділи: бухгалтерія, виробництво, що складається з двох відділівБСЦ (бетонозмішувальний цех) іформовочного цеху, відділ постачання, відділ головного механіка, відділ технічного контролю, відділ головного енергетика. Є також підрозділи, які з одну людину – це кадри - секретар – кадровик й економічна відділ - головний економіст.

Відповідальність до праці всього підприємства міста і на організаційні питання несе генерального директора, він також головне акціонером підприємства. У його руках зосереджено більш 80% всіх акцій підприємств.

За роботу виробничого відділу іБСЦ, іформовочного цеху відповідає головний інженер. На кожному з їх є свій начальник, відповідальний за процес виготовлення виробів чи напівфабрикатів. НаБСЦ – це начальникБСЦ, загальна кількість тут налічує 6 людина (5 – робочі – бетонники); вформовочном цеху – це начальник цеху, загальна кількість тут налічує 22 людини (слюсар – 3 людини, зварювальники – 4 людини, формувальники – 13 людина, комірник - 1).

Відділ постачання налічує 2 людини – це начальник постачання і постачальник. Відділ головного механіка налічує 5 чоловік це головний механік, шофер – 3 людини, механік цеху 1 людина. Відділ головного механіка відпо-відає роботу обладнання виробництві й роботу транспортних засобів.

Відділ технічного контролю (ВТК) відпо-відає якість випущених виробів із залізобетону і бетону, який виготовляється вБСЦ і що йде потім із формувальний цех. Він з головного лаборанта і лаборанта.

Відділ головного енергетика складається з 6 людина – це головний енергетик і п'яти електриків. Цей відділ займається контролем використання електроенергії для підприємства і за безперебійною роботою устаткування. Також стежить за подачею тепла і кілька у будинок контори та конкурентоспроможні цехи в зимовий період.

Бухгалтерія складається з 4-х людина. За ведення бухгалтерського обліку відповідає головний бухгалтер, й у склад бухгалтерії входять бухгалтер матеріальної групи, бухгалтер розрахункової групи, бухгалтер реалізації.

Облікова політика ТОВ «>ЗЖБИ-Стандарт»

Відповідно до облікову політику облік матеріалів для підприємства ведеться за фактичну вартість, списання ведеться за середньозваженої вартості. Для виготовлення продукції існують норми списання матеріалів, встановлені ДОСТом. Щомісяця інертні матеріали списуються за нормою відповідно до обсягу випущеної продукції.

Усі операції, скоєних для підприємства, оформляються відповідними первинними документами. Потім інформації з первинних документів перенесено уоборотно-сальдовую відомість по відповідним рахунках. Далі складаються журнали ордера. Після цього інформація потрапляє у головну книжку Ю.Зільбермана і до паливно-енергетичного балансу.

Правильна організація документообігу – невід'ємне умова успішної роботи будь-який бухгалтерії.

Первинні і зведені облікові документи можна складати на паперових і машинних носіях інформації. У разі організація повинна виготовляти власним коштом копії таких документів на паперових носіях й інших учасників господарських операцій, і навіть до працівників органів, здійснюють контроль відповідно до законодавством РФ, суду й прокуратури.

Усі первинні облікові документи має бути складено за формами, які мають альбомах уніфікованих форм первинної облікової документації, документи ж, непередбачений в альбомах, повинні містити перелік обов'язкових реквізитів.

>Регистри бухгалтерського обліку йдуть на систематизації та накопичення грошових інформації, котра міститься в прийнятих до врахування первинних документах, відбиття їх у рахунках бухгалтерського обліку, і в звітності.

Заключним етапом руху документів був частиною їхнього здавання у комп'ютерний архів.

Поруч ізунифицированними формами первинних документів для підприємства використовуються форми, розроблені самостійно. До них належать:

- заявка отримання матеріалів;

- заявка отримання ПММ;

- вироблення протягом дня;

- вироблення протягом місяця;

- реалізація протягом місяця;

- акт на списання ПММ.

>Заявка отримання матеріалів складається начальником цеху, головного інженера чи головним механіком. Потім її подають затвердження головного інженера. Цей документ складається для одержання дозволу для бухгалтера скласти вимога на матеріали.

>Заявка отримання ПММ складається начальником цеху чи головним механіком для одержання врегулювання видачу комірником ПММ зі складу. Вона підписується головного інженера.

Вироблення протягом дня складається начальником цеху. Вона складається із єдиною метою оповіщення адміністрації про денний вироблення продукції. Документ є основним для бухгалтера реалізації, оскільки з допомогою його реалізується роботу з клієнтами.

Вироблення протягом місяця містить зведені даних про випущеної продукції. Цей документ складається бухгалтером реалізації.

Реалізація протягом місяця містить зведені даних про реалізованої продукції протягом місяця. Цей документ складається бухгалтером реалізації.

У акті на списання ПММ міститься інформацію про отриманому паливі зі складу. Акт цей становить головний механік наприкінці місяця, щодо нього прикладаються все заявки на ПММ.Подписивается цей документ ще генеральним директором.

2. Структура бухгалтерського апарату ТОВ «>ЗЖБИ-Стандарт»

Ефективна система бухгалтерського обліку мають забезпечувати:

- свій відбиток у обліку всіх без винятку чинників господарську діяльність;

- однозначну ідентифікацію господарських операцій та фактів господарської діяльності первинних документах в такий спосіб, щоб уникнути розбіжностей у тому тлумаченні;

- правильність оцінки вартості активів, зобов'язань та господарських операцій на грошах;

- віднесення фактів господарську діяльність до тих періодів, у яких мали місце, й визначення точний час скоєння господарських операцій;

- своєчасне, правильне та оперативне формування зовнішньою і внутрішньою звітності.

Документи, формовані системою бухгалтерського обліку, дають третім сторонам, управлінському ланці й моїм співробітникам підприємства інформацію про скоєних господарських операціях.

У системі бухгалтерського обліку використовуються дві основні типу даних: нормативно-довідкова інформація, і дані про господарським операціям.

>Нормативно-справочная інформація має постійний чи вводити майже постійний характер. Помилки у такому інформації мають серйозніші наслідки проти помилками у цих з господарських операціям, оскільки вплинуть для цієї дані колись, чим виправлені.

Дані господарським операціям носять у кожному даному випадку індивідуальний характер.

Концептуально система бухгалтерського обліку відособлена від контрольних процедур, їхнім виокремленням третій елемент системи контролю. Проте за практики такого поділу між системою бухгалтерського обліку, які використовуються для досягнень цілей контролю, і процедурами контролю господарських операцій,регистрируемими системою бухгалтерського обліку, немає. Саме з цього склад парламенту й зміст контрольних процедур залежить від елементів системи бухгалтерського обліку.

Загальна кількість апарату бухгалтерії становить 4 людини – це головний бухгалтер, бухгалтер матеріальної групи, бухгалтер розрахункової групи, бухгалтер реалізації.

Відповідальність ведення бухгалтерського обліку несе головний бухгалтер. Він також становить форми звітності, крім звітності що стосуєтьсяНДФЛ і ЄСП. Ці форми становить бухгалтер розрахункової групи, і після перевірки їхнє головне бухгалтером здає до відповідних органів.

Для розрахунку ПДВ складається книга купівель і книга продажів. Книгу покупок становить бухгалтер матеріальної групи, а книжку продажів бухгалтер реалізації.

Відповідно до посадовий інструкції головний бухгалтер відповідає за обробку наступних документів: всі документи, що стосуються обліку, надходженню, списанню основних засобів, відомість розподілу комунальних послуг в цехами й підрозділами, домовленості про заліках, виписки банків, платіжні доручення інші документи банку, головна книжка, і звітність.

Бухгалтер розрахункової групи нараховує зарплатню та здійснює всі розрахунки, пов'язані із нею. Разом зсекретарем-кадровиком подають відомості в пенсійний фонд,соц. власний страх і податкову інспекцію, що стосуються ЄСП іНДФЛ. За сумісництвом бухгалтер розрахункової групи веде касу й займається прийомом і видачею готівки з каси.

Первинними документами, які обробляє бухгалтер розрахункової групи, є: табель обліку робочого дня, листки непрацездатності, відпускні записки, записки про переведення, накази про зарахування і звільнення, накази про преміюванні, наряди, відомість на утримання матеріальних благ і у рахунок зарплати, прибуткові витратні касові ордера, касова книжка, і ін.

Бухгалтер матеріальної групи враховує поставку, збереження і витрата матеріалів веде контроль розрахунків із постачальниками і саме на підлогу року становить акти звіряння з постачальниками матеріалів. Також бухгалтер матеріальної групи перевіряє звіти, що здаються начальниками відповідних підрозділів, і комірника про витратах матеріалів протягом місяця, виписує доручення для придбання матеріалів працівникам відділу постачання, перевіряє авансові звіти.

Первинними документами, які відповідає, бухгалтер матеріальної групи є: прибуткові ордера, рахунку-фактури постачальників, договору на надходження матеріалів, вимога на відпустку матеріалів та інших.

Бухгалтер реалізації здійснює продаж продукції і на виписує відповідних документів. Він також веде відомість за рахунком 62, перевіряє з начальниками цехів вироблення продукції та її відпустку зі складу, разів у підлогу року становить акти звіряння з покупцями, із якими укладені договори на термін.

Головний бухгалтер відпо-відає правильне ведення всього обліку. У його обов'язків входить: складання всіх форм звітності, зведення всіх рахунків, заповнення головною книжки, і навіть здійснює за кредиторської та дебіторської заборгованостями.

Усі робітники бухгалтерії вносять відомості, які стосуються їхнього груп у комп'ютер. Відомості про відповідність інформації подається головному бухгалтеру щомісяця пізніше 15 числа наступного за звітним місяцем.

Працівники бухгалтерії виконують такі функції:

-введення первинних документів мають у єдину базу, що стосуються їхній області обліку;

-контроль введеної інформації (звіряння з первинними документами);

-формування журналів-ордерів, відомостей, карток рахунків, звітів, відповіді оперативні запити з своїм напрямам обліку.

3. Аналіз внутрішньої і до зовнішньої середовища ТОВ «>ЗЖБИ - Стандарт»

На розробку стратегії необхідний аналіз внутрішньої і до зовнішньої середовища організації.

Для успішного функціонування в довгостроковій перспективі організація повинна прогнозувати, труднощі виникатимуть у майбутньому і які можливості можуть відкритися.

Проведемо аналіз внутрішньої і до зовнішньої середовища досліджуваної фірми методамиSWOT-анализа (табл. 1),PEST-анализа (табл. 2).

>SWOT – аналіз ТОВ «>ЗЖБИ - Стандарт»

1. Підвищення попиту продукцію;

2. Вихід налаштувалася на нові регіональні ринки;

3. Поява нових постачальників;

4. Збільшення частки над ринком;

1. Посилення конкуренції;

2. Втрата постійних клієнтів;

3. Поява нових фірм над ринком;

4. Зростання темпів інфляції;

5. Скорочення частка ринку.

2. Хороша мотивація персоналу;

3.Отлаженная збутова мережу;

4. Високий контроль якості;

5. Зростання оборотних засобів.

1. Вихід налаштувалася на нові ринки може бути внаслідок зростання обігових коштів і наявності висококваліфікованого персоналу;

2. Достатня популярність сприятиме перейшла нові ринки;

3. Кваліфікація персоналу, контроль якості, невдалий поведінка від конкурентів і розвиток рекламних технологій дадуть змогу встигнути ріст ринку.

1. Посилення конкуренції, інфляція, і зростання податків вплинуть для проведення стратегії;

2. Поява конкурентів викликає додаткові видатки фінансових ресурсів;

3.Отлаженная збутова мережу допоможе утримати постійних клієнтів

1. Збої у постачанні;

2. Недоліки в рекламної політиці;

3. Відсутність власних торгових оборотів і складських площ (орендуються);

4. Відсутність для підприємства

1. Погана рекламна політика створить труднощі при на нові ринки;

2. Залежність від основного постачальника призведе до недогляду вигідних пропозицій з боку нових постачальників;

3. Отримавши кредит, підприємство зможе купити торгові площі.

1. Поява нових конкурентів, збої у постачанні, відсутність комерційної служби погіршить конкурентну позицію;

2. Непродумана рекламна політика не утримає покупців при посиленні конкуренції, та появу нових фірм;

Висновок: Підприємство є можливість розширити своєї діяльності (з допомогою виходу нові ринки), лише цього потрібні користуватися сильними сторонами і усувати слабкі, і навіть уважно треба стежити за змінами довкілля.

>PEST – аналіз ТОВ «>ЗЖБИ - Стандарт»

Аналіз діяльності підприємства з виробництва залізобетонних виробів

ЗВІТ по практиці

На ТОВ В«ЗЗБВ - СтандартВ»

Аналіз діяльності підприємства з виробництва залізобетонних виробів

Підписи членів комісії:

1. Загальна інформація про ТОВ В«ЗЗБВ - СтандартВ» . 4

2. Структура бухгалтерського апарату ТОВ В«ЗЗБВ-СтандартВ» . 9

3. Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища ТОВ В«ЗЗБВ - СтандартВ» . 13

4. Аналіз ринкових коефіцієнтів фінансової стійкості . 15

5. Проблеми та шляхи їх зниження . 18

Для проходження практики обрано підприємство ТОВ "ЗЗБВ - Стандарт ". Видом основної діяльності є виробництво залізобетонних виробів. До нього відносяться: плити, перемички, фундаментні блоки, кільця, кришки, плити паркану, стовпчики, бордюри та ін

Цілями проходження практики є:

В· Систематизація, зміцнення і розширення знань і практичних навичок з менеджменту;

В· Розвиток ініціативи та творчих здібностей для самостійних рішень конкретних завдань;

В· Придбання професійного досвіду.

Для досягнення поставлених цілей необхідно виконати наступні завдання:

В· Аналіз внутрішнього середовища організації;

В· Аналіз зовнішнього середовища;

В· Збір інформації для підготовки звіту з практики.

1. Загальна інформація про ТОВ В«ЗЗБВ-СтандартВ»

залізобетонних більше сотні років і все-таки це - вічно юний будівельний матеріал, який робить життя людини комфортніше й гарніше.

Залізобетон - це житлові будинки та виробничі корпуси, готелі та школи, дороги та очисні споруди, театри і дитячі сади. Залізобетон - це життя, це музика, втілена в штучному камені, створеному генієм людини.

Виробнича практика була пройдена на ТОВ В«ЗЗБВ-СтандартВ». Даний завод знаходиться в місті Об. Завод, згідно облікову політику, має право займатися виробництвом залізобетонних виробів (плити, перемички, фундаментні блоки, кільця, кришки, плити паркану, стовпчики, бордюри та ін) та їх продажем, як за готівковий, так і безготівковий розрахунок. В«ЗЗБВ-СтандартВ» виробляє наступні види продукції:

В· плити перекриття залізобетонні багатопустотні;

В· пристінні панелі багатопустотні (серія ІІ-04);

В· панелі ребристі (санітарно-технічні) (серія ІІ-04);

В· колони перерізом 40 * 40 см., збірно-монолітні безригельного каркаса КУБ-2, 5;

В· перемички брускові;

В· опорні плити прогонів;

В· плити залізобетонні для стрічкових фундаментів;

В· камені бетонні і залізобетонні бортові (бордюр);

Підприємство виробляє бетон та розчин і здійснює доставку цієї продукції на будівельні об'єкти автобетоновози. Освоєно виробництво декількох типів плит дорожнього покриття, у тому числі - попередньо напружених для використання і районах Півночі. На основі цих плит розроблені елементи огорож як постійних, так і тимчасових, які згодом можуть бути використані в якості дорожнього покриття. Завод може виконати практично будь-яке замовлення, як приватника, так і великої будівельної організації.

Підприємство відноситься до числа середніх за чисельністю, його середня чисельність становить приблизно 60 чоловік.

На заводі існують такі підрозділи: бухгалтерія, виробництво, складається з двох відділів БЗЦ (бетонозмішувальний цех) та формувального цеху, відділ постачання, відділ головного механіка, відділ технічного контролю, відділ головного енергетика. Також є підрозділи, що складаються з однієї людини - це кадри - секретар - кадровик і економічний відділ - головний економіст.

Відповідальність за роботу всього підприємства і за всі організаційні питання несе генеральний директор, він же є головним акціонером підприємства. В його руках зосереджено більше 80% всіх акцій підприємств.

За роботу виробничого відділу та БЗЦ, і формувального цеху відповідає головний інженер. На кожній з цих ділянок є свій начальник, який відповідає за сам процес виготовлення виробів або напівфабрикатів. На БЗЦ - це начальник БЗЦ, загальна чисельність тут налічує 6 осіб (5 - робочі - бетонщики); в формувальному цеху - це начальник цеху, загальна чисельність тут налічує 22 людини (слюсар - 3 людини, зварювальники - 4 людини, формувальники - 13 осіб, комірник - 1).

Відділ постачання налічує 2 людини - це начальник постачання і снабженец. Відділ головного механіка налічує 5 чоловік це головний механік, шофер - 3 людини, механік цеху 1 людина. Відділ головного механіка відповідає за роботу обладнання у виробництві і роботу транспортних засобів.

Відділ технічного контролю (ВТК) відповідає за якість що випускаються виробів із залізобетону і бетону, який виготовляється в БЗЦ і йде потім з формувальний цех. Він складається з головного лаборанта і лаборанта.

Відділ головного енергетика складається з 6 чоловік - це головний енергетик і 5 електриків. Даний відділ займається контролем використання електроенергії на підприємстві і стежить за безперебійною роботою обладнання. Також стежить за подачею тепла і пара в будівлю контори та цеху в зимовий час.

Бухгалтерія складається з 4 осіб. За ведення бухгалтерського обліку відповідає головний бухгалтер, також до складу бухгалтерії входять бухгалтер матеріальної групи, бухгалтер розрахункової групи, бухгалтер реалізації.

Облікова політика ТОВ В«ЗЗБВ-СтандартВ»

Згідно облікову політику облік матеріалів на підприємстві ведеться за фактичної вартості, списання ведеться за середньозваженою вартістю. Для виготовлення продукції існують норми списання матеріалів, які встановлені ГОСТом. Щомісяця інертні матеріали списуються за нормою згідно обсягу випущеної продукції.

Всі операції, що здійснюються на підприємстві, оформлюються відповідними первинними документами. Потім інформація з первинних документів переноситься в оборотно-сальдову відомість за відповідними рахунками. Далі складаються журнали ордера. Після цього інформація потрапляє в головну книгу та в баланс.

Правильна організація документообігу - невід'ємна умова успішної роботи будь бухгалтерії.

Первинні та зведені облікові документи можна складати на паперових та машинних носіях інформації. В останньому випадку організація повинна виготовляти за свій рахунок копії таких документів на паперових носіях для інших учасників господарських операцій, а також для працівників органів, здійснюють контроль відповідно до законодавства РФ, суду та прокуратури.

Усі первинні облікові документи повинні бути складені за формами, містяться в альбомах уніфікованих форм первинної облікової документації, а документи, не передбачені в таких альбомах, повинні містити перелік обов'язкових реквізитів.

Регістри бухгалтерського обліку використовуються для систематизації та накопичення інформації, що міститься в прийнятих до обліку первинних документах, для відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку й у звітності.

Заключним етапом руху документів є їх здача в архів.

Поряд з уніфікованими формами первинних документів на підприємстві використовуються форми, які розроблені самостійно. До них відносяться:

- заявка на отримання матеріалів;

- заявка на отримання ПММ;

- вироблення за день;

- вироблення за місяць;

- реалізація за місяць;

- акт на списання ПММ.

Заявка на отримання матеріалів складається начальником цеху, головним інженером або головним механіком. Потім вона подається на затвердження головному інженеру. Даний документ складається з метою отримання дозволу для бухгалтера скласти вимо.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...