Главная » Як зробити » Суцільність бетону звіт по гост

Суцільність бетону звіт по гост

Класифікація механічних методів визначення міцності бетону

Всі механічні методи визначення міцності бетону розроблені на основі існуючих методів визначення твердості металів (Н), остання величина відбиває певною мірою межа міцності при руйнуванні металу (Rсж), Т. Е Rсж = F (H).

Всі методи визначення твердості бетону підрозділяються на статичні і динамічні в залежності від виду руху впроваджуваного тіла (штампа або бойка).

До статичної групи слід віднести прилади, розроблені Хайдукова Г. К., Годер А. І., Рачевський Р. М., а до динамічної групи - прилади, розроблені Вільямсом, Мілявським М. Л., заборка Б. М., Фідзелем І . А. і Кашкарова К. П. При статичному методі штамп повільно і безперервно вдавлюється в випробовуваний бетон певною силою. При динамічному методі штамп вдавлюється в бетон за рахунок енергії удару (від руки, пружини, вільного падіння штампа, пострілу і т. Д.). Розмір відбитка, залишеного на поверхні бетону штампом кульової або конічної форми, приймається при наступних вимірах за міру твердості бетону, яка залежить не тільки від міцності бетону, але і від величини сили, що впливає на штамп. Тому для встановлення однозначної залежності показника міцності бетону від розміру відбитка або висоти відскоку штампа, необхідно статичну силу або силу удару прикладати при випробуванні завжди постійної або автоматично враховувати її мінливість самим приладом. Останній факт має місце в еталонному молотку Кашкарова К. П., електронному вимірнику міцності бетону ІПС-МГ4, вимірювач міцності бетону ПОС-50МГ4 методом відриву із сколюванням по ГОСТ 22690, які отримали найбільш широке застосування.

Звіт з переддипломної практики

Звіт з переддипломної практики - це важливе навчальне завдання, яке найчастіше складається з 3 - 5 розділів.

Структура кожного з розділів індивідуально для кожного з ВНЗ і регламентована конкретними методичними рекомендаціями.

Найбільш зразковою є структура роботи з 3 розділів, які подальшим чином структурую завдання звіту з переддипломної практики:

1. Загальна характеристика об'єкта огляду (організації, підприємства, установи).

2. Аналітика роботи організації (об'єкта дослідження, підприємства) у сфері теми майбутньої дипломної роботи.

3. Надання рекомендацій (модернізації) щодо поліпшення роботи організації (об'єкта досліджень, підприємства) у сфері теми дипломної роботи.

Структурування звіту з практики повинна містити в собі такі елементи: зміст, вступ, 3 розділу (найчастіше), висновки, список використаної літератури (від 20 джерел), додатки.

Якщо звіт по практиці не містить в собі теоретичного розділу, зміст посилань і виносок (при написанні) НЕ передбачається.

Цементобетонні основи і покриття

21.9.1Влаштування монолітних цементобетонних основ та покриттів потрібно здійснювати згідно з [8] та нижченаведеними вимогами.

21.9.2Будівництво цементобетонних монолітних покриттів та основ треба виконувати бетоноукладачами на колісно-рейковій ході чи з рухомою опалубкою.

21.9.3Бетонна суміш, що призначена для укладання в покриття та основу дорожнього одягу, повинна відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-96.

При підборі складу бетонної суміші показники легкоукладальності треба встановлювати на місці виконання робіт згідно з ДСТУ Б В.2.7-114 та таблиці 21.3.

Таблиця 21.3 – Показники легкоукладальності бетонної суміші

Найбільша фракція заповнювача бетонної суміші не повинна перевищувати 20 мм для верхнього шару двошарових покриттів, що бетонуються методом нарощування шарів,

40 мм – для одношарових покриттів, 70 мм – для основ.

21.9.4Покриття дорожнього одягу з трьома і більше смугами руху треба бетонувати смугами завширшки 7,5 м при парному числі смуг і 7,5 м та 3,75 м – при непарному.

21.9.5При укладанні бетонної суміші потрібно використовувати пластифікуючі та повітровтягуючі добавки. Вміст втягнутого повітря на місці укладання бетонної суміші повинен складати від 5 % до 6 %.

21.9.6Бетонування покриття та основи дорожнього одягу необхідно виконувати у вечірні та нічні години, якщо денна температура цементобетонного покриття вище ніж 30 °С або перепад температури повітря за добу більше ніж 12 °С, відносна вологість повітря менше 50 %.

21.9.7При влаштуванні основи дорожнього одягу з жорстких бетонних сумішей, що ущільнюються укоченням, бетонну суміш потрібно розподіляти та ущільнювати в один шар при проектній товщині до 20 см включно і в два шари – при товщині понад 20 см.

21.9.8Догляд за шарами з жорстких бетонних сумішей повинен тривати не менше

Догляд не можна виконувати, якщо через дві години після влаштування шару дорожнього одягу з жорсткої бетонної суміші на нього потрібно укладати цементобетонне покриття.

21.9.9Догляд за свіжоукладеним бетоном повинен починатися відразу після обробки його поверхні і продовжуватися до набору проектної міцності, але не менше ніж 28 діб.

21.9.10Рух транспортних засобів по цементобетонному покриттю дозволяється відкривати тільки після набору бетоном проектної міцності і закінчення догляду за бетоном.

21.9.11При будівництві збірних покриттів необхідно виконувати такі роботи:

- ґрунтування граней плит;

- планування поверхні верхнього шару основи або влаштування вирівнюючого шару по основі;

- укладання або перекладання плит;

- зварювання стикових з'єднань та заповнення швів.

21.9.12Будівництво збірних покриттів потрібно вести в одну стадію. Залежно від стану земляного полотна, основи, строків відкриття руху автомобілів, а також за необхідності термінового проїзду автотранспорту відповідно до проекту допускається двостадійне будівництво.

При двостадійному будівництві на першому етапі плити треба укладати на земляне полотно або основу без зварювання стикових з'єднань та заповнення швів, а також без укріплення узбіч та укосів. На другому етапі будівництва потрібно перекладати плити з заміною дефектних плит. Плити необхідно укладати "від себе" самохідними кранами на спланований шаблоном вирівнюючий шар.

21.9.13 Остаточну посадку плит на основу потрібно проводити шляхом укочування покриття навантаженими автомобілями або котками на пневматичних шинах до припинення осідання плит.

21.9.14Зварювання з'єднань у стиках плит і заповнення швів герметизуючим матеріалом необхідно виконувати відразу після остаточної посадки плит на основу.

21.9.15Монтаж збірного покриття в зимових умовах потрібно проводити по вирівнюючому шару з сухого піску, дрібного шлаку або інших незамерзаючих матеріалів, які укладаються в основу. При укладанні збірного покриття на жорстку основу вирівнюючий прошарок потрібно влаштовувати з сухої цементно-піщаної суміші.

21.9.16При приготуванні цементобетонної суміші треба контролювати:

- дотримання технологічних режимів приготування бетонної суміші –постійно;

- показник легкоукладальності бетонної суміші та об'єм втягнутого повітря в ущільненій бетонній суміші, концентрацію робочих розчинів хімічних добавок, міцність бетону шляхом випробування трьох контрольних зразків-балок, які виготовляються та зберігаються згідно з ГОСТ 10180, вологість заповнювачів згідно з ДСТУ Б В.2.7-43 (перевіряється також у разі опадів) –не рідше одного разу за зміну;

- точність дозування компонентів бетонної суміші методом контрольного зважування, якість піску, щебеню або гравію згідно з ДСТУ Б В.2.7-43, ДСТУ Б В.2.7-71 – при зміні якості суміші (легкоукладальності, об'єму втягнутого повітря тощо);

- морозостійкість бетону згідно з ДСТУ Б В.2.7-47, ДСТУ Б В.2.7-48 – один раз на квартал.

Контроль дозування цементу, заповнювачів, добавок та води потрібно здійснювати в установленому порядку згідно з чинними нормативними документами.

Оцінку якості бетону треба виконувати згідно з ГОСТ 18105, ГОСТ 10180, ДСТУ Б В.2.7-96.

21.9.17В процесі будівництва покриттів та основ з монолітного бетону потрібно контролювати:

- дотримання технологічних режимів бетонування, догляд за бетоном, влаштування та герметизацію швів, правильність установки арматури та прокладок швів, стійкість крайок бічних граней та суцільність поверхні покриття, своєчасність зняття рейкоформ – постійно;

- правильність установки колірних струн та рейкоформ – перед початком бетонування;

- міцність бетону шляхом формування з наступним випробуванням трьох контрольних зразків-балок, легкоукладальність та об'єм втягнутого повітря, а також якість робіт по догляду за свіжоукладеним бетоном з використанням плівкоутворюючих матеріалів на ділянках покриття розміром (20x20) см (сформовану на поверхні бетону плівку необхідно промити водою, видалити залишки вологи, розлити 10 % розчин соляної кислоти або 1 % розчин фенолфталеїну – спінення або набуття червоного кольору допустиме не більш ніж у двох точках на 100 см 2 поверхні плівки) – не рідше одного разу за зміну та при зміні якості суміші на місці бетонування.

Щільність жорсткої бетонної суміші, яка ущільнюється методом укочування, потрібно контролювати за трьома замірами на 9000 м 2 покриття або методом "ямок".

21.9.18При будівництві збірних цементобетонних покриттів додатково до пункту 21.1.5 треба контролювати:

- цілісність плит та стикових елементів, якість зварювання стиків та заповнення швів, дотримання технології будівництва – постійно (візуально);

- контакт плит з основою (вирівнюючим шаром) методом підняття однієї із 100 укладених плит; перевищення граней суміжних плит у поздовжніх швах на трьох поперечниках на 1 км, а в поперечних швах – в 10 стиках на 1 км; ширину деформаційних швів – не рідше одного разу за зміну.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...