Главная » Як зробити » Суцільний неруйнівного контролю міцності бетону

Суцільний неруйнівного контролю міцності бетону

Сучасні комп’ютерні технології у методах неруйнівного контролю бетону

сучасні Комп’ютерні технології

у методах неруйнівного контролю бетону

Науковий керівник - к. т.н., доц.

Хмельницький національний університет

Зведення та наступна експлуатація будівель і споруд нерозривно пов’язані с необхідністю оцінки їх стану. Найбільш важливою є інформація про міцнісні характеристики матеріалів, з яких вони збудовані. Найчастіше вона повинна бути отримана безпосередньо на місці розташування будівельної конструкції без порушення її цілісності, що можливе тільки при використанні неруйнівних методів контролю.

Оскільки найбільш широко у сучасному будівництві використовуються бетон і залізобетон, для них розроблено цілий ряд методів і комп’ютеризованих засобів оцінки характеристик міцності.

В літературі [1, 2] встановлено вимоги до визначення міцності бетону механічними та ультразвуковими методами неруйнівного контролю. Схему класифікації вказаних методів наведено на рис.1.

Рисунок 1 – Класифікація методів неруйнівного контролю міцності бетону

При проведенні контролю міцності бетону за допомогою неруйнівних методів необхідно враховувати ту обставину, що всі ці методи є непрямими. Це означає, що безпосередньо вимірюваною характеристикою є певний фізичний показник, пов’язаний з міцністю бетону деякою кореляційною залежністю. Тому всі методи неруйнівного контролю міцності бетону вимагають побудови індивідуальних градуювальних (тарувальних) залежностей за результатами випробувань стандартних зразків-кубів, виготовлених з бетону такого ж складу та віку, що й випробовувана конструкція.

З усіх методів неруйнівного контролю бетону найбільш точними вважаються методи місцевих руйнувань. В той же час до їх недоліків відносять:

– необхідність визначення положення арматури в конструкції та глибини її залягання;

– неможливість використання на густоармованих ділянках конструкції;

– часткове ушкодження поверхні конструкції.

Сьогодні всі вказані методи все більше реалізуються за рахунок використання комп’ютеризованих засобів контролю.

Так до сучасних приладів, що реалізують метод відриву зі сколюванням, відносять вимірювач міцності бетону «Оникс-ОС» (Росія, Челябінськ, НВП «Интерприбор») .

Перед початком випробування у бетонному виробі попередньо просвердлюють отвір. В отвір встановлюють анкерний пристрій, з’єднують його з вимірювачем тягою і обертанням рукоятки приладу створюють зусилля виривання. Електронний блок приладу відслідковує процес навантаження і запам’ятовує значення зусилля виривання, розраховує значення межі міцності бетону і виводить його на дисплей приладу.

Серед ударних приладів на сьогоднішній день найбільш відомим для реалізації методу ударного імпульсу є прилад ИПС-МГ4 (Росія, Челябінськ, ТОВ «СКБ Стройприбор»). Прилад складається з електронного блока та склерометра. Вимір міцності бетону полягає в нанесенні за допомогою склерометра на контрольованій ділянці виробу серії до 15 ударів. Електронний блок по параметрах ударного імпульсу, що надходить від склерометра, оцінює твердість і пружно-пластичні властивості випробуваного матеріалу, перетворює параметри імпульсу в значення міцності, відображаючи його на дисплеї приладу в мегапаскалях.

Прилад дозволяє оцінювати фізико-механічні властивості матеріалів (міцність, твердість, пружно-пластичні властивості), виявляти неоднорідності, зони поганого ущільнення та ін.

Для випробувань бетону на міцність ультразвуковим методом компанією «Ультракон» (Україна, Київ) розроблено ультразвуковий прилад УК-39. Прилад складається з електронного блока та двох ультразвукових перетворювачів. Перетворювачі можуть бути об’єднані в один датчик або використовуватися роздільно. У першому випадку прилад працює способом поверхневого прозвучування, у другому – наскрізного.

Принципово новою реалізацією ультразвукового методу контролю конструкцій з бетону, залізобетону та каменю при однобічному доступі до них є ультразвукова томографія. Вона дозволяє визначити цілісність матеріалу в конструкції, здійснити пошук сторонніх включень, порожнин, розшарувань і тріщин, а також вимір товщини об’єкта контролю. Результати контролю представляються у вигляді зображень перетинів (томограм) об’єкта, що значно полегшує розуміння результатів контролю та є зручним для експрес-аналізу стану об’єкта. Спеціалізоване програмне забезпечення дозволяє відтворити будь-яку томограму із тривимірного масиву даних, а також представити тривимірне зображення структури об’єкта.

Ультразвуковий томограф А1040 MIRA (Росія, Москва, ТОВ «АКС») являє собою повністю автономний вимірювальний, яким проводять збір і томографічну обробку даних про цілісність матеріалу конструкції. Вимірювальний блок має антенну решітку, що складається з 48 перетворювачів ультразвукових імпульсів із сухим точковим контактом і керамічними зносостійкими наконечниками. Прилад має вбудований комп’ютер, що дає змогу обробляти дані безпосередньо в процесі роботи, представляти їх на TFT дисплеї та зберігати в пам’яті. Для розширеної обробки даних за допомогою спеціального програмного забезпечення існує можливість передати дані на зовнішній комп’ютер.

Впровадження описаних вище комп’ютеризованих приладів в практику діяльності експертних організацій дозволяє значно полегшити процеси обстеження конструкцій існуючих будівель і споруд та покращити якість виконання всіх робіт з обстеження в цілому.

1. ДСТУ Б В.2.7-220:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Визначення міцності механічними методами неруйнівного контролю. – К. : Мінрегіонбуд України, 2010. – 20 с.

2. ДСТУ Б В.2.7-226:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Ультразвуковий метод визначення міцності. – К. : Мінрегіонбуд України, 2010.

Міцність бетону – контроль, визначення, методи відео

Про бетоні багато говорять і вважають його досить поширеним будівельним штучним матеріалом, аналогічним каменю. Складається він з води, різних наповнювачів, добавок і в’яжучої речовини. У готовому вигляді – це затверділа суміш. Визначивши міцність бетону, можна встановити його якість, що важливо для розуміння, чи відповідають будівельні конструкції та об’єкти вимогам проекту.

 • 1 Методи визначення міцності бетону
 • 2 Методи неруйнівного контролю міцності
  • 2.1 Наші рекомендації:

Контроль міцності бетону фото

Розвивається ринок будівництва, реконструкції різних об’єктів, як би «вимагає», щоб проводилась експертиза на визначення міцності бетону.

Міцність, можна сказати, що – це властивість матеріалу чинити опір руйнуванню під дією внутрішніх напруг, які викликаються зовнішніми чи іншими силами (наприклад, нерівномірно відбувається нагрівання тощо).

Методи визначення міцності бетону

Методи контролю міцності бетону

Існують різні методи визначення бетонів на міцність. Відомо досить велика кількість механічних методів, контролюючих якість бетону. У кожного з них є свої особливості впливу. Три групи.

 • Взяття стандартних зразків, які зазвичай бувають у формі куба, іноді – інших. Беруть бетонну суміш, яка застосовувалася при виготовленні контрольованій конструкції, і піддають її випробувань.
 • Выбуривание з конструкції окремих частин. Метод трудомісткий, небезпечний, так як є ймовірність порушити цілісність конструкції. Практично не застосовується.
 • Неруйнівний контроль. Відрізняється цей метод тим, що вимірюється не сама міцність, а який-небудь із фізичних показників, пов’язаний з даною величиною певною залежністю.

Методи неруйнівного контролю міцності

Основні методи неруйнівного контролю міцності бетону, які побудовані на властивих для кожного з них особливості, і являють собою:

 • відрив зі сколюванням. метод, що визначає міцність бетону по прикладається силі, яка необхідна для відділення частини бетону з поверхні будь-якої конструкції або окремого виробу. Найстаріший і відомий спосіб – в бетон закладають стрижень, який при застиганні необхідно висмикнути.
 • пластичну деформацію. Метод, заснований на випробовуванні твердості бетону, здійснювані вдавленням в його поверхня якогось штампа. Найчастіше таким є кулястий предмет, який вдавлюють в результаті удару, використовуючи для цієї мети пружину або інше пристосування. Характерні розміри вм’ятини якраз і є показником міцності бетону. До того ж, кулястий штамп дає сферичний відбиток (його діаметр), за яким і встановлюють міцність (наприклад, молоток Кашкарова).
 • ультразвук. Метод реєструє швидкість проходження ультразвукових хвиль і він дозволяє проконтролювати міцність як поблизу поверхні, так і в «тілі» бетонної конструкції. Датчики можуть встановлюватися від зразка з одного боку і з різних.
 • пружний відскік. Метод заснований на визначенні поверхневої твердості бетону. Вимірюється величина зворотного відскоку після удару об поверхню. Використовують прилад конструкції І. А. Физделя (кульковий молоток), що має на кінці кульку.
 • Ударний імпульс. Метод реєструє енергію удару, яка з’являється при зіткненні з поверхнею бетону. Отримав у Росії найбільше поширення.

Про залізнення бетону можна почитати тут.

Контроль міцності бетону відео:

 • Що таке бетон і які його властивості

Прилади неруйнівного контролю

Питання забезпечення справної роботи техніки і різного будівельного обладнання, гарантії відмінної якості виробленої продукції та робіт, запланованих до виконання, поліпшення показників енергееффектівності, а також створення прийнятних умов для роботи людей стоїть досить гостро. Та все це неможливо втілити без використання приладів неруйнівного контролю

Основна перевага даного обладнання - це те, що методи, які використовуються для вимірювань, практично не впливають на контрольований екземпляр, не призводять до зміни технічних або фізичних властивостей приладу і не зачіпають його експлуатаційні якості.

Неруйнівний контроль є прекрасним способом виявлення найдрібніших дефектів, які неможливо виявити неозброєним оком. Тобто можна зробити висновок, що в діагностиці прилади неруйнівного контролю є одними із самих основних і необхідних. З їх допомогою проводять дефектоскопічні дослідження поверхонь, наприклад, оболонок, судин, товщини матеріалів, перевіряють якісні характеристики різноманітних будівельних виробів і матеріалів.

Однак даний тип приладів можна застосувати не тільки в діагностичних дослідженнях. Їх використовують для контролю в промисловій сфері, обліку в будівництві, сфері транспортних питань, житлово-комунальних господарств, в різних секторах енергетики.

Застосування приладів неруйнівного контролю

Основному методом неруйнівного контролю є використання рентгенівських променів. Саме виявлення Вільгельмом Рентгеном в 1895 році даного типу випромінювання стало початком розвитку методики НК.

На даний момент відомо дев`ять способів методології неруйнівного контролю, які використовуються у всьому без винятку промисловому спектрі.

Будівельна сфера є першовідкривачем по застосуванню методології НК, саме вона однією з перших почала використовувати неруйнівного контролю і потім взяла його на озброєння остаточно. За допомогою неруйнівного контролю зараз можна перевірити не тільки об`єкт, який перебуває в проекті будівництва, але і ті об`єкти, які вже завершені і будь-яке втручання могло б завдати їм шкоди.

Відео: Павлов І.В. Візуалізація дефектоскопічної інформації з приладів неруйнівного контролю

Параметрами в будівництві, які потребують постійного моніторингу та контролі, є міцність об`єкта, якість покриття, що наноситься на оболонку, глибина закладення армуючих частин сітки в бетон, вологість дерев`яних елементів.

Дана методика перевірки відмінно зарекомендувала себе і в газовій промисловості. Наприклад, за допомогою методології НК перевіряються трубопроводи. Приладами визначаються порожнечі в цільних блоках і скануються тріщини внутрішньої частини трубопроводу.

Неруйнівний контроль відмінно підходить для визначення найменших дефектів в зварних швах, на поверхні рейок і оболонок труб. Дані прилади здатні виявити складно виявляються вади, такі як корозійне роз`їдання, розтріскування поверхні, покриття іржею і їм подібні дефекти.

Відмінно себе зарекомендував метод неруйнівного контролю і в транспортній промисловості і сфері. Дуже важливо вчасно виявити і діагностувати мікротріщину, наприклад, на борту плавального судна, виявити небезпечну зону скупчення кінетичних напружень на поверхні і виробляти подальший контроль розповзання цих полів внутрішніх напружень.

Відео: Застосування вимірювача міцності бетону ПОС-50МГ4

При перевірці на мікродефекти, прилад засечет різницю в будові кристалічної решітки, визначить різницю між реальними і ідеальними кристалами, що дасть можливість спрогнозувати їх подальші фізико-хімічні та механічні властивості.

Методологія неруйнівного контролю не обмежується розглянутими вище прикладами, вона використовується в безлічі сфер. Така популярність обумовлена тим, що НК відповідає всім вимогам, які пред`являються до промисловості на даному етапі.

Послуги з дефектоскопії зобов`язана давати можливості проводити контроль та моніторинг на всіх відрізках життєдіяльності продукції за великим списком параметрів - від самого старту і до першого зносу - ремонту. Результати даного моніторингу повинні бути доступні в найкоротший термін і бути точними. Само собою, що прилади, за допомогою яких проводяться виміри, повинні бути точними, надійними, доступними, мобільними і швидкодіючими.

Методики перевірки не повинні бути складними, важливо, щоб вони були по максимуму спрощені, а прилади, за допомогою яких виробляються зняття показань - готові до тривалого користування і ремонту.

Прилади неруйнівного контролю

Існує два основних види розподілу даних приладів:

2). За призначенням.

До приладів по типу відносяться такі види обладнання: адгезіметром, дефектоскопи, ендоскопи, товщиноміри, течєїськателі, твердоміри, віброметри, динамометри, анемометри, прогиноміри і ін.

адгезіметром

Даний тип приладів використовується для виявлення якості сили зчеплення між покриттям і підставою в будівельній промисловості, наприклад, в деревообробному, меблевому, лакофарбовому виробництвах. адгезіметром також добре себе зарекомендували при обстеженні будівель на руйнування і тріщини, при оглядах перед ремонтами роботами, аналізі зношених споруд.

Такий тип приладів широко використовують при вимірюванні міцності з`єднань штукатурки, керамічної плитки, фактурних, захисних, лакофарбових і облицювальних покриттів.

Дефектоскопи

Суть застосування дефектоскопів - це пошук дефектів у виробах різного типу і структури, як металевих, так і неметалевих за допомогою методології неруйнівного контролю. За допомогою дефектоскопії проводяться аналізи на предмет порушення однорідності або суцільності структури, ураження зон металу внаслідок корозії, відхилення від заданих параметрів хімічного складу, зменшення товщини оболонки і розмірів судин.

Це оптичні прилади, які відносяться до групи візуально-вимірювального аналізу і контролю, що застосовуються при огляді порожнин обладнання, доступ до яких утруднений або недоступний, наприклад, в різних заводських конструкціях або машинах. Жорсткі та гнучкі ендоскопи невеликих розмірів часто високо затребувані при оцінці стану трубопроводів і лопаток турбін, також вони дуже популярні в побуті, наприклад, з їх допомогою роблять оцінку циліндрів двигунів внутрішнього згоряння.

Плюс ендоскопів - це виявлення дефектів, раніше недоступних для дослідження і контролю. Завдяки ендоскопів вдається уникнути розбирання конструкції і заміни вузлів і деталей і виявити ділянки з найбільшими проблемами, що дозволяє вчасно вжити відповідних заходів. Ендоскопи допомагає значно заощадити кошти і робочий час.

Категорія ендоскопів малого розміру і гнучкого будови дозволяє досліджувати малі, глибокі і вузькі отвори різного діаметру, допомагаючи тим самим провести огляд більшою зони, навіть тієї, яка знаходиться за межами видимості. Яскравий промінь приладу відмінно висвітлює діагностуються поверхню, даючи широкі можливості діагноста для фіксування руйнувань. Сучасні ендоскопи дозволяють фіксувати результати аналізу у вигляді фотографій або зображень, що дає можливість створювати архів виявлених дефектів і в наслідок дозволяє спостерігати за динамікою розвитку цих дефектів в часі.

Товщиноміри

Дані прилади дають можливість вимірювати з високою точністю товщину об`єкта, матеріалу або товщину оболонки покриття металу (наприклад, лаком, фарбою, грунтом, шпаклівкою, іржею та інших складів, за допомогою яких можна покрити метал). Товщиноміри останнього покоління дозволяють проводити вимірювання товщини покриття, не порушуючи цілісність досліджуваного об`єкта.

Сфера використання товщиномірів - суднобудівна і автомобільна промисловості. Вимірювання проводяться як перед здачею обладнання в експлуатацію, наприклад, на предмет якості лакофарбового покриття, так і в момент ремонтних робіт або для створення висновків, чи придатний об`єкт для ремонту або він вже не придатний для подальшого використання.

Течешукачі

Прилади даного типу застосовуються для виявлення, усунення та кількісної оцінки розміру течі. Принцип роботи течошукачів може спиратися на численні фізичні дані, які в свою чергу, орієнтуються як на прямі, так і на непрямі додаткові дані вимірювання необхідних величин.

Метод пошуку течі залежить від виду обладнання. Найбільш популярними методами пошуку на сьогоднішній день є: візуальний огляд, Обмилювання, використання приладів, що реагують на робочу рідину досліджуваного обладнання та приладів, які реагують на введення тестового речовини.

Твердоміри

Ці прилади також відомі як дюрометри. Суть їх застосування - це контроль твердості досліджуваного об`єкта без руйнування його структури. Контроль твердості є важливим фактором на будь-якому виробництві, особливо в машинобудівному.

Залежно від габаритів і конструкції досліджуваної заготовки і властивостей і структури об`єкта застосовуються стаціонарні або портативні дюрометри різного типу дії. При проведенні аналізу твердість визначається за допомогою різних шкал, але найбільш використовуваними є шкали Брінелля, Роквелла, Шора і Віккерса.

віброметри

Прилади даного типу використовуються для визначення і контролю виброскорости і віброприскорення, фіксування амплітуд і частот коливань згідно синусоїдальним характеристикам всіляких об`єктів.

У будівництві віброметри задіяні в момент вимірювання вібраційних даних віброустановок, які використовуються при ущільненні сумішей з бетону в створенні виробів із залізобетону.

Динамометри

Динамометри - це електронні прилади для вимірів повільно змінюються і статичних сил стиснення і розтягування. Суть роботи динамометра полягає в тому, що деформація пружного елемента, яка створена додатком сили, перетворюється в електричний сигнал.

Анемометри

З їх допомогою проводять заміри середньої швидкості температури навколишнього середовища і швидкості вітру. Вони застосовуються в вентиляційних системах цивільних і промислових конструкцій для вимірювання температури і швидкості газових і повітряних потоків на цих об`єктах.

прогиноміри

Прогиноміри призначені для визначення лінійних переміщень певних вузлів конструкції при статичному навантаженні, внаслідок якої виникає прогин елементів.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...