Главная » Як зробити » Температурні деформації бетону методи визначення

Температурні деформації бетону методи визначення

Класифікація бетонів, властивості, область застосування

^ 26.Деформації бетону в процесі тверднення.

оптимізація параметрів складу бетонної суміші і режимів фізико-хімічних і механічних зовнішніх дій (впливів);

регулювання параметрів структури і кінетики структуро­утворення бетону "внутрішнім втручанням" - введенням в бетонну суміш різних дисперсних і хімічних добавок;

погодження в часі прикладання технологічних, дій (діянь) зі стадіями структуроутворення цементного каменю (вра­хування стадійних переходів).

^ Склад і властивості бетонної суміші мають істотне зна­чення для кінетики процесу тверднення бетону і безпосередньо впливають на параметри його структури. Витрата цементу, його вид і мінералогічний склад, водоцементне відношення, присут­ність хімічних добавок - важливі технологічні фактори проце­су структуроутворення. Особлива структуроутворююча роль належить хімічним до­бавкам, які вводять у склад бетонної суміші. Хімічні добавки суттєво впливають на всі стадії технологічної обробки бетон­ної суміші і структуроутворення твердіючого бетону. Безпосе­редній вплив на параметри структури і кінетику тверднення цементного каменю і бетону спричиняють добавки ІІ і ІІІ класів.

дія капілярних сил в цементному камені при випарову­ванні води з капілярів радіусом менше 100 нм;

виведення води з тоберморитового гелю.

Усадочні деформації цементного каменю в бетоні в основ­ному визначаються гелевидною складовою. При підвищенні В/Ц збільшується усадка.

застосування високоактивних цементів і заповнювачів ви­сокої міцності;

забезпечення, граничного зменшення В/Ц, що дає високу щільність і міцність цементного каменю в бетоні;

застосування суперпластифікаторів і комплексних доба­вок для підвищення щільності структури бетону;

особливо ретельного змішування і ущільнення бетонної су­міші;

створення найбільш сприятливих умов структуроутворення і тверднення бетону.

^ Високоміцний бетон - це бетон із більш доско­налою структурою цементного каменю, з високою міцністю зчеплення його із заповнювачами, які повинні мати високу міцність і чистоту, оптимальний гранулометричний склад.

застосування високоактивних цементів, підвищення їх активності механічним або хімічним способом (напри­клад, домел з добавками 2-З % гіпсу або з комплексною добавкою на основі суперпластифікаторів, активація в спеціальних установ­ках тощо);

застосування спеціально підібраної суміші заповнювачів із мінімальною пустотністю і водо потребою, введення в бетонну суміш суперпластифікаторів і ком­плексних добавок;

Заповнювачі для високоміцного бетону повинні бути чистими і мати оптимальний гранулометричний склад і малу пустотність, якомога менший вміст слабких зерен. Найбільш ефективним заповнювачем є щебінь із міцних і стійких вивержених гірських порід (діабаз, ба­зальт, граніт тощо). Найбільш поширеним дрібним заповнюва­чем є чистий квар­цовий пісок із модулем крупності не менше ніж 2,0.

«Анализ выбросов загрязняющих веществ в Северо-Западном Федеральном Округе рф: Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская.

Температурні деформації бетону

Температурні деформації неминучі в масивних гідротехнічних конструкціях (через внутрішню екзотермію). Вільні температурні деформації характеризуються коефіцієнтом лінійного розширення бетону, що залежить від складу і віку бетону, виду заповнювача і вологісного режиму. У разі порушення вологісної рівноваги між бетоном і середовищем через нерівномірне протікання дифузії вологи в об’ємі бетону, в ньому можуть виникати усадочні деформації (при висушуванні) або набрякання (при насиченні водою). Загальна усадка містить в собі усадку за рахунок контракційних явищ і усадку за рахунок хімічної взаємодії компонентів бетону з навколишнім середовищем (наприклад, карбонізації). Так, загальна усадка цементного каменю, що зберігався на повітрі, складає 500-1070 нм/мм залежно від виду цементу, В/Ц та інших факторів. Портландцементи з високим ступенем помелу дають більш високу усадку, ніж звичайні цементи, що пояснюється значним вмістом гелю в цементному камені. Усадка також залежить від витрати цементу і вмісту заповнювачів у бетоні. Чим масніше бетон, тим вище його вологісна усадка. Заповнювачі ж , навпаки, знижують усадочні явища, чим вище В/Ц, тим більше усадка.

Деформації набрякання тим сильніші, чим вище витрати цементу, однак з підвищенням вмісту цементу при тому самому режимі вологості ступінь зволоження гелю знижується. Абсолютні ж значення деформації набрякання бетону набагато менші ніж деформації усадки.

Методи визначення міцності бетону

Здатність бетону протистояти механічному та температурного впливу називається міцністю. Ця найважливіша характеристика, що впливає на експлуатаційні параметри конструкції.

Всі правила, що стосуються проведення випробувань бетону на розтяг, стиск і вигин прописані в ГОСТ18105-86. Важливою характеристикою надійності матеріалу виступає коефіцієнт варіації, що характеризує однорідність суміші (Vm).

де Sm – квадратичне відхилення міцності, Rm – міцність бетону в партії.

Згідно ГОСТ10180-67 визначається кубиковая міцність матеріалу при стиску. Вона обчислюється при стиску контрольних зразків-кубів, мають ребра жорсткості у віці 28 днів. Для класу В25 і вище призмовий показник повинен дорівнювати 0,75, для складів класом нижче В25 – 0,8.

Вимоги щодо розрахункової міцності крім Гостів прописані ще і в Сніпах. Наприклад, распалубный показник незавантажених горизонтальних конструкцій, що мають проліт менш 6 метрів, повинен бути не менш 70% від проектної міцності, якщо довжина прольоту перевищує 6 метрів – 80%.

Випробування зразків дає можливість визначити якість суміші, але не характеристики бетону в складі конструкції. Проводяться такі дослідження згідно ГОСТ18105-2010 і використовують наступні методи:

Значною популярністю користуються прямі методи неруйнівного контролю. До основних методів даного типу відносять ультразвукові або механічні.

Прямі неруйнівні методи контролю за ГОСТ22690-88:

  • відрив;
  • відрив зі сколюванням;
  • сколювання ребра.

Інструменти, необхідні для проведення досліджень

  • електронний блок;
  • прилад для відриву з пристроєм для приклеювання до бетону;
  • датчики;
  • дюбелі, анкери;
  • еталонний металевий стрижень.

Графік відображає набір міцності матеріалу в часі, при цьому лінія A – це вакуумна обробка, B – природне твердіння, C – зміна показника після проходження вакуумної обробки.

Метод відриву

В основі даного типу дослідження лежить вимір максимального зусилля для відриву частини бетонної конструкції. Причому відриває навантаження повинна застосовуватися до рівної поверхні шляхом приклеювання диска приладу. Для приклеювання використовують клейові склади на епоксидній основі. У ГОСТ22690-88 зазначаються клеї ЭД16 і ЭД20 з цементним наповнювачем. Також можна застосовувати двокомпонентні склади. Площа відриву визначається після проведення кожного випробування. Після відриву і обчислення зусилля вимірюють міцність бетону (Rbt) на розтяг. Використовуючи емпіричну залежність і даний показник можна обчислити показник R – міцність на стиск. Для цього слід скористатися формулою:

Після затвердіння бетону в заздалегідь высверленное отвір ставлять анкерний пристрій, після чого виривають його з частиною бетону. Цей метод багато в чому схожий з описаним раніше. Основна відмінність – спосіб кріплення інструменту до поверхні. Відриваюче зусилля створюється за рахунок пелюсткових анкерів. Анкер укладається в шпур і вимірюється P – руйнівне зусилля. У ГОСТ 22690 вказаний перехід міцності бетонного складу на стиск за формулою:

де m2 – коефіцієнт переходу міцності на стиск, що залежить від умов твердіння та виду бетону, m1 – коефіцієнт, що відображають максимальні параметри великого заповнювача (сипучі кам’яні матеріали).

Обмеженнями для використання даного способу дослідження є густе армування і незначна товщина конструкції. Товщина поверхні повинна перевищувати подвоєну довжину анкера.

Метод сколювання ребра

Міцність бетону при даному методі визначається по зусиллю (P), необхідного для сколювання частини конструкції, розміщеної на ребрі зовнішньої сторони. Прилад кріпиться на поверхні за допомогою анкерного болта з дюбелем. Для визначення показника використовується наступна формула:

де m розуміють коефіцієнт, що відображає крупність заповнювача.

Ультразвуковий метод

Дія ультразвукових приладів контролю грунтується на взаємозв’язку між швидкістю, з якою поширюються хвилі по конструкції і її міцність. На основі даного методу визначено, що швидкість, також як і час розповсюдження хвиль відповідають міцності бетону.

Для збірних лінійних конструкцій застосовується метод наскрізного просвічування. При цьому ультразвукові перетворювачі розташовані з протилежних сторін конструкції. Плоскі, багатопустотні і ребристі плити перекриття, а також стінові панелі досліджують поверхневим просвічуванням, при якому хвильовий перетворювач (дефектоскоп) ставлять з одного боку конструкції.

Для забезпечення максимального акустичного контакту з робочою поверхнею вибирають в’язкі контактні матеріали (наприклад, солідол). Можливий сухий варіант із застосуванням протекторів і конусних насадок. Інсталяція ультразвукових приладів проводиться на відстані не менше 3 см від краю.

Метод дослідження за допомогою молотка Кашкарова

Випробування проводяться згідно ГОСТ22690.2-77. Визначення міцності бетону проводиться в межах 5-50 Мпа. По рівній поверхні випробовуваного наноситься удар, в результаті чого утворюються два відбитка: на еталонному металевому стрижні і на поверхні основи. З кожним ударом стрижень переміщують на 10 мм в отвір корпуса молотка. Удари по підставі наносяться через білу копіювальний папір. Для вимірювання відбитків на папері використовують кутовий масштаб.

Для досліджень на основі пружного відскоку використовують молоток Шмідта, пістолети Борового, ЦНИИСКа, склерометр КМ зі стрижневим ударником. Взвод і пуск бойка відбуваються автоматично в момент дотику ударника який випробують до основи. Величина відскоку бойка фіксуються спеціальним покажчиком на шкалі апарату.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...