Главная » Як зробити » Терміни випробування бетону на міцність

Терміни випробування бетону на міцність

Випробування бетону на міцність приладами,

Заснованими на принципі пружного відскоку

Конструктивні особливості приладів

Прилад типу КМ (Київського метробуду) (рис. 6) - пружинний напівавтомат ударної дії з заданою енергією удару. Під час руху ударника всередину корпусу відбувається накопичення необхідної потенційної енергії внаслідок розтягу ударної пружини.

Під час випробування прилад установлюють перпендикулярно до випробовуваної поверхні. Тримаючи його за ручку 9, натискають на ударник 1. Бойок 3 при цьому зводиться, розтягуючи пружину 2. Утримувач 6 із зачіпкою 7, упираючись в болт 8, звільняє бойок із зачеплення. Бойок під дією ударника пружини вдаряє по ударнику і відскакує від нього. Покажчик 4 фіксує розмір відскоку бойка h, що характеризує міцність бетону.

Якщо застосовується ударник приладу з кульковим наконечником (вузол Б), то за діаметром відбитка d, можна визначити і другий непрямий показник міцності бетону.

1 - ударник, 2 - ударна пружина, 3 - бойок; 4 - покажчик, 5 - шкала,

6 - утримувач; 7 - зачіпка; 8 - болт; 9 - ручка

Рисунок 6 - Прилад типу КМ із стержневим ударником

При використанні приладу з кульковим наконечником у якості склерометра на кінець ударника повинний нагвинчуватися ковпачок із загартованої сталі (вузол А).

Для проведення випробувань бетону в конструкціях і виробах вибирають ділянки без видимих дефектів із найбільш гладкою поверхнею розміром біля 100 х 100 мм 2 .

При випробуваннях прилад необхідно встановлювати строго перпендикулярно до поверхні бетонного виробу.

При випробуванні бетону удари по його поверхні наносять не ближче 20 мм (в осях) і не менше 50 мм від осі ударника до краю виробу. Значення h і d, що різко відхиляються, як убік збільшення (при влученні на щебінку), так і вбік зменшення (при влученні в раковину) відкидаються.

Маса випробовуваних конструкцій повинна бути достатньою для сприйняття ударів (без переміщень), у противному випадку вони повинні бути жорстко закріплені.

Високі вироби, що бетонуються у вертикальному положенні, необхідно випробувати як у верхній, так і в нижній зонах.

Тарувальні криві: h або h і d - міцність бетону на стиск Rст будують для конкретних виробничих умов із сталим технологічним режимом або здійснюють прив'язку до місцевих умов. На рис. 7 наведені тарувальні криві для приладу типу КМ із кульковим наконечником.

На аналогічному принципі засновані випробування міцності бетону склерометрами Борового, Шмідта, Вільнюського політехнічного інституту, інші.

Рисунок 7 – Тарувальні криві для приладу типу КМ

із кульковим наконечником:

Випробування міцності бетону комплексним

Методом на відривання, сколювання і твердість

Конструктивні особливості приладу ГПНВ-5 (гідропреснасос Вольфа, 5 тс)

Принцип дії гідравлічного прес-насоса (рис. 8) полягає в наступному. Під час руху поршня насоса 5 вниз технічне масло надходить по каналу маслопроводу 7 у нижню частину робочого циліндра 1. Робочий поршень 2 рухається вгору і стискує пружину 3. Одночасно масло по маслопроводу 7 надходить до манометра 4, що показує тиск масла на робочий поршень.

а–у вихідному стані; б–при випробуванні: 1-робочий циліндр; 2-поршень;

3-пружина; 4-манометр; 5-поршень насоса; 6-насос; 7– маслопроводи

Рисунок 8 - Гідравлічна схема прес-насоса

Під час руху робочого поршня вгору (рис. 8,б) відбувається виривання розтискуючого конуса або стержня.

Конструктивне рішення гідравлічного прес-насоса показане на

Метод заснований на визначенні Rст відносно зусилля Р, необхідного для відривання і сколювання шматка бетону від конструкції. Так само як і інші методи, даний метод використовує залежність "непряма характеристика - міцність". Однак зв'язок "P-Rст" більш тісний і менше залежить від впливу різних чинників, чим при використанні інших непрямих характеристик. Однак підвищена точність і надійність методу пов'язана з більшою трудомісткістю випробувань.

1 - насос; 2 - висувна ніжка; 3 - наконечник; 4 - кулька;

5 – розтискуючий конус; 6 - підвісна муфта; 7 - шток (тяга);

8 - робочий циліндр; 9 – манометр

Рисунок 9 - Гідравлічний прес-насос ГПНВ-5

Для визначення міцності бетону в його масі встановлюють анкерний пристрій, який потім висмикують за допомогою гідравлічного прес-насоса. При цьому за рахунок відривання зі сколюванням разом з анкерним пристроєм відокремлюється частина (шматок) бетону. Вимірюють зусилля виривання Р і відносно залежності R=f(P) знаходять R.

Анкерні пристрої (рис. 10) можуть встановлюватися або до бетонування, або після бетонування в готову конструкцію. Для цього в ній висвердлюється отвір, який після установлення в нього робочого стержня заповнюється цементним розчином високої марки. Перед цим отвір змочують водою і протирають тампоном для поліпшення зчеплення цементного каменю зі старим бетоном. Досвід показує, що при висмикуванні встановлених у такий спосіб робочих стержнів розрив звичайно відбувається по бетону конструкції.

а - виривний стержень; б - розтискуючий конус; в - скорочений розтискуючий

конус; 1 - сегментний сектор; 2 - шток; 3 - шайби; 4 - муфта-тяга.

Рисунок 10 - Анкерний пристрій для випробувань бетону приладом ГПНВ-5

Отвори (шпури) у бетонній конструкції висвердлюють за допомогою твердосплавного або діамантового інструмента, а при малому обсязі робіт можна пробивати вручну за допомогою шлямбура і молотка. Діаметр шпуру 25 мм, глибина: для розтискуючого конуса - 55, для стержня, що виривається - 48 мм.

Місця випробувань бетону вибираються з таким розрахунком, щоб відстань від осі стержня або розтискуючого конуса до грані конструкції була не менше 80 мм, до арматури - не менше 30 мм.

Розтискуючий конус (рис. 10,б) застосовується для негайного випробування бетону в конструкціях і виробах. Він складається зі штока і трьох сегментних секторів із шерсткими зовнішніми поверхнями. З одного боку шток закінчується конусом, а з іншого має різьбу, на яку нагвинчується при випробуваннях муфта-тяга із шайбами.

Встановлений у шпур розтискуючий конус міцно закріплюється в бетоні за рахунок розсунення сегментів при загвинчуванні муфти-тяги.

Комплексні випробування робляться в такій послідовності:

- прилад установлюється ніжками на поверхню бетону і за допомогою гайки штока (підвіски), що має проріз, з'єднується з муфтою, нагвинченою на стержень або розтискуючий конус, що виривається;

- під кожну ніжку приладу з кулькою підкладається аркуш білого, а зверху - копіювального паперу, щоб одержати відбитки;

- обертаючи висувні ніжки і гайку штока, прилад центрують і закріплюють;

- плавно обертаючи ручку насоса, створюють тиск, відзначений рискою на шкалі манометра, необхідний для одержання зусилля 1000 кгс;

- обертаючи ручку насоса у протилежному напрямку знімають тиск;

- повертаючи прилад навколо стержня і повторюючи цикл, одержують необхідну кількість відбитків на аркуші паперу;

- знову обертаючи ручку насоса, створюють тиск, що фіксується за показанням манометра, при якому виривається стержень або конус.

Зусилля висмикування визначається за тарувальним графіком для даного преса, складеного на підставі експериментальних даних. З достатнім ступенем точності його можна орієнтовно прийняти за формулою:

де V - тиск за манометром, атм.

за середніми значеннями зусилля виривання і діаметра відбитка за тарувальними кривими, побудованими або прив'язаними для конкретних умов виробництва, визначаються значення межі міцності бетону на стиск.

Тapувальні криві Донецького ПромбудНДІпроекту, побудовані для виробничих умов Донбасу, наведені на рис.11.

Практична частина роботи

При виконанні даної лабораторної роботи студенти повинні практично визначити міцність (умовний клас) бетону як мінімум двома з описаних вище методами.

Нижче наводиться опис випробувань бетону на міцність методом Фізделя й опрацювання результатів цих випробувань.

1 На поверхні залізобетонної балки вибирається рівна бездефектна ділянка (без тріщин, раковин, сколень).

2 Через аркуш білого і аркуш копіювального паперу, складених разом робиться сім ліктьових ударів молотком Фізделя по бетону. При цьому відстань між лунками, що утворилися на бетоні, повинна бути не менше 30 мм, а діаметр відбитків у межах 0,3 < d < 0,7D, де D - діаметр бойка, D = 17,46 мм.

3 За допомогою лінійки, штангенциркуля або вимірювальної лупи вимірюються діаметри відбитків на папері. При овальності відбитка вимірюються його максимальний і мінімальний діаметри й обчислюється середнє значення. Результати вимірів заносяться до таблиці 3.

4 За тарувальним графіком, наведеним в описі даного методу, визначається міцність бетону на стиск. Результати також заносяться до таблиці 3.

5 Робиться статистичне опрацювання результатів випробувань, наведених у таблиці 3 і визначається умовний клас бетону випробуваного зразка:

а) середнє арифметичне значення (математичне очікування) міцності бетону:

; n=7

б) випадкове відхилення від середнього значення:

;

а) для виривання зі сколюванням;

б) для методу пластичних деформацій

(d - діаметр відбитка кульки )

Рисунок 11-Тарувальні криві

Таблиця 3 - Експериментальні дані випробувань бетону

Datalife Engine Demo

При приготуванні і ущільненні бетонної суміші в результаті гідротацієй цементу має місце повільне зміцнення бетону, після утворення значної кількості новоутворених частинки зближуються і система переходить у коагуляційний структуру, потім у крісталізаціонную структуру з різким зростанням міцності. Терміни формування структури залежать від: добавки цементу, зменшення водоцементного відносини, збільшення вмісту заповнювачів, зменшення крупності.

У бетоні розрізняють:

- Макроструктури - щебінь цементно-піщаний розчин;

- Мезоструктуру - будова системи: пісок цементний камінь;

- Мікроструктуру - тонке будова цементного каменю і заповнення.

Макроструктури і мезоструктуру бетону можна розділити на 3 види в залежності від величини розсунення зерен заповнювача цементним каменем. Вони як би плавають в ньому.

1. Структура з базальною цементацією (дозволяє використовувати щебінь слабкий за міцністю, а навантаження сприймає цементний розчин).

2. З поровій (використання кондиційного великого заповнювача).

3. З контактною (використання дуже міцного щебеню).

Наростання міцності цементного бетону. Перші 7 діб міцність наростає дуже швидко. Після 7 діб наростання зменшується, а особливо після 28 діб. Швидкість залежить від виду цементу. Для твердіння необхідний температурно-вологісний режим, відповідний технічним умовам. Тверднення цементного бетону у воді дає більшу міцність, ніж на повітрі. У сухий середовищі після випаровування води тверднення сповільнюється і навіть припиняється. Нормальна температура бетонної суміші при твердінні - 15-20 ° С.

Максимальна швидкість твердіння при температурі до 80 ° С зовнішнього повітря, а у вологому парі до 100 ° С. Прогрів бетону проводиться парою або електрикою. Міцність бетону характеризується маркою бетону або класом міцності на стиск або осьовий розтяг. Дійсну міцність можна отримати випробуванням контрольних зразків.

Залежно від призначення з/б конструкторські. та умов експл-ії встановлюють показники якості бетону, основними з яких є:

клас бетону за міцністю на осьовий стиск В; вказується в проекті у всіх випадках;

клас бетону за міцністю на осьовий розтяг Bt; призначається в тих випадках, коли ця характеристика має чільне значення і контролюється на виробництві;

марка бетону за морозостійкістю F; повинна призначатися для конструкторські. піддаються у зволоженому стані дії поперемінного заморожування і відтавання (відкриті конструкторські., огороджувальні конструкторські. тощо)

марка по водонепроникності W; призначається для конструкцій до яких пред'являються вимоги непроникності (резервуари, напірні труби тощо)

марка по щільності D; призначається для конструкцій до яких крім вимог міцності пред'являються вимоги теплоізоляції, і контролюються на виробництві.

Задані клас і марку бетону отримують відповідним підбором складу бетонної суміші з наступним випробуванням контрольних зразків.

Класом бетону за міцністю на осьовий стиск В (МПа) називається тимчасовий опір стисненню бетонних кубів з розміром ребра 15 см. випробуваних через 28 днів зберігання при температурі 20/- 2оС.

Класи бетону по міцності на стиск для ЖБК нормами встановлюються наступними:

для важких бетонів У 7,5; У 10; В 12,5; У 15; У 20; У 30; У 35; У 40; У 45; У 50; У 55; У 60.

для дрібнозернистих бетонів виду А на піску з модулем крупності 2,1 і більше - в тому ж діапазоні до У 40 включно; виду Б з модулем крупності менше 1 - в тому ж діапазоні до У 30 включно; виду В, підданого автоклавної обробці - у тому ж діапазоні до У 40 включно.

Клас бетону за міцністю на осьовий розтяг Bt 0,8; У 1,2; В1, 6; У 2; У 2,4; У 2,8; У 3,2; характеризують міцність бетону на осьовий розтяг (МПа).

Марки бетону по морозостійкості від F 25 до F 500 характеризують число витримуємо циклів поперемінного заморожування і відтавання у насиченому водою стані.

Марки бетону по водонепроникності від W 2 до W 12 характеризують граничний тиск води при якому ще не спостерігається просочування її крізь випробуваний зразок.

Марки бетону по щільності від D 800 до D 2400 характеризують середню щільність (кг/м3).

Найбільш поширені імпульсні ультразвукові прилади.

Швидкість поширення ультразвуку залежить від властивостей заповнювача, вологості бетону і ряду інших чинників. Тому графік кореляційні зв'язку "міцність бетону - швидкість поширення ультразвуку" (Rb - V) будують для бетону певного складу на даному заповнювачі: контрольні бетонні зразки або керни, висвердлені зі спорудження прозвучівают ультразвуком, а потім зазнають за стандартом для визначення міцності.

Ультразвуковий метод дозволяє виявляти якість бетону у виробах і конструкціях. Вимірюючи швидкість поширення ультразвуку в різних частинах конструкції, можна оцінити однорідність бетону, не вдаючись до випробування бетонних зразків.

Бетон повинен бути однорідним - це найважливіше технічну та економічну вимогу. Для оцінки однорідності бетону даної марки використовують результати контрольних випробувань бетонних зразків за певний період часу. Мається на увазі, що стандартні зразки тверднули в однакових умовах одне і те ж час. Міцність бетонних зразків буде коливатися, відхиляючись від середнього значення в більшу або меншу сторони. На міцності позначаються коливання в якості цементу і заповнювачів, точність дозування складових, ретельність приготування бетонної суміші та інші фактори.

Випробування бетону на міцність, лабораторні випробування контрольних зразків бетону (кубів, кернів)

Ціни на послуги

Вимірюваний показник випробовується

Склад робіт, що входять в випробування продукції

Вартість, руб. в т.ч. ПДВ 18%

Міцність на стиск методом випробування контрольних зразків однієї серії (3 зразка 100х100)

Визначення міцності бетону у виробах і конструкціях методом пружного відскоку (1 випробування)

Побудова градуировочной залежності "міцність зразків - пружний відскік (ультразвук)" з виготовленням зразків (1 залежність)

- Підготовка до випробування

- Побудова градуировочной залежності

Супровід монолітних робіт на об'єкті (контроль міцності бетону в проміжному і проектному віці) (1м3)

- Складання та затвердження програми випробувань

- Побудова градуировочной залежності

- Підготовка до випробування

Визначення щільності методом зважуванням випробовуваних контрольних кубів бетону однієї серії (6 зразків)

У таблиці вартості випробування бетону ціна вказана за дослідження зразків в лабораторних умовах. При необхідності виїзду фахівців на об'єкт замовника ця послуга оплачується окремо.

Цілі і завдання

Випробування бетону на міцність лабораторія проводить з метою формування оптимального складу бетону, що володіє високими експлуатаційними параметрами. Основні характеристики суміші визначаються в будь-якому будівельному процесі з активним застосуванням бетонних компонентів. Головне завдання дослідження - перевірка показників застиглого розчину. Це необхідно для виявлення ступеня міцності і рівня зносу вже готових виробів. Випробування контрольних зразків бетону забезпечує необхідну експлуатаційну безпеку конструкції.

Експертні процедури виконуються:

 • в разі підозр про наявність внутрішніх дефектів бетонної конструкції;
 • перед роботами з підняття статі в підвалі;
 • при затопленні підвальних приміщень;
 • при появі зовнішніх пошкоджень і тріщин у бетонній конструкції;
 • при необхідності оцінки стану бетонної конструкції перед покупкою об'єкта;
 • перед початком робіт по капітальної перепланування і реконструкції будівлі;
 • при перевірках якості матеріалу і будівельних робіт на відповідність проектним документам.

Своєчасне якісне випробування дозволить запобігти можливому обвалення будівлі або частин конструкції. Винесення рішення про проведення ремонту в подальшому буде сприяти зниженню витрат на усунення серйозних пошкоджень.

Проведення випробувань

Як виробники, так і споживачі бетону зацікавлені у визначенні його міцності. Для цього в лабораторіях проводять випробування кубиків бетону або вибуренной циліндрів. Зразки беруться з партії суміші в проміжному і проектному віці (28 діб). У кубів розміри ребра складають 100, 150, 200 або 300 мм. У циліндрів діаметр становить 100, 150, 200, 300 мм, а висота дорівнює двом діаметрам.

Для виготовлення зразків використовуються спеціальні металеві форми з осередками, що мають внутрішнє ребро розміром 100 мм. При виготовленні зразків передбачені нормовані розміри. Форма типу 2ФК-100 зручна забезпеченням нормованого допуску в перпендикулярності суміжних граней. Вона також раціональна у виготовленні зразків за рахунок технологічності і швидкості збирання і розбирання і невеликої ваги.

 1. Відбирають пробу суміші з середини замісу (при використанні бетононасоса - в 3 прийоми за 10 хвилин з перемішуванням перед укладанням).
 2. Укладають і ущільнюють суміш не пізніше ніж через 20 хв після відбору і не вище 100 мм висоти шару. При осаді конуса більше 10 см укладання проводиться штикуванням. При меншій ОК додатково застосовується вібрація.
 3. Готують серію зразків для випробування (3-4 штуки в серії) в однакових умовах. Допустимі відхилення середньої щільності до моменту випробування кубиків бетону не перевищують 50 кг / м3.
 4. Проводять відбір дефектних зразків. Перед випробуванням кубів бетону на міцність із серії прибирають ті, в яких є сторонні включення, раковини, відколи ребер, тріщини, ділянки слабкого ущільнення і розшарування (крім крупнопористого бетону).
 5. Випробування зразків бетону на стиск або міцність проводиться в кількості серій матеріалу в проектному віці, рівному 28 діб, регламентованому п. 5.2. ГОСТ 18105.
 6. Вхідний контроль вимагає спеціальних умов зберігання зразків (вологість повітря 95%, температура - +20 градусів). Допустимі відхилення вологості - 5 відсотків, температури - 3 градуси.

Випробування проводяться з використанням різних методів. оптимальних для визначення конкретного параметра. У числі неруйнівних методів дослідження - використання ультразвукового прозвучування, пружного відскоку, ударного імпульсу, відриву зі сколюванням. Маємо приклади застосування комбіновані способи тестування.

 • результати проведених досліджень;
 • оцінка параметрів бетонної суміші;
 • рекомендації по експлуатації конструкції або застосування бетону.

Документ підтверджує факт придатність або непридатність бетону і можливість подальшої експлуатації конструкції. Рекомендації спрямовані на поліпшення якості бетонної суміші, зміна його складу, усунення дефектів конструкції або припинення експлуатації об'єкта.

Лабораторія випробування бетону

Лабораторія «Стандарт» приймає замовлення приватних і юридичних осіб на випробування кернів бетону і кубів. За бажанням клієнта будуть виконані комплексні тести на відповідність нормативам або перевірка конкретних параметрів. А саме: морозостійкість, водонепроникність, коефіцієнт варіації міцності, наявність неприпустимих мінеральних домішок. Замовникам гарантується дешево і якісно виконана експертна робота з видачею відповідної документації.

Переваги звернення до нас:

 • Зручність для замовника. Обслуговування в лабораторії або на об'єкті.
 • Широкий спектр послуг. Виконаємо тестування будь-яких параметрів. Перевіряємо міцність бетону в будь-якої конструкції.
 • Достовірність даних. Працюємо на сучасному високоточному обладнанні, гарантуємо об'єктивність експертизи.
 • Низькі ціни. Недорого надаємо експертні послуги.
 • Висока якість роботи. Компетентні експерти в разі необхідності застосовують спеціально продуману комбінацію різних дослідницьких методів. Це дозволяє отримати більш точне визначення характеристик бетонної конструкції.
 • Видача офіційного висновку. має юридичну силу.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...