Главная » Як зробити » Терміни випробування бетону на водонепроникність

Терміни випробування бетону на водонепроникність

Терміни випробування бетону на водонепроникність

Україна, 79015, м. Львів, вул. Героїв УПА, 72

телефон: +38 032 253 50 60

тел.моб.: +38 097 297 92 50

тел.моб.: +38 097 297 92 51

До основних факторів, які впливають на водонепроникність бетону, можна віднести: водоцементне відношення і міцність бетону, пористість бетону, хіміко-мінералогічний склад цементу, хімічні і мінеральні добавки, умови і тривалість твердіння. Істотний вплив на водонепроникність бетону має величина водоцементного відношення. Експериментально встановлено, що при зменшенні В/Ц з 0,5 до 0,3 водонепроникність бетону збільшується в 10. 20 разів.

Усереднена залежність між міцністю бетону у віці 28 діб і коефіцієнтом фільтрації наведена на рис 1.

Рис. 1. Залежність коефіцієнта фільтрації бетону від міцності на стиск

Пластифікуючі і повітровтягувальні добавки збільшують водонепроникність бетону завдяки утворенню системи дуже дрібних замкнутих пор. Використовують також інші добавки, які хімічно взаємодіють з цементом і утворюють нові сполуки, котрі ущільнюють бетон і зменшують його пористість. Ущільнюючими (кольматуючими) добавками служать в основному хлористі, азотнокислі, сірчанокислі й інші солі.

На величину водонепроникності досить сильно впливають тип цементу і умови твердіння бетону. При збільшенні тривалості твердіння водонепроникність підвищується за рахунок зменшення об’єму пор при гідратації цементу, важливе значення мають при цьому режим твердіння і вологість середовища.

Експериментально встановлено, що водонепроникність бетону збільшується при використанні пуцоланового або шлакопортландцементу. При використанні таких цементів, коли вони твердіють у вологому середовищі, спостерігається явище самоущільнення бетону.

Виготовити бетон з високою водонепроникністю при низьких В/Ц можна при застосуванні заповнювачів з мінімальною пустотністю їх суміші, а також при введенні в бетон активних мінеральних чи пластифікуючих добавок. Для збільшення водонепроникності бетону необхідно ретельно ущільнити бетонну суміш при її укладанні в форму чи опалубку. При необхідності використовують захист бетонних конструкцій від дії води покриттям бетону гідроізоляційними матеріалами чи просоченням його полімерами, бітумом, петролатумом і іншими гідрофобними речовинами.

Дуже хороші показники отримуємо за умови застосування CH4 - багатофункціональна комплексна добавка для вібробетонних сумішей при виготовленні вібропресованих виробів.

Багатофункціональна комплексна добавка-пластифікатор CH4 :

- покращує якість поверхні та інтенсивність кольорів бетону недопускає утворення висолів на виробах з бетону;

- збільшує кінцеву міцність виробів до 30% від марочної міцності

- зменшує водопоглинання виробів та збільшує щільність бетонної суміші при формуванні;

- створює умови для гарантованого ступеня ущільнення бетонної суміші при відсутності адгезії до опалубки або формувального штампа;

- прискорює тужавіння виробу в початковий час;

- дозволяє виготовляти вібропресовані бетони всіх класів за міцністю на стиск до класу В50, високоміцних бетонних, залізобетонних, у тому числі попередньо напружених виробів і конструкцій та застосувувати високоактивні цементи, включно з метою регулювання (прискорення) процесу тужавлення бетонних сумішей та запобігання сегрегації заповнювачів, і цементно-бентонітових ін’єкційних і ущільнюючих сумішей з метою підвищення їх зв’язності та адгезії до основи;

- дозволяє виготовляти бетонні суміші при відносно невеликих витратах цементу;

- підвищує міцності бетону, його водонепроникність і стійкість проти атмосферних і хімічних впливів, підвищує морозостійкості та стійкості протирозморожувальних хімічних речовин.

На фото візуально показано ефективність дії на експериментальних зразках бруківок із високим ступенем засоленості PUTZ-EC - засіб для видалення висолів та IMPREGNAT DRY - засіб для зміцнення, захисту та гідрофобізації поверхонь (лак для бетону)

Пластифікатор CH4 за умов застосування в вібропресованих виробах призводить до кращої дисперсії зерна цементу, спричиняючи кращу гомогенізацію суміші і зменшуючи тим самим тертя між складниками бетону. Завдяки цьому покращуються: механічна подача бетонної суміші, процеси схоплення та утворення бетонної суміші. Рекомендоване дозування 0,5 – 1,0% від ваги цементу. Дозування залежне від активності цементу. Перед застосуванням домішки рекомендується виконати проби і підібрати оптимальне дозування!

- зменшує показник стирання та збільшує міцність виробів;

- зменшує водопоглинання та збільшує показник морозостійкості;

- створює умови для гарантованого ступеня ущільнення бетонної суміші при відсутності адгезії до опалубки або формувального штампа;

- захищає поверхні від намокання, пошкоджень та руйнувань від морозу і тріщин;

- зменшує поглинання пилу та бруду;

Суперпластифікатор для бетонних сумішей CH4 додається у розведеному водою стані або до готової суміші (в залежності від типу бетономішалки). Рекомендується додавати домішку як останній складник до готової суміші. Для більш точного визначення часу перемішування слід виконати пробні заміси.

Методи випробування на водонепроникність лотків залізобетонних по ГОСТ 12730.5-84

2.10.1 Загальні вимоги

2.10.1.1 Висоту контрольних зразків бетону в залежності від найбільшої крупності зерен заповнювача допускається призначати відповідно до табл. 21.

Таблиця 21- Крупность зерен заповнювача

2.10.1.2 Схеми кріплення і герметизації зразків бетону в обіймах наведені в додатку 1.

2.10.1.3 Торцеві поверхні зразків перед випробуванням очищають від поверхневої плівки цементного каменю і слідів ущільнюючого складу металевої щіткою або іншим інструментом.

2.10.2 Визначення водонепроникності по «мокрому плямі»

2.10.2.1 Устаткування і матеріали

Для проведення випробувань застосовують: установку будь-якої конструкції, яка має не менше шести гнізд для кріплення зразків і забезпечує можливість подачі води до нижньої торцевої поверхні зразків при зростаючому її тиску, а також можливість спостереження за станом верхньої торцевої поверхні зразків;

циліндричні форми для виготовлення зразків бетону з внутрішнім діаметром 150 мм і висотою 150; 100; 50 і 30 мм;

2.10.2.2 Підготовка до випробування

2.10.2.2.1 Виготовлені зразки зберігають у камері нормального твердіння при температурі (20 ± 2) ° С і відносній вологості повітря не менше 95%.

2.10.2.2.2 Перед випробуванням зразки витримують у приміщенні лабораторії протягом доби.

2.10.2.2.3Діаметр відкритих торцевих поверхонь бетонних зразків - не менше 130 мм.

2.10.2.3 Проведення випробування

2.10.2.3.1 Зразки в обоймі встановлюють в гнізда установки для випробування і надійно закріплюють.

2.10.2.3.2 Тиск води підвищують ступенями по 0,2 МПа протягом 1 - 5 хв і витримують на кожному ступені протягом часу, зазначеного в табл. 22. Випробування проводять до тих пір, поки на верхній торцевій поверхні зразка з'являться ознаки фільтрації води в вигляді крапель або мокрої плями.

Таблиця 22- Час витримування

2.10.2.3.3 Допускається оцінювати водонепроникність бетону прискореним методом, наведеним у додатку 4.

2.10.2.4 Обробка результатів

2.10.2.4.1 Водонепроникність кожного зразка оцінюють максимальним тиском води, при якому ще не спостерігалося її просочування через зразок.

2.10.2.4.2 Водонепроникність серії зразків оцінюють максимальним тиском води, при якому на чотирьох з шести зразків не спостерігалося просочування води.

2.10.2.4.3 Марку бетону по водонепроникності приймають по табл. 23.

Таблиця 23- Марка бетону по водонепроникності

2.10.2.4.4 Результати випробувань заносять в журнал, в якому повинні бути передбачені такі графи:

- Вік бетону і дата випробувань;

- Значення водонепроникності окремих зразків і серії зразків.

2.10.3 Визначення водонепроникності за коефіцієнтом фільтрації

2.10.3.1 Устаткування і матеріали

Для проведення випробувань застосовують:

установку для визначення коефіцієнта фільтрації з максимальним випробувальним тиском не менше 1,3 МПа;

циліндричні форми для виготовлення зразків з внутрішнім діаметром 150 мм і висотою 150; 100; 50 і 30 мм;

2.10.3.2 Підготовка до випробування

2.10.3.2.1 Виготовлені зразки зберігають у камері нормального твердіння при температурі (20±2) ° С і відносній вологості повітря не менше 95%.

2.10.3.2.2 Перед випробуванням зразки бетону витримують в приміщенні лабораторії до моменту, поки зміна маси зразка за добу буде менше 0,1%.

2.10.3.2.3 Перед початком випробування зразки повинні бути перевірені на герметизацію і дефектність шляхом оцінки характеру фільтрації інертного газу, що подається при надмірному тиску 0,1 - 0,3 МПа до нижнього торця зразка, на верхній торець якого налитий шар води.

При задовільною герметизації бічній поверхні зразка в обоймі і відсутності в ньому дефектів фільтрацію газу спостерігають у вигляді рівномірно розподілених пухирців, що проходять через шар води.

При незадовільною герметизації бічній поверхні зразків в обоймі або за наявності в зразках великих дефектів фільтрацію газу спостерігають у вигляді рясного місцевого виділення в дефектних місцях.

Дефекти герметизації бічній поверхні усувають повторної герметизацією зразків. При наявності в зразку окремих великих фільтруючих каналів зразки бетону замінюють.

2.10.3.2.4 Зразки, вибуреного з конструкції діаметром не менше 50 мм, після герметизації їх бічних поверхонь піддають випробуванням незалежно від наявності в них дефектів.

2.10.3.2.5 Вода застосовується для випробувань, повинна бути попередньо дезаерірована шляхом кип'ятіння не менше 1 ч. Температура води в період випробувань (20 ± 5) ° С.

2.10.3.3 Проведення випробувань

2.10.3.3.1 В установці одночасно відчувають шість зразків.

2.10.3.3.2 Підйом тиску дезаерірованной води проводять ступенями по 0,2 МПа протягом 1 - 5 хв з витримкою протягом 1 год на кожного ступеня до тиску, при якому з'являються ознаки фільтрації у вигляді окремих крапель.

2.10.3.3.3 Воду (фільтрат), що пройшла через зразок, збирають в приймальний посудину.

2.10.3.3.4 Вимірювання ваги фільтрату виробляють через кожні 30 хв і не менше шести разів на кожному зразку.

2.10.3.3.5 При відсутності фільтрату у вигляді крапель протягом 96 годин кількість вологи, що проходить через зразок, вимірюють шляхом поглинання її силікагелем або іншим сорбентом.

Силікагель повинен бути попередньо висушений і поміщений в закриту посудину, який герметично приєднують до патрубка для збору фільтрату в приймальний посудину.

2.10.3.3.6 Допускається оцінювати коефіцієнт фільтрації бетону прискореним методом.

2.10.3.4 Обробка результатів

2.10.3.4.1 Вага фільтрату окремого зразка Q, Н, приймають як середнє арифметичне чотирьох найбільших значень.

2.10.3.4.2 Коефіцієнт фільтрації Кф, См / с, окремого зразка визначають за формулою

де Q - вага фільтрату, Н;

d - товщина зразка, см;

S - площа зразка, см 2 ;

t - час випробування зразка, протягом якого вимірюють вагу фільтрату, с.

р - надлишковий тиск в установці, Мпа;

h - коефіцієнт, що враховує в'язкість води при різній температурі, приймають по табл. 24.

Таблиця 24- коефіцієнт, що враховує в'язкість води

Значення водонепроникності бетону

Навіщо знати про те, що таке водонепроникність бетону, приватному забудовнику? Абсолютно немає чого, якщо все будівництво довірити солідній будівельній фірмі. Але чи багато хто користуються такою дорогою можливістю? Більшість намагається самостійно звести новий або переобладнати старий, який дістався у спадок будинок. Тому і турбота отримати водонепроникний розчин, крім інших необхідних його властивостей, лягає виключно на плечі забудовника.

Підвищити водонепроникність можна не тільки на стадії приготування розчину, але і в тому випадку, коли розчин вже затвердіє. Затверділий просочують проникаючими мономерами, які створюють перешкоду для проникнення води.

Коли людина сама працює з бетоном, йому просто необхідно мати уявлення про те, як досягти максимальної міцності і довговічності споруди при досить помірних, в більшості випадків, фінансових витратах. Знання теорії дозволяє уникнути необгрунтованих витрат і отримати міцне й довговічне будова, будинок, тимчасову будівлю або басейн.

характеристики суміші

Марка і клас є головними показниками характеристик.

Клас і марка не одне і те ж, але загальний принцип - чим вище число, тим краще поведінку готового, повністю затверділого бетону - зберігається. Перед тим як приступати до замовлення готової суміші або її складових для замісу на місці будівництва, потрібно розібратися, що саме стоїть за позначеннями, будь то марка або клас.

Якщо марка показує його максимальну міцність в не дуже зрозумілих неспеціалісту цифрах, то класи характеризують гарантовану міцність за окремими показниками, теж максимальну, але з похибкою 13%. Ця похибка пояснюється тим, що водонепроникний бетон, однорідності якого прагнуть досягти при замісі, не виходить ідеально однорідним після заливки і затвердіння. Марка позначається попереду стоїть буквою М, наступні за нею цифри означають межу міцності для зразка, виражений в кілограмах сили на квадратний см. Наприклад, М75, М100, М350.

Слід розділяти при замовленні готового або спробі самостійно виготовити водонепроникний важливу подробицю: класи показують одну певну характеристику. Так, клас по міцності в документації має позначення "В" з наступними коефіцієнтами. Чим більше коефіцієнт, тим вище міцність і нижча ймовірність утворення тріщин. Морозостійкість має позначення "F" і вказує на кількість циклів замерзання / відтавання води, яке гарантується без пошкодження конструкції. Ще одна важлива величина - марка по водонепроникності (точніше, клас), її позначення "W". Ця характеристика вимагає більш докладного розгляду.

Загальні відомості

Застосування пластифікатора дозволяє підвищити водонепроникність на 1 щабель.

Ця характеристика затверділого бетону виражається величиною тиску води в МПа (мегапаскалях), яке він здатний витримати без просочування. Водонепроникний бетон позначається латинською буквою "W". Між двома сусідніми класами зберігається крок в 2 МПа. Мінімальний - W2, максимальний - W20.

Що собою являє необхідна водонепроникність на практиці? Грунтові, талі, дощові води, по ідеї, повинні зупинитися перед такою перешкодою, як бетон. Але все залежить від його якості, відповідного класу. Якщо водонепроникний бетон не дотягує до необхідних значень по щільності, вода під напором може просочитися всередину, і навіть крізь, не тільки розмиваючи доріжки для наступних потоків, а й приводячи його в жалюгідний стан, руйнуючи. Можна розглянути цей процес більш докладно.

Коли не вдається досягти необхідної водонепроникності бетону, він з часом розтріскується.

Зразки-циліндри витримують добу на повітрі і поміщають в металеву обойму. Зазори заливають парафіном і пускають воду під тиском.

Відбувається це в результаті того, що вода, що потрапила в мікротріщини, при негативних температурах замерзає, розширюючи вже наявні пори. При таненні вона випливає або випаровується. Але тріщини щось не зменшуються! За кілька таких циклів бетон може повністю втратити свою міцність і буквально розсипатися.

З іншого боку, якщо при заливці фундаменту використовується бетон з високим коефіцієнтом водонепроникності, то при будівництві будинку можна обійтися без гідроізоляції, тим самим заощадивши деякі засоби. Оскільки економити потрібно грамотно, перед будівництвом потрібно зробити невеликий аналіз умов експлуатації майбутньої будови. Поцікавитися, наприклад, рівнем грунтових вод або тим, як часто йдуть дощі або як довго стоять талі води.

У ряді випадків для конкретного будови в конкретних кліматичних умовах при легко досягаються характеристиках 75 марки бетону мінімальна водонепроникність в 2 МПа виявиться цілком прийнятною. Звичайно, нікому не прийде в голову вимірювати, використовуючи підручні засоби, в тому числі і насос, який саме тиск води здатна витримати споруджена стіна, але бути впевненим в її протистоянні воді хочеться кожному. Зрозуміло, коли споруджується персональний басейн, це можна перевірити наочно, але постфактум.

Для збільшення водонепроникності бетон виготовляють з гідрофобного цементу або додають спеціальні ущільнюючі добавки.

Окремі забудовники можуть переконатися в якості використовуваного розчину практично в процесі його укладання. Якщо десь недалеко, в межах досяжності, є механічна лабораторія, то можна, відлив зразок і давши йому затвердіти в умовах 90% вологості і при температурі повітря + 20 ° C, здати його туди на аналіз. Тільки зробити це можна не раніше ніж через 7 діб. Для суміші, що виготовляється самостійно, терміни аналізу не мають значення, але коли суміш замовляється в готовому вигляді, аналіз підтвердить тільки сумлінність постачальника: та, суміш, яка бралася на аналіз, вже витрачена, а гарантія того, що наступна партія така ж, дуже ілюзорна . Проте підтвердження того, що клас отриманого бетону відповідає заявленому виробником, якщо використовувалася готова суміш, вселяє надію на те, що і наступні партії будуть не гірші. Якщо аналіз спеціалізованої лабораторії покаже якість нижче заявленого в документації, від такого постачальника варто негайно відмовитися.

Зразок для здачі в незалежну лабораторію готується наступним чином. Сколочується деревяна опалубка для отримання куба зі стороною 10 см, рясно змочується водою (сухе дерево може увібрати частину води, необхідної для твердіння цементу), Потім заповнюється бетоном. Форма зберігається в зазначених вище умовах від 7 до 28 діб (в залежності від технічного оснащення та вимог найближчій лабораторії), після чого отриманий куб здається на аналіз.

оптимальна водонепроникність

Нанесений на поверхню бетону "Дегідрол" утворює водонепроникний захисний шар глибиною до 150 мм.

Під час будівництва обєкта потрібно памятати про декілька важливих моментів, які дозволять обійтися без послуг лабораторій або контролюючих органів, але бути впевненим в якісному результаті.

По-перше, послабити розчин може надлишкова вода при замісі. Сюди ж відноситься і бажання розбавити привезену готову суміш водою. Або, що ще гірше, намагатися, долив води, утрамбувати починаючу схоплюватися суміш в опалубку. Цього не можна робити ні в якому разі! Вода, необхідна для реакції перетворення цементу в камінь, уже захоплена цементом. Зайва може тільки нашкодити!

По-друге, мінімальна товщина стін. Як зразок для випробувань на міцність використовується конус висотою 15 см або куб з ребром 10 см. Цей момент, тобто розміри зразка, слід враховувати при проектуванні і спорудженні будівельних конструкцій. Виходячи з цих, мінімально достатніх розмірів, напрошується висновок: для того щоб згодом не виникло несподіванок у вигляді ґрунтових вод, що просочуються в відлитий з бетону, клас якого досить високий, підвал, товщину його підлоги і стін не можна робити менше 15 см. Тим більше що в індивідуальному будівництві найчастіше використовується цемент невисоких марок, а клас визначається дуже приблизно.

По-третє, велике значення має водо-цементне співвідношення суміші, надлишок води - це майбутні пори в бетоні.

По-четверте, щоб водонепроникність затверділої суміші відповідала заданій величині по всьому обєму, його заливка повинна відбуватися безперервно, тобто необхідно або відразу заповнювати весь замкнутий обсяг, не забуваючи про трамбуванні за допомогою вібратора, трамбування або металевого прута, або ретельно зволожувати почав укріпляти шар перед заливкою нового.

Досягнення потрібної консистенції

При обробці засобом "Максібетон" водонепроникність підвищується з W4 до W210.

Як отримати максимальний захист від надмірної просочується вологи в індивідуальному будівництві? Цілком достатню величину (якщо не розглядати басейни великого обсягу) водонепроникності можна досягти, просто не порушуючи технологічного ланцюжка укладання і затвердіння при грамотно обраному складі суміші. Основні етапи - заміс, заливка форми, ущільнення (вібрація або штикування), створення оптимальних умов для тверднення. Крім того, велике значення має якість взятого цементу, навіть не марка, а саме властивості, які втрачаються при тривалому зберіганні.

Чому так важлива водонепроникність будови? Фундамент, найчастіше відливається з бетону, представляє основу будівлі, і споруджений він повинен бути таким, щоб легко і неодноразово зміг витримати натиск грунтових, талих вод або конденсату, що перетворюється в крижинки при низьких температурах і залишає мікротріщини, що мають властивість розширюватися і розростатися. Тому залитий він повинен бути з дотриманням всіх необхідних вимог, в тому числі повинен бути створений водонепроникний барєр.

Коли будівництво відбувається за технологією, неприємних сюрпризів чекати не доводиться!

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...