Главная » Як зробити » Термометри для вимірювання температури бетону

Термометри для вимірювання температури бетону

Прилади для вимірювання температури повітря

Прилади для вимірювання температури повітря - раздел Домостроительство, Про всі помічені несправності у роботі установок та порушення правил безпеки повідомляти викладачу Для Вимірювань Температури Повітря Використовують Ртутні Та Спиртові Термо.

Для вимірювань температури повітря використовують ртутні та спиртові термометри. Ртутні дають більш точні показання та дозволяють вимірювати температуру у межах -35. +357 °С. Спиртові термометри менш точні; їх використовують для вимірювання низьких (до -130 °С) температур. Спирт при нагріванні вище 78,3 °С закипає. При використанні ртутних термометрів відлік показань виконують по верхній частині меніска, спиртових – по нижній.

Для вимірювань температури повітря при наявності у приміщенні теплових випромінювань використовують парний термометр, що складається з двох ртутних. Поверхня ртутного резервуару одного з них зачорнена, другого – вкрита шаром срібла. Дійсна температура повітря визначається за формулою:

де tз – показання зачорненого термометра, °С; k – константа приладу; tп –показання посрібленого термометра.

Для реєстрації змін температури повітря з плином часу використовують термографи.

Эта тема принадлежит разделу:

Про всі помічені несправності у роботі установок та порушення правил безпеки повідомляти викладачу

Безпека життєдіяльності БЖД ООП ЦО. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт.

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Прилади для вимірювання температури повітря

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Багато технологічних процесів у промисловості супроводжуються виділенням у повітряне середовище шкідливих речовин, які потім проникають в організм людини, негативно впливаючи на неї

При ваговому методі визначення запиленості зважуванням встановлюють масу твердих частинок, які відклалися на фільтрі під час протягування через цей фільтр певного об’єму повітря.

У цій лабораторній роботі використовується електричний аспіратор моделі 822 (рис. 1.1). На передній панелі приладу встановлені колодка 1 для підключення шнура елект

1. Виміряти концентрацію пилу в камері витяжної шафи. Зважити фільтр на аналітичних вагах (з точністю 0,1 мг) і встановити його у фільтротримач, який знаходиться у камері в

1. Класифікація шкідливих речовин за ступенем дії на організм людини. 2. Що називають гранично допустимою концентрацією шкідливої речовини? 3. Класифікація пилу за

Природне освітлення передбачають в усіх виробничих приміщеннях з постійним перебуванням людей. Розрізняють три системи природного освітлення: бічне, верхнє і комбіноване (бічне + ве

1. Вкажіть переваги і недоліки природного освітлення. 2. Які системи природного освітлення використовують у виробничих приміщеннях? 3. Що таке освітленість і КПО?

З фізіологічної точки зору шум являє собою звуковий процес, несприятливий для сприймання і який негативно впливає на людину, з фізичної – безладне поєднання різних за частотою та ін

Середня геометрична частота фільтра, Гц Гранична частота фільтра, Гц 31,5 22,5 – 45

Основний прилад для вимірювань шуму – шумомір. Звук у ньому сприймається мікрофоном і перетворюється в електричні коливання, які підсилюються, проходять через коригувальний фільтр і

1. Визначити рівень звуку, що утворюється джерелом шуму. 1.1. Підключити мікрофон до гнізда “Вход” приладу. Включити прилад в електромережу. Перемикачі і тумблери поставити

Електромагнітні хвилі з довжиною у діапазоні від 0,38 до 0,75 мкм сприймаються органами зору людини як світло. Роль останнього в житті людини дуже велика – 90 % усієї інформації про

1. Ознайомитися з будовою люксметра Ю-116 і призначенням його органів керування. 2. Накреслити у масштабі 1:100 ескіз плану приміщення. Нанести на план приміщення контрольн

Електромагнітні хвилі з довжиною у діапазоні від 0,38 до 0,75 мкм сприймаються органами зору людини як світло. Роль останнього в житті людини дуже велика – 90 % усієї інфор

У лабораторній роботі використовуються два прилади: фотоелектрич­ний фотометр ФПЧ і люксметр Ю-116. 2

1. Ознайомитися з приладами, що використовуються у лабораторній роботі. 2. Визначити величину коефіцієнта відбиття фону, на якому зображений об’єкт розрізнення, і величину

1. На лист білого паперу розміром 20 ´ 30 см2 перпендикулярно падає світловий потік у 12 люмен. Знайти освітленість і яскравість паперового листа, якщо коефіцієнт в

Застосування електричної енергії пов’язане з небезпекою ураження обслуговуючого персоналу електричним струмом. При випадковому контакті неізольованого струмоведучого провід

До частин, що підлягають заземленню, належать корпуси електричних машин, трансформаторів, апаратів, каркаси розподільних щитів і шаф, сталеві труби електропроводки, металеві корпуси

У процесі експлуатації електроустаткування не виключена можливість підвищення опору розтіканню струму заземлюючого пристрою. Це може бути викликано сезонними коливаннями електричног

Для виміру опору заземлення використовуються спеціальні прилади. До таких приладів належить вимірювач опору заземлення М-416. Джерелом живлення приладу є три послідовно сполучені ел

1. Виміряти опір заземлюючого пристрою. 1.1. Забити в ґрунт допоміжний заземлювач на глибину не менше 0,6 м на відстані не менше 20 м від заземлюючого пристрою. Забити в ґр

Призначення заземлюючого пристрою Опір розтікання струму, Ом допустимий виміряний 1

1. Що таке захисне заземлення? 2. Які вимоги до устрою захисного заземлення? 3. У чому сутність захисної дії заземлюючого пристрою? 4. Чим відрізняються ш

Оточуюче людину середовище має здатність сприймати тепло, яке виробляється організмом людини. Це тепло надходить в оточуюче середовище за рахунок теплопровідності через одяг, конвекції під час омив

Відносну вологість повітря вимірюють за допомогою психрометрів. Найпростіший з них – психрометр Августа – складається з двох термометрів – сухого і вологого. Резервуар вологого термометра об

Для вимірювання швидкості руху повітря у межах 0,3. 5 м/с використовують крильчасті анемометри. Крильчатка такого анемометра має легкі алюмінієві або слюдяні крильця і поміщена у широке мет

1. Визначити категорію робіт, які виконуються у лабораторії, період року і за таблицею Д.1 додатка встановити значення оптимальних та допустимих норм температури, відносної вологості та швидкос

Багато речовин і матеріалів є пожежо- і вибухонебезпечними. Для оцінки їхньої пожежної і вибухової небезпеки використовуються спеціальні показники, що називаються показниками пожежовибухонебезпеки.

Над вільною поверхнею рідини завжди присутня її пара, концентрація якої залежить від виду рідини, її температури і ряду інших факторів. При низьких температурах інтенсивність випаровування рідини н

1. З’ясувати назву горючої рідини, яка буде досліджуватися. 2. Визначити орієнтовне значення температури спалаху горючої рідини за формулою (8.1). Температуру кипіння рідини прийняти за та

Багато технологічних процесів в промисловості супроводжуються виділенням в повітряне середовище шкідливих речовин, які потім проникають в організм людини, негативно впливаючи на нього. За

Універсальний газоаналізатор УГ-2 складається з повітрозабірного пристрою і комплектів індикаторних засобів. Повітрозабірний пристрій (рис. 9.1) призначений для відбору проби повітря певно

У внутрішніх гофрах сильфона встановлені розпірні каблучки 4 для надання жорсткості сильфону і зберігання сталості об’єму. На верхній платі 9 є нерухомий чіп 7 для направле

У комплекти індикаторних засобів УГ-2 входять ампули з індикаторними і поглинальними порошками, а також приналежності, необхідні для виготовлення індикаторних трубок і фільтруючих патронів.

Перед початком роботи варто виготовити індикаторні трубки, що фільтрують патрони і перевірити герметичність повітрозабірного пристрою УГ-2. А. Виготовлення індикаторних трубок.

Ампулу з індикаторним порошком, що залишився, відразу ж закривають заглушкою 5 за допомогою гумової трубки 6 довжиною 25 мм, або індикаторний порошок, що залишився в ампулі, пересип

У вузький кінець патрона з двома мітками 2 (ом. рис. 9.4) вкладають тампон із вати й ущільнюють його до 4. 5 мм. За допомогою лійки через широкий кінець патрона, при легкому і постійному

У вузький кінець патрона з трьома мітками 3 (рис. 9.4) вкладають тампон із вати і ущільнюють його до 4. 5 мм. За допомогою лійки через широкий кінець патрона, при легкому і постійному пос

Окисна трубка призначена для окислювання оксиду азоту в діоксид азоту при визначенні концентрації суми оксиду і діоксиду азоту. У один кінець скляної індикаторної трубки вкладають тампон і

У вузький кінець патрона з трьома мітками 3 (рис. 9.4) вкладають тампон із вати й ущільнюють його до 4. 5 мм. За допомогою лійки насипають через широкий кінець патрона, при легкому і пост

1. Перед початком роботи індикаторні трубки необхідно витримати 30 хв. для прийняття температури навколишнього середовища. 2. Для визначення концентрації визначуваного газу (пари) відчиняю

Для забезпечення нормальної життєдіяльності людського організму важливо вміти визначати концентрацію шкідливих речовин у розчинах (наприклад, у питній або стічній воді). Для визначення кон

Різноманітні речовини, а також окремі їхні функціональні групи не однаково поглинають світлові хвилі різної довжини. Якщо побудувати графік залежності оптичної густини речовини

Прилади для визначення концентрації речовин у розчинах методом колориметрії називають колориметрами. У даній лабораторній роботі використовується концентраційний фотоелектричний колориметр

1. У мірні колби (починаючи з мірної колби № 1) відбирають піпеткою відповідно 2;4;6;8;10 мл еталонного розчину барвника. Далі в кожну колбу доливають дистильовану воду (до нижньої мітки на шийці к

1. У світловий пучок помістити кювету з розчинником (водою), стосовно якого проводиться вимір. 2. Закрити кришку кюветного відділення. 3. Ручками "Чувствительность" і &q

При визначенні концентрації речовини в розчині варто дотримуватись такої послідовності в роботі: 1. вибрати світлофільтр; 2. вибрати кювети; 3. побудувати градуювальну кр

1. Ознайомитися з устроєм і та розташуванням ручок керування колориметра КФК-2. 2. Включити прилад в мережу і прогріти його до початку роботи протягом 5…10 хвилин.

1. Вивчити вплив нітратів на здоров’я людей. 2. Ознайомитися з потенціометричним методом визначення вмісту нітратів. 3. Виконати практичне дослідження вмісту нітратів у розчині.

Нітрати (так називають солі азотної кислоти) - дуже поширені у природі речовини. Вони містяться у ґрунті, воді, входять до хімічного складу рослин, є продуктами обміну речовин в організмі людей і т

Побудована таким чином крива описується рівнянням , (11.1)

В даній лабораторній роботі використовується нітратомір НМ-002 (рис. 11.2). В основу роботи приладу покладено метод потенціометрії, описаний вище. Прилад призначений для експрес -

Електродна система приладу складається, як і у випадку розглянутому вище, з двох електродів, але електроди не є однаковими і мають досить складну конструкцію. Один з електродів нази

1. Ознайомитися з устроєм приладу і призначенням його органів керування. 2. Виконати калібрування приладу. Для калібрування приладу слід використати 3 розчини

Долікарська (перша) допомога - це комплекс заходів, які направленні на відновлення життя та здоров'я людини, з якою трапився нещасний випадок, що проводяться немедичними працівниками (взаємодопомог

Штучне дихання Штучне дихання проводять у тих випадках, кили потерпілий не дихає або дихає дуже погано (рідко, судомне дихання), а також, якщо його дихання постійно погіршується, не

1. Тренажер "Фантом" дає можливість навчати медичним прийомам реанімаційної допомоги легеневій вентиляції і штучному кровообігу шляхом непрямого масажу серця. Початковий стан тренажера ві

Таблиця А.1 – Гранично допустимі концентрації деяких шкідливих речовин у повітрі робочої зони (ГОСТ 12.1.005–88)

Температура. Вимірювання температури. Термометри

Щоранку ми, збираючись на роботу, в школу, запитуємо: «Яка на вулиці температура?», Розуміючи під цим, наскільки теплий або холодний зовнішнє повітря.

Що таке температура? Температура визначає ступінь нагретости тіла. Як її виміряти? Чи достатньо для цього наших відчуттів тепла і холоду?

Проведемо досвід. Наллємо в три склянки воду різної температури (рис. 93). Опустимо праву руку в стакан 1 з холодною водою, а ліву – в стакан 3 з гарячою водою. Через 2-3 хв обидві руки опустимо в стакан 2. За відчуттями правої руки вода у склянці 2 тепла, а за відчуттями лівій – холодна. Це говорить про те, що наші відчуття суб’єктивні. Для об’єктивної оцінки ступеня нагретости тіла, т. Е. Його температури (позначається літерою t), служить вимірювальний прилад термометр.

Пристрій і дію самого простого термометра було засновано на тепловому розширенні речовини. Термометр представляв собою скляний балончик, з’єднаний з тонкою трубкою (капіляром). Балончик заповнювався ртуттю або підфарбованим спиртом. Для виготовлення шкали визначалися положення рівнів рідини в трубці при опусканні балончика в тане сніг або лід (рис. 94, а) і киплячу воду (рис. 94, б). Положення рівня рідини в трубці, коли балончик був в тане лід, приймалося за нульове (див. Рис. 94, а), а температура талого льоду – за нуль градусів.

Другим становищу рівня відповідала температура киплячої води, прийнята за 100 градусів. Довжина стовпчика між 0 і 100 градусами ділилася на 100 рівних частин (див. Рис. 94, б). Одну поділку означало один градус. Така шкала вперше була запропонована шведським вченим А. Цельсієм в 1742 р Тому вона називається стоградусна шкала Цельсія, а одиниця шкали – градусом Цельсія (° С). Саме таку шкалу мають побутові термометри (рис. 95, а, б).

Особливості в будові має медичний термометр (рис. 95, в). Так як їм вимірюють температуру тіла людини, то ціна ділення його шкали С = 0,1 ° С / справ. , Що в 10 разів підвищує точність вимірювання в порівнянні з побутовим термометром, у якого ціна розподілу С = 1 ° С / справ .. Шкала має межі від 35 ° С до 42 ° С. Ви, очевидно, самі здогадалися, чому на шкалі немає позначень температури нижче 35 ° С і вище 42 ° С. При таких температурах тіла людина гине. Нормальною для здорової людини вважається температура 36,6 ° С.

Балончик медичного термометра заповнюється ртуттю. Поблизу балончика трубка має звуження, що не дозволяє ртуті після того, як вимірювання закінчено і термометр охолов, повернутися назад в балончик. Цього можна досягти тільки різким струшуванням термометра.

Останнім часом все частіше використовуються цифрові термометри (рис. 96).

Подумайте і дайте відповідь

Яке явище використовується в пристрої і дії термометра?

Що прийнято за 0 градусів і 100 градусів за шкалою Цельсія?

Визначте: а) ціну поділки шкали; б) верхній і нижній межі вимірювань; в) показання термометрів, зображених на малюнку 97, а, б, в, г.

Чим пояснити такі значення нижнього і верхнього меж вимірювання медичного термометра (див. Рис. 97, в)?

Чи можна виміряти побутовим термометром температуру однієї краплі води? Чому?

Глава II. ПРИЛАДИ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ І НАЛАГОДЖЕННЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ

Вимірювання температури базується на фізичних властивостях тіл, пов'язаних певною залежністю з температурою. Найбільш широко використовуються наступні властивості: теплове розширення тіл, газів, парів та рідин; електричний опір провідників; термоелектрорушійна сила; енергія випромінювання нагрітих тел.

При налагоджувальних роботах з вентиляції температура газів та рідини в межах від -40 до +60° С вимірюється тарированными рідинними термометрами з ціною поділки не більше 0,5° С. При температурі понад 60° С допускається застосовувати термометри з ціною поділки 1°С. Температуру повітря і газів при складанні балансів по тепла і вологи, а також при лабораторних дослідження вимірюють тарированными термометрами з ціною поділки не більше 0,2° С.

Рідинні скляні термометри. Принцип дії термометрів заснований на об'ємному розширенні рідини, укладеної в закритому скляному резервуарі. Резервуар з'єднується з капіляр, що мають малий внутрішній діаметр. При нагріванні резервуара рідина збільшується в обсязі і піднімається по капіляру. По висоті стовпчика рідини в капілярі можна судити про вимірюваній температурі. Чим тонше капіляр, порівнянні з резервуаром, тим чутливіше термометр.

Робочою рідиною в термометрах служать зазвичай ртуть і органічні рідини. Ртутно-скляні термометри використовуються для вимірювання температури в межах від -30 до +500°С Термометри з органічними рідинами називаються низькотемпературними, в них застосовують етиловий спирт до -130°С; толуол до -90° С; петролейний ефір до -130° С і пентан до -190° С.

Ртутні скляні термометри поділяють на кийові і з вкладеною скляній шкалою. Палочный термометр являє собою товстостінну капілярну трубку з термостійкого скла або кварцу, на який нанесені поділки шкали. При спостереженні крізь товщу скла капіляр представляється значно збільшеним і стовпчик рідини добре видно, незважаючи на дуже малий дійсний розмір капіляра. Резервуар зі ртуттю у палочных термометрів має зовнішній діаметр, однаковий з зовнішнім діаметром капілярної трубки. Паличні термометри володіють високою точністю і застосовуються в основному для лабораторних вимірювань.

Скляні термометри з вкладеною шкалою відрізняються тим, що капілярна трубка має невеликий зовнішній діаметр, а поділки шкали нанесені на плоску пластинку з молочного скла, розташовану позаду капілярної трубки. Шкала і капіляр укладені у скляну оболонку, припаянную до резервуару.

Термометр з ртутним заповненням може бути забезпечений електричними контактами, які замикаються ртутними стовпчиками. Такі термометри називаються контактними або термосигнализаторами. Один з контактів впаяний в нижній точці капіляра і завжди стикається з ртуттю. Цей контакт зазвичай виконаний з платини, оскільки платина має такий же температурний коефіцієнт, що і термометрическое скло.

Інші контакти впаивают в капіляр на певних відмітках шкали або контакт виготовляють рухливим. В якості рухомого робочого контакту термосигнализатора застосовують тонку вольфрамову дріт і утримують її всередині капіляра. Контакт переміщається з допомогою пересувається по гвинту овальної гайки, укладеної в овальну трубку. Гвинт обертається підковоподібним постійним магнітом, який встановлений на ковпачку у верхній частині термометра.

Шкала термометра справедлива, коли глибина його занурення дорівнює висоті стовпчика вимірювальної рідини. При цьому рідина, що знаходиться в резервуарі і капілярі, має температуру вимірюваного середовища. Якщо стовпчик рідини виступає над рівнем занурення термометра, то температура виступаючій частині буде відрізнятися від температури вимірюваного середовища: Отже, виступаючий стовпчик додатково подовжується або коротшає в залежності від температури навколишнього середовища. Поправку до показань термометра на температуру виступаючого стовпчика підраховують за формулою

Метастатичний термометр зі змінними межами шкали призначений для вимірювання температури з підвищеною точністю. Вимірювання проводиться в інтервалі, що не перевищує 5° С в будь-якій ділянці шкали від -20 до +150° С. Щоб змінити межі вимірювання відливають частину ртуті з капіляра в сифонообразный допоміжний резервуар.

Термометр відноситься до числа скляних ртутних термометрів з вкладеною шкальной пластиною.

Термометр має робочу шкалу 5° С з ціною поділки 0,01° С і допоміжну шкалу від -20 до +150° С з ціною поділки 5° С. На допоміжної шкалою встановлюють нижню межу температури, від якого роблять відлік по шкалі.

Основна допустима похибка термометра ±0,015° С. Температуру вимірюють, зануривши термометр у вимірюване середовище на постійну величину до початку поділок шкали.

Стрижневий термометр-дилатометр складається з трубки і стрижня, виготовлених з різних матеріалів. Стрижень розташований всередині трубки. Один кінець його жорстко закріплений до дна трубки. Трубка і стрижень подовжуються при нагріванні на різну довжину. Зміна співвідношення їх довжини характеризує температуру нагрівання.

Стрижневі термометри застосовують головним чином як сигналізаторів та регуляторів температури, а також в системах пневмоавтоматики. При заданих значеннях температури вони замикають або розмикають електричні контакти, які включаються в електричні ланцюги.

Термометр біметалічний має чутливий елемент у вигляді плоскої або спіральної пружини, спаяної з двох різнорідних пластин. Пластини виготовляють з металів з різними коефіцієнтами температурного розширення. При нагріванні обидві пластини подовжуються і пружина вигинається убік металу з меншим температурним коефіцієнтом. За величиною вигину судять про температуру нагрівання. Термометр біметалічний застосований в термографе.

Термограф М-16А призначений для безперервного вимірювання та реєстрацію температури повітря. Чутливою частиною приладу є вигнута біметалева пластина 9, змінює свою кривизну в залежно від температури. Один кінець пластини закріплений, а інший - системою важелів пов'язаний зі стрілкою 4. На кінці стрілки, встановлено перо 10 у вигляді ковшичка, яке заливаються спеціальні повільно сохнуть чорнило. Перо викреслює криву зміни температури на діаграмної стрічки, закріпленою на барабані 2 з допомогою лентодержателя 3.

Барабан обертається під дією поміщеного в нього годинникового механізму. Залежно від модифікації приладу барабан робить 1 оборот добу (добовий термограф) або в тиждень (тижневий). Годинниковий механізм заводиться ключем.

В залежності від застосованої шкали на діаграмної стрічки приладом вимірюють температуру в наступних діапазонах: від -40 до +30° С; від -30 до +40° С; від -20 до +50° С. Прилад регулюється гвинтом 8, переміщує закріплений кінець чутливої пластини. При цьому встановлюють на перо потрібне поділ обраної шкали, що відповідає температурі вимірюваного повітря в даний момент.

У приладі передбачено відмітчик часу. Він дає можливість, не відкриваючи кришки корпусу приладу, відзначати час спостережень на діаграмної стрічки. При натисканні на відмітчик часу перо піднімається і робить вертикальну відсічення.

Щоб відвести стрілку з пером від барабана годинникового механізму для припинення запису та зняти барабан при зміні діаграмної стрічки, повертають важіль 5 до упору в напрямку на себе. Опустити перо на поверхня барабана можна поворотом цього важеля до упору в зворотному напрямку. Основна плата приладу Та, на якій змонтовані всі вузли і механізми, прикріплена до основи корпусу 1. Чутлива частина термографа захищена від механічних пошкоджень захисними дугами 7 і кришкою 6.

Правила вимірювання температури

Для вимірювання температури повітря в робочій зоні приміщення термометри встановлюють по можливості на висоті 1,5 м від підлоги, вдалині від холодних зовнішніх огороджень і устаткування, що випромінює тепло, і поза зони дії припливних струменів н сонячних променів. Резервуари термометрів повинні вільно омиватися повітрям. Вимірювати температуру повітря поблизу гарячих або холодних поверхонь слід аспіраційними психрометрами, резервуари термометрів яких захищені від впливу теплової радіації.

Температура зовнішнього повітря вимірюється термометрами, які повинні бути захищені від безпосереднього впливу сонячних променів і атмосферних опадів. Температуру повітря в повітроводах рекомендується вимірювати термометрами, що вводяться всередину повітроводів через спеціальне отвір чи лючки. При розрідженні в повітроводі необхідно виключити підсмоктування повітря через отвори або лючки.

Місця вимірювання температури повітря в повітроводах вибирають з урахуванням наступних вимог:

термометри не повинні піддаватися вібрації і тряски;

на показання термометрів не повинно впливати променисте тепло від теплообмінників і повинно бути виключено попадання крапель води або іншої рідини, термометр при вимірах після камер зрошення.

Показання термометрів слід знімати не раніше ніж через 5 мін після їх установки, причому не слід доторкатися до резервуара термометра руками, дихати на нього, висвітлювати сірниками. При необхідності спостереження за температурою повітря в приміщенні протягом доби або більше тривалого часу слід використовувати самопишущие прилади - термографы, електронні самопишущие багатоточкові і одноточечные з термометрами опору.

Температура поверхонь вимірюється термощупами або поверхневими термопарами.

Напівпровідникові термометри типу ЕТП-IA, ЕТП-2А і ЕТП-М призначені для вимірювання температури в виробничих та лабораторних умовах, розроблені і виготовляються експериментальною базою Уральського Промбудндіпроекту

Прилади ЕТП-IA і ЕТП-2А працюють з датчиками трьох типів

Датчик I служить для вимірювання температури поверхонь металевих будівельних конструкцій та огорож, нагрівачів опалювально-вентиляційних систем, трубопроводів котелень та холодильних установок, корпусів і деталей електромашин та іншого технологічного обладнання. Терморезистор 1 датчика щільно обмотаний неізольованої мідним дротом 2, припаяний до контактного ковпачку 3 і поміщений в колодку 4, яка підтискається пружиною 5, що забезпечує надійний тепловий контакт з вимірюваною поверхнею.

Датчик II призначений для вимірювання температури неагресивних рідин, розчинів, сипучих матеріалів, вологих газових середовищ. Датчик складається з герметичної трубки 6, всередині якої поміщений терморезистор 1.

Датчик III застосовується для вимірювання температури неагресивних газових і повітряних середовищ нормальної вологості. Датчик складається з перфорованої трубки 7 з терморезистором 1, розташованим всередині.

У приладі ЕТП-М застосований один датчик з трьома змінними насадками, які дозволяють виробляти всі вищевказані вимірювання.

Всі елементи і вузли приладів змонтовані на жорсткій панелі і поміщені в захисний корпус з кришкою, в якій розміщені датчики. В спеціально передбаченої касеті в корпусі приладу встановлюється батарея харчування.

На лицьовій панелі приладів розташовані стрілочний індикатор, перемикач піддіапазонів, перемикач роду роботи, змінний резистор установки робочого напруги, вимикач напруги, роз'єм для включення датчиків (в приладах ЕТП-1А і ЕТП-2А).

Порядок роботи з приладами. Спочатку підключають датчик і розташовують прилад горизонтально. Механічним коректором стрілочного індикатора встановлюють стрілку на нульову відмітку шкали. Перемикач піддіапазонів ставлять на необхідний піддіапазон вимірювання. Перемикач роду роботи включають в положення «контроль» і підключають живлення приладу. Ручкою «регулювання напруги» установлюють стрілку індикатора на максимальне поділка шкали (налаштування роблять після кожного перемикання піддіапазонів і при вимірюванні періодично контролюють). Після цього перемикач роду роботи встановлюють у положення «вимір». За шкалою приладу знімають показання при сталому значенні струму вимірювача. У приладах, шкала вимірювача яких градуйована в мка, температуру визначають по залежності додається до приладу у вигляді графіки. Датчик приладу при вимірах встановлюють заздалегідь або перед включенням приладу. Поверхні в місцях вимірювань температури вибирають рівні, сухі, очищені від бруду, фарби і т. п. з мінімальним радіусом закруглення (до 40 мм).

Датчик типу I притискають щільно, без зрушень, вібрацій і ударів і так, щоб ручка була перпендикулярна вимірюваної поверхні. Для забезпечення надійного теплового контакту датчика з поверхнею перед вимірюванням температури мідний його ковпачок змащують технічним вазеліном або маслом.

Датчик типу II занурюють в рідину або сипку середу на повну глибину, зберігаючи відстань між низом ручки і рівнем рідини не менше 5 мм. При навколишніх температурах нижче 10° С проводять вимірювання дистанційно, щоб зберегти температуру приладу в межах 10-35° С.

Аспіраційний электротермометр конструкції ДПІ Проектпромвентиляция призначений для дистанційного вимірювання температури повітря в діапазоні від -15 до +125° С. Электротермометр складається з вимірювального приладу і датчика. Датчик, з'єднаний з вимірювальним приладом з'єднувальним шнуром. Чутливим елементом 1 датчика температури є мідна дріт діаметром 0,05 мм, спірально намотана на каркас з натягнутих ниток. Опір чутливого елемента при температурі 0° С складає 100 Ом. Чутливий елемент закритий внутрішнім 2 і зовнішнім 3 циліндричними екранами. Екрани виготовлені з листового металу з подальшим никелированием і поліруванням.

З навколишнього середовища повітря просасывается електровентилятором 5 через щілини 4 зовнішнього і внутрішнього екранів і потрапляє на датчик, змінюючи його температуру і опір. Опір датчика вимірюється неврівноваженим мостом постійного струму.

Прилад має три піддіапазони вимірювання температури: від -25 до +25° С; від 25 до 75° С і від 75 до 125° С, які перемикаються перемикачем п. rij (рис. 11.28). Живлення вимірювального моста здійснюється від однієї батареї КБС-Л-0,5, електродвигун вентилятора живиться від двох батарей того ж типу, з'єднаних паралельно або трьох елементів типу «Марс», з'єднаних послідовно.

Для підготовки электротермометра до роботи датчик під'єднують до вимірювального приладу і коригують живляча напруга мосту, для чого:

перемикач діапазонів Hi встановлюють у положення II піддіапазону, а перемикач П2 - положення (корекція);

змінним резистором R& стрілку вимірювального приладу поєднують з червоною рискою показує на шкалі приладу. Корекцію живлячої напруги проводять через 30-35 хв роботи приладу.

Для вимірювання температури повітря датчик розташовують у точці виміру, потім вимикачем Вк! включають електродвигун вентилятора, перемикач Пг переводять у положення «І» (вимір). Якщо стрілка показує приладу «зашкалює» вліво, перемикач переводять на більш низький піддіапазон вимірювання, якщо вправо - на ботее високий. Коли стрілка перестане рухатися, тобто чутливий елемент датчика прийме температуру навколишнього повітря, записують покази приладу відносних діленнях. Потім по тарувального графіка або таблиці переводять ділення на абсолютне значення температури.

Взяти, приміром, знайомий всім термометр. Він здається нам одвічним супутником людини, а насправді він переступив поріг нашого дому не так у не давно. .

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...