Главная » Як зробити » Технічне завдання на поставку бетону

Технічне завдання на поставку бетону

Технічне завдання на поставку бетону

Відповідність технічній та тендерній документації .

Наявність супровідної технічної документації.

Продукція повинна бути новою 2012-2013р., без пошкоджень.

Продукція повинна мати заводське маркування .

Виконати поставку і монтаж відповідно до п 1.1 (вересень-жовтень 2013р.)

Супровідна технічна документація ( українською або російською мовою )

Гарантійний термін обслуговування з вказанням обов’язкової наявності сервісного центру на території України для гарантійного та післягарантійного обслуговування.

Виробником повинно бути підтверджено відповідність запропонованої ним продукції вимогам діючих в Україні стандартів. Виробником повинні бути надані існуючі сертифікати відповідності на продукцію, що поставляється.

Постачальник повинен замінити продукцію, що не відповідає вимогам технічної і тендерної документації, за власний рахунок. Термін гарантії виробника.

100% протягом 60 днів після підписання акту прийому-передачі обладнання на склад замовника. Ціна фіксована на весь період дії договору.

1. Технічний паспорт на виріб (включаючи гарантійні зобов'язання).

2. Технічний опис та інструкція з експлуатації.

Технічне завдання на проектування та будівництво лінійно-кабельних споруд волоконно-оптичні лінії зв’язку волз

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на проектування та будівництво лінійно-кабельних споруд

Волоконно-оптичні лінії зв’язку ВОЛЗ

Основа для розробки проекту

Затверджений план розвитку місцевих та зонових ВОЛЗ Південного територіального управління ПрАТ «МТС Україна».

Забезпечення каналами зв’язку мережі ПрАТ «МТС Україна»

Режим роботи об’єкту

Будівництво лінійно-кабельних споруд ВОЛЗ згідно КНД-45-141-99 на дільницях:

на міських ділянках – в існуючій телефонній каналізації (т/к) згідно технічних умов власників т/к (одержані технічні умови попередньо погодити з замовником);

при відсутності кабельної каналізації допускається прокладання кабелю:

методом підвішування по опорах освітлювальної мережі міста та (або) по стінах споруд і будівель, за умови забезпечення надійної експлуатації та обслуговування та використання спеціальної арматури та кріплень,

в ґрунті у поліетиленовій трубці типу ПНД-40

за умови погодження даних методів прокладання з власниками земель, будівель, споруд та комунікацій та відповідними органами виконавчої влади м. Миколаїв.

всередині приміщень базових станцій – у негорючій гофрованій трубці.

для прокладання в грунт – волоконно-оптичний кабель модульної конструкції, броньований гофрованою сталевою ламінованою стрічкою;

для прокладання в кабельній каналізації – волоконно-оптичний кабель модульної конструкції, броньований сталевою ламінованою стрічкою, діаметром до 12 мм.

- Марка та виробник вказується замовником.

Ємність кабелю – 16 оптичних волокон.

Плани прокладки кабелів по територіях (будівлях) де розташовані базові станції погодити з власниками цих територій (будівель) та Замовником.

Тип муфт – FOSC-400-A4 виробництва компанії TYCO Electronics Raychem.

Розміщення з’єднувальних муфт:

у оглядових пристроях телефонної каналізації шляхом механічного закріплення на кабельній арматурі колодязя (при відсутності арматури, або вільного місця на ній, обладнати колодязь кронштейнами для кріплення муфти та запасу ВОК) з забезпеченням захисту від механічного пошкодження при доступі у колодязь обслуговуючого персоналу;

при відсутності кабельної каналізації: на опорах освітлювальної мережі, стінах (дахах) будівель і споруд або в ґрунті, за умови забезпечення надійної експлуатації та обслуговування, використання спеціальних кріплень та погодження з їх власниками;

всі колодязі з муфтами обладнати запірними пристроями.

- роботи на діючих кабелях ВОЛЗ ПрАТ «МТС Україна» виконати силами обслуговуючої організації за кошти Генпідрядника.

Плани прокладки кабелів по територіях (будівлях) де розташовані базові станції погодити з власниками цих територій (будівель) та замовником.

Введення кабелю з закінченням на оптичних кросах в приміщення (контейнери) де розташовані базові станції:

на відгалуженнях до базових станцій (16 вхід/вихід)):

М - ODE NIK NKI - М

ODE NIK A25 - ODE NIK OKT - ODE NIK JVT

Позначення кабелю в колодязях т/к бирками з нанесенням на них написів згідно додатку №1. Матеріал, розмір та спосіб кріплення бирок погодити з Замовником та власником т/к. Зразок маркування навести у виконавчій документації.

Підготовку матеріалів вибору та попереднього погодження траси ВОЛЗ.

Одержання технічних умов на прокладання кабелю у т/к. Підготовку договорів оренди каналів т/к.

Розділи з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, санітарно-епідеміологічної охорони та впливу на навколишнє середовище в процесі будівництва та експлуатації об’єкту згідно діючих нормативних документів.

Привести плани розміщення оптичних кросів, що проектуються, в існуючих приміщеннях БС.

Обслуговування лінійно-кабельних споруд передбачити по договору з організаціями, які мають на це відповідну ліцензію.

Згідно з результатами конкурсу, але не більше 6 місяців з дня підписання договору.

Категорія складності об’єкту

Визначити проектом з обов’язковим наданням відповідних розрахунків.

Одностадійне, «Робочий Проект».

Заходи по збереженню навколишнього середовища

Згідно діючих норм та правил.

Власні кошти Замовника.

ПрАТ «МТС Україна»

Генеральний підрядник з проектування та будівництва лінійно-кабельних та станційних споруд.

Буде визначений на конкурсній основі.

Обсяги робіт, які покладені на генерального підрядника.

Будівництво об’єкту “під ключ”, а саме:

розробка та погодження проекту на будівництво ВОЛЗ у відповідності з Діючим законодавством України;

погодження траси прокладання кабелю з замовником та всіма сторонніми організаціями, підприємствами, землевласниками і землекористувачами інтереси (комунікації, споруди, землі тощо) яких можуть бути задіяні при його прокладанні;

отримання дозволів та технічних умов на проектування та будівництво об’єкту;

отримання дозволів на прокладку кабелю у т/к та підготовка договорів на її оренду;

оформлення документів про тимчасове відведення земель під будівництво, при необхідності підготовка договорів земельних сервітутів;

вирішення питань компенсації втрат третім організаціям та приватним особам при будівництві ВОЛЗ;

будівництво лінійно кабельних споруд (з установкою оптичних кросів включно);

поставку і монтаж матеріалів необхідних для будівництва;

придбання і поставку оптичного кабелю;

придбання та встановлення оптичних кросів в приміщеннях Замовника і монтаж на них оптичного кабелю;

одержання зі складу Замовника, доставка та встановлення на майданчиках БС приладних шаф для монтажу оптичних кросів;

проведення повного комплексу приймально-здавальних вимірювань та випробувань у відповідності до с КНД-45-141-99 «Керівництво по будівництву лінійних споруд ВОЛЗ»;

виготовлення виконавчої документації на збудовану ВОЛЗ у відповідності з діючими нормами;

підготовка та направлення на адресу відповідного підрозділу ДАБК повідомлень про початок виконання підготовчих робіт;

підготовка та направлення на адресу відповідного підрозділу ДАБК на реєстрацію і одержання зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих робіт, декларацій про початок виконання будівельних робіт, декларацій про готовність об’єкту до експлуатації;

письмове інформування місцевих органів виконавчої влади (органів місцевого самоврядування) по місцезнаходженню об’єкту, а також державних органів у сфері пожежної та техногенної безпеки, про початок виконання підготовчих робіт, про початок виконання будівельних робіт, про введення об’єкту в експлуатацію;

супроводження робіт відповідного підрозділу ДАБК з питань реєстрації поданих декларацій;

одержання довідок щодо нанесення траси ВОЛЗ на плани інженерних мереж;

інші роботи, передбачені проектом та діючими нормативними документами.

Технічне завдання на проект

Реферат на тему Технічне завдання на проект

  • Інформатика та КТ 12 кб.
  • Рекламний менеджмент сутність цілі завдання 19 кб.
  • Програмування на Pascal и в MS Excel 106 кб.
  • Скарбниця людського духу 11 кб.
  • Податкова система 15 19 кб.
  • Динаміка економічних показників. Структура зовнішньо-торгівельного обороту підриємства 235 кб.
  • Технічне обслуговування приладів електрообладнання 8 кб.

Зовнішній діаметр вершин зубців :

Зовнішній діаметр впадин:

Кут головки та ніжки зубців за 24.11 [1]:

Кути косинуса вершин за 24.12 [1]:

a1 =  1 +  a = 17 0 36 І 14 ІІ + 1 0 42 I 2 II = 19 0 18 I 16 II ;

a2 =  2 +  a = 72 0 24 І 46 ІІ + 1 0 42 I 2 II = 74 0 06 I 48 II .

Кути косинуса впадин за 24.13 [1]:

Сили в зачепленні зубців конічної передачі 24.26 [1]:

Радіальна сила на шестерні :

F r1 = F a2 = F t tg a cos  1 = 3035.86 * tg20 cos 17 0 36 І 14 ІІ = 1053.17 H .

F a1 = F r2 = F t tg a cos  2 = 3035.86 * tg20 cos 72 0 24 І 46 ІІ = 331.88 H .

6. Розрахунок косозубої циліндричної передачі третього ступеня:

Вихідні дані : N = 4.837 мВт; n = 114.683 хв -1 ; Т = 402,792 Н*м; U = 3.02

Вибір матеріалу і термічної обробки за таблицею 1 [6].

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...