Главная » Як зробити » Техніка безпеки при електропрогрівання бетону

Техніка безпеки при електропрогрівання бетону

Техніка безпеки при виконанні опалубних робіт

Техніка безпеки при виконанні опалубних робіт - раздел Образование, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ Опалубні Роботи При Всіх Типах Опалубки Необхідно Виконувати У Суворій Відпов.

Опалубні роботи при всіх типах опалубки необхідно виконувати у суворій відповідності до правилами СНиП ІІІ-4-80* «Техніка безпеки в будівництві». М., 1989 р. (Зміни опубліковані в ГОСТ №8 1984 р., №12 1987 р., №2 1988 р., зміна №4, затверджене постановою від 18.05.89 №82, а також роз'яснення, опубліковане в ГОСТ №7 1990 р.).

Підмости, сходи, огородження, що входять до складу конструкції опалубки, а також монтажні підмости повинні відповідати вимогам СНиП ІІІ-4-80*.

При швидкості вітру більше 16 м/сек забороняється вести монтаж чи демонтаж щитів опалубки (панелей) і виконувати з ними будь-які операції.

Незалежно від наявності чи відсутності системи електротермообробки, вся опалубка на монтажному обрії повинна бути заземлена. Система зовнішнього висвітлення монтажного обрію повинна бути низьковольтною або необхідно передбачати спеціальні заходи щодо електрозахисту.

При включенні системи електротермообробки, що працює під напругою більш 60 в, доступ на захватку дозволяється тільки черговому електрику і лаборанту, що контролює режим прогріву. Персонал повинен бути одягнений у гумові чоботи і гумові рукавички. На вході на захватку необхідно повісити попереджувальний напис.

Для освітлення блоків, тунелів, простору під столами необхідно використовувати переносні лампи напругою до 42 в з гнучким гумовим кабелем, що виключає замикання на опалубку.

Забороняється при монтажу чи демонтажу панелей опалубки (щитів), а також встановленні їх у місцях збереження чи на посадах чищення і змащення знімати стропи доти, поки панель (щит) не буде зафіксований.

На монтажному обрії панелі (щити) великощитової опалубки повинні фіксуватися до встановлених раніше панелей (щитів), стяжками -до панелі, розташованої навпроти і кутовим елементом - до панелі розташованої під кутом. Панель (щит) повинна бути встановлена в стапель на перед об’єктному складі, а також на місці чищення і змащення. Перші дві панелі, встановлені на захватці, повинні бути обов'язково заблоковані.

При знятті строп з монтажних петель опалубки підніматися до монтажних петель слід тільки по вхідних до складу конструкції опалубки стапелях чи інвентарних переставних сходах. Забороняється працювати з шухляд чи інших неінвентарних опор, а також підніматися до монтажних петель з боку опалуби.

Забороняється робити витяг панелей великощитової опалубки («столів») і напівтунелів об'ємно-переставної опалубки з забетонованих осередків на головний фасад, якщо кран розташований з боку двірного фасаду і навпаки.

При витяганні «столів» чи напівтунелів на фасад з-під забетонованого перекриття методом послідовного перестропування забороняється виходити на виступаючу з-під перекриття частину опалубки для зняття строп. Ці операції необхідно виконувати, знаходячись на краю перекриття.

Для запобігання викочування «столів» чи напівтунелів на перекриття всередині осередку необхідно встановити інвентарні стоп-упори для задніх коліс «столу» чи напівтунелю.

При перенесені опалубки краном необхідно виконувати такі

а) до початку підйому опалубки перевірити чи немає на ній незакріплених предметів (інструменти, гайки, стяжки і тощо);

б) стропування опалубки робити тільки за спеціально передбачені монтажні петлі;

в) при підйомі опалубки монтажники повинні знаходитися на відстані не менше, ніж 7 м від неї;

г) підходити до опалубки дозволяється при перебуванні її на висоті 0,3 м над місцем установлення.

13. Забороняється встановлювати (навіть тимчасово) на підмости й опалубку бадді з бетоном та інші вантажі, крім передбачених проектом проведення робіт.

14.Бетонники-монтажники повинні використовувати:

а) гумові чоботи і гумові рукавички - при виконанні електрозварювальних робіт чи при роботі з електрифікованим інструментом напруга більш 60 В на монтажному обрії. Дана вимога відноситься не тільки до зварника чи працюючого з електрифікованим інструментом, але і до всіх робітників ланки;

б) захисні окуляри - при очищенні опалубки шкребками;

в) монтажні пояси - при стропуванні опалубки методом послідовного перестропування.

Вимоги пожежної безпеки при виконанні будівельно-монтажних робіт.

Тимчасові будівлі і споруди повинні відповідати протипожежним вимогам відповідних глав будівельних норм і правил ( "Протипожежні норми проектування будівель і споруд", "Виробничі будівлі промислових підприємств. Норми проектування", "Допоміжні будівлі промислових підприємств", "Опалення, вентиляція і кондиціювання повітря. Норми проектування "," Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди "та ін.).

При будівництві будівель заввишки в 3 поверхи і вище сходи (як основні шляхи евакуації) слід монтувати одночасно з улаштуванням сходової клітки. Також одночасно зі зведенням стін повинні монтуватися сходи, що з'єднують по поверхах балкони або лоджії.

Застосовувати у сходових клітках дерев'яні драбини дозволяється лише в будівлях не вище двох поверхів. Допускається на період будівництва покриття вогнетривких ступенів дошками або полімерними матеріалами для запобігання їх від пошкодження.

Зовнішні стаціонарні пожежні драбини і огородження на дахах будівель, що будуються, передбачені проектом, повинні встановлюватися одразу ж після монтажу несучих конструкцій покриття.

Пристрій риштувань та помосту при будівництві будівель повинно здійснюватися відповідно до вимог глави СНіП "Техніка безпеки в будівництві" і вимогами пожежної безпеки, що пред'являються до шляхів евакуації.

При будівництві будівель в три поверхи і більше слід застосовувати, як правило, інвентарні металеві риштування.

Риштування будівель на кожні 40 м їх периметра необхідно обладнувати однією драбиною або драбиною, але не менше ніж двома сходами (драбинами) на всю будівлю.

Драбини (драбинки) риштувань та помосту повинні бути пристосовані для підйому людей і пожежних рукавів.

Конструкції, що згорають настилів і стійок лісів, а також опалубки повинні бути оброблені вогнезахисною сумішшю. Настил і підмостки лісів належить періодично і після закінчення робіт очищати від будівельного сміття, снігу, криги, а при необхідності посипати піском.

Опалубку і ліси для перекриттів і колон допускається влаштовувати одночасно не більше ніж на три поверхи. Після досягнення необхідної міцності бетону дерев'яна опалубка і ліси повинні бути зняті і видалені з будівлі.

В разі необхідності влаштування дерев'яної опалубки і будівельних лісів більш ніж на 3 поверхи слід проводити додаткові протипожежні заходи (прокладання тимчасових протипожежних водопроводів з установкою пожежних кранів на поверхах і т.д.).

У будівлях, в яких проектом передбачений вогнезахист металоконструкцій з метою підвищення їх меж вогнестійкості, остання повинна проводитися одночасно зі зведенням будівлі.

Тимчасові споруди (тепляки) для влаштування бетонних підлог, фундаментів і виробництва інших подібних робіт повинні виконуватися з важкогорючих або негорючих матеріалів. Опалення в таких спорудах, розміщених в будівлях, має застосовуватися водяне або парове.

Віконні отвори і вітражі при утепленні будинків, що будуються і споруд слід закладати вогнетривкими або вогнестійкими матеріалами.

У споруджуваних і реконструйованих будинках підпільне простір у перекритті до настілки полови має бути ретельно очищено від згорає сміття (стружок, тріски, тирси тощо).

При виробництві прихованих робіт (влаштування протипожежних поясів в холодильниках, разделок у димоходів, газоходів, підвісних стель і ін.) Повинні бути складені акти на ці роботи за встановленою формою.

Для штучного прогрівання бетону дозволяється застосовувати пару, гарячу воду, повітря та електричний струм.

При цьому необхідно дотримуватися таких умов:

для теплозахисту бетону дозволяється застосовувати будь-які важкозгораємі та вогнетривкі матеріали;

застосовувати солому, стружку та інші горючі матеріали, за винятком зволожених тирси, забороняється;

при влаштуванні тепляків застосовувати вогнетривкі або важкозгораємі утеплювачі; для тепляків фундаментів дозволяється застосовувати тирсу, оброблені вапняним розчином;

прогріваються електрострумом ділянки повинні знаходитися під постійним наглядом кваліфікованих електриків.

Для харчування в зоні електропрогрівання слід застосовувати кабелі типу КРПТ або ізольовані проводи типу ПРГ-500 (з додатковим захистом гумовим шлангом). Забороняється прокладати дроти безпосередньо по грунту або шару тирси.

В межах зони електропрогрева необхідно встановлювати сигнальні лампи, що загоряються при подачі напруги на лінію. Сигнальні лампи повинні підключатися таким чином, щоб при їх перегорання відбувалося автоматичне відключення подачі напруги на лінію.

На ділянках електропрогрівання бетону мають бути вивішені попереджувальні плакати та написи ( "Небезпечно. Під напругою" та ін.).

Застосовувати що можуть горіти, як захист голих струмоведучих частин, нагрівальних елементів, спіралей і інших електронагрівальних установок по електропрогріву бетону забороняється. Голі струмоведучі частини (нагріваються елементи, спіралі, електроди і т.д.) повинні бути захищені від попадання на них сторонніх предметів металевими кожухами або вогнетривкими огорожами.

Для швидкого відключення мережі електропрогрева в разі аварії або пожежі відключають пристрої повинні встановлюватися у доступних місцях.

Техніка безпеки при роботі з ПК

поточна оцінка 5.0

провідники, здійснюється паяння

При обслуговуванні, ремонтних та профілактичних роботах використовуються різні лейкозаймисті рідини, прокладаються тимчасові елекропровідники, здійснюється паяння. Виникає додаткова пожежна небезпека, яка потребує відповідних заходів пожежного захисту. До засобів гасіння пожежі, призначених для локалізації невеликих займань, належать вогнегасники, сухий пісок, азбестові ковдри. Приміщення, в який встановлено комп’ютери і де немає необхідності влаштування систем автоматичного пожежогасіння, необхідно оснащувати переносними вуглекислотними з розрахунку 2 шт. на кожні 20 м2 в приміщеннях. Звуковбирне облицювання стін, стель приміщень треба виконувати з незгорючих та важкогорючих матеріалів.

З метою виявлення початкової стадії займання необхідно використовувати пристрої систем атоматичного пожежогасіння там, де цього вимагають Правила пожежної безпеки.

Техніка безпеки при роботі з ПК

Загальні положення при роботі з ПК

При виконанні робіт на комп’ютерах необхідно дотримуватись вимог загальної та даної інструкції з охорони праці.

До самостійної роботи на комп’ютерах допускаються особи, які пройшли медичний огляд, навчання по професії, вступний інструктаж з охорони праці та первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці. В подальшому вони проходять повторні інструктажі з охорони праці на робочому місці один раз на півріччя, періодичні медичні огляди один раз на два роки.

Під час роботи на комп’ютерах можуть діяти такі небезпечні та шкідливі фактори, як:

Основним обладнанням робочого місця користувача комп’ютера є монітор, системний блок та клавіатура.

Робочі місця мають бути розташовані на відстані не менше 1,5 м від стіни з вікнами, від інших стін на відстані 1м, між собою на відстані не менше 1,5 м. Відносно вікон робоче місце доцільно розташовувати таким чином, щоб природне світло падало на нього збоку, переважно зліва.

Робочі місця слід рошташовувати так, щоб уникнути попадання в очі прямого світла. Джерела освітлення рекомендується розташовувати з обох боків екрану паралельно напрямку погляду. Для уникнення світлових відблисків екрану, клавіатури в напрямку очей користувача, від світильників загального освітлення або сонячних променів, необхідно використовувати антиполискові сітки, спеціальні фільтри для екранів, захисні козирки, на вікнах – жалюзі.

Фільтри з металевої або нейлонової сітки використовувати не рекомендується, тому що сітка спотворює зображення через інтерференцію світла. Найкращу якість зображення забезпечують скляні поляризаційні фільтри. Вони усувають практично всі відблиски, роблять зображення чітким і контрастним.

При роботі з текстовою інформацією (в режимі введення даних та редагування тексту, читання з екрану) найбільш фізіологічним правильним є зображення чорних знаків на світлому (чорному) фоні.

Монітор повинен бути розташований на робочому місці так, щоб поверхня екрана знаходилася в центрі поля зору на відстані 400-700 мм від очей користувача. Рекомендується розміщувати елементи робочого місця так, щоб витримувалася однакова відстань очей від екрана, клавіатури, тексту.

Зручна робоча поза при роботі з комп’ютером забезпечується регулюванням висоти робочого столу, крісла та підставки для ніг. Раціональною робочою позою може вважатися таке положення, при якому ступні працівника розташовані горизонтально на підлозі або підставці для ніг, стегна зорієнтовані у горизонтальній площині, верхні частини рук – вертикальні. Кут ліктєвого суглоба коливається в межах 70-90°, зап’ястя зігнуті під кутом не більше ніж 20°, нахил голови 15-20°.

Для нейтралізації зарядів статичної електрики в приміщенні, де виконується робота на комп’ютерах, в тому числі на лазерних та світлодіодних принтерах, рекомендується збільшувати вологість повітря за допомогою кімнатних зволожувачів.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...