Главная » Як зробити » Техніка безпеки при заливці бетону

Техніка безпеки при заливці бетону

Техніка безпеки при виконанні опалубних робіт

Техніка безпеки при виконанні опалубних робіт - раздел Образование, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ Опалубні Роботи При Всіх Типах Опалубки Необхідно Виконувати У Суворій Відпов.

Опалубні роботи при всіх типах опалубки необхідно виконувати у суворій відповідності до правилами СНиП ІІІ-4-80* «Техніка безпеки в будівництві». М., 1989 р. (Зміни опубліковані в ГОСТ №8 1984 р., №12 1987 р., №2 1988 р., зміна №4, затверджене постановою від 18.05.89 №82, а також роз'яснення, опубліковане в ГОСТ №7 1990 р.).

Підмости, сходи, огородження, що входять до складу конструкції опалубки, а також монтажні підмости повинні відповідати вимогам СНиП ІІІ-4-80*.

При швидкості вітру більше 16 м/сек забороняється вести монтаж чи демонтаж щитів опалубки (панелей) і виконувати з ними будь-які операції.

Незалежно від наявності чи відсутності системи електротермообробки, вся опалубка на монтажному обрії повинна бути заземлена. Система зовнішнього висвітлення монтажного обрію повинна бути низьковольтною або необхідно передбачати спеціальні заходи щодо електрозахисту.

При включенні системи електротермообробки, що працює під напругою більш 60 в, доступ на захватку дозволяється тільки черговому електрику і лаборанту, що контролює режим прогріву. Персонал повинен бути одягнений у гумові чоботи і гумові рукавички. На вході на захватку необхідно повісити попереджувальний напис.

Для освітлення блоків, тунелів, простору під столами необхідно використовувати переносні лампи напругою до 42 в з гнучким гумовим кабелем, що виключає замикання на опалубку.

Забороняється при монтажу чи демонтажу панелей опалубки (щитів), а також встановленні їх у місцях збереження чи на посадах чищення і змащення знімати стропи доти, поки панель (щит) не буде зафіксований.

На монтажному обрії панелі (щити) великощитової опалубки повинні фіксуватися до встановлених раніше панелей (щитів), стяжками -до панелі, розташованої навпроти і кутовим елементом - до панелі розташованої під кутом. Панель (щит) повинна бути встановлена в стапель на перед об’єктному складі, а також на місці чищення і змащення. Перші дві панелі, встановлені на захватці, повинні бути обов'язково заблоковані.

При знятті строп з монтажних петель опалубки підніматися до монтажних петель слід тільки по вхідних до складу конструкції опалубки стапелях чи інвентарних переставних сходах. Забороняється працювати з шухляд чи інших неінвентарних опор, а також підніматися до монтажних петель з боку опалуби.

Забороняється робити витяг панелей великощитової опалубки («столів») і напівтунелів об'ємно-переставної опалубки з забетонованих осередків на головний фасад, якщо кран розташований з боку двірного фасаду і навпаки.

При витяганні «столів» чи напівтунелів на фасад з-під забетонованого перекриття методом послідовного перестропування забороняється виходити на виступаючу з-під перекриття частину опалубки для зняття строп. Ці операції необхідно виконувати, знаходячись на краю перекриття.

Для запобігання викочування «столів» чи напівтунелів на перекриття всередині осередку необхідно встановити інвентарні стоп-упори для задніх коліс «столу» чи напівтунелю.

При перенесені опалубки краном необхідно виконувати такі

а) до початку підйому опалубки перевірити чи немає на ній незакріплених предметів (інструменти, гайки, стяжки і тощо);

б) стропування опалубки робити тільки за спеціально передбачені монтажні петлі;

в) при підйомі опалубки монтажники повинні знаходитися на відстані не менше, ніж 7 м від неї;

г) підходити до опалубки дозволяється при перебуванні її на висоті 0,3 м над місцем установлення.

13. Забороняється встановлювати (навіть тимчасово) на підмости й опалубку бадді з бетоном та інші вантажі, крім передбачених проектом проведення робіт.

14.Бетонники-монтажники повинні використовувати:

а) гумові чоботи і гумові рукавички - при виконанні електрозварювальних робіт чи при роботі з електрифікованим інструментом напруга більш 60 В на монтажному обрії. Дана вимога відноситься не тільки до зварника чи працюючого з електрифікованим інструментом, але і до всіх робітників ланки;

б) захисні окуляри - при очищенні опалубки шкребками;

в) монтажні пояси - при стропуванні опалубки методом послідовного перестропування.

Техніка безпеки при заливці бетону

Процес приготування розчинів і мастик пов'язаний використанням різних механізмів, а також з пер работкой матеріалів, шкідливих для здоров'я, тому необхідно суворо дотримуватися правил, що забезпечують безпеку праці,

Закрите приміщення, в якому готують розчин, повинно бути забезпечений приточно-витяжною вентиляцією або пристроями, попереджувальними розпорошення вхо - диших в розчин матеріалів прн навантаженні, перемішуванні і просенванин. Для цього застосовують відсмоктуючі н вловлюючі пристрої, які розташовують поблизу механізмів.

Всі обертові н рухомі частини встановлених машнн повинні мати надійні огородження.

Робітник повинен бути ознайомлений з особливостями роботи з приготування розчину, з прийнятої організацією робіт н способами подачн матеріалів до робочого місця, а в разі застосування механізмів з електричним приводом - з основними правилами дотримання електробезпеки.

Очищення приямка для завантажувального ковша растворосме - конс (у разі застосування установки З-220А) допускається після юлыго додаткового кріплення у піднятому положенні.

Під час перемішування смесн илн ремонту растворосмеснтеля завантажувальний ківш повинен бути опущений в крайнє нижнє положення. Розвантажувати, а також очищати барабан н корита растворосмесительньгх машин під час роботи (на ходу) забороняється.

Очищають, ремонтують, оглядають растворосмесн - ки тільки після повної зупинки машини, відключення її від напруги і видалення запобіжників, При цьому пусковий пристрій слід замкнути на замок і вивісити попереджувальний напис.

До обслуговування установок з приготування розчинів допускаються лнца не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд, мають визначену кваліфікацію, знають пристрій н конструктивні особливості обладнання, що мають удостоверенне на право обслуговування змішувальних машин і пройшли вступний інструктаж по техніці безпеки.

Проїзди і проходи до обладнання повинні бути очищені від сміття, снігу і льоду. Для ремонту обладнання змішувальних машин робоча майданчик по обидві сторони від ннх повинна мати ширину не менше 2 м. Ширина під'їздів до змішувальним машинам н обладнанню, встановленим у будівлях, повинна бути не менше 4 м.

Щоб уникнути простудних захворювань всс відкриті прорізи, сприяють протягах, у приміщеннях повинні бути закладені тимчасовими щитами.

Обтиральні матеріали, інструменти, мастильні матеріали зберігають у спеціальних металевих ящиках.

Електрообладнання змішувальних машин повинно бути заземлено, Електричні дроти укладають в гумовотканинні рукави або труби н підвішують не нижче 2,5-3 м від рівня робочих площадок.

Растворосмеснтсльные машини, встановлені на помості, зі усіх боків огороджують.

Робітники, що обслуговують розчинний вузол, повинні бути одягнуті так, щоб була виключена можливість захоплення рухомими частинами одягу машини.

При ручному просенванин піску ента встановлюють з підвітряного боку, щоб пил не відносило в бік робітників. При просенванни піску на механічному ситі встановлюють захисний кожух і вмикають витяжну вентиляцію.

У разі загоряння кабелю електродвигуна нлн іншого електрообладнання вимикають установку і приступають до гасіння пожежі вогнегасником н піском. Застосовувати воду для гасіння пожежі в електротехнічних установках забороняється, так як .вода - хороший провідник струму.

При використанні гострої пари для нагрівання матеріалів, знаходяться в бункерах і інших ємностях, повинні бути вжиті заходи проти проникнення пари в робочі приміщення. Підігрів води гострим пором проводиться в баках з кришками і переливними трубами.

Мастнки на бітумних та дьогтьових в'яжучих матеріалах готують на відкритому вогні, причому бітум розігрівають до високої температури (200 С). Це викликає необхідність суворо дотримуватися правил техніки безпеки.

Варильні котли повинні знаходитися від дерев'яних будівель і складів на відстані не менше 50, від траншей - ие ближче 15, від місць прокладки магістральних трубопроводів - не менше 30 м. Майданчик, відведену під котли, огороджують. Біля кожного котла повинен знаходитися комплект протипожежних засобів: пінні вогнегасники,! лопати і сухий пісок.

При необхідності приготування мастик всередині приміщень використовують спеціальні бачки, які підігрівають тільки електрострумом, а саме приміщення обладнують добре діючою вентиляцією для видалення шкідливих речовин, що виділяються при підігріві матеріалів.

Котли, призначені для розігріву бітуму, повинні щільно закриватися кришками, Завантажуваний у котел наповнювач має бути сухим, інакше при нагріванні сильно збільшиться обсяг маси, мастика виллється через край котла і загориться. Заповнювати котли слід не більше ніж на 3/д їх ємності.

Робітники, приготовляющие бітумні мастики, повинні бути в зашитиых окулярах і гумових високих чоботях, їх спецодяг повинна бути щільно застебнута навколо шиї, рук і ніг. Вони повинні працювати в щільних рукавицях і головному уборі, які можна швидко скинути у разі попадання на них розплавленого бітуму,

Розігрітий бнтум переносять до робочих місць у спеціальних бачках, що мають форму усіченого конуса. Кришки баків повинні бути щільно закриті. Наповнювати бачок слід не більше ніж на V4 ємності. У холодну пору року бітум переносять у термосах, Бачки і термоси можна перевозити на спеціальних візках. З котлів бітум переливають в бачки ковшами, насадженими на довгі ручхн,

Рідке паливо й інші горючі та легкозаймисті рідини слід зберігати в закритій металевій тарі за спеціальним сітчастим закривається огорожею.

Промаслений одяг, щоб уникнути її самозаймання не можна зберігати у місць робіт.

Прн приготуванні розчинів на рідкому склі з застосуванням крсмнефторнстого натрію слід пам'ятати, що крмнефторнстый натрій надає шкідливу дію на шкірний покрив, Тому працюють з ним в щільних комбінезонах, протигазах н щільних рукавицях.

Зберігають кремнефторнстый натрій в герметичній упаковці з відповідної попереджувальним написом. Після роботи з ним необхідно ретельно вимити руки теплою водою з милом

Техніка безпеки при заливці бетону

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 3 клас>> Інформатика: Техніка безпеки при роботі з комп’ютером і правила поведінки в комп’ютерному класі

У знайомому класі

У к омп’ют ерному класі все знайоме! Як чудово знову опинитися тут в очікуванні цікавих уроків роботи

з комп’ютером. Поруч із Ганнусею сів Олесь. Цей хлопчик приїхав з іншого міста. У школі, де він навчався раніше, комп’ютерного класу не було. До початку уроку залишалося кілька хвилин. Тому Ганнуся вирішила

— По-перше, не слід приносити із собою зайві речі, їжу, напої, жувальну гумку, —почала Ганнуся.

— По-друге, без дозволу вчителя не можна розпочинати роботу за комп’ютером. Не можна торкатися проводів, розеток, роз’ємів, перемикачів, тумблерів, а також кнопок і клавіш,з якими тебе не знайомив учитель.

Продовжити Ганнуся не встигла. Пролунав дзвоник, і розпочався урок. Про що не встигла розказати Ганнуся? Давайте пригадаємо.

Так, у класі слід поводитися тихо, не бавитися і не бігати.

Не працювати брудними або вологими руками та не вставляти в комп’ютерні пристрої ніякі предмети. Сидіти слід на відстані не менше 50 см від екрана монітора і спину тримати рівно.

Тепер, коли ми все пригадали, можна розпочати роботу за комп’ютером.

Знайди на робочому столі потрібну піктограму. Під­веди до неї вказівник миші, клацни двічі лівою кнопкою — і нова програма чекає на тебе!

Ти працюватимеш із цікавою програмою Цифертон. На

екрані — космічний корабель з

Для розумників і розумниць

Подумай і склади картинку з части н . Що на ній зображено? В якому порядку слід розташувати фрагменти?

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...