Главная » Як зробити » Технологічна карта догляд за бетоном

Технологічна карта догляд за бетоном

Технологічна карта з догляду за виткими чагарниками

1. Вертикальное озеленение зданий и сооружений. – Киев: Будівельник, 1980. – 128 с.

2. Кучерявий В.П. Озеленення населених місць : підруч. / В.П. Кучерявий. – Львів : Світ, 2005. – 456 с.

3. Ландшафтна архітектура : довідник термінів / В.П. Кучерявий, Р.Б. Дудин, Т.М. Левусь. – Львів : Компанія «Манускрипт», 2010. – 156 с.

4. Озеленение населенных мест : справочник / [В.И. Ерохина, Г.П. Жеребцова, Т.И. Вольтруб и др.] ; под ред. В.И. Ерохиной. – М. : Стройиздат, 1987. – 480 с.

5. Теодоронский В.С. Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры : учеб. [для студ. высш. учеб. завед.] / В.С. Теодоронский, Е.Д. Сабо, В.А. Фролова; под ред. В.С. Теодоронского. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2007. – 352 с.

6. Типові технологічні карти по утриманню міських зелених насаджень / Академія комунального господарства ім. К.Д.Памфілова. – М.: Стройиздат, 1986. – 516 с.

Тема заняття. Технологія створення різних типів газонів та догляд за ними.

Мета заняття. Вивчити класифікацію газонів, їх використання на садово-паркових об'єктах, агротехнічні прийоми створення та догляду.

Газон (фр.) – штучне дернове покриття, створене переважно із злакових видів рослин на галявинах, луках, партерах, у смугах вздовж вулиць; забезпечує основний фон для скульптур, квітників, деревних груп, солітерів, підкреслює архітектуру будівель.

О.О.Лаптєв (1983), залежно від функціонального використання, поділяє газони на декоративні, спортивні та спеціального призначення.

Декоративні газони створюють у садах, парках, скверах, лісопарках, лугопарках, у системі насаджень житлових районів та на інших озеленюваних об¢єктах населених місць. Розрізняють партерні, звичайні, лучні і мавританські газони.

Партерні газони. Звичайно їх створюють у головних вузлах архітектурної композиції: на площах, поблизу громадських будівель, біля фонтанів, пам¢ятників, скульптурних груп, декоративних водойм.

Вони займають головним чином геометричні сектори і центральну частину озеленених об¢єктів, служать основою для влаштування партерів (від фр. партерре: пар – по, терре – земля), відіграючи суттєву роль у їхньому квітковому оформленні. При створенні партерів необхідно дотримуватися головної вимоги, яка полягає в тому, щоб площа головного фону – партерного газону – завжди переважала над площею квітників та інших деталей у даній парковій композиції. Якщо площа квітників і квіткової мозаїки дорівнює площі трав¢яної основи або переважає її, створюється враження дроблення усієї композиції і строкатості, а отже – губиться цілісне сприйняття картини.

Трави, які використовують для створення партерних газонів, мають бути довговічними і впродовж усього вегетаційного періоду утворювати низький, густий, рівномірно зімкнутий травостій із однаковим яскраво-зеленим забарвленням. Найкраще цим вимогам відповідають багаторічні низькорослі злакові трави із тонкими стеблами, відносно вузьким листям, з високою інтенсивністю кущіння, взагалі трави із тонкою будовою куща. Найбільш однорідний і красивий партерний газон можна одержати при чистій культурі таких видів злакових трав як костриця червона і овеча, тонконіг лучний, польовиця тонка та ін. За умов, коли важко забезпечити чисту культуру, для влаштування партерних газонів може бути використана травосуміш, але лише з тих видів, які мають досить однорідну фактуру куща і забарвлення та забезпечують внаслідок сумісного росту однорідний зелений килим із рівномірним дифузним розташуванням пагонів на всій площі.

Звичайні садово-паркові газони. На території парків, скверів, бульварів, міжрайонних і внутріквартальних насаджень, центральних частин лісо- і лугопарків цей тип газону займає більшу частину дернового покриву. Головною якістю цих газонів є їх декоративність, довговічність, стійкість до частого скошування, витоптування та тіневитривалість, а також у певних умовах посухостійкість і морозостійкість.

Створення міцної стійкої дернини можливе при сумісному вирощуванні видів трав з різними типами пагоноутворення, тобто таких, які належать до різних життєвих форм (кореневищних, кореневищно-кущових, рихлокущових, рідше – щільнокущових і стрижнекореневих).

Для створення садово-паркових газонів придатні усі види трав, які використовують у партерних газонах. Крім цього, залежно від зональних грунтово-кліматичних умов можуть бути використані такі види як костриця лучна, овеча, східна; тонконіг вузьколистий, сплюснутий і звичайний; райграс багатоукісний; житняк гребінчастий, пустельний та сибірський.

Лучні газони. В основному поширені у лісо- і лугопарках, а також на великих галявинах крупних парків. Ці газони створюють поліпшенням існуючих травостоїв методами поверхневої обробки дернини і підсівом відповідних травосумішей. За видовим складом лучні газони можуть бути представлені різнотрав¢ям, яке складається із трав багатьох родин (злакових, бобових, осокових та ін.).

В склад травостоїв лучних газонів додатково вводять багато злакових видів (пирій повзучий і безкореневищний, гребінник звичайний, стоколос безостий, тимофіївка лучна, лисохвіст лучний, польовиця болотна і лучна, бекманія звичайна тощо); бобові (конюшина біла, червона і гібридна, лядвенець рогатий, люцерна синя і жовта, еспарцет, астрагал та ін.); осокові (осоки рання, лучна) тощо.

Завдання садівника полягає в тому, щоб сформувати такий лучний травостій, який би міг проявити свої декоративні якості цвітіння у всіх фенологічних фазах. Мальовничість кожної фенологічної фази луки може бути значно посилена шляхом введення у травостій рясно квітучих садових різновидів рослин, цвітіння яких приурочене до даної фенологічної фази. Трави на лучних газонах скошують рідко, в основному після їх масового цвітіння.

Мавританські газони. Їх ще називають рясноквітими або строкатоквітими. Створюють їх на місці звичайних садово-паркових чи лучних газонів, рідше окремі квіткові групи і плями можна влаштовувати також на фоні партерних газонів.

Мавританський газон в його класичному розумінні влаштовують із суміші деяких видів однорічних і багаторічних газонних трав із квітковими рослинами (настурцією, маком, портулаком, аліссумом, гіпсофілою, іберісом, нагідками, льонком, ешольцією, багаторічним льоном). Однак, при сумісному зростанні трави часто шкодять нормальному росту і цвітінню квіткових рослин, що ускладнює формування мавританських газонів.

Спортивні газони є невід¢ємною частиною стадіонів, іподромів, це покриття полів для гольфу та інших спортивних об¢єктів.

Газони спеціального призначення – це дернове вкриття, яке відіграє важливу роль при рекультивації девастованих земель, дернуванні відкосів шосейних доріг і залізниць, золовідвалів електростанцій, териконів, відкосів каналів, водосховищ та інших гідротехнічних споруд, при дернуванні аеродромів та ін.

Для утворення доброї дернини важливе значення має склад травосуміші газону а особливо тип кущіння або вегетативного відновлення пагонів (табл. 6). Розрізняють кореневищні, рихлокущові, щільнокущові, стрижневі і кореневищно-рихлокущові види трав.

У кореневищних і рихлокущових трав вузол кущіння залягає неглибоко. Перші з допомогою підземних стебел-кореневищ постійно утворюють декілька самостійних вузлів кущіння з надземними зеленими стеблами і листками. Другі мають один вузол кущіння, який утворює поступово вільний кущ, що не росте горизонтально. У кореневищно-рихлокущових трав обидва види пагонів суміщаються.

У щільнокущових трав вузол кущіння розташований над поверхнею грунту, а нові пагони щільно прилягають до старих; з часом центр куща припіднімається над поверхнею грунту, утворюючи «купки» або «подушки».

Бобові рослини, що використовуються на газонах, мають головним чином стрижневий корінь, частина з них крім цього володіє стланкими повзучими стеблами, які вкорінюються.

Найкращий дерновий покрив, тобто більш декоративні і стійкі газони, утворюють злаки, які мають кореневищний або змішаний кореневищно-рихлокущовий тип кущіння і сильно розвинуті корені. Асортимент газонних трав наведений у табл. 9 та в додатках 6-9.

Для виконання завдання необхідно:

1. Описати технологію створення та догляду за газонами.

2. Скласти і розрахувати травосуміш для влаштування газону (за вибором), площею 1,2 (0,5;1,5; 2,5) га.

Розрахунок необхідної кількості насіння проводять за формулою:

,

де Н – норма висіву насіння на одиницю площі, кг/га (додаток);

Технологічна карта на влаштування підземної частини будівлі

Визначення обсягів робіт по механізованому розробці грунту

Визначення обсягів робіт з ручного доопрацювання грунту

Визначення обсягів робіт по зворотній засипці пазух фундаментів грунтом з ущільненням

Вибір типу екскаватора і автотранспортного засобу

Визначаємо кількість годин роботи екскаватора для виконання заданого обсягу робіт

Визначення обсягів робіт з улаштування монолітних фундаментів

Визначення обсягу арматурних робіт

Вказівки для виробництва бетонних і залізобетонних робіт

Вказівки з виробництва земляних робіт

Вказівки з контролю якості при бетонних робіт

Розробка вказівок з контролю земляних робіт

Вказівки з техніки безпеки при виробництві бетонних і залізобетонних робіт по пристрою підземної частини будівлі

А = А +20 м; А = 54 +20 = 74 (м);

У = В +20 м; У = 18 +20 = 38 (м);

Визначення обсягів робіт по механізованому розробці грунту

Мінімальна крутість укосу при розробці грунту без кріплень

= 21,1 +0,5 * 1,65 = 21,1 +0,825 = 21,925 (м)

= 57,1 +0,5 * 1,65 = 57,1 +0,825 = 57,925 (м)

Визначення обсягів робіт з ручного доопрацювання грунту

= 2,1 * 2,1 * 0,3 +1,5 * 1,5 * 1,2 = 1,323 +2,7 = 4,023 (м)

= 4,023 * 40 = 160,9 (м )

160,9 * 0,1 = 16,09 м

Визначення обсягів робіт по зворотній засипці пазух фундаментів грунтом з ущільненням

2041,3-1843,5 = 197,8 м

Вибір типу екскаватора і автотранспортного засобу

Приймаються ківш із зубами, т.к розробляється грунт суглинок.

Перший комплект - ЕО 3322

Другий комплект - ЕО 3311

Визначаємо кількість годин роботи екскаватора для виконання заданого обсягу робіт

До - Коефіцієнт враховує зміни тривалості циклу в залежності від категорії грунту = 1 (супісок)

До - Коефіцієнт враховує зміни циклу при навантаженні у автотранспортний засіб = 1.1

q - ємність ковша екскаватора. q - 1.0

До - Коефіцієнт наповнення ковша грунтом залежить від категорії грунту = 0.85

До - Коефіцієнт переходу від технічної до експлуатаційної годинної продуктивності рівний 0.57

Кількість годин роботи автосамоскидів в комплекті приймаємо рівною кількості годин роботи екскаватора при розробці грунту на вивіз.

Кількість автосамоскидів в комплекті визначається за формулою:

- Середня швидкість самоскида рівна 0.33 км / хв.

t - Час на розвантаження рівне 1.5 хв.

t - Час маневрів при навантаженні рівне 2 хв.

t - Час навантаження автосамоскида

Остаточний вибір машин виробляємо техніко-економічне порівняння вибраних комплектів. Порівняння здійснюємо за приведеними витратами і виконання робіт застосовуємо у якого приведені витрати мінімальні.

Визначаємо власність виконання робіт кожним комплектом машин за формулою:

= Собівартість однієї години j - машини i - комплекту.

= Кількість годин роботи j - машини i - комплекту.

Р = зароблена плата.

Приймаються що екскаватор обслуговує підсобний робітник другому розряду його годинна тарифна ставка 7,49 гр.

1,08 (24,93 * 42,36 +1,71 * 10 * 1,47 * 14) +1,5 * 317,3 = 1996,45;

1,08 (26,08 * 43,8 +2,28 * 10 * 1,2 * 13) +1,5 * 328 = 2109,8;

Визначаємо приведені витрати за формулою

- Нормативний коефіцієнт економічної ефективності

- Інвентарна-розрахункова вартість j машини i комплекту в 1000 гр.

- Кількість годин роботи j машини i комплекту

- Річний фонд робочого часу j машини i комплекту

Річний фонд самоскидів рівним річного фонду екскаваторів до виробництва приймаємо.

Визначення обсягів робіт з улаштування монолітних фундаментів

Визначення обсягу арматурних робіт

Визначимо кількість стрижнів в плитної частини за формулою.

Визначимо масу стрижнів горизонтальної арматури Клітна частини за формулою:

1,2 * 12 * 2,47 = 35,57 (кг)

Визначення геометричного об'єму конструкції фундаменту (обсяг бетонних робіт з об'єм = 160,9 м . Обсяг робіт по догляду за бетоном. Визначається в квадратних метрах площі бетонної поверхні дотичний з атмосферою. Догляд за бетоном виконуємо шляхом поливу по 3 рази на день протягом 7 днів тоді обсяг робіт по догляду за бетоном.

Пристрій бетонної підготовки

8) Пристрій вертикальної гідроізоляції.

Обсяг робіт по вертикальному гідроізоляції - визначення площі бічної поверхні конструкції дотичний з грунтом.

Визначення обсягів робіт з улаштування горизонтальної гідроізоляції.

Визначається площею поверхні на яку виконується ізоляція.

Розміри фундаментної балки: довжина: 4,85 м.

V = 0.4 * 4.85 * 24 = 46,56 (м)

Вказівки для виробництва бетонних і залізобетонних робіт

Монолітні конструкції зводять безпосередньо на будівельному майданчику в проектному положенні, встановлюючи арматуру і укладаючи бетонну суміш у спеціально підготовлені форми - опалубку.

Залізобетонні конструкції залежно від способу армування можуть бути з ненапрягаемой і напруженою. У попередньо напружених залізобетонних конструкціях у процесі виготовлення штучного створюють відповідно до розрахунку початкова напруга розтягування в арматурі і обтиснення бетону, що значно підвищує тріщиностійкість залізобетону. Обтиснення бетону здійснюють попередньо натягнутою арматурою, яка після відпустки натягу повертаються в первинний стан.

Обсяг зведення монолітних конструкцій збільшуються. В окремих випадках застосування їх більш економічно в порівнянні зі збірними. Останнім часом у сільській місцевості широке поширення набуло монолітне житлове будівництво.

Вказівки з виробництва земляних робіт

При механічному способі (найбільш поширеному) розробка грунту здійснюється землерийними і землерийно-транспортними машинами (екскаватори, скрепери, бульдозери, грейдери, грейдер-елеватори, навантажувачі, канавокопачі та ін.) Для транспортування грунту (з виїмок до місця укладання) на значні відстані застосовується т. зв. транспортний засіб, при якому розробка грунту виробляється землерийними машинами (головним чином екскаваторами) з навантаженням у рейковий або безрейковий транспорт або на стрічкові конвеєри.

Здійснюючи пошарове розробку грунту, скрепери дають можливість відбирати для укладання в насип високоякісні грунти. Поряд з цим скрепери розрівнюють і частково ущільнюють грунт, що істотно полегшує наступні роботи з ущільнення грунтів. Важкі грунти при розробці скреперами рекомендується попередньо рихлити. Розробка неглибоких виїмок, планувальні роботи, піввиїмки-напівнасипу (на косогорах), розрівнювання, зворотні засипки з переміщенням грунту на 100-150 м виробляються бульдозерами. Особливо ефективним є застосування груп бульдозерів (по 2-3 у ряд), що збільшує продуктивність кожного бульдозера за рахунок зменшення втрат грунту. Для риття траншей поряд з одноківшовими екскаваторами використовуються і багаточерпакові траншейні. Планувальні З. р. Профілювання земляного полотна автомобільних доріг, а також риття невеликих канав (горішніх, кюветів тощо) можуть виконуватися самохідними грейдерами. При зведенні різних земляних споруд, засипці фундаментів і траншей потрібно пошарове ущільнення грунту. Воно здійснюється зазвичай катками дорожніми (гладкими, шипів, ібраціоннимі та ін), в обмежених умовах - трамбівками, вібротрамбовки, трамбувальні плитами. При вибуховому способі З. р.. використовується сила вибуху зарядів вибухових речовин для переміщення грунту в потрібному напрямку. У багатьох випадках (особливо при великих обсягах робіт) вибуховий спосіб дає великий економічний ефект. Гидромеханічеській спосіб З. р. Званий гідромеханізації, здійснюється з допомогою гідромоніторів, розробляють земляний масив напором водяного струменя, або землесосних снарядів, всмоктувальних грунт разом з водою. При гідромеханізації всі 3 елементи З. р.. (Розробка, транспортування, укладання грунту) об'єднуються в безперервний процес, що забезпечує високу ефективність цього методу. Застосовуються також і комбіновані способи З. р. Наприклад механічний спосіб з вибуховим, гідромеханічним і т.п. Вибір методів З. р. і засобів механізації обумовлюється проектом виробництва робіт.

Вказівки з контролю якості при бетонних робіт

Розробка вказівок з контролю земляних робіт

При уривку котлованів і траншей контролюють: якість очищення території і відразу рослинного шару; правильність винесення осей і контурів земляного споруди; правильність заходів щодо відведення поверхневих вод; вертикальні відмітки дна виїмки; крутизну укосів; якість кріплення стін виїмки.

При влаштуванні насипів контролюють: правильність підготовки основи; розбивку споруди; товщину укладаються шарів грунту, щільність, вологість, дотримання технології з відсипки і ущільнення насипу; відповідно крутизни укосів проекту; проектні відмітки споруди після закінчення робіт.

Відхилення розмірів земляного споруди від проектних не повинні перевищувати допустимих СНиП: позначки спланованої поверхні в нескельних грунтах 5 см.; поздовжній ухил дна траншей 0,0005; ухил спланованою майданчики 0,001.

Закінчена земляне спорудження приймають після огляду його та виконавчих креслень, із зазначенням допущених відхилень від проекту.

Вказівки з техніки безпеки при виробництві бетонних і залізобетонних робіт по пристрою підземної частини будівлі

Розбирання опалубки проводять тільки з дозволу виконавця робіт, а при складних конструкціях - з дозволу головного інженера будівельної організації, дотримуючись порядку, вказаний в проекті виконання робіт.

Монтаж арматури окремих балок слід вести з робочого настилу шириною 0,7 м. розташованого біля бічної стінки, з огорожею та приставними сходами. При установці окремих арматурних стержнів колон влаштовують по стійках риштовання настили через 2 м. по висоті. Арматурні і арматурно-опалубні блоки при підйомі краном повинні бути надійно скріплені. Для переміщення робочих по укладеній арматурі плит влаштовують переходи на козелка шириною 0,7 м. На ділянках натягу арматури в небезпечних місцях встановлюють захисну огорожу висотою до 1,8 м. Робочі - електрозварники повинні мати засоби індивідуального захисту. Верстати для заготівлі арматури надійно закріплюють до підлоги, небезпечні місця огороджують.

При виготовленні бетонної суміші на об'єкті робітників, зайнятих на подачі цементу, постачають спецодягом та індивідуальними захисними засобами. У разі застосування хімічних добавок дотримуються заходів обережності проти опіків, пошкодження очей і отруєння. Бетонозмішувальний установка повинна бути заземлена. Забороняється очищення барабана бетонозмішувальних машин під час обертання.

Бетонування починають після ретельної перевірки машин і устаткування для укладання бетонної суміші, справності естокади та помостів. При подачі бетонної суміші кранами позначають небезпечні зони, не допускаючи в них інших робіт. Ділянки бетонування повинні бути пов'язані сигналізацією з машиністом машини, що подає бетонну суміш. Це особливо важливо при використанні бетононасосів та пневмотранспортних установок. Корпуси вібраторів повинні бути заземлені, а рукоятки мати амортизатори. Періодично проводять медичний огляд працiвникiв з вібраторами.

Додаткові вимоги висувають щодо забезпечення безпечних умов праці та протипожежної техніки при виробництві робіт в зимових умовах. Особливу увагу звертають на попередження ураження електричним струмом при електропрогрівання бетону. Ділянки електропрогрівання повинні цілодобово перебуває під наглядом електромонтерів, мати попереджувальні написи і засоби пожежогасіння.

Розробка вказівок з техніки безпеки при виробництві земляних робіт по пристрою підземної частини будівлі.

До початку земляних робіт необхідно встановити місця розташування підземних комунікацій і отримати дозвіл на розкопки в установленому місцевими органами порядку. Особливу обережність слід дотримувати при наявності на ділянці електрокабеля і розкопувати грунт тільки в присутності представника відповідної організації.

У процесі розробки грунту необхідно забезпечити стійкість укосів земляних споруд і стежити за їх станом. При розробці виїмок з вертикальними стінками стан кріплень перевіряють кожну зміну.

Знімати кріплення можна тільки в присутності майстра. Якщо стінки не закріплені, не можна завантажувати брівки виїмки в межах призми обвалення, а також допускати руху по ній машин. Робітники повинні спускатися в котловани і траншеї по драбинах шириною не менше 0,75 м. з поручнями, а у вузьких траншеях по приставних драбинах. Люди не повинні знаходиться в межах призми обвалення і робочої зони землерийних машин. Під час вантаження грунту екскаватором кабіна машини повинна завжди знаходиться поза радіусом дії ковша або бути захищена спеціальним козирком.

При електрооттаіваніі грунту в зимових умовах необхідно передбачати заходи проти ураження людей електричним струмом. Відтає майданчик мерзлого грунту повинна бути огороджена і забезпечена попереджувальними знаками. Трансформатор повинен бути заземлений. Тимчасові електропроводу підвішують на висоті не менше 2,5 м. У відігріває майданчика повинен чергувати електромонтер, забезпечений індивідуальними захисними засобами.

Під час механічного розпушування мерзлих грунтів ударним способом робочі повинні знаходиться за межами небезпечної зони, так як можливий розліт шматків грунту.

При використанні розчинів солей для обробки промерзлого грунту робітники повинні мати чергову спецодяг: брезентові костюми, рукавиці, гумові чоботи, захисні окуляри.

При гідромеханічної розробці грунту небезпечну зону огороджують, робітників у зони дії струменя гідромонітора не допускають, повітряні лінії електропередач, що знаходяться безпосередньо в забою, переносять.

Необхідно систематично перевіряти технічний стан землерийно-транспортних машин.

Література

2. Сухачев І.А. Організація і планування будівельного виробництва. Управління будівельною організацією: Учеб. для вузів. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: Стройиздат, 1989. - 752 с.: Іл.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...