Главная » Як зробити » Технологічна карта догляду за бетоном

Технологічна карта догляду за бетоном

Технологічна карта з догляду за виткими чагарниками

1. Вертикальное озеленение зданий и сооружений. – Киев: Будівельник, 1980. – 128 с.

2. Кучерявий В.П. Озеленення населених місць : підруч. / В.П. Кучерявий. – Львів : Світ, 2005. – 456 с.

3. Ландшафтна архітектура : довідник термінів / В.П. Кучерявий, Р.Б. Дудин, Т.М. Левусь. – Львів : Компанія «Манускрипт», 2010. – 156 с.

4. Озеленение населенных мест : справочник / [В.И. Ерохина, Г.П. Жеребцова, Т.И. Вольтруб и др.] ; под ред. В.И. Ерохиной. – М. : Стройиздат, 1987. – 480 с.

5. Теодоронский В.С. Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры : учеб. [для студ. высш. учеб. завед.] / В.С. Теодоронский, Е.Д. Сабо, В.А. Фролова; под ред. В.С. Теодоронского. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2007. – 352 с.

6. Типові технологічні карти по утриманню міських зелених насаджень / Академія комунального господарства ім. К.Д.Памфілова. – М.: Стройиздат, 1986. – 516 с.

Тема заняття. Технологія створення різних типів газонів та догляд за ними.

Мета заняття. Вивчити класифікацію газонів, їх використання на садово-паркових об'єктах, агротехнічні прийоми створення та догляду.

Газон (фр.) – штучне дернове покриття, створене переважно із злакових видів рослин на галявинах, луках, партерах, у смугах вздовж вулиць; забезпечує основний фон для скульптур, квітників, деревних груп, солітерів, підкреслює архітектуру будівель.

О.О.Лаптєв (1983), залежно від функціонального використання, поділяє газони на декоративні, спортивні та спеціального призначення.

Декоративні газони створюють у садах, парках, скверах, лісопарках, лугопарках, у системі насаджень житлових районів та на інших озеленюваних об¢єктах населених місць. Розрізняють партерні, звичайні, лучні і мавританські газони.

Партерні газони. Звичайно їх створюють у головних вузлах архітектурної композиції: на площах, поблизу громадських будівель, біля фонтанів, пам¢ятників, скульптурних груп, декоративних водойм.

Вони займають головним чином геометричні сектори і центральну частину озеленених об¢єктів, служать основою для влаштування партерів (від фр. партерре: пар – по, терре – земля), відіграючи суттєву роль у їхньому квітковому оформленні. При створенні партерів необхідно дотримуватися головної вимоги, яка полягає в тому, щоб площа головного фону – партерного газону – завжди переважала над площею квітників та інших деталей у даній парковій композиції. Якщо площа квітників і квіткової мозаїки дорівнює площі трав¢яної основи або переважає її, створюється враження дроблення усієї композиції і строкатості, а отже – губиться цілісне сприйняття картини.

Трави, які використовують для створення партерних газонів, мають бути довговічними і впродовж усього вегетаційного періоду утворювати низький, густий, рівномірно зімкнутий травостій із однаковим яскраво-зеленим забарвленням. Найкраще цим вимогам відповідають багаторічні низькорослі злакові трави із тонкими стеблами, відносно вузьким листям, з високою інтенсивністю кущіння, взагалі трави із тонкою будовою куща. Найбільш однорідний і красивий партерний газон можна одержати при чистій культурі таких видів злакових трав як костриця червона і овеча, тонконіг лучний, польовиця тонка та ін. За умов, коли важко забезпечити чисту культуру, для влаштування партерних газонів може бути використана травосуміш, але лише з тих видів, які мають досить однорідну фактуру куща і забарвлення та забезпечують внаслідок сумісного росту однорідний зелений килим із рівномірним дифузним розташуванням пагонів на всій площі.

Звичайні садово-паркові газони. На території парків, скверів, бульварів, міжрайонних і внутріквартальних насаджень, центральних частин лісо- і лугопарків цей тип газону займає більшу частину дернового покриву. Головною якістю цих газонів є їх декоративність, довговічність, стійкість до частого скошування, витоптування та тіневитривалість, а також у певних умовах посухостійкість і морозостійкість.

Створення міцної стійкої дернини можливе при сумісному вирощуванні видів трав з різними типами пагоноутворення, тобто таких, які належать до різних життєвих форм (кореневищних, кореневищно-кущових, рихлокущових, рідше – щільнокущових і стрижнекореневих).

Для створення садово-паркових газонів придатні усі види трав, які використовують у партерних газонах. Крім цього, залежно від зональних грунтово-кліматичних умов можуть бути використані такі види як костриця лучна, овеча, східна; тонконіг вузьколистий, сплюснутий і звичайний; райграс багатоукісний; житняк гребінчастий, пустельний та сибірський.

Лучні газони. В основному поширені у лісо- і лугопарках, а також на великих галявинах крупних парків. Ці газони створюють поліпшенням існуючих травостоїв методами поверхневої обробки дернини і підсівом відповідних травосумішей. За видовим складом лучні газони можуть бути представлені різнотрав¢ям, яке складається із трав багатьох родин (злакових, бобових, осокових та ін.).

В склад травостоїв лучних газонів додатково вводять багато злакових видів (пирій повзучий і безкореневищний, гребінник звичайний, стоколос безостий, тимофіївка лучна, лисохвіст лучний, польовиця болотна і лучна, бекманія звичайна тощо); бобові (конюшина біла, червона і гібридна, лядвенець рогатий, люцерна синя і жовта, еспарцет, астрагал та ін.); осокові (осоки рання, лучна) тощо.

Завдання садівника полягає в тому, щоб сформувати такий лучний травостій, який би міг проявити свої декоративні якості цвітіння у всіх фенологічних фазах. Мальовничість кожної фенологічної фази луки може бути значно посилена шляхом введення у травостій рясно квітучих садових різновидів рослин, цвітіння яких приурочене до даної фенологічної фази. Трави на лучних газонах скошують рідко, в основному після їх масового цвітіння.

Мавританські газони. Їх ще називають рясноквітими або строкатоквітими. Створюють їх на місці звичайних садово-паркових чи лучних газонів, рідше окремі квіткові групи і плями можна влаштовувати також на фоні партерних газонів.

Мавританський газон в його класичному розумінні влаштовують із суміші деяких видів однорічних і багаторічних газонних трав із квітковими рослинами (настурцією, маком, портулаком, аліссумом, гіпсофілою, іберісом, нагідками, льонком, ешольцією, багаторічним льоном). Однак, при сумісному зростанні трави часто шкодять нормальному росту і цвітінню квіткових рослин, що ускладнює формування мавританських газонів.

Спортивні газони є невід¢ємною частиною стадіонів, іподромів, це покриття полів для гольфу та інших спортивних об¢єктів.

Газони спеціального призначення – це дернове вкриття, яке відіграє важливу роль при рекультивації девастованих земель, дернуванні відкосів шосейних доріг і залізниць, золовідвалів електростанцій, териконів, відкосів каналів, водосховищ та інших гідротехнічних споруд, при дернуванні аеродромів та ін.

Для утворення доброї дернини важливе значення має склад травосуміші газону а особливо тип кущіння або вегетативного відновлення пагонів (табл. 6). Розрізняють кореневищні, рихлокущові, щільнокущові, стрижневі і кореневищно-рихлокущові види трав.

У кореневищних і рихлокущових трав вузол кущіння залягає неглибоко. Перші з допомогою підземних стебел-кореневищ постійно утворюють декілька самостійних вузлів кущіння з надземними зеленими стеблами і листками. Другі мають один вузол кущіння, який утворює поступово вільний кущ, що не росте горизонтально. У кореневищно-рихлокущових трав обидва види пагонів суміщаються.

У щільнокущових трав вузол кущіння розташований над поверхнею грунту, а нові пагони щільно прилягають до старих; з часом центр куща припіднімається над поверхнею грунту, утворюючи «купки» або «подушки».

Бобові рослини, що використовуються на газонах, мають головним чином стрижневий корінь, частина з них крім цього володіє стланкими повзучими стеблами, які вкорінюються.

Найкращий дерновий покрив, тобто більш декоративні і стійкі газони, утворюють злаки, які мають кореневищний або змішаний кореневищно-рихлокущовий тип кущіння і сильно розвинуті корені. Асортимент газонних трав наведений у табл. 9 та в додатках 6-9.

Для виконання завдання необхідно:

1. Описати технологію створення та догляду за газонами.

2. Скласти і розрахувати травосуміш для влаштування газону (за вибором), площею 1,2 (0,5;1,5; 2,5) га.

Розрахунок необхідної кількості насіння проводять за формулою:

,

де Н – норма висіву насіння на одиницю площі, кг/га (додаток);

Реферати українською

Реферати українською » Строительство » Технологічна карта на влаштування підземної частини будівлі

Реферат Технологічна карта на влаштування підземної частини будівлі

Визначення обсягів робіт з механізованої розробці грунту

Визначення обсягів робіт з ручний доопрацюванні грунту

Визначення обсягів робіт з зворотної засипанню пазух фундаментів грунтом з ущільненням

Вибір типу екскаватора і автотранспортного кошти

Визначаємо кількість годин роботи екскаватора до виконання заданого обсягу робіт

Визначення обсягів робіт з влаштуванню монолітних фундаментів

Визначення обсягу арматурних робіт

Вказівки із виробництва бетонних і залізобетонних робіт

Вказівки із виробництва земляних робіт

Вказівки у контролі якості при бетонних робіт

Розробка вказівок у контролі земляних робіт

Вказівки технічно безпеки під час виробництва бетонних і залізобетонних робіт з влаштуванню підземної частини будинку

Обсяг робіт з вертикальної плануванні визначається тисячах квадратних метрах площі планування:

Визначення обсягів робіт з механізованої розробці грунту

Відстань від зовнішньої межі фундаменту остаточно земляного споруди приймається рівним0.5м при устрої монолітних фундаментів,0.3м. - за умови встановлення збірних фундаментів.

Мінімальна крутість укосу розробки грунту без кріплень

Визначення обсягів робіт з ручний доопрацюванні грунту

Визначення обсягів робіт з зворотної засипанню пазух фундаментів грунтом з ущільненням

Вибір типу екскаватора і автотранспортного кошти

Склад земельних робіт - розробка грунту на відвал і вивезення тому комплект машин включає у собіодноковшовий екскаватор іавтосамосвал. Позаяк уразрабативаемом земляному спорудженні переважають обсяги розробки в відвал, то тут для проведення робіт приймаємоодноковшовий екскаватор зворотна лопата. Ємність ковша екскаватора визначаємо відповідно до рекомендаціями залежно від обсягу розроблюваного грунту.

Ємність ковша, м

Приймаємо обсяг ковша 0,5 мт.к обсяг котловану 2041,3 м

Приймаємо ківш з зубами,т.к розроблюваний грунт суглинок.

Ємність ковша, м

Для економічного порівняння і вибору найбільш раціонального приймаємо 2 комплекту машин.

Перший комплект -ЭО 3322

Другий комплект -ЭО 3311

Визначаємо кількість годин роботи екскаватора до виконання заданого обсягу робіт

>t -Расчетная продуктивність робочого циклу.

До - коефіцієнт враховує зміни тривалості циклу залежно від категорії грунту =1 (>супесь)

До - коефіцієнт враховує зміни циклу при навантаженні в автотранспортне засіб =1.1

>q -емкость ковша екскаватора.q - 1.0

До - коефіцієнт наповнення ковша грунтом залежить від категорії грунту =0.85

До - коефіцієнт переходу від технічних до експлуатаційної годинниковий продуктивності рівний 0.57

Кількість годин роботиавтосамосвалов в комплекті приймаємо рівним кількості годин роботи екскаватора розробки грунту на вивезення.

Кількістьавтосамосвалов в комплекті визначається за такою формулою:

L - відстань перевезення грунту на кілометрів

- середня швидкість самоскида рівна 0.33км/мин.

>t - час на розвантаження однакову 1.5 хв.

>t - час маневрів при навантаження рівне 2 хв.

>t - час навантаженняавтосамосвала

Остаточний вибір машин виробляємо техніко-економічне порівняння вибраних комплектів. Порівняння здійснюємо наведеними затратам і виробництва робіт застосовуємо яка має наведені витрати мінімальні.

Визначаємо власність проведення робіт кожним комплектом машин за такою формулою:

- коефіцієнт враховує величину загальної виробничих витрат за експлуатації машин. =1,08

= коефіцієнт загальновиробничих витрат на основну зароблену плату робочих що у процесі виключаючи машиніста =1,5

= собівартість однієї години j - машини і - комплекту.

= кількість годин роботи j - машини і - комплекту.

Р= зароблена плата.

Приймаємо що екскаватор обслуговує підсобний робочий2-ого розряду його годинна тарифна ставка 7,49 грн.

1,08 (24,93*42,36+1,71*10*1,47*14) +1,5*317,3=1996,45;

1,08 (26,08*43,8+2,28*10*1,2*13) +1,5*328=2109,8;

Визначаємо приведені витрати з формулі

- Нормативний коефіцієнт економічну ефективність

-Инвентарно-расчетная вартість j машини і комплекту в 1000 грн.

- Кількість годин роботи j машини і комплекту

- Річний фонд робочого дня j машини і комплекту

Річний фонд самоскидів рівним річному фонду екскаваторів до виробництва приймаємо.

Визначення обсягів робіт з влаштуванню монолітних фундаментів

Обсяг опалубних робіт визначається метрах квадратних площі щитів опалубки стичних з бетоном.

Приймаємо коефіцієнт оборотності опалубки рівний 5 тоді необхідне провадження цих робіт кількість опалубки визначаємо за такою формулою:

Визначення обсягу арматурних робіт

Обсяг арматурних робіт визначається масою арматури покладеної в конструкцію.

>Определим кількість стрижнів в плитної частини за такою формулою.

>Определим масу стрижнів горизонтальній арматуриклетной частини за такою формулою:

Визначаємо вагу арматури вертикальної частині:

Обсяг бетонних робіт збетонированию

Визначення геометричного обсягу конструкції фундаменту (обсяг бетонних робіт з обсяг =160,9 м. Обсяг робіт з догляду за бетоном. Визначається в квадратних метрах площі бетонної поверхні дотичний з атмосферою. Відхід за бетоном виконуємо шляхом поливу по 3 десь у день була в перебігу 7 днів обсяг робіт з догляду за бетоном.

Обсяг робіт з демонтажу опалубки:

Пристрій бетонної підготовки

8) Пристрій вертикальної гідроізоляції.

Обсяг робіт з вертикальної гідроізоляції - визначення площі бічний поверхні конструкції дотичний з грунтом.

Визначення обсягів монтажем фундаментних балок визначаються кількістю змонтованих фундаментних балок.

Визначення обсягів робіт з влаштуванню горизонтальній гідроізоляції.

Визначається площею поверхні яку виконується ізоляція.

Розмірифундаментной балки: довжина: 4,85 м.

Вказівки із виробництва бетонних і залізобетонних робіт

Бетонні і залізобетонні роботи виконують при спорудженні конструкцій з бетону і залізобетону. Бетон - це штучний кам'яний матеріал, отриманих у результаті затвердіння старанно перемішаної і ущільненої суміші з в'язальника речовини, води, малого й великого заповнювачів, взятих у певних пропорціях. До затвердіння цю суміш називають бетонної. При її приготуванні вводять хімічні добавки, що покращують властивості бетону.Железобетоном називають матеріал, у якому з'єднані у єдине ціле сталева арматура і бетон.Арматура розташована те щоб сприймати розтягують зусилля, а стискаючі зусилля передавалися на бетон, що забезпечує високу міцність залізобетону при стискуванні і розтягненні.

>Монолитние конструкції будують безпосередньо на будівельної майданчику в проектному становищі, встановлюючи арматуру і кладучи бетонну суміш в спеціально підготовлені форми - опалубку.

Залізобетонні конструкції залежно від способу армування може бути зненапрягаемой інапрягаемой. У попередньо напружених залізобетонних конструкціях у процесі виготовлення штучного створюють на відповідність до розрахунком початкова напруга розтяги в арматури та обтиснення бетону, що значно підвищує тріщиностійкість залізобетону.Обжатие бетону здійснюють попередньо натягнутою арматурою, котра вже після відпустки натягу повертаються до початкове становище.

Обсяг спорудження монолітних конструкцій збільшуються. У окремих випадках застосування більш економічно порівняно з збірними. Останнім часом у сільській місцевості стала вельми поширеною одержало монолітне домобудівництво.

Вказівки із виробництва земляних робіт

Під час спорудження підземної частини будинків та споруд, прокладанні підземних комунікацій, плануванні і благоустрої територій розробляють і переміщають грунт.Земляними роботами називають комплекс будівельних процесів при устрої різних земляних споруд. Ці праці ставляться до найпоширеніших. Земляні роботи вирізняються великоютрудоемкостью, їх виконують у основному механізованим способом. Земляні роботи, комплекс будівельних робіт, до складу якого виїмку (розробку) грунту, переміщення його й вкладання в певний місце (процес укладання часом супроводжуєтьсяразравниванием і ущільненням грунту). Земляні праці є однією з найважливіших елементів промислового, гідротехнічного, транспортного, житлово-цивільного будівництва. Мета земляних робіт - створення інженерних споруд із ґрунту пристрій підстав будинків та споруд,воздвигаемих з ін. матеріалів, планування територій під забудову. Земляні споруди створюються шляхом вилучень у ґрунті чи спорудженням потім із нього насипів. Вилучення,отриваемая лише видобутку грунту, називається резервом, а насип, освічена приотсипке зайвого грунту, - відвалом. Розрізняють земляних робіт пов'язані зі здобиччю з корисними копалинами відкритим способом, ставляться до гірським роботам відкриті (лежить на поверхні землі), підземні і підводні. З. р. в сучасному будівництві майже зовсіммеханизировани і виконуються високопродуктивними машинами. До підготовчим і допоміжним З. р. ставляться: очищення території, розбивка земляних споруд, відвід поверхневих вод, пристрій дренажу споруд, кріплення стінок виїмки, закріплення грунтів та інших. Основні способи З. р.: механічний, вибуховий,гидромеханический.

При механічному способі (найбільшраспространенном) розробка грунту здійснюється землерийними іземлеройно-транспортними машинами (екскаватори, скрепери, бульдозери, грейдери,грейдер-елеватори, навантажувачі,канавокопатели та інших.). Для транспортування грунту (з вилучень доречно укладання) на значні відстані застосовується т. зв. транспортний спосіб, у якому розробка грунту виробляється землерийними машинами (переважно екскаваторами) з вантаженням в рейковий чи безрейковий транспорт чи стрічкові конвеєри.

Здійснюючипослойную розробку грунту, скрепери дають можливість відбирати для укладання в насип високоякісні грунти. Поруч із скрепери розрівнюють і лише частково ущільнюють грунт, що полегшує наступні роботи з ущільнення грунтів. Тяжкі грунти розробкискреперами рекомендується попередньо рихлити. Розробка неглибоких вилучень,планировочние роботи,полувиемки-полунасипи (на косогорах), розрівнювання, зворотні засипки з переміщенням грунту на 100-150 м виробляються бульдозерами. Особливо ефективно застосування груп бульдозерів (по 2-3 до кількох), що підвищує продуктивність кожного бульдозера рахунок зменшення втрат грунту. Для риття траншей поруч ізодноковшовими екскаваторами використовують імногочерпаковиетраншейние.Планировочние З. р.,профилировка земляного полотна автошляхів, і навітьритье невеликих канав (нагорних, кюветів та інших.) можуть виконуватися самохіднимигрейдерами. Під час спорудження різних земляних споруд, засипанню фундаментів і траншей потрібнопослойное ущільнення грунту. Воно виробляється зазвичай ковзанками дорожніми (гладенькими,шиповими,ибрационними та інших.), встесненних умовах -трамбовками,вибротрамбовками,трамбовочними плитами. При вибуховому способі З. р. використовується сила вибуху зарядів вибухових речовин для переміщення грунту на потрібному напрямі. В багатьох випадках (особливо в великих обсягах робіт) вибуховий спосіб дає великий економічний ефект.Гидромеханический спосіб З. р., званийгидромеханизацией, здійснюється з допомогоюгидромониторов, котрі розробляють земляний масив напором водяний струменя, чиземлесосних снарядів,всасивающих грунт разом із водою. Пригидромеханизации все 3 елемента З. р. (розробка, транспортування, укладка грунту) об'єднують у безперервний процес, що забезпечує високу ефективність зазначеного методу. Застосовуються ще й комбіновані способи З. р., наприклад механічний спосіб зі вибуховим,гидромеханическим тощо. Вибір методів З. р. і коштів механізації обумовлюється проектом проведення робіт.

Вказівки у контролі якості при бетонних робіт

Контроль якості включає виготовлення бетонних зразків дома робіт, зберігання в умовах, близьких до великих виробничих, і випробування зразків на міцність. При спеціальних вимоги до бетону зразки відчувають на водонепроникність, морозостійкість тощо. Для контролю щільності та міцності бетону застосовують "неруйнівні" методи випробувань -склерометрические, ультразвукові ірадиоизотопние. До того ж, проводять регулярну перевірку відповідності технічних умов якості складових бетон матеріалів, точності дозування, підготовки конструкцій добетонированию, правильності догляду за бетоном, термінів зняття опалубки тощо.

Розробка вказівок у контролі земляних робіт

Земляні роботи виконують у відповідність до технологічної документацією за дотримання вимогСНиП 3,02,01-87. Якість земляних робіт постійно контролюють з метою забезпечення відповідність земляного споруди проекту, і навіть виконання вимог тих нормативних документів. У процесі робіт контроль здійснюють відповідно до схемами операційного контролю.

При уривку котлованів і траншей контролюють: якість очищення території Польщі і відразу рослинного шару; правильність винесення осей і контурів земляного споруди; правильність заходів із відведення поверхневих вод; вертикальні позначки дна виїмки; крутизну укосів; якість кріплення стін виїмки.

При устрої насипів контролюють: правильність підготовки підстави; розбивку споруди; товщинуукладиваемих шарів грунту, щільність, вологість, дотримання технології поотсипке і ущільнення насипу; відповідність крутизни укосів проекту; проектні позначки споруди по закінченні робіт.

Відхилення розмірів земляного споруди від проектних нічого не винні перевищувати що допускаютьсяСНиП: позначки спланованої поверхні внескальних грунтах 5 див.; подовжній ухил дна траншей 0,0005; ухил спланованої майданчики 0,001.

Закінчене земляне спорудження приймають після огляду його й виконавчих креслень, із зазначенням допущених відхилень від проекту.

Вказівки технічно безпеки під час виробництва бетонних і залізобетонних робіт з влаштуванню підземної частини будинку

За виконання окремих процесів виконують такі вимоги безпеки. Встановлюють опалубні щити при висоті до 5 м. з драбин - драбин, обладнаних обгородженими майданчиками, але в висоті до 8 м. - з пересувних риштовання з загородами й настилами шириною 0.7 м. при більшої висоті - зі спеціальних підтримують лісів. У процесі установки опалубки стін через 2 м. за висотою мають настили з огородженнями, використовувані надалі при бетонуванні. Робітників -верхолазов постачають запобіжними поясами.Опалубочние блоки і великопанельні елементи опалубки, встановлювані кранами, має вистачити жорсткими і зберігати свою форму.

>Разборку опалубки проводять лише з дозволу виробника робіт, а при складних конструкціях - із дозволу головного інженера будівельної організації, дотримуючись порядку, вказаний у проекті проведення робіт.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...