Главная » Як зробити » Технологічний процес виробництва товарного бетону

Технологічний процес виробництва товарного бетону

5. Технологічний процес виробництва турпродукту

Тема 5. Технологічний процес виробництва турпродукту

Розробка туру включає такі етапи:

5.1. Вибір пунктів маршруту, ієрархізація зазначених пунктів, вибір початкового та кінцевого пунктів маршруту

1) вибір пунктів маршруту - критерієм відбору є атрактивність об'єктів показу для задоволення мети подорожі, можливість забезпечити різноманітність програми перебування в даному населеному пункті, його транспортна доступність та забезпеченість послугами гостинності;

5.2. Розробка схеми маршруту

Розробка схеми маршруту - схема маршруту залежить від обраної форми. Маршрут - це напрямок переміщення туриста. За схемою маршрути можуть бути лінійні, кільцеві, радіальні та комбіновані, (Рис. 1). Вибір пунктів по маршруту узгоджується з програмою відповідно до виду туризму, терміну та класу обслуговування. Вибір схеми маршруту залежить від транспортної системи: конфігурації транспортної мережі, її густоти та технічного стану, рівня розвитку окремих видів транспорту, рівня розвитку транспортної інфраструктури, що забезпечує надійність та безпеку роботи транспорту.

Рис. 1. Схеми маршрутів

5.3. Оптимізація маршруту

Оптимізація маршруту полягає у встановлені ряду об'єктивних та суб'єктивних обмежень. Об'єктивні обмеження виходять з умов сегментації ринку, а суб'єктивні визначаються можливостями туроператора. Обмеження визначаються перш за все цільовим споживчим сегментом (вік, життєвий цикл сім'ї, стиль та рівень життя тощо). Часові обмеження стосуються сезонності та терміну подорожі. Економічні обмеження виходять з умов функціонування ринку та його кон'юнктури (конкурентне середовище, цінова політика тощо). Основним обмеженням на початковому етапі розробки туру є обмеження в часі та засобах по забезпеченню комфортності подорожування. Саме часові обмеження визначають вибір транспортних засобів та їх тип під час проходження маршруту. Вибір транспортного засобу слід розглядати як введення певних обмежень в організаційні параметри туру (кількість туристів у групі і відповідно вибір форми туру впливає на його організацію та вартість).

Сумарне значення індексу

* Значення експертної оцінки: 1 - швидкість або час, що витрачається на дорогу;

5.4. Програмне забезпечення туру

Програмне забезпечення туру є його якісною ознакою. Програма є щоденним розпорядком, призначеним для реалізації мети подорожі.

5.5. Організаційно-технічні міроприсмства по забезпеченню туру

Організаційно-технічні міроприсмства по забезпеченню туру є наступним етапом в розробці туру після визначення схеми маршруту та програми перебування.

5.6. Розрахунок вартості туру

Розрахунок вартості туру є складною багатофакторною процедурою.

Загальні принципи виробництва готових лікарських форм. Технологічний процес. Стадії та операції. Загальні поняття: сировина, інгредієнти.

Технологічний процес можна розглядати як сукупність послідовних технологічних операцій, необхідних для досягнення мети виробничого.

Міжпредметні зв’язки: господарський процес, адміністративний процес, кримінальний процес

Міжпредметні зв’язки: господарський процес, адміністративний процес, кримінальний процес

Зварювання – технологічний процес одержання нероз’ємних з’єднань за рахунок встановлення міжатомних зв’язків між поверхневими атомами.

Сутність І структура суспільного виробництва. Фактори виробництва. Взаємодія І розвиток факторів виробництва

Міжпредметні зв’язки: конституційне право, цивільний процес, кримінальний процес,адміністративний процес

Описати технологічний процес виготовлення дерев'яної моделі для отримання даної відливки. Описання супроводжувати необхідними ескізами.

Міжпредметні зв’язки: цивільне право, господарський процес, адміністративний процес

Міжпредметні зв’язки: цивільне право, господарський процес, адміністративний процес

Технологічний процес виробництва щебеню з гірських порід типу ІI

Страницы работы

Содержание работы

Зміст

Номенклатура й основні властивості продукції, яка виробляється………………………………………………………….

Обґрунтування і вибір способу виробництва………………….

Технологічна схема виробництва, опис технологічних процесів…………………………………………………………………

Розрахунок матеріального балансу………………………………

Вибір і розрахунок кількості технологічного обладнання……

Розрахунок складів і бункерів………………………………………

Останнім часом набуває нового прискорення технологія створення композиційних матеріалів, найбільш поширена група яких представлена бетонами. У нашій країні виробляють мільйони тонн бетону, жоден будинок побудований в останніх 60 років не обходиться без залізобетонних виробів. Тому тема виробництва бетону є на сьогоднішній день дуже важливою. Бетонів стало дуже багато: важкий і легкий, конструкційний і теплоізоляційний, дорожній і гідротехнічний, ячеїстий і великопористий, жаростійкий і декоративний, захищаючий від радіоактивних дій і від хімічної корозії, керамзитобетон, шлакопемзобетон, аглопоритобетон, золобетон, термолітобетон і так далі, причому назва бетону часто залежить від назви використовуваного заповнювача, а властивості його значною мірою визначаються властивостями заповнювача.

Лише розрізняючи всі нюанси впливу заповнювачів на властивості бетонної суміші і бетону, можна кваліфіковано вибрати найбільш раціональну сферу застосування того або іншого заповнювача або шукати з наявного арсеналу заповнювачів саме той, який щонайкраще відповідає вимогам, що пред'являються до даного бетону.

У курсовому проекті описується технологічний процес виробництва щебеню з гірських порід типу ІI, а також розглянуті не тільки основні принципи отримання щільного заповнювачу, що покладені в основу його виробництва, але й обладнання, яке необхідно використовувати для досягнення найбільш ефективного та економічного рішення.

1.1. Номенклатура й основні властивості продукції, яка виробляється

Щебінь (ДСТУ Б В.2.7-75-98) отримують подрібненням кам'яних порід. Цей заповнювач дорожчий за гравій, однак виробництво його зростає, оскільки щебінь є найбільш якісним крупним заповнювачем для високоміцних бетонів. Сировиною для отримання щебеню можуть бути такі породи; граніт, габро, діабаз, вапняк, базальт, доломіт.

Технічні вимоги. За формою зерен щебінь поділяють на три групи: звичайної форми допустимий вміст зерен пластинчастої (плескатої) та голчастої форм до 35%, покращений — не більш, ніж 25%; кубоподібний — не більш, ніж 15%.

Міцність щебеню характеризується маркою, яка відповідає межі міцності гірської породи у насиченому водою стані і визначається побічно за показником подрібненості щебеню при стиску (розчавлюванні) у циліндрі.

По ГОСТ 10268—80 межа міцності гірської породи, яка використовується для виробництва щебеню, повинна бути вище заданої межі міцності бетону: не менш ніж у 1,5 рази — для бетону з межею міцності нижче 30 Мапа; не менш ніж у 2 рази — для бетону з межею міцності 30 Мапа і вище.

Щебінь з вивержених гірських порід, який використовується в якості заповнювачу для важкого бетону, повинен мати марку, яка відповідає межі міцності породи не нижче 80 МПК, з метаморфічних порід — не нижче 60 МПК, з осадових — не нижче 30 МПК.

Для гідротехнічного бетону зони змінного рівня води повинен використовуватися щебінь з порід, межа міцності яких перевищує межу міцності бетону не менш ніж у 3 рази (для вивержених і метаморфічних гірських порід) або у 2,5 (для осадових). Ці вимоги забезпечують необхідну і достатню для бетону міцність заповнювачів з великим запасом.

Вміст зерен слабких порід у щебені допускається не більше 10%, а для бетону ряду відповідальних конструкцій — не більше 5%. Масова частка пилоподібних, мулистих і глинистих частинок у щебені з вивержених і метаморфічних порід не повинна перевищувати 1%, а в щебені з осадових порід у ряді випадків (в залежності від виду бетону та виду конструкцій) — 2(3)%.

Технологічний регламент як основа виробництва товару

Технологічний регламент - це, мабуть, одна з найважливіших категорій документів, необхідних у роботі численних підприємств. Крім того, саме він являє собою сукупність актів та нормативів, що описують процес випуску будь-якого товару або ведення будь-якої активності. Технічний регламент безпосередньо розглядає порядок процедур та етапів основної діяльності організації, описує всі можливі і необхідні вимоги, що пред'являються ГОСТами до виготовлення продукції, а також містить кінцеве опис отриманого товару.

Звичайно ж, даний документ становить основу роботи фахівців робочої сфери організації. Саме відповідно до цим актом здійснюється процес активності фабрики, заводу і т.д. Впровадження такого документа в сфери діяльності багатьох виробництв продиктовано мінливими нормами і стандартами життя. Велика роль приділяється екологічності та натуральному походженням виробленої продукції. Величезну роль відіграє енергозбереження та зниження забруднення атмосфери і навколишнього середовища. Спираючись саме на ці вимоги, здійснюється розробка і впровадження у виробництво такого документа, як технологічний регламент.

У цьому акті перераховуються всі параметри, характеристики та властивості, встановлені Законодавством країни-виробника (в даному випадку Російської Федерації) до товарів, що випускаються. Тому не дивно, що, слідуючи цим інструкціям, з конвеєрів заводів виходить продукція, що відповідає вищим вимогам якості, безпеки та екологічності, а також здатна задовольнити потреби населення.

Технологічний регламент - документ, який необхідно складати при плануванні виробництва як абсолютно нового, так і модифікованого продукту. Ця вимога легко пояснити. В даний час ринок наповнений різноманітними товарами, що відрізняються один від одного за категоріями використання, власними унікальними характеристиками і, що само собою зрозуміло, процеси їх виробництва також абсолютно унікальні. Тому для того, щоб бути впевненим в якості і безпечних властивостях даного продукту, необхідно розробляти технологічний регламент. Проте варто відзначити, що іноді в процесі виробництва схожою за своїми технічними характеристиками продукції допускається використання одного документа.

Даний акт регулює величезна кількість властивостей і якостей продукції. У тому числі в нього входять:

1. Опис і властивості кінцевим отриманого продукту.

2. Властивості і характеристики використовуваних для виготовлення речовин, матеріалів і сировини.

3. Технологічні схеми, описують поетапно процес виробництва.

4. Список основних і необхідних вимог до складу.

5. Опис мети виробництва даного товару, включаючи способи експлуатації.

6. Звичайно ж, в даний час величезну роль грають екологічні характеристики, що описують ступінь впливу на навколишнє середовище процесу виробництва даного товару.

7. Інші показники.

Технологічний регламент виробництва також обмежується часовими рамками. Якщо товар впроваджується у виготовлення вперше, то термін дії даного документа дорівнює двом рокам, якщо повторно - період може доходити до п'яти років.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...