Главная » Як зробити » Технологія бетону і будівельні матеріали

Технологія бетону і будівельні матеріали

Властивості і технологія бетону на модифікованому залізом цементі в умовах зимового бетонування

Властивості бетону, модифікованого комплексною добавкою залізовмісної речовини та суміші солей, при його твердінні в умовах знакозмінного температурного впливу навколишнього середовища. Технологічних параметрів готування і укладання бетонної суміші.

Подобные документы

Вивчення методів підвищення стабільності властивостей спеціальних, модифікованих залізом, бетонів за рахунок спрямованого формування структури цементного каменю для підвищення його міцності і адгезійного зчеплення із бетоном будівельних конструкцій.

Розгляд основних компонентів, характеристик і класифікації бетону. Визначення складу бетонної суміші. Обґрунтування вибору крупного і дрібного заповнювача, в’яжучої речовини. Проектування бетонозмішувального вузла. Розрахунок продуктивності цеху.

Вибір вихідних сировинних матеріалів. Обґрунтування вибору крупного заповнювача, вибору в'яжучої речовини та хімічних і мінеральних добавок. Властивості і показники складу бетонної суміші. Розрахунок собівартості суміші на шлакопортландцементі.

Обґрунтування вибору компонентів поліфункціонального модифікатору для оптимального складу бетону. Характеристика діапазону зміни властивостей бетонної суміші та бетону в залежності від особливостей характеристик суперпластифікатору та метакаоліну.

Технологія виготовлення вібропресованих крупнопористих бетонів. Властивості контактної зони "цементний камінь-заповнювач", та питання адгезії між компонентами бетону. Вплив способів ущільнення бетонної суміші на покращення фізико-механічних характеристик.

Дослідження впливу температурно-тимчасового фактору, параметрів складу заповнювачів на гідратацію, технологічні властивості суміші і цементного каменю. Розробка технології "консервування" властивостей бетонних сумішей в умовах тривалого їх зберігання.

Дослідження пластифікованих бетонних сумішей. Характеристики сировинних матеріалів і аналіз їх механічних властивостей. Вплив суперпластифікаторів на властивості цементної суміші і каменю отриманого на цементі ГІР-2. Властивості високоміцних бетонів.

Виявлення доцільності введення добавки на основі ПАР і відходів коксохімічної промисловості (суміш солей тіосульфату та радоніду натрію) на заключному етапі одержання цементу для прискорення твердіння бетону. Вплив добавки на комплекс властивостей бетону.

Обґрунтування принципів отримання стінового матеріалу з карбонатного бетону. Особливості інтенсифікації фізико-хімічних процесів при гідратації портландцементу. Заходи оптимізації технологічних параметрів процесу виготовлення будівельного матеріалу.

Схема технологічних процесів підготовки бетонної суміші. Аналіз факторів впливу на продуктивність та основні показники технологічного процесу виробництва бетонної суміші. Можливості переробки відходів щебеню для виготовлення будівельної продукції.

Презентація на тему:

"Будівельні матеріали: скло, цемент, бетон, їх використання"

  • Play
1 / 14 Скачати

"Будівельні матеріали: скло, цемент, бетон, їх використання"

Презентація по слайдам:

Будівельні матеріали: скло, цемент, бетон, їх використання Виконала Учениця 10-А класу ЗОШ 1-3 ст. №1 Кулібаба Яна

План Будівельні матеріали Історична довідка про скло Скло Походження та застосування скла Історія видобутку цементу Цемент Застосування цементу Історія бетону Бетон Застосування бетону

Будівельні матеріали Будіве льні матеріа ли — це різні за складом, структурою, формою та властивостями речовини, застосовувані безпосередньо для будівництва споруд або для виготовлення з них збірних елементів на спеціалізованих підприємствах. Найпростіші будівельні матеріали — пісок, глина, деревина, природний камінь, гравій.

Історична довідка про скло Близько 1500 років до н.е. у Єгипті почали виготовляти перші предмети домашнього вжитку. Це в основному були чаші, кухонне начиння та пляшки. Центрами виробництва скляних виробів були столиці Єгипту, спочатку Фіви, а потім Александрія. З Єгипту склоробство проникло на територію сучасної Італії (I ст. до н.е.). Рим у I ст. н.е. стає значним центром виробництва скла. Тут засновано декілька скляних майстерень і залучено значну кількість єгипетських склоробів. Масштаби виробництва були настільки великі, що римських склоробів у 220 р. було обкладено податком, а їхні майстерні зведені на одну з головних вулиць Риму. З Риму склоробство поширюється в римські провінції (Британія, Галлія та ін), а також у III-IV ст. на північне узбережжя Чорного моря і у Київську Русь.

Першим великим технологічним проривом у скляному виробництві можна вважати технологію видування скла, яка виникла у 100 році на території сучасних Палестини та Сирії. Ця технологія полягала у захопленні розплавленого скла на кінці трубки, у яку людина повинна була дути для надання форми скляному виробу. Основне призначення цих виробів стосувалось домашнього побутового використання (пляшки, вази).

Скло Скло (неорганічне скло) — тверда аморфна речовина, прозора, в тій чи іншій частині оптичного діапазону (в залежності від складу), отримана під час застигання розплаву, що має склотвірні компоненти. Склотвірний компонент — речовина (оксид, сульфід, селенід, телурид чи фторид елементу), яка в процесі застигання розплавленої маси утворює скло. Під склом розуміють сплави різних силікатів з надлишком діоксиду силіцію. Розплавлене скло не відразу твердне при охолодженні, а поступово збільшує свою в'язкість, аж поки не перетвориться в однорідну тверду речовину. Скло при твердінні не кристалізується, тому воно не має різко вираженої точки плавлення. На відміну від кристалічних матеріалів скло, при нагріванні у відповідному температурному інтервалі розм'якшується поступово, переходячи з твердого крихкого стану у тягучий високов'язкий і далі — у текучий стан — скломасу.

Походження та застосування скла У природі скло зустрічається у складі вулканічних порід, які швидко охололи з рідкої магми при взаємодії з холодним повітрям чи водою. Іноді скло зустрічається у складі метеоритів, розплавлених при проходженні атмосфери. Коли встановили ідентичність будови, складу і властивостей звичайного силікатного скла низці мінералів, останні стали кваліфікуватись як різновиди його природні аналоги, отримуючи назви відповідно до умов формування: вулканічне скло (пемза, обсидіани, пехштейн та ін.), скло метеоритного походження — тектит (молдавіти, лівіти та ін.).

Скло, що використовується у промислових масштабах — матеріал штучного походження, якому властиві такі основні характеристики, як прозорість, твердість, хімічна стійкість, термостійкість. Крім того, скло має властивості, які обумовлюються його прозорістю, електричними та термомеханічними параметрами. Завдяки цьому скло широко використовують майже у всіх галузях техніки, медицині, у наукових дослідженнях та у побуті. Зі скла виробляють волокно, вату, тканини тощо. Ці матеріали відзначаються, значною механічною міцністю, негорючістю, кислотостійкістю і високими тепло- і електроізоляційними властивостями. Вони мають широке застосування в різних галузях техніки і будівельній справі. У зв'язку з його згаданими електрофізичними властивостями, скло застосовують для виготовлення низько- та високовольтних ізоляторів, балонів і ніжок освітлювальних та електронних ламп, газорозрядних приладів, тонко- та товстостінних газонепроникних і вакуумщільних оболонок, різних електровакуумних приладів, рентгенівських трубок, компонентів електричних ланцюгів, що мають специфічні електрофізичні властивості.

Історія видобутку цементу Технології добування були відомі у стародавньому Єгипті. Вважається також, що єгипетські піраміди були побудовані з бетонних блоків, на основі гіпотези, що серед кам'яних брил пірамід було знайдено волосину.

Цеме нт (нім. Zement, від лат. caementum — щебінь, битий камінь) — загальна назва мінеральних в'яжучих порошкоподібних матеріалів, які після затворення їх водою, з рідкого або тістоподібного стану переходять у твердий каменеподібний стан при звичайній температурі і використовується для зв'язування з іншими матеріалами.

Застосування цементу Цемент звичайно використовують у суміші з піском. На одну частину маси цементу беруть 3—5 частин піску. З такої суміші разом з водою виготовляють напіврідку тістоподібну масу, яку називають цементним розчином. Цементний розчин через деякий час тужавіє, а потім твердне в каменеподібну речовину. Твердіння цементного розчину при звичайній температурі продовжується майже місяць. Обумовлюється це явище складними хімічними реакціями, головніші з яких можна зобразити такими рівняннями: Ca3SiO5 + 5H2O = Ca2SiO4 • 4H2O + Ca(OH)2 Ca2SiO4 + 4H2O = Ca2SiO4 • 4Н2О Ca3(AlO3)2 + 6H2O = Ca3(AlO3)2 • 6Н2О Таким чином проходить процесс так званого затворення цементу водою з утворенням штучного каменеподібного матеріалу — цементного каменю. Змішування цементного розчину з гравієм і щебенем дає бетон. Якщо бетоном наповнити залізний каркас (залізні стержні, дріт тощо), то тоді його називають залізобетоном. Цемент (бетон) дуже міцно зв'язується з залізом і має однаковий з ним коефіцієнт теплового розширення, при цьому бетон має високий опір до стиснення, а металоконструкція — до розтягу. Бетон і залізобетон мають дуже високу твердість і механічну міцність. їх широко використовують при будівництві гідроелектростанцій, мостів, каналів, заводських корпусів і в житловому будівництві.

Історія бетону Хоч часто бетон сприймається як новітній матеріал, але насправді його використовують вже тисячі років, відомий ще в IV тисячолітті до н. е — Шумер. Давньоримська монументальна архітектура в часи свого розквіту була саме бетонною. Такі відомі споруди як Колізей, Пантеон чи знамениті римські дороги збудовані саме з бетону. Саме майже двохтисячолітнє існування цих споруд (наприклад 43 м бетонний купол Пантеону досі цілий) свідчить про можливості цього давнього але досі актуального будівельного матеріалу.

Бетон Бето н (фр. béton, від лат. bitumen — «гірська смола») — штучний каменеподібний матеріал, результат раціонально підібраної суміші в'яжучого, заповнювачів, води і, при потребі, спеціальних добавок. До затвердіння цю суміш називають бетонною. Один з основних будівельних матеріалів, що застосовується для виготовлення збірних залізобетонних та бетонних конструкцій і бетонних виробів, а також для будівництва монолітних бетонних і залізобетонних споруд.

Застосування бетону У випадку зведення будови з бетону його види і марки визначаються на стадії створення проекту. Для різних елементів будівельної конструкції (фундаменти, що тримають стіни, внутрішні перегородки, підлоги) застосовуються різні види і марки бетонів. Сфери застосування бетону в сучасному будівництві постійно розширюються. Широкі перспективи використання високоміцних бетонів (важких і легких), а також бетонів із заданими фізіко-технічними властивостями: малою осадкою і рухливістю, морозостійкістю, довговічністю, тріщиностійкістю, теплопровідністю, жаростійкістю і захисними властивостями від радіоактивних дій.

Чтобы скачать материал, введите свой email, укажите, кто Вы, и нажмите кнопку

Нажимая кнопку, Вы соглашаетесь получать от нас email-рассылку

Если скачивание материала не началось, нажмите еще раз "Скачать материал".

(Лицензия на осуществление образовательной деятельности

№3715 от 13.11.2013).

Скло та вироби з нього. Асортимент та класифікація

Матеріали, рекомендовані для проведення виховних заходів з національно-патріотичного виховання

Матеріали до захисту системи методичної роботи

ПЕРЕВ”ЯЗУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ГОТОВІ ПЕРЕВ”ЯЗУВАЛЬНІ ЗАСОБИ

Поняття про будівельні матеріали: скло,цемент,бетон

Будівельні матеріали: скло, цемент, бетон

Силікатна кислота й силікати. Поняття про будівельні матеріали: скло, цемент, бетон

ЛІТЕРАТУРА

1. Алімов Л.А., Воронін В.В. Технологія виробництва неметалевих будівельних виробів і конструкцій. - М: Інфра-М 2005.

2. Афонін І.А., Євстратов Г.І., Штоль Т.М. Технологія і організація монтажу спеціальних споруд/Під ред. Т. М. Штоля - М.: Высш. школа, 1986.

3. Афанасьєв А.А. Зведення будівель і споруд з монолітного залізобетону. - М: Стройиздат, 1990.

4. Баженов Ю.М. Технологія бетону. - М: Изд-во АСВ, 2002.

5. Баженов Ю.М., Алімов Л.А., Воронін В.В. та ін Технологія бетону, будівельних виробів і конструкцій. - М: Изд-во АСВ, 2004.

6. Баженов Ю.М., Алімов Л. А., Воронін В.В. та ін Технологія і властивості дрібнозернистих бетонів. - р. Алмати, 2000.

7. Баженов Ю.М., МагдеевУ.Х., АлимовЛ.А., Воронін В.В. та ін Дрібнозернисті бетони. - М, 1998.

8. Баженов Ю.М., Плотніков В.В. Активація в'яжучих композицій в роторно-пульсуючих апаратах. - Брянськ, БГИ-ТУ, 2001.

9. Барон Р.І., Макаров К.М. Виробництво монтажних робіт за допомогою вертольотів. - М: Стройиздат, 1984.

10. БеляковЮ.И, СнежкоА.И. Реконструкція промислових підприємств:Навч. посібник. - Київ: Высш. школа, 1988.

11. Броверман Р.Б. Будівництво щоглових та баштових споруд. - М: Стройиздат, 1984.

12. Бушуєв С.Д., Михайлов B.C. Автоматика і автоматизація виробничих процесів. -М.: Высш. школа, 1990.

13. Волженский О.В. Мінеральні в'яжучі речовини. -М.:МИСИ, 1986.

14. Гребенник Р.А., Мачабелі Ш.Л., Прищепи БМ. Прогресивні методи монтажу промислових будівель з уніфікованими параметрами. - М: Стройиздат, 1985.

15. Гофштейн Г.Є., Кім В.Г., Нищев В.М. та ін Монтаж металевих і залізобетонних конструкцій. - М: Стройиздат, 2001.

16. Диховічний Ю.А., Максименко В.А. Збірний залізобетонний уніфікований каркас для промислових і цивільних будівель. - М.: Стройиздат, 1985.

17. Євстратов Г.І., Сергєєв В.Г. Основні напрямки підвищення ефективності монтажу будівель і споруд. Оглядова інформація. Серія «Монтажні роботи», ЦБНТИ-Мінмонтажспецстрой СРСР. - М., 1986.

18. Єлшин І.М. Будівельникові - про охорону навколишнього природного середовища. - М: Стройиздат, 1985.

19. Зайцев Ю.В. Будівельні конструкції заводського виготовлення. - М.: Высш. школа, 1987.

20. ЗаседателевИ.Б., Малинський О.М., ТемкинЕ.С. Геліо-термообробка збірного залізобетону. - М.: МИСИ, 1990.

21. ЗюлкоЕ., ОрликГ. Монтаж будівельних конструкцій. Переклад з польської - М: Стройиздат, 1984.

22. Орлов Р.Р., Пчелинцев В.А., Булигін В.І. та ін Інженерні рішення з охорони праці в будівництві. - М: Стройиздат, 1985.

23. Кирнев А.Д., Суботін А.І., Євтушенко СІ. Технологія зведення будівель і спеціальних споруд. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2005.

24. Кротов Л.А., Шахпаронов В.В. Зведення промислових будівель з застосуванням легких металевих просторових конструкцій. - М: Стройиздат, 1985.

25. Чи В.А. Виготовлення залізобетонних виробів способом безперервного формування. - М., 1986.

26. Платонов А.П. Федоров В.А. Екологія в будівництві. -М: Изд-во АСВ, 1997.

27. Полуянов О.І. Монтаж щоглових та баштових споруд. Розвиток металевих конструкцій. - М: Стройиздат, 1996.

28. Поляків В.І., Полосін М.Д. вантажопідйомні Машини для будівельно-монтажних робіт. - М: Стройиздат, 1993.

29. Попов КН., Каддо М.Б., Кульків О.В. Оцінка якості будівельних матеріалів. - М: Изд-во АСВ, 1999.

30. ПоповЛ.Н. Контроль якості робіт у житловому будівництві. - М: Стройиздат, 1985.

31. Попов М.М., Забігати О.В. Розрахунок і проектування залізобетонних конструкцій. - М.: Высш. школа, 1989.

32. Виробництво бетонних і залізобетонних конструкцій: Довідник/Під ред. Гусєва Б.В., Звездова А.І., Королева К.М. - М.: Новий вік, 1998.

33. Рыбьев І.А. Технологія гідроізоляційних матеріалів. - М.: Высш. школа, 1991.

34. Робота школи Н.С. Стрілецького. - М: Стройиздат, 1985.

35. Саакян А.О., Саакян О.О., РеченлиевХ.Г. Зведення будівель і споруд методом підйому. - М: Стройиздат, 1986.

36. СеленокС.Г, Борщівський А.А. та ін. Механічне обладнання підприємств будівельних матеріалів, виробів і конструкцій. - М: Машинобудування, 1990.

37. Смородінов М.І. Будівництво заглиблених споруд. - М: Стройиздат, 1993.

38. СнежкоА.И., Вирютина В.Г. Підготовка виробництва будівельно-монтажних робіт. - Київ: Будівельник, 1985.

39. Будівельні матеріали/Під ред. Микульского В.Г. -М: Изд-во АСВ, 2000.

40. Технологія бетонних і залізобетонних виробів/Під ред. Сизова В.М. - М.: Высш. школа, 1972.

41. Станевский В.П., Моісеєнко В.Г., Колесник Н.П. та ін. Будівельні екрани/Під. ред. Станевского В.П. - Київ: Будівельник, 1984.

42. ТеличенкоВ.И. та ін. Технологія будівельних процесів. - М.: Высш. школа, 2003.

43. Атаєв С.С., Данилов М.М., Прыкин Б.В. та ін. Технологія будівельного виробництва. - М.: Высш. школа, 1984.

44. Технологія будівельного виробництва/за ред. Литвинова О.О. та Белякова Ю.І. - Київ: Высш. школа, 1985.

45. Афанасьєв А.А., Данилов ЇМ., Євстратов Г.І. та ін. Технологія будівельного виробництва/за ред. Данилова М.М. -М.: Высш. школа, 1991.

46. Теличенко В.І., Лапідус А.А., Терентьєв О.М. та ін. Технологія зведення будівель і споруд: Підручник для вузів. - М.: Высш. школа, 2001.

47. Технологія і організація монтажу будівельних конструкцій: Довідник/Під ред. Черненко В.К., Баранникова В.Ф. - Київ: Будівельник, 1988.

48. Торкатюк В.І. Монтаж конструкцій великопрольотних будівель. - М: Стройиздат, 1985.

49. Харас З.Б. Застосування самохідних стрілових кранів у закордонному промисловому будівництві. Серія «Монтаж обладнання та трубопроводів». ЦБНТИ Минмонтажспецст-роя СРСР. - М., 1984. Вип. 13.

50. Хаютин ЮТЬ. Монолітний бетон. - М.: МИСИ, 1991.

51. Чаус К.В., Чистов Ю.Д., Лабзіна Ю.В. Технологія виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій. -М.: МИСИ, 1988.

52. Швиденко В.І. Монтаж будівельних конструкцій: Навчальний посібник. - М: Вища школа. 1987.

53. Штоль Г.М., Євстратов Г.І. Будівництво будівель і споруд в умовах жаркого клімату: Навчальний посібник. -М: Стройиздат, 1984.

54. Реконструкція будівель і споруд: Навчальний посібник/Під ред. Шагіна А.Л. - М.: Высш. школа, 1991.

55. Штоль Т.М., Теличенко В.І., Феклин В.І. Технологія зведення підземної частини будівель і споруд: Навчальний посібник. - М: Стройиздат, 1990.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...