Главная » Як зробити » Технологія бетону виробів і конструкцій

Технологія бетону виробів і конструкцій

Технологія бетону виробів і конструкцій

ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА ІНЖЕНЕРІЇ ДОВКІЛЛЯ

Спеціальність: Технологія будівельних конструкцій, виробів і

І. Основи виробництва бетонних і залізобетонних конструкцій

1. Номенклатура виробів і конструкцій з бетону і залізобетону

Конструкції промислових споруд. Вироби і конструкції цивільних будівель. Вироби для дорожнього і транспортного будівництва.

2. Основи організації технологічного процесу виготовлення збірного залізобетону

Конвеєрний спосіб виробництва. Агрегатно-потокова технологія. Стендовий спосіб виробництва. Касетна технологія виготовлення.

3. Фізико-механічні основи формування і ущільнення бетонних сумішей

Укладання та ущільнення бетонних сумішей. Вібраційна технологія виготовлення залізобетону. Вібропресування та віброштампування бетонних виробів. Віброгідропресування та вакуумування бетонних виробів. Центрифугування бетонних сумішей. Роликове пресування бетонів. Торкретування бетонними сумішами.

4. Основи тепловологісної обробки бетонних і залізобетонних виробів

Електропрогрів бетону (індуктивний метод). Теплова обробка в середовищі згоряння природного газу. Електрообігрів бетонних виробів. Тепловологісна обробка у камерах з подачею пари.

5. Організація промислового виробництва збірного залізобетону

Вибір раціонального способу виробництва збірного залізобетону. Розрахунок сировинних ресурсів та складів сировини. Послідовність технологічних операцій при виготовленні збірного залізобетонного виробу. Вибір класу діаметра арматури для армування елементів збірного залізобетону. Розрахунок енергоресурсів і паливомістильних речовин.

ІІ. Будівельне матеріалознавство

1. Основні властивості будівельних матеріалів

Залежність властивостей будівельних матеріалів від їх складу і будови. Густина: істинна, середня, .насипна, відносна. Гідрофобність та гідрофільність. Термофізичні властивості. Фізико-механічні властивості. Експлуатаційні властивості. Декоративно-естетичні властивості.

2. Неорганічні в’яжучі речовини

Повітряні в’яжучі речовини. Гідравлічні в’яжучі речовини. Різновиди портландцементу.

3. Матеріали і вироби на безцементних в’яжучих

Силікатні бетони та вироби. Ніздрюваті силікатні вироби. Вироби на основі гіпсу.

4. Матеріали з неорганічних та органічних речовин

Природні кам’яні матеріали. Керамічні матеріали і вироби. Металеві матеріали і вироби. Матеріали та вироби з дерева. Полімерні матеріали.

5. Теплоізоляційні та акустичні матеріали та вироби

Класифікація виробів та матеріалів з органічної та неорганічної сировини. Теплоізоляційні матеріали. Акустичні матеріали. Звукоізоляційні матеріали.

ІІІ. Технологія будівельного виробництва

1. Основні положення будівельного виробництва

Будівельна продукція. Будівельні процеси, їх склад і структура. Технічне нормування: суть і склад. Будівельні роботи. Індустріалізація будівельного виробництва. Нормативна документація будівельного виробництва. Основи системи управління якістю будівельно монтажних робіт. Будівельні вантажі та їх транспортування. Технологічне проектування будівельних процесів.

2. Технологічні процеси переробки грунту і влаштування паль

Основні положення по технології процесів переробки грунту. Розробка грунту механічним методом. Основні положення методу. Переробка грунту гідромеханічним методом. Розробка грунту буруванням. Вибуховий метод розробки грунту. Розробка грунту безтраншейним методом. Особливості технології процесів переробки грунту в екстремальних умовах. Технологія процесів занурення і влаштування набивних паль.

3. Технологія процесів монолітного бетону та залізобетону

Основні положення по технології процесів монолітного бетону та залізобетону. Процес опалублення. Армування конструкцій. Бетонування конструкцій. Витримка бетону і розопалубка конструкцій. Особливості технології в екстремальних умовах.

4. Технологія процесів мурування

Основні положення по технології процесів мурування. Процеси і способи мурування. Особливості технології мурування в екстремальних умовах.

5. Технологія процесів монтажу будівельних конструкцій

Загальні положення по технології процесів монтажу будівельних конструкцій. Транспортні та підготовчі процеси. Технологія процесів монтажного циклу. Особливості монтажу залізобетонних елементів. Особливості монтажу елементів металевих конструкцій. Особливості монтажу дерев’яних конструкцій і виробів. Особливості монтажу конструкцій в екстремальних умовах.

6. Технологія процесів влаштування захисних, ізоляційних та опорядкувальних покрить

Технологія процесів влаштування захисних покрить. Протикорозійні покриття неметалевих конструкцій. Види покрить, умови їх застосування. Технологія процесів влаштування ізоляційних покрить. Технологія процесів влаштування оздоблювальних покрить.

IV. Бетони і розчини

1. Класифікація і властивості бетонів і розчинів

Фізико-механічні властивості бетонів і розчинів. Структура бетону. Міцність і деформативність бетону. Стійкість бетону.

2. Компоненти для бетонів і будівельних розчинів

Заповнювачі для бетонів і розчинів. Вода для приготування бетонів і розчинів. Добавки до бетонної і розчинної суміші. Керування властивостями суміші. Визначення складу бетонної і розчинної суміші. Клас бетону. Міцність бетону і розчину на стиск та при розтягу і згині.

3. Різновиди бетонів і будівельних розчинів

Важкий бетон. Легкий бетон. Дрібнозернистий бетон. Ніздрюватий бетон (пінобетон і газобетон). Спеціальні види бетону. Бетони на основі полімерів.

4. Проектування складів бетонів та будівельних розчинів

Технологія бетону виробів і конструкцій

Название: Технологія будівельних виробів і конструкцій

розробка технологічної схеми виробництва залізобетонних конструкцій.

Об'єм індивідуального завдання - 14-16 сторінок (формат А4).

Волкова Ф.Н. Общая технология керамических изделий. - М.: Стойиздат,1989.

Чаус К.В., Чистов Ю.Д., Лабзина Ю.В. Технология производства строительных материалов, изделий и конструкций. - М.: Стойиздат, 1988.

Глуховский В.Д., Рунова Р.Ф., Шейнич Л.А., Гелевера А.Г. Основы технологии отделочных, тепло- и гидроизоляционных материалов. - К.: Высш. шк., 1986.

Русанова Н.Г., Пальчик П.П., Рижанкова Л.Н. Технологія бетонних і залізобетонних конструкцій. - К.: Вища шк., 1994.

Справочник по производству строительных железобетонных изделий /Под ред. К.В. Михайлова, К.М. Корольова. - М.: Стойиздат, 1989.

Рунова Р.Ф., Шейнич Л.О., Гелевера О.Г., Гоц В.І. Основи виробництва стінових і оздоблювальних матеріалів. - К.: ТОВ „Оранта”, 2002.

Захарченко П.В., Долгий Е.М., Галаган Ю.О., Гавриш О.М., Гулін Д.В., Старченко О.Ю. Сучасні будівельно-оздоблювальні матеріали. - К.: ТОВ. „Інтертехнологія”, 2005.

ТУ У В.2.6. - 26.6.- 23735595.001-2002. Камені бортові та елементи мостіння вібропресовані фігурні. Технічні умови.

ЛІТЕРАТУРА

1. Алімов Л.А., Воронін В.В. Технологія виробництва неметалевих будівельних виробів і конструкцій. - М: Інфра-М 2005.

2. Афонін І.А., Євстратов Г.І., Штоль Т.М. Технологія і організація монтажу спеціальних споруд/Під ред. Т. М. Штоля - М.: Высш. школа, 1986.

3. Афанасьєв А.А. Зведення будівель і споруд з монолітного залізобетону. - М: Стройиздат, 1990.

4. Баженов Ю.М. Технологія бетону. - М: Изд-во АСВ, 2002.

5. Баженов Ю.М., Алімов Л.А., Воронін В.В. та ін Технологія бетону, будівельних виробів і конструкцій. - М: Изд-во АСВ, 2004.

6. Баженов Ю.М., Алімов Л. А., Воронін В.В. та ін Технологія і властивості дрібнозернистих бетонів. - р. Алмати, 2000.

7. Баженов Ю.М., МагдеевУ.Х., АлимовЛ.А., Воронін В.В. та ін Дрібнозернисті бетони. - М, 1998.

8. Баженов Ю.М., Плотніков В.В. Активація в'яжучих композицій в роторно-пульсуючих апаратах. - Брянськ, БГИ-ТУ, 2001.

9. Барон Р.І., Макаров К.М. Виробництво монтажних робіт за допомогою вертольотів. - М: Стройиздат, 1984.

10. БеляковЮ.И, СнежкоА.И. Реконструкція промислових підприємств:Навч. посібник. - Київ: Высш. школа, 1988.

11. Броверман Р.Б. Будівництво щоглових та баштових споруд. - М: Стройиздат, 1984.

12. Бушуєв С.Д., Михайлов B.C. Автоматика і автоматизація виробничих процесів. -М.: Высш. школа, 1990.

13. Волженский О.В. Мінеральні в'яжучі речовини. -М.:МИСИ, 1986.

14. Гребенник Р.А., Мачабелі Ш.Л., Прищепи БМ. Прогресивні методи монтажу промислових будівель з уніфікованими параметрами. - М: Стройиздат, 1985.

15. Гофштейн Г.Є., Кім В.Г., Нищев В.М. та ін Монтаж металевих і залізобетонних конструкцій. - М: Стройиздат, 2001.

16. Диховічний Ю.А., Максименко В.А. Збірний залізобетонний уніфікований каркас для промислових і цивільних будівель. - М.: Стройиздат, 1985.

17. Євстратов Г.І., Сергєєв В.Г. Основні напрямки підвищення ефективності монтажу будівель і споруд. Оглядова інформація. Серія «Монтажні роботи», ЦБНТИ-Мінмонтажспецстрой СРСР. - М., 1986.

18. Єлшин І.М. Будівельникові - про охорону навколишнього природного середовища. - М: Стройиздат, 1985.

19. Зайцев Ю.В. Будівельні конструкції заводського виготовлення. - М.: Высш. школа, 1987.

20. ЗаседателевИ.Б., Малинський О.М., ТемкинЕ.С. Геліо-термообробка збірного залізобетону. - М.: МИСИ, 1990.

21. ЗюлкоЕ., ОрликГ. Монтаж будівельних конструкцій. Переклад з польської - М: Стройиздат, 1984.

22. Орлов Р.Р., Пчелинцев В.А., Булигін В.І. та ін Інженерні рішення з охорони праці в будівництві. - М: Стройиздат, 1985.

23. Кирнев А.Д., Суботін А.І., Євтушенко СІ. Технологія зведення будівель і спеціальних споруд. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2005.

24. Кротов Л.А., Шахпаронов В.В. Зведення промислових будівель з застосуванням легких металевих просторових конструкцій. - М: Стройиздат, 1985.

25. Чи В.А. Виготовлення залізобетонних виробів способом безперервного формування. - М., 1986.

26. Платонов А.П. Федоров В.А. Екологія в будівництві. -М: Изд-во АСВ, 1997.

27. Полуянов О.І. Монтаж щоглових та баштових споруд. Розвиток металевих конструкцій. - М: Стройиздат, 1996.

28. Поляків В.І., Полосін М.Д. вантажопідйомні Машини для будівельно-монтажних робіт. - М: Стройиздат, 1993.

29. Попов КН., Каддо М.Б., Кульків О.В. Оцінка якості будівельних матеріалів. - М: Изд-во АСВ, 1999.

30. ПоповЛ.Н. Контроль якості робіт у житловому будівництві. - М: Стройиздат, 1985.

31. Попов М.М., Забігати О.В. Розрахунок і проектування залізобетонних конструкцій. - М.: Высш. школа, 1989.

32. Виробництво бетонних і залізобетонних конструкцій: Довідник/Під ред. Гусєва Б.В., Звездова А.І., Королева К.М. - М.: Новий вік, 1998.

33. Рыбьев І.А. Технологія гідроізоляційних матеріалів. - М.: Высш. школа, 1991.

34. Робота школи Н.С. Стрілецького. - М: Стройиздат, 1985.

35. Саакян А.О., Саакян О.О., РеченлиевХ.Г. Зведення будівель і споруд методом підйому. - М: Стройиздат, 1986.

36. СеленокС.Г, Борщівський А.А. та ін. Механічне обладнання підприємств будівельних матеріалів, виробів і конструкцій. - М: Машинобудування, 1990.

37. Смородінов М.І. Будівництво заглиблених споруд. - М: Стройиздат, 1993.

38. СнежкоА.И., Вирютина В.Г. Підготовка виробництва будівельно-монтажних робіт. - Київ: Будівельник, 1985.

39. Будівельні матеріали/Під ред. Микульского В.Г. -М: Изд-во АСВ, 2000.

40. Технологія бетонних і залізобетонних виробів/Під ред. Сизова В.М. - М.: Высш. школа, 1972.

41. Станевский В.П., Моісеєнко В.Г., Колесник Н.П. та ін. Будівельні екрани/Під. ред. Станевского В.П. - Київ: Будівельник, 1984.

42. ТеличенкоВ.И. та ін. Технологія будівельних процесів. - М.: Высш. школа, 2003.

43. Атаєв С.С., Данилов М.М., Прыкин Б.В. та ін. Технологія будівельного виробництва. - М.: Высш. школа, 1984.

44. Технологія будівельного виробництва/за ред. Литвинова О.О. та Белякова Ю.І. - Київ: Высш. школа, 1985.

45. Афанасьєв А.А., Данилов ЇМ., Євстратов Г.І. та ін. Технологія будівельного виробництва/за ред. Данилова М.М. -М.: Высш. школа, 1991.

46. Теличенко В.І., Лапідус А.А., Терентьєв О.М. та ін. Технологія зведення будівель і споруд: Підручник для вузів. - М.: Высш. школа, 2001.

47. Технологія і організація монтажу будівельних конструкцій: Довідник/Під ред. Черненко В.К., Баранникова В.Ф. - Київ: Будівельник, 1988.

48. Торкатюк В.І. Монтаж конструкцій великопрольотних будівель. - М: Стройиздат, 1985.

49. Харас З.Б. Застосування самохідних стрілових кранів у закордонному промисловому будівництві. Серія «Монтаж обладнання та трубопроводів». ЦБНТИ Минмонтажспецст-роя СРСР. - М., 1984. Вип. 13.

50. Хаютин ЮТЬ. Монолітний бетон. - М.: МИСИ, 1991.

51. Чаус К.В., Чистов Ю.Д., Лабзіна Ю.В. Технологія виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій. -М.: МИСИ, 1988.

52. Швиденко В.І. Монтаж будівельних конструкцій: Навчальний посібник. - М: Вища школа. 1987.

53. Штоль Г.М., Євстратов Г.І. Будівництво будівель і споруд в умовах жаркого клімату: Навчальний посібник. -М: Стройиздат, 1984.

54. Реконструкція будівель і споруд: Навчальний посібник/Під ред. Шагіна А.Л. - М.: Высш. школа, 1991.

55. Штоль Т.М., Теличенко В.І., Феклин В.І. Технологія зведення підземної частини будівель і споруд: Навчальний посібник. - М: Стройиздат, 1990.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...