Главная » Як зробити » Технологія виробництва бетону та залізобетону

Технологія виробництва бетону та залізобетону

Рубрикатор

Зведення бетонних та залізобетонних конструкцій

4.1. Загальні положення.

Бетон та залізобетон є основним матеріалом в будівництві; він довговічний, добре протидіє впливу зовнішнього середовища, включаючи агресивні середовища, проявляє найкраще фізико-механічні характеристики завдяки доброму щепленню арматури з бетоном, забезпечує найрізноманітніші архітектурно-планувальні можливості при проектуванні, особливо ефективний в районах з високою сейсмічністю.

За способом виконання розрізняють монолітні, збірні і збірно-монолітні конструкції. Збірні конструкції виготовляють на заводах, монолітні – безпосередньо на будівельному майданчику, а збірно-монолітні включають елементи збірних конструкцій з об’єднанням їх монолітними ділянками.

За способом натягнення арматури:

- попередньо напружені (з натягненням арматури на бетон та на упори).

Комплексний процес зведення бетонних та залізобетонних конструкцій включає виготовлення опалубки, арматурних виробів та каркасів, бетонування, натягнення арматури і ін’єктувався каналів, догляд за бетоном в процесі тужавіння, опорядження забетонованих поверхонь.

За технологічними ознаками процес зведення бетонних і залізобетонних конструкцій включає такі основні групи процесів:

- заготівельні (виготовлення опалубки, виготовлення арматурних елементів, приготування бетонної суміші,

виготовлення попередньо напруженої арматури);

- транспортні процеси (транспортування спеціалізованим транспортом опалубки, арматури та бетонної суміші безпосередньо до робочого місця);

- монтажно-вкладальні процеси (встановлення і вивірювання опалубки, встановлення, влаштування арматурних виробів плоских і просторових каркасів, подача, розподіл і ущільнювання бетонної суміші, натягнення арматури (попередньо напружені конструкції), ін’єктувався каналів, догляд за бетоном в процесі набору потрібної міцності, розопалублювання (демонтаж опалубки), опорядження забетонованих поверхонь).

Бетон та залізобетон в архітектурі

Характеристика основних властивостей бетону - міцності, водостійкості, теплопровідності. Опис технології виготовлення залізобетонних конструкцій; правила їх монтажу, доставки та збереження. Особливості архітектурного освоєння бетону та залізобетону.

Подобные документы

Визначення густини, пористості, водопоглинання, водостійкості та міжзернової пустотності матеріалів. Властивості портландцементу, гіпсу, заповнювачів для важкого бетону. Проектування складу гідротехнічного бетону, правила приготування бетонної суміші.

Бетон - штучний композитний каменеподібний матеріал. Підприємства з виготовлення виробів із щільних силікатних бетонів. Класифікація залізобетонних конструкцій; технологія виготовлення збірних арматурних каркасів, змішаних будівельних розчинів і сумішей.

Класифікація, властивості і значення будівельних матеріалів. Технологія природних кам'яних, керамічних, мінеральних в'яжучих матеріалів і виробів, бетону і залізобетону. Особливості і структура будівельного виробництва, його техніко-економічна оцінка.

Устаткування для первинної переробки й дозування сировини, для обслуговування сушильного й пічного відділення. Комплекс по виробництву дрібноштучних виробів з бетону методом вібропресування. Управління об’єктом удосконалення та автоматизація комплексу.

Виробництво конструкцій з цегли та керамічного каміння; ефективність їх використання у малоповерховому будівництві. Технологія виготовлення багатошарових залізобетонних конструкцій, віброцегляних і стінових панелей; спеціалізовані механізовані установки.

Технологічна характеристика виробництва і визначення технічних вимог до напірних труб і стінних блоків із збірного залізобетону. Розрахунок потреби арматурної сталі для виробництва стінних блоків. Опис складу цементу, добавок при виробництві блоків.

Види корозійних середовищ та їх агресивність відносно бетону. Дослідження фізико-механічних, гідрофізичних та корозійних властивостей в’яжучих композицій. Удосконалення нових в’яжучих композицій і бетонів підвищеної стійкості до сірчанокислотної корозії.

Проектування технології монтажу будівельних конструкцій повнозбірних будинків. Будівельно-монтажні роботи зі зведення одноповерхової промислової будівлі з каркасом змішаного типу. Вибір монтажних кранів, параметрів схем монтажу конструкцій будівлі.

Розрахунок будівельних конструкцій на впливи за граничними станами, при яких вони перестають задовольняти вимоги, поставлені під час зведення й експлуатації. Нові методи розрахунку бетонних і залізобетонних конструкцій за другою групою граничних станів.

Сучасні енергозберігаючі сендвіч-панелі. Головні особливості технології "Термодім". Застосування в будівництві малих стінових блоків. Енергозберігаючі стяжки з полістирол бетону. Термопанель для утеплення фасадів будівель. Монтаж фасадної панелі.

Одним з напрямків технічного прогресу в будівництві є широке впровадження конструкцій з монолітного і збірно-монолітного бетону і залізобетону. В постанові Ради Міністрів СРСР «ПРО деякі заходи по підвищенню технічного рівня виробництва залізобетонних конструкцій і більш ефективного використання їх у будівництві», прийнятому у січні 1977 р., було зазначено, що в ряді випадків допускалася необгрунтована заміна монолітних залізобетонних конструкцій збірними, що тягло за собою збільшення кошторисної вартості будівництва.

До 1980 р. випуск збірних залізобетонних конструкцій передбачається довести до 135 млн. м3, а об'єм монолітного залізобетону зросте до 120-125 млн. м3. Настільки значні обсяги монолітного бетону пояснюються істотними перевагами цього будівельного матеріалу.

Широке застосування бетону в будівництві почалося під другій половині XIX ст. у зв'язку з появою принципово нового будівельного матеріалу-залізобетону. Значним етапом застосування залізобетону в Росії можна вважати організацію в Москві Акціонерного товариства бетонних робіт в 1891 р. В той період в Росії і за кордоном зроблені перші спроби механізувати приготування бетонних сумішей і удосконалити способи бетонування.

Великий внесок у вивчення властивостей цементів в кінці минулого століття внесли російські вчені А. А. Байків, Р. А. Шуляченко, Н. А. Белелюбський, В. І. Чарномский та ін. у 1881 р. В Росії були опубліковані перші норми па цемент (М. А. Белелюбський, И.'Р. Малюга), тоді як перший англійський стандарт на цемент був виданий на чверть століття пізніше.

Проф. І. Р. Малюга займався підбором оптимальних складів бетонних сумішей, а також вивчав вплив різних способів укладання па міцність і довговічність бетонних споруд. Разом із французьким вченим Фере в 1890-х роках він відкрив залежність міцності бетону від водоцементиого відносини.

У 1912 р. проф. Н. А. Житкевич випустив фундаментальний праця «Бетон і бетонні роботи», в якому велику увагу приділено питанням технології бетону та залізобетону (вибір заповнювачів, підбір складів, приготування бетонних сумішей, способи бетонування, розрахунок опалубки та ін).

Широке поширення в нашій країні набуло будівництво з залізобетону після Великої Жовтневої соціалістичної революції. Вже перші великі будівництва, намічені Ленінського плану ГОЕЛРО,- Шатурская, Каширськая і Волховская електростанції споруджувались із застосуванням монолітного залізобетону.

В роки перших п'ятирічок в СРСР були створені потужні будівельні організації, що спеціалізуються іа-зведенні об'єктів з монолітного залізобетону (трести «Бетонстрой», «Тепло-бетон», «Промзерпострой» та ін). За передвоєнні роки була створена потужна цементна промисловість, розпочато випуск машин і механізмів для приготування та ущільнення бетону; вперше у світі почали застосовуватися у нас методи зимпего бетонування і ефективна багаторазово реверсивна опалубка.

У 1930-1940 рр. успішно розвивалася теорія бетону. Академіком А. А. Байковим проводилися фундаментальні дослідження з питань твердіння і гідратації цементів. Науку про цементах збагатили роботи П. П. Будпикова, В: Н. Юнга та ін Методи розрахунків оптимальних складів бетонів розроблялися И. Е. Бєляєвим, Б. Р. Скрамтаевым, К. С. і Завриевым ін. Значні теоретичні дослідження в області зимового бетонування були виконані І. А. Кирієнко, Ст. Н. Сизовим, С. А. Мироновим та ін.

Радянські вчені багато працюють над створенням опалубки для бетонування монолітних конструкцій і споруд. Так, у 1924 р. за ініціативою проф. М. В. Вавілова було розпочато впровадження ковзних опалубок на будівництві елеваторів. Пізніше таку опалубку почали застосовувати при заливці мостових устоїв, димових труб і т. п. Раніше, ніж в інших країнах, залізобетонна опалубка-облицювання була впроваджена в СРСР на будівництві первістків вітчизняної гідроенергетики.

У перші повоєнні роки на будівництві великих гідротехнічних споруд щорічно вкладалися мільйони кубометрів монолітного залізобетону. З 1955 р. почалося широке впровадження в нашій країні збірного залізобетону, внаслідок чого зменшилася увага до проблем монолітного. Вересневий Пленум ЦК КПРС (1965 р.) поставив перед будівельниками завдання обирати ті або інші рішення, виходячи з точних техніко-економічних расчегов, підтверджених практикою. Це відноситься насамперед до раціонального, науково обґрунтованого співвідношення між збірним і монолітним залізобетоном, зведенню збірно-монолитпых конструкцій будівель і споруд поряд з полносборными.

На восьмий Всесоюзній конференції по бетону і залізобетону у 1977 р. були намічені нові завдання щодо вдосконалення залізобетонних конструкцій і их'технології. Питаннями вдосконалення технології монолітного залізобетону і узагальнення передового досвіду займаються багато вчені НИИЖБа, ЦНИИОМТП, ЦНИИЭП житла, десятків вузів, а також інженери будівельних і проектних організацій.

Значні успіхи в будівництві монолітних будинків і споруд досягнуті в повоєнні роки у США, Англії, Франції, Японії, ФРН та інших зарубіжних країнах.

З монолітного залізобетону економічно вигідно зводити фундаменти під будинки і технологічне обладнання, масивні стіни гідротехнічних і промислових споруд, тунелі і канали, ростверки, підлога, покриття автомобільних доріг. Новою областю стає монолітне житлове будівництво.

За даними ЦНИИЭП житла, обсяг монолітного домобудівництва в десятій п'ятирічці досягне 1,5-2,5 млн. м2 корисної площі в рік. Зведення монолітних будівель та споруд ведеться з застосуванням ковзної, об'ємно-переставний, крупнощитовой та інших ефективних опалубок.

Монолітні житлові і громадські будівлі надають велику виразність районах масового будівництва в специфічних умовах їх зведення (особливо на обмежених ділянках, в умовах гірської місцевості, за відсутності потужної бази збірного житлового будівництва тощо), дозволяють знизити вартість будівництва на 10-15%, а капітальні вкладення зменшити на 20-25% при однакових сумарних витратах праці на заводі і будівельних майданчиках. Внаслідок підвищеної жорсткості та тріщиностійкості монолітні будинки доцільно зводити на просідаючих грунтах і підроблюваних територіях, а також в сейсмичных районах.

Зважаючи всіх цих переваг будівель з монолітного та збірно-монолітного залізобетону конструкції та сучасні способи їх зведення заслуговують найпильнішої вивчення майбутніми інженерами-будівельниками.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...