Главная » Як зробити » Типова технологічна карта електропрогрев бетону

Типова технологічна карта електропрогрев бетону

Типова технологічна карта на бетонні і залізобетонні роботи (монолітний бетон). Влаштування монолітних залізобетонних стін підвалів висотою до 6 м і товщиною до 500 мм будинків і споруд загального призначення

Перелік документів, які набули чинності 1 липня 2018 року

Перелік документів, які скасовані 1 липня 2018 року

Дозвіл на скління балконів та лоджій при проектуванні будинків

Встановлення захисних огороджень на перехрестях

Перелік нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів колишнього СРСР, які чинні на території України (станом на 01.05.2018 року)

Нові редакції ГІД 34.01.101-2009 та ГІД 34.01.103-2004 станом на 1 липня 2018 року

Інформаційний бюлетень БУДСТАНДАРТ Online. Випуск №2 2018

Для перегляду тексту документа

  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів

У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

НА ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

НА БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ

УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН

ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 6 м И ТОЛЩИНОЙ ДО 500 мм

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Институтом «Промстройпроект Госстроя» СССР

Главный инженер института В.И. Королев

Начальник отдела Б.М. Тиунов

Главный инженер проекта Ю.С. Езерский

Отделом механизации и технологии строительства Госстроя СССР

Письмо от 14.12.1988 г. № 23-712

Введена в действие с 1 февраля 1989 г

Типовая технологическая карта разработана на устройство монолитных железобетонных стен подвалов высотой до 6 м и толщиной до 500 мм зданий и сооружений общего назначения.

Параметры монолитной железобетонной стены технологического подвала (размеры, армирование, расход материалов) приняты применительно к одному из реальных проектов института «Промстройпроект».

Армирование конструкций стены - пространственными каркасами и плоскими сетками; стыки арматурных сеток и каркасов выполняются внахлестку, без сварки, с расположением их вразбежку.

Калькуляция затрат труда, график выполнения работ, потребность в материально-технических ресурсах, технико-экономические показатели выполнены для стены, расположенной в пределах температурного блока размером 36 ´ 42 м толщиной 500 мм (базовый вариант).

Данная карта позволяет также с помощью фасетов произвести расчет вышеперечисленных показателей для стен толщиной 250 мм и высотой до 3,6 м и 6 м.

Технологической картой предусматривается устройство монолитной железобетонной стены с применением унифицированной разборно-переставной опалубки «Монолпт-77», укрупненной в опалубочные панели.

Buduvaty.info

Про ремонт і стоительство

Технологічна карта на будівництво житлового будинку

# G0 типова технологічна карта (ТТК) виробництво робіт при розробці котлованів механізованим способом під будівництво житлових і громадських будівель

1. Область застосування

1.1. Типова технологічна карта (іменована далі по тексту ТТК) розроблена на комплекс робіт по розробці котловану розміром 28,0х56,0х4,0 м під будівництво житлового будинку.

1.2. Типова технологічна карта призначена для використання при розробці Проектів виробництва робіт (ППР), Проектів організації будівництва (ПОС), інший організаційно-технологічної документації, а також з метою ознайомлення робітників та інженерно-технічних працівників з правилами проведення земляних робіт.

1.3. Мета створення представленої ТТК дати рекомендовану схему технологічного процесу по розробці котловану під будівництво житлового будинку.

1.4. На базі ТТК в складі ППР (як обов’язкові складові Проекту виконання робіт) розробляються Робочі технологічні карти на виконання окремих видів земляних робіт (розпушування, зрізування рослинного шару, вертикальне планування).

При прив’язці Типової технологічної карти до конкретного об’єкта і умов будівництва уточнюються схеми виробництва, обсяги робіт, витрати праці, засоби механізації, матеріали, обладнання та т. П.

1.5. Все Робочі технологічні карти розробляються за робочими кресленнями проекту, регламентують засоби технологічного забезпечення та правила виконання технологічних процесів при виробництві земляних робіт.

1.6. Нормативною базою для розробки технологічних карт є: СНиП, СН, СП, ГЕСН-2001 ЕНіР, виробничі норми витрати матеріалів, місцеві прогресивні норми і розцінки, норми витрат праці, норми витрат матеріально-технічних ресурсів.

1.7. Робочі технологічні карти розглядаються і затверджуються в складі ППР керівником Генеральною підрядною будівельно-монтажної організації, за погодженням з організацією Замовника, Технічного нагляду Замовника і організаціями, у віданні яких буде перебувати експлуатація даної будівлі, споруди.

1.8. Застосування ТТК сприяє поліпшенню організації виробництва, підвищенню продуктивності праці і його наукової організації, зниження собівартості, поліпшення якості і скорочення тривалості будівництва, безпечного виконання робіт, організації ритмічної роботи, раціонального використання трудових ресурсів і машин, а також скорочення термінів розробки ППР і уніфікації технологічних рішень.

1.9. Котлованами називаються виїмки, ширина яких мало відрізняється від довжини. Котловани є тимчасовими земляними спорудами, що влаштовуються як необхідний елемент для подальших будівельно-монтажних робіт.

1.10. Способи виконання робіт з розробки котлованів бувають механічні, гідромеханічні і вибухові. Вони залежать від технічних рішень проекту земляного споруди, виду грунту, обсягів земляних робіт, наявності грунтових вод, пори року та інших умов, які враховують при розробці Проектів виробництва земляних робіт і Робочих технологічних карт.

У даній ТТК буде розглянуто Механічний спосіб при якому розробка грунту здійснюється Різанням, безпосередньо робочим органом машини — ковшем.

1.11. До складу робіт, послідовно виконуваних при розробці котловану під будівництво будівлі (споруди) входять:

— зрізка, переміщення, штабелювання і вивезення з будмайданчика рослинного грунту;

— планування територій забудови, що забезпечує тимчасовий стік поверхневих вод;

— риття траншей для прокладки підземних комунікацій, в тому числі для перенесення існуючих мереж, влаштування внутрішньо квартальних підземних колекторів зі збірних елементів і інших підземних споруд;

— засипання грунту в траншеї з ущільненням його після укладання трубопроводів і в пазухи у підземних колекторів зі збірних елементів;

— підготовка підстави під шляхи баштових кранів;

— вертикальне планування території забудови з ущільненням ґрунту в місцях підсипок;

— земляні роботи по влаштуванню основи під постійні дороги, проїзди і майданчики;

— розробка грунту в котловані під підземну частину будівлі.

1.12. В якості ведучого механізму використовують одноковшевий , гідравлічний Екскаватор ЕО-4125, з обладнанням зворотна лопата.

1.13. Роботи виконуються цілий рік і ведуться у дві зміни. Тривалість робочого часу протягом зміни становить:

Де 0,828 — коефіцієнт використання екскаватора за часом протягом зміни (час, пов’язане з підготовкою машини до роботи, і проведення ЕТО — 15 хв, перерви, пов’язані з організацією і технологією виробничого процесу і відпочинку машиніста — 10 хв через кожну годину роботи).

Типова технологічна карта електропрогрев бетону

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ

Науково - виробниче підприємство «КРОК»

Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор)

Протокол від «___» _____________ 2014 р.

ПО ЗАСТОСУВАННЮ інгібіторУ корозії

ДЛЯ ЗАХИСТУ СТАЛЕВОЇ АРМАТУРИ

ТТК 37641918/31911658- 172 :2014

Начальник Відділу інноваційного

розвитку та кошторисного

Начальник Управління експлуатаційного утримання доріг та безпеки руху Укравтодору

стандартизації та метрології

_____________ М.М. Cтулій

«____» _____________2014 р.

«_____»____________ 2014 р.

Директор з наукової роботи

«_____»____________ 2014 р

Керівник розробки, заступник директора НВП «КРОК»

«_____»____________ 2014 р.

Виконавець, начальник відділу

«_____»____________ 2014 р.

Організація і технологія будівельного процесу.

Вимоги до якості робіт і вказівки щодо контролю та здавання - приймання робіт .

Вимоги безпеки і охорони праці.

Вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища.

Калькуляція трудових витрат.

Схема операційного контролю якості робіт.

ДОДАТОК А Нормативні посилання.

Типова технологічна карта розробляється на основі проектної документації. Призначена для поточного ремонту та утримання, виконання робіт з підготовки та виконанні ремонтних робіт на залізобетонних автодорожніх спорудах з сталевою арматурою, що піддалась корозії. В процесі ремонтних робіт застосування інгібітору корозії для захисту сталевої арматури перед бетонуванням, повинно забезпечити надійність, знизити експлуатаційні витрати та продовжити термін служби залізобетонних автотранспортних споруд.

Технологічні процеси, що надані в цій Типовій технологічній карті, забезпечують ремонти раціональними рішеннями з організації робіт та охорони праці, надають персоналу дорожньо - будівельних організацій передові технології, які сприяють підвищенню продуктивності праці, покращенню якості робіт та зниженню їх собівартості, зменшують антропогенний вплив на навколишнє середовище.

Технологічна карта розроблена на основі діючих нормативних документів, науково дослідної розробки НВП «КРОК», досвіду роботи зарубіжних дорожніх організацій, а також досвіду роботи передових дорожньо - будівельних організацій України, положень згідно з СОУ 45.2-37641918-008.

1.1 Ця типова технологічна карта (далі - технологічна карта) поширюється на процеси підготовки поверхні сталевої арматури, що була піддана корозії різного ступеню в залізобетонних автодорожніх спорудах та оголилась, захисту її інгібітором і подальшого нанесення ремонтних цементобетонних складів.

1.2 Ця технологічна карта, що входить до складу проекту виконання робіт, призначена для використання інженерно-технічними працівниками організацій та підприємств, які планують та виконують роботи по ремонту та утриманню залізобетонних автодорожніх споруд, для співробітників технагляду, що здійснюють функції нагляду за технологією та якістю виконання робіт.

1.3 Інгібітор корозії (далі - інгібітор) призначений для захисту арматури від корозійного впливу компонентів навколишнього середовища методом обмазування. Інгібітор може бути застосований як адгезійний прошарок з метою покращення зчеплення шарів бетону у процесі ремонту залізобетонних конструкцій.

2 ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Всі роботи з підготовки до захисту сталевої арматури автодорожніх споруд та конструкцій, що була піддана корозії, слід виконувати згідно з ГОСТ 9.402. Сировину та допоміжні матеріали вибирають згідно з ДСТУ Б В.2.6-193 та ДСТУ Б В.2.6-145, організаційні роботи виконують згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-186.

2.1 Оцінка стану сталевої арматури залізобетонних автодорожніх споруд

2.1.1 Оцінку стану залізобетонних споруд слід проводити в суху ясну погоду при доброму освітленні. Огляд проводить комісія, що призначається керівником дорожньо - експлуатаційної організації. Результати огляду оформлюють актом.

2.1.2 При огляді необхідно визначити: загальний корозійний стан споруди, загальний стан сталевої арматури, наявність та площу місцевих руйнувань, місця з підвищеною корозійною зношеністю. Оцінку стану сталевої арматури, що оголилась проводять аналізуючи наявність, вигляд та розміри корозійних пошкоджень на спорудах.

2.1.3 Поверхні, що підлягають захисту та ремонту, класифікують за ступенями забруднення та окислення.

2.1.4 У процесі обстеження виявляють характер корозії сталевої арматури (тонкий наліт іржі, окремі плями, суцільна рівномірна, суцільна нерівномірна, шарувата, пластинки іржі, місцева у вигляді виразок), а також товщину продуктів корозії.

2.2 Підготовка поверхні сталевої арматури до захисту інгібітором корозії

2.2.1 Основною метою підготовки поверхні сталевої арматури є видалення з неї речовин, що перешкоджають адгезії захисних складів та прискорюють корозійні процеси, або отримання конверсійного покриття, яке забезпечує необхідну адгезію з ремонтними шарами.

2.2.2 Підготовка поверхні сталевої арматури до захисту складається з ряду технологічних операцій, першою з яких є очищення від забруднень. Очищення проводять механічним, хімічним (за допомогою розчинів) або термічним методами.

2.2.3 При виборі методу підготовки сталевої арматури до захисту враховують: вихідний стан поверхні, необхідний ступінь очищення, умови експлуатації та характеристики конструкції.

2.2.4 Якщо в залізобетонній конструкції, яку готують до ремонтних робіт, зафіксована корозія арматурної сталі, то проводяться послідовно наступні технологічні операції:

- визначають за допомогою неруйнівних методів міцності бетону;

- проводять діагностику корозійного стану бетону та арматури;

- повністю оголяють арматуру, якщо вона піддана іржі; ділянки сталевих стержнів, що проіржавіли більш ніж на 2/3, вирізають і приварюють на їх місце нові; несучі елементи армування, що були піддані корозії (наприклад, хомути, арматура для сприймання напружень від усадки бетону) можуть бути видалені без заміни;

- арматурну сталь чистять до металевого блиску.

2.2.5 У разі потреби, виконуються наступні операції:

- відколюють захисний шар бетону біля арматури неменше ніж на 2 см у всіх напрямках. Якщо на щойно відкритій ділянці арматури спостерігається корозійне розшарування металу, продовжують відколювання захисного шару бетону до ділянок де корозія відсутня або носить поверхневий характер;

- відкриту подібним чином арматуру необхідно очистити до характерного металевого блиску;

- бетонну поверхню вздовж відколу очищають від слабозв'язаних часток, бруду, висолів, старих ремонтних сумішей тощо до бетону з проектними показниками міцності;

- вимірюють втрату робочого перерізу арматури та у разі необхідності виконують заходи з підсилення елементу конструкції;

- на ділянках конструкцій або їх елементах, що піддавалися періодичному зволоженню при затіканні або набризку води з проїзної частини, визначають кількість хлорид-іонів у бетоні приарматурної зони. Якщо вміст хлоридів становить 0,15 % від маси цементу для попередньо напруженого та 0,35 % для звичайного бетону, то виконують зняття захисного шару до ділянок, де це значення є меншим.

2.2.6 При виконанні невеликих обсягів робіт з очищення арматури від іржі слід застосувати ручний інструмент: металеві щітки, молотки і зубила. Дефектні шари також можна вилучати стальним шпателем.

2.2.7 При середніх і великих обсягах робіт рекомендуються однокамерні піскоструменеві апарати. При механізованому абразивному методі очищення сталевої арматури (піскоструменева або піскодробогідроструменева обробка) з поверхні повністю видаляється іржа, масляні плями, бруд, окалина, що відстає, шар зруйнованого бетону за допомогою високопродуктивного обладнання.

2.2.8 Найбільш ефективним і надійним є піскодробогідроструменевий спосіб очистки. Застосовується обладнання для виконання абразивноструменевих робіт в комплекті з агрегатом високого тиску води від 100 Н/см 2 до 350 Н/см 2 . Сопло виготовляють із спеціального матеріалу (карбідбор, карбід-вольфрам) з ресурсом роботи від 500 годин до 1000 годин. Кут розпилення від 1 0 до 15 0 . Розмір фракції абразиву від 0,1 мм до 2,5 мм. Продуктивність очищення поверхні бетону конструкції мосту може досягати від 10 м 2 /год до 50 м 2 /год. Витрати абразиву складають від 80 кг/м 2 до 200 кг /м 2 , а води від 700 л/год до 1200 л/год.

2.2.9 До складу обладнання абразивного методу очищення входять: піскоструменевий апарат, повітрозбірник (ресивер), масловодовідокремлювач, повітряний шланг, шланг для подачі піщано-повітряної суміші, розпилювач з соплом.

2.2.10 Для подання до піскоструменевого апарату стиснутого повітря застосовують шланги діаметром 25 мм, а для подачі до розпилювача піщано-повітряної суміші - шланги діаметром 32 мм.

2.2.11 Сопла розміщують на відстані від 15 см до 30 см під кутом 75 0 до поверхні, яка очищується. Очистку поверхні у важкодоступних місцях виконують щілинними соплами. Пісок направляють на поверхню струменем стислого повітря під тиском від 50 Н/см 2 до 70 Н/см 2 , щоб уникнути порушення роботи піскоструменевих апаратів повітря, що поступає, очищають від масла і води. Якість очищення перевіряється не рідше одного разу за зміну шляхом спрямування струменю стиснутого повітря із сопла на лист чистого паперу.

2.2.12 Для піскоструменевої обробки застосовується просушений кварцевий пісок (вологість не більше ніж 2 %) з крупністю зерна до 2,5 мм. Під час тривалої перерви в роботі, щоб уникнути зволоження піску, залишати його в камері піскоструменевого апарату не рекомендується.

2.2.13 Залишки піску і пилу з поверхонь, що були піддані піскоструменевій обробці, вилучають стиснутим повітрям або чистою волосяною щіткою. Протирати оброблені поверхні ганчір'ям забороняється. Для остаточного очищення поверхні застосовуються промислові пилососи чи повітряні компресори.

2.2.14 При необхідності прискорення висихання поверхні сталевої арматури, що підлягає захисту, дозволяється застосовувати штучне підсушування потоком гарячого повітря.

2.2.15 Поверхня арматури, що підлягає захисту, повинна бути сухою, чистою, без слідів корозії.

2.3 Технічні вимоги до вихідних матеріалів

2.3.1 Інгібітор повинен відповідати вимогам ТУ У 23.6-37641918-284 та виготовлятися згідно з технологічною документацією, затвердженою у встановленому порядку. Виготовлення інгібітору здійснюється у змішувачах з примусовим перемішуванням.

2.3.2 Характеристика властивостей (показників) інгібітору включає фізико - механічні властивості суміші та розчину на її основі згідно з ДСТУ Б В.2.7-126, ДСТУ Б В.2.7-171. Фізико - технічні показники затверділої суміші повинні бути забезпечені у віці 28 діб.

За фізико - механічними та фізико - хімічними характеристиками інгібітор повинен відповідати нормам, які зазначені у таблиці 1.

Таблиця 1 - Вимоги до складу інгібітору для захисту поверхні сталевої арматури від корозії

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...