Главная » Як зробити » Типові норми яких важко втрат бетону

Типові норми яких важко втрат бетону

Основні норми витрат будівельних матеріалів

Ринок виробів, що використовуються при будівництві і обробці, інструментів і технологій являє собою живу, динамічну, постійно оновлювану структуру. Те, що вчора можна було зробити з одним витратою матеріалу за тиждень, сьогодні можна виконати з удвічі меншими витратами за день. Система, що встановлює норми витрат будівельних матеріалів, ставить собі за мету проведення будівельних та оздоблювальних робіт з найменшою витратою виробів і в максимально стислі терміни.

Схема норм списання будматеріалів.

Зміст процесу нормування

Процес визначення норми витрати при виробництві будівельних робіт являє собою процес регламентації дій по використанню тих чи інших компонентів в процесі зведення будь-яких конструкцій або проведення оздоблювальних робіт. Для успішного здійснення процесу вироблення норм необхідне розуміння змісту, ролі і значення видів нормативів і норм в плануванні проведення робіт, а також забезпечення робочого процесу інструментами і допоміжними виробами.

Нормування використання будівельних конструкцій передбачає:

 • своєчасну актуалізацію норм діючих на даний момент;
 • проектування норм витрат при виробництві обсягу робіт, прийнятого за одиницю виміру;
 • офіційне затвердження і донесення до безпосереднього виконавця діючих норм.

Таблиця витрати цегли при будівництві стін.

Процес нормування включає в себе:

 1. Аналіз умов, при яких відбувається виконання роботи, що визначають витрата матеріалів на виконання одиниці роботи. Це необхідно для здійснення вибору матеріалу, найбільш повно відповідного для виконання конкретних завдань, впровадження нових сучасних технологій і організації процесу провадження у раціональній системі.
 2. Визначення витрати кожного конкретного виду матеріалу, необхідного для проведення роботи, з урахуванням особливостей сформованого виконання робіт з точки зору організаційного і технічного рівня.
 3. Забезпечення прагнення до максимального рівня економії будівельних матеріалів за рахунок використання відповідного виконуваній роботі сучасного обладнання, інструменту та технологічних прийомів.

При цьому важливо відзначити, що якість виконуваної роботи і виробленої продукції, а також рівень необхідної безпеки під час проведення робочого процесу не повинні знижуватися.

Структура норми витрат

Видаткова норма повинна бути технічно обгрунтованою і відображати як прямий витрата матеріалів, витрачений на виробництво (виготовлення, спорудження) одиниці кінцевої продукції, так і допустимі відходи і втрати при існуючих умовах проведення робіт.

Під умовами проведення робіт маються на увазі:

 • діючі норми і правила проведення будівельних робіт;
 • діючі правила безпечного проведення робіт;
 • рівень використовуваних матеріалів і технології проведення різних робіт;
 • організаційні питання проведення виробничого процесу.

Таблиця витрати розчину для кладки цегли.

Процес нормування будівельних, монтажних та оздоблювальних робіт поряд з розробкою норм витрати обовязково повинен включати в себе розробку заходів, спрямованих на зниження відходів і втрат за рахунок більш раціонального використання вихідних матеріалів. Таким чином, виникає поняття чистової норми витрати і відходів.

Чистова норма стосовно витраті будівельних матеріалів є мінімально необхідну кількість ресурсів, яке витрачається для виробництва необхідного обсягу робіт без урахування відходів і втрат.

Відходи і втрати як загальний клас є частково або повністю втратили свої первісні властивості залишки вихідних матеріалів, які неможливо використовувати для проведення робіт, при яких вони виникли. Відходи можуть бути використовуваними і невикористовуваними.

Використовувані відходи - залишки матеріалів, що утворюються в результаті здійснення діяльності (виробництва продукції), які можуть знайти повторне застосування у виробництві робіт або виробів або якимось чином реалізовані.

До невживаних відходів зараховують залишки матеріалів, непридатні для проведення робіт, проте можуть бути використані в якості вторинної сировини (тирса, стружка, бетонний і цегельний бій).

Розрахунок кількості шпалер.

Втрати являють собою ту частину відходів, яка не може бути використана в подальшому в процесі здійснення робіт. Вони є безповоротними (випаровування і змив лакофарбових матеріалів з інструменту, витрата на розпорошення усушку).

Відходи і втрати через свого виникнення розрізняються на два види - переборні та важко. До переборним відносяться такі відходи і втрати, виникнення яких пояснюється наявністю будь-яких прорахунків в організації робіт і веденні робочого процесу. Трудноустранімимі - відходи і втрати, яких зараз уникнути практично неможливо, навіть при правильному і раціональному використанні матеріалів і технологій.

У разі якщо при правильній організації та проведенні технологічного процесу відходи і втрати не утворюються, вони не повинні включатися до складу чистової норми витрат будівельних і оздоблювальних матеріалів.

деякі особливості

Відходи і втрати за місцем свого виникнення поділяються на такі види:

 • складські - повязані з порушенням правил складування та зберігання будівельних і оздоблювальних виробів;
 • транспортні - виникають при порушеннях вимог, що предявляються до перевезення і проведення робіт, повязаних з навантаженням і розвантаженням;
 • виробничі - утворюються в технологічному процесі використання компонентів і монтажу (зведення) різних конструкцій і споруд.

Таблиця витрати матеріалів для пристрою фундаменту.

До складу норми витрати будівельного матеріалу входять його відходи і втрати, що мають організаційно-технічні причини виникнення, технічно неминучі в існуючих умовах. До таких відходів можна віднести:

 • відходи, що виникають із-за допусків на довжину стандартної мірної продукції;
 • кінцеві відходи (обрізки), обумовлені залишком компонентів по некратний при використанні стандартних по типорозміру будівельних виробів (металопрокат, пиломатеріал, покрівельні елементи);
 • відходи, виникнення яких повязане з допусками на конкретну конструкцію, залежними від рівня виробництва на підприємстві-виробнику постачальників (розфасовка рідких і сипучих речовин).

Норма відходів і втрат найчастіше закладається в процентах по відношенню до технічно обгрунтованої норми чистового витрати.

Методи визначення норм витрати

При виробництві будівельних і оздоблювальних робіт витратні норми визначаються за допомогою декількох методів:

Таблиця розрахунку витрат на матеріальні запаси.

 1. Розрахунково-аналітичний метод. Використовується при роботі або з виробами, що не мають яких важко відходів і втрат, або в разі можливості проведення обчислень для їх розрахунку. При цьому при проведенні розрахунків необхідно брати до уваги нюанси і особливості використовуваних компонентів, конструкцій і технологічних прийомів, що використовуються при виробництві самих робіт.
 2. Лабораторне визначення видаткових норм. Являє собою моделювання цікавить процесу з заданими параметрами. Сфера застосування лабораторного методу охоплює ситуації, що вимагають вивчення критичних для витрати факторів. Крім того - коли натурні спостереження утруднені або неможливі (наприклад, визначення насипної щільності сипучих матеріалів і гравію).
 3. Виробничий метод (метод спостереження). Визначення норм шляхом проведення вивчення технологічного процесу безпосередньо на робочому місці. Процес визначення норм витрати відбувається з вимірюванням співвідношення між обсягом виконаних робіт і кількості ресурсів, яке було витрачено.

Неодмінною умовою є використання оптимального технологічного процесу при виконанні робіт, застосування технологічних і сучасних матеріалів і їх раціональне використання. Час спостереження повинно бути таким, щоб за цей період була проведена одиниця виконання робіт (обрана одиниця обсягу грунту, пофарбована або оброблена одиниця площі, зведена одиниця обсягу конструкції і т.д.).

Дуже часто норми самого витрати будівельних матеріалів визначаються комбінацією методів нормування і подальшою інтерпретацією отриманих результатів. Штучні матеріали, які використовуються у вигляді готових виробів (двері, віконні блоки, сантехнічні прилади), нормують розрахунково-аналітичним методом, при цьому відходи і втрати приймаються рівними нульового значення. Такі матеріали, як цегла, гіпсові блоки, плитки тощо нормують при зіставленні даних, отриманих розрахунково-аналітичним та виробничим методами.

Видаткову норму кріплення визначають виходячи з результатів аналізу, зіставлення виробничого спостереження і розрахунково-аналітичного методу.

Методи визначення норм витрати.

Обємні матеріали неправильної форми (бутовий камінь, плитний вапняк) характеризуються нормою витрати, для визначення якої необхідно одночасно застосовувати метод спостереження і лабораторний метод. В даному випадку норма витрати буде сильно залежати від щільності укладання матеріалу (відсотка пустот).

Для різних видів будівельних компонентів процес нормування витрат буде мати деякі відмінності, які враховуються похибкою встановлюваних норм витрати. Розрізняють 4 категорії, де похибка витратних норм залежить від одиниць вимірювання витрати:

 1. Перша категорія - витрата вимірюється в штуках. Похибка видаткової норми встановлюється рівною 0,25%.
 2. Друга категорія - вироби, витрата яких вимірюється ваговим методом. Похибка норм в даній категорії становить 0,5%.
 3. Третя категорія - витрата будівельних компонентів залежить від вимірювання їх габаритних розмірів і обробки отриманих результатів. Для даної категорії похибка видаткової норми встановлюється 0,75%.
 4. До четвертої групи відносять елементи, витрата яких визначається виміром їх характеристик і габаритів, обробкою отриманих результатів. Похибка в цій категорії встановлюється на рівні 1,5%.

Порядок розробки норм витрати

Норми витрати цементу різних марок.

Порядок і правила розробки норм витрат будівельних і оздоблювальних матеріалів визначається вимогами, що встановлюються в СНиП 82-01-95.

У складі структури комплексу норм існує градація за ступенем укрупнення (деталізації): елементні, усереднені і укрупнені. Також норми поділяються на федеральні, територіальні та місцеві. В цьому випадку поділ відбувається за територіальним принципом (масштабність). Різне поєднання цих двох категорій норм дозволяє описати різну ступінь деталізації норми витрати.

Процес проектування норм повинен враховувати наступне:

 • склад і порядок технологічних операцій, які входять в нормований процес, в обовязковому порядку повинен відповідати вимогам, що предявляються в нормативної документації;
 • норма витрати матеріалів повинна відповідати сукупності нормалей, що входять в неї нормативів;
 • одиниці виміру виконання обсягу робіт вибираються відповідно до призначення виробничих норм;
 • чисельне вираження значення витрати матеріалів визначається множенням значень кожного нормативу на коефіцієнт, який визначає співвідношення величини нормативу і норми з урахуванням обраних одиниць виміру.

Перелік норм витрат будівельних і оздоблювальних матеріалів при виконанні будь-яких робіт включається до відповідних нормативних збірники.

Шляхи економії будівельних матеріалів

Поняття норми витрати перетікає в поняття економії при виконанні будівельно-монтажних та оздоблювальних робіт.

Пріоритетними напрямками в області економії ресурсів при виробництві робіт є:

 • вибір оптимальних обємно-планувальних і конструктивних рішень в проектах;
 • заміна дорогих дефіцитних виробів на більш дешеві аналогічні за умови збереження незмінними властивостей як самих компонентів, так і всієї конструкції, де вони використовуються;
 • максимально можливе зменшення рівня втрат, які виникають на етапах перевезення, робіт, повязаних з навантаженням і розвантаженням, зберігання на складі або відкритому майданчику і безпосередньо в процесі виробництва будівельних, монтажних та оздоблювальних робіт;
 • організація оптимальних схем і способів транспортної логістики будівельних і оздоблювальних виробів від постачальника до кінцевого споживача.

У загальних рисах основними напрямками шляхів економії є дві великі групи: виробничо-технічні та організаційно-економічні заходи.

Виробничо-технічні заходи економії, в свою чергу, поділяються на заходи конструкційного та технологічного характеру:

 1. Економія витрат матеріалів за допомогою впровадження конструкційних заходів здійснюється шляхом зміни конструктивних особливостей виробів і конструкцій з метою зниження їх обсягу і питомої ваги. Обовязковою умовою при цьому є збереження на колишньому рівні експлуатаційних характеристик або навіть їх поліпшення.
 2. Технологічні заходи, здійснювані з метою економії будівельних матеріалів, представляють собою:

Послідовність обліку при попроцессном методі.

 • впровадження нових інструментів, пристосувань і технологічних прийомів при проведенні робочих процесів;
 • створення і широке використання нових матеріалів, що забезпечують більш якісні експлуатаційні характеристики і полегшують роботи по монтажу;
 • інтенсифікацію технологічних процесів- поліпшення процесу попередньої обробки сировини і матеріалів до проведення робіт;
 • здійснення принципу раціонального розкрою площі листових і рулонних матеріалів;
 • використання в процесі будівельних та оздоблювальних робіт мірних і кратних матеріалів: цей момент дуже яскраво ілюструється на прикладі будівництва та оздоблення каркасного будинку шляхом вибору розмірів стін і кроку між стійками каркаса, кратними типоразмерам випускаються пиломатеріалів, утеплювача, дверних і віконних прорізів;
 • підвищення загального рівня культури виробництва (забезпечення схоронності матеріалів від розкрадання та псування атмосферними опадами, зменшення браку, який виникає в ході робіт);
 • поглиблення спеціалізації і поліпшення організації процесу проведення робіт;
 • здійснення збору і утилізації виробничих відходів.

Правильна (раціональна) організація праці при виконанні робіт безпосередньо веде до зменшення витрат будівельних і оздоблювальних матеріалів.

Реферати українською

Чимале значення має тут скорочення втрат надходжень у виробничому процесі, завдяки якому можна досягнути 15 - 20% всієї економії матеріальних ресурсів. І тому необхідно забезпечити суворе дотримання правил збереження і перевезення металопродукції, раціонально підготувати паливо, сировину, матеріали до подальшої переробці у процесі виробництва, посилити увагу трудових колективів до питань якості праці та випущених виробів.

2. Нормування витрати цементу на будівництві. Шляхи економії

Цемент одна із основних будівельних матеріалів, що використовується під час виготовлення бетону, оскільки вона у своїх гідравлічних мінеральних в'язких властивостей набуває призатвердевании високу міцність.

Плановий зміст цементу на 1м бетону, що забезпечує бетону заданих властивостей при раціональне використання цементів і заповнювачів за умов оптимальних способів бетонування і тверднення виробів і конструкцій називається нормою витрати цементу.

Норма витрати цементу визначає корисний витрата цементу на бетоні і враховує технологічні втрати цементу і бетонної суміші, і навіть втрати цементу на процесі транспортування і збереження.

Як офіційного документа ці норми було опубліковано уСНиП 82-02-95 «Федеральні (типові)елементние добові норми витрат цементу під час виготовлення бетонних і залізобетонних виробів і конструкцій», розроблені у розвитокСНиП 82-01-95. СправжнійСНиП регламентує федеральні (типові)елементние добові норми витрат цементу на приготування бетонів для збірних і монолітних бетонних і залізобетонних виробів і конструкцій виробництва.

Федеральні (типові)елементние добові норми витрат цементу розроблено всім важких,мелкозернистих і легень бетонів, застосовуваних в усіх проявах будівництва.

У основу базових норм витрати цементу покладено технологічні і статистичні залежності виробництва бетону, отримані при застосуванні матеріалів для бетону, в якості яких відповідає чинним стандартам для цієї матеріали, а умови виготовлення бетону, виробів і конструкцій потім із нього відповідають до сучасного рівня вітчизняних.

Наведена в нормах система коефіцієнтів, враховує коливання показників якості матеріалів для бетону і технологічних режимів виробництва, дозволяє здійснювати прив'язку базових норм витрати цементу до конкретних умов підприємств - виготовлювачів бетону, виробів і конструкцій потім із нього, і навіть розраховувати усереднені і укрупнені норми для заданих умов що за різних параметрах оптимізації (мінімізація вартості чи витрати ресурсів, максимізація продуктивності тощо.).

На відміну від раніше діючих норм витрати цементу (>СниП 5.01.23-83 та інших тих нормативних документів), у яких єдиним параметром оптимізації було зниження витрати цементу через встановлення планових завдань зі його економії, у справжніх нормах наведено технологічно і статистично обгрунтовані коефіцієнти, застосування яких дає можливість оцінити й врахувати вплив варіації основних умов виробництва на витрата цементу при безумовному забезпеченні всіх нормувальних показників якості бетону.

У типовихелементних нормах вперше встановленодифференцирование мінімальні витрати різних видів цементів, розраховані з умов забезпечення довговічності виробів і конструкцій за умов їх експлуатації, і навіть зняті необгрунтовані заборони та обмеження (на максимальний витрата цементу, зміни режимів теплової обробки, обов'язкове застосування певних видів тварин і марок цементу, добавок тощо.).

Усе це дозволитьинженеру-технологу творчо підійти до процесу розробки та застосування норм на конкретному виробництві й отримати у своїй максимальний техніко-економічний ефект.

ПоложенняСНиП 82-02-95 обов'язкові для органів управління, підприємств, організацій, об'єднань незалежно від організаційно-правових форм і відомчої приналежності, і навіть для організацій, здійснюють розробку і нормативів витрати матеріалів будівництві.

Типовіелементние добові норми витрат цементу призначені і розробити з їхньої основі усереднених (укрупнених) федеральних (типових) і територіальних (регіональних), і навіть місцевих (фірмових)елементних норм витрати цементу.

Норми поширюються на приготування важких,мелкозернистих і легень бетонів для збірних і монолітних бетонних і залізобетонних виробів і конструкцій, що застосовуються всіх видів будівництва.

Типовіелементние добові норми витрат цементу регламентують зміст цементу на 1м бетону виробів і конструкцій (в щільному тілі), що забезпечує йому заданих властивостей (клас міцності на стиснення, марки за щільністю,морозостойкости, водонепроникності), передбачені проектної документацією при застосуванні технологічних прийомів і режимів виробництва, і навіть цементів і заповнювачів, відповідальних вимогам діючих стандартів, будівельних і правил.

>Нормированием витрати цементу визначають чистий витрата цементу на бетоні і включають виробничі втрати цементу за його транспортуванні, зберіганні і застосування.

Типовіелементние добові норми витрат цементу встановлюються множенням базової добові норми витрат цементу на коефіцієнти, наведені у відповідних пунктахСНиП 82-02-95, враховують проектні характеристики бетону, цементу, заповнювачів, і навіть технологічні особливості виробництва. Під час розробки територіальних (регіональних) і місцевих (фірмових) норм значення цих коефіцієнтів мають приймати з урахуванням конкретних місцевих умов.

Економія витрати цементу на будівництві – показник, що характеризує економію цементу з допомогою здійснення організаційно – технічних заходів. Економія витрати цементу залежить від ощадливості при витраті, зберіганні і транспортування цементу. Економія виражається підвищенням рівня її корисного використання, тобто. зниженням питомої витрати (фактичного витрати в натуральних одиницях виміру на одиницю продукції або робіт) проти витратою у минулому періоді. Зниження витрати забезпечується впровадженням комплексу конструктивних, технологічних і суто організаційно – економічних заходів. Ефективність цього зниження відбивається у норми витрати на одиницю продукції (роботи), що дозволяє враховувати економію в планових і нормативних показниках і розрахунках.

Економія витрати цементу має чимале значення і виявляється у цьому, що вона є основним напрямом зниження собівартості будівельних робіт, істотною передумовою для впровадження науково- технічних досягнень, найважливішим джерелом підвищення продуктивність праці, дозволяє нарощувати обсяги виробництва як на високі темпи, ніж зменшення питомої витрати, і навіть сприяє формуванню нових балансових зв'язків і основи економічних пропорцій в галузях виробництва та з-поміж них.

З усього вищесказаного, можна визначити такі шляху економії витрати цементу на будівництві:

1) Продумана перевезення і транспортування цементу.

Перевезення цементу має здійснюватися спеціалізованими транспортних засобах. При транспортуванні вцементовозах втрати цементу при навантажувально-розвантажувальних роботах у середньому 10 разів менша, ніж у критих вагонах, у 50 разів менша, ніж у відкритому рухливому складі.

2) Не змішування цементів різних марок і деяких видів.

Один із причин перевитрати — змішування використовуваних цементів різних марок і деяких видів за відсутності достатньої кількості ємностей їхнього зберігання. У таких випадках вимушено застосовують видаткові норми для гіршого з змішаних цементів, що зумовлює їх перевитрати на 6—8 %. Тому, важливе значення має застосування кондиційних заповнювачів бетону. Кожен відсоток забруднення щебеню рівнозначний додатковому витраті приблизно % цементу.

3)Обоснованний вибір області застосування цементу.

Важливе значення для економного використання цементу має обгрунтований вибір області найефективнішого застосування цементу з урахуванням його мінералогічного складу і фізико-механічних характеристик.

4) Оптимізація потягів і використання бетонів.

На підприємствах із виробництва бетону і збірного залізобетону значна економія цементу можна досягти при оптимізації складів бетонів, застосуванням сумішей підвищеної жорсткості з ущільненням на резонансних і ударнихвиброплощадках, попереднім розігрівом бетонних сумішей івидерживанием виробів після теплової обробки, збільшенням тривалості теплової обробки, розширенням обсягу виготовлення конструкцій з мінусовими допусками, удосконаленням технологічного устаткування й контрольно-вимірювальної апаратури.

5) Застосування хімічних добавок.

Одне з найбільш перспективних напрямів зниження витрати цементу — застосування хімічних добавок. Такі традиційні хімічні добавки, якСДБ, дозволяють знижувати витрата цементу на 5—10%. Можливе зниження витрати цементу при застосуванні новітніх добавоксуперпластификаторов становить 15-25 %. Додатковий джерело економії цементу за високого ролі бетону — застосування статистичного контролю міцності. Призначення необхідної міцності бетону з урахуванням її однорідності забезпечує за підвищеної культурі виробництва зниження витрати цементу на 5—10 %.

6) Використання високоякісних заповнювачів.

Зниження питомої витрати цементу стримується значною мірою ще й тому, що ні налагоджено виробництво високоякісних заповнювачів інертних: щебеню, гравію, піску. Нинімитих заповнювачів випускається 20 %, а збагачених і фракційних пісків — 4—5 % загального обсягу виробництва.

7) Робота з раціонального використання цементу на виготовлення залізобетонних і бетонних конструкцій.

Як першочергові завдання заходами щодо скорочення витрати цементу на виготовлення залізобетонних і бетонних конструкцій є:

- перегляд та поліпшення проектів цих конструкцій, виробів,

- корінна перебудова роботи промисловості нерудних матеріалів і зокрема, будівництво дробильно-сортувальних заводів щебеню,

- організація виробництвамногооборачиваемой інвентарній опалубки для залізобетонних і бетонних конструкцій, пластифікаторів бетонної суміші,автобетоновозов,автобетоносмесителей,автобетононасосов і вакуумних насосів,

- на збільшення обсягів застосування монолітних залізобетонних і бетонних конструкцій, особливо у південних районах країни.

8) Нормування витрати цементу.

Всі перелічені способи економії матеріальних ресурсів хороші, причому, кожен по-своєму. Але головним способом є нормування витрати цементу. Хоч би нову технологію не застосовувало б підприємство, які б ультрасучасні компоненти не використало, без жорсткого і обгрунтованого нормування гідного ефекту де вони дадуть.

1.Архипец М. Т. Економія матеріальних ресурсів у будівництві. – М.:Стройиздат, Москва, 1988.

2.Венюа М.Цементи і бетони у будівництві // Пер. буд. т. зв. ІвановаФ.М. – М.:Стройиздат, Москва, 1980.

3. Горчаков Г.І. Будівельні матеріали. – М., 1996.

4. Дараган М. В. Скорочення втрат матеріалів будівництві. Київ, 1988.

5.ИнютинаК.В. Удосконалення планування та молодіжні організації матеріально-технічного забезпечення виробничих об'єднань.М.,1996.

6. Куліш З. А., Шубніков О.К. Нормування витрати матеріалів. - М.: «Вищу школу», Москва, 1996.

7. Забезпечення матеріальних ресурсів для і комерційну діяльність підприємств;Учеб. Посібник / під ред.Висюлина Л. – Мінськ, 1991.

8.СНиП 82-02-95. Федеральні (типові)елементние добові норми витрат цементу під час виготовлення бетонних і залізобетонних конструкцій. – М., 1996.

9. Суворов И. К. Обробка металів тиском: Підручник длявузов.-3-е вид.- М.:Висш.школа,1980.

10.ФасолякН.Д. Управління виробничими запасами. М., 1972.

11. Економія і нормування матеріальних ресурсів. Навчальний посібник для вузів / Під ред. проф.МочаловаБ.М. і проф. СмирноваК.А. – М.: «Вищу школу», 1996.

12. Економіка, організація та планування промислового виробництва: Підручник / Під ред. Ю.О.Санамова. М., 1995.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...