Главная » Як зробити » Типовий договір на поставку бетону

Типовий договір на поставку бетону

Зразок типового договору на довгострокову поставку товару

Написання угоди, договір на поставку виробів, зразок угоди на поставку товару, складання документації, обов`язковості сторін, передбачені угодою, специфікація до угоди на поставку виробів.

Довгострокова угода на поставку продукції

Місто _________ Дата __________

Представник послуг _______________, уповноважений, ___________ працює відповідно до ____________, одна Сторона, і Споживач ___________ громадянин ____________, що працює відповідно до ________________ інша Сторона, підписали даний Договір, попередньо погодивши такі пункти.

 1. Суть Угоди.
 1. Представник послуг зобов`язаний передавати в власне користування Споживачеві товар. Останній повинен використовувати його, для досягнення підприємницької мети, тобто продати. Відповідно до цього Договору Споживач також повинен сплатити отриману продукцію, в повному обсязі.
 2. Як наданої продукції виступає _________________.
 • Інформація про продукцію.
 • У якій кількості і обсязі була надана продукція.
 • Продукція, перелічена в пункті 1.2 повинна доставлятися у вигляді партій. Така умова передбачено цією Угодою.
 • До кожної партії повинна додаватися специфікація, в якій зазначаються: назва виробу, все кількість продукції, призначене саме для цієї партії, номенклатура по найменуванню асортименту. Сортування за типом, маркою, типорозміру і комплектності продукції.
 • Якої якості продукція. Комплектація і якість продукції із закупівлі має бути відповідно до ___________. В якості підтвердження Представник послуг надає ____________________.
 • Термін придатності (гарантійний або зберігання), надається з моменту передачі продукції в експлуатацію Покупцеві __________________. Виробник дає гарантію на всю партію товару.
 • Товар, який йде як додаток до основного ___________________.
 • Упаковка, маркування та тара.
 • Продукція повинна бути затареної і упакованої виходячи з конвеєра Виробника. Якість упаковки і продукції не повинно призвести до пошкодження під час транспортування і передачі у власність Покупцеві.
 • Умови і норми щодо заповнення тари ______________.
 • Умови для упаковки продукції _____________.
 • В які терміни і періоди дозволяється повернення тари ______________.
 • Занесення тари в вартість товару, і ким буде оплачено витрати.
 • Як розраховується повернення тари __________.
 • Умови для маркування виробів ___________.
 • Вимоги до постачання.
 • Відповідно до узгодженої специфікації цього Договору, партію повинні доставити протягом _________, з моменту постачання в першому місяці.
 • Умови для поставки ________________.
 • Відповідно до акту з прийому продукції і виписаним накладним буде здійснюватися оплата за отриману партію товару.
 • Договір передбачає місце поставки продукції ______________.
 • Вартість і як переводяться фінанси.
 • Відповідно до специфікації буде визначена вартість доставленої партії продукції.
 • На кожну партію окремо доставленої продукції виробляють безготівковий розрахунок в період _______________, після ____________.
 • На, що мають право кожна зі сторін.
 • Виробник зобов`язаний:
 • Відповідно до цього Договору доставляти продукцію до Покупця.
 • При наявності прав і претензій третіми особами, Покупець повинен бути попереджений Доставітелем.
 • Якщо з боку Покупця йде відмова на придбання поставленої партії товару, виріб бракований або вироблено з порушеннями технічних норм, які передбачені пунктом 2.2 цього Договору, то повернути його повинні протягом 10 робочих днів. Для швидко псується продукції цей термін повинен бути не більше доби.
 • Якщо при огляді Покупець виявить не повний комплект, його претензію зобов`язані задовольнити протягом трьох тижнів після подачі відповідного акта, і партію доукомплектують.
 • Покупець зобов`язаний:
 • Забезпечити прийом товару, це стосується тільки якісної продукції.
 • За цим Договором оплатити отриманий товар.
 • Постачальник має право:
 • Вимагати прийняти товар Покупцем, якщо він відповідає всім пунктам Договору і є належної якості.
 • При відсутності оплати за продукцію або неповного погашення вартості за попередню партію не поставляти нову.
 • Споживач має право:
 • Висувати вимоги з приводу поставок партій.
 • Не приймати продукцію, яка не відповідає запитуваній якості, якщо партія була оплачена заздалегідь, вимагати повернення грошей або повної заміни виробів.
 • Якщо товар бракований або повністю з втраченими споживчими якостями Покупець має право повернути партію Постачальника і вимагати заміни.
 • Обидві сторони несуть відповідальність.
 • Відповідно до цієї Угоди і законодавством Російської Федерації, на Сторони за порушення налагоджується відповідальність. Як порушення розглядається не повне виконання своїх обов`язків або ігнорування пунктів цієї Угоди.
 • Якщо порушення буде зроблено не з вини Сторін, то відповідальність за них знімається. Але для зняття відповідальності попередньо потрібно довести свою невинність.
 • При виникненні форс-мажорних ситуацій, також знімається відповідальність з однієї із Сторін. Але раніше вони зобов`язані надати, відповідні докази, які підтвердять їх невинність в порушенні чинного Договору.
 • Покупець може накласти штраф, в розмірі _____%, на Постачальника, якщо товар буде порушувати умови цієї Угоди. Також він може вимагати, щоб Виробник безкоштовно прибрав дефект.
 • При порушенні термінів поставки з Постачальника знімається штраф, в розмірі _____%, в залежності від кількості прострочених днів.
 • Постачальник має право накласти штрафні санкції на Покупця, за повернення товару без видимих причин, в розмірі ____%, від вартості зазначеної в Специфікації.
 • При передчасному, необгрунтованому розриві чинної Угоди, з винуватця буде знята пеня, в розмірі _________.

  Більш повний зразок такого договору можна скачати або переглянути на сайті.

  Недвижимость Украины

  БелаяЦерковь

  Днепропетровск

  Ивано-Франковск

  Кировоград

  Мелитополь

  Симферополь

  Хмельницкий

  Недвижимость

  Типовий договір про виготовлення та поставку протезно-ортопедичних виробів

  до пункту 1.9 Інструкції про порядок

  забезпечення населення України

  ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

  Наказ N 53 від 09.03.2000

  про виготовлення та поставку протезно-ортопедичних виробів

  N ______ "___" _________ 2000 р.

  Промислове об'єднання "Укрпротез" в особі Генерального директора

  (прізвище, ім'я по батькові)

  що діє на підставі Статуту, зареєстрованного Подільською районною

  державною адміністрацією м.Києва 06.10.99 за N 01686, надалі -

  Замовник, з однієї сторони, і ________

  в особі директора підприємства

  _____________, що діє на

  (прізвище, ім'я по батькові)

  підставі Статуту підприємства, затвердженого ______,

  надалі - Виробник, з другої сторони, уклали цей договір про таке.

  1. Предмет договору

  Виробник зобов'язується виготовити, надати і поставити

  протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття та інші вироби й

  послуги відповідно до спеціфікації до цього договору для інвалідів

  і пенсіонерів, які підлягають безплатному забезпеченню зазначеними

  виробами згідно з чинним законодавством України, здійснювати

  післягарантійний їх ремонт, а Замовник - прийняти й оплатити їх

  згідно з Інструкцією про порядок забезпечення населення України

  протезно-ортопедичними виробами, затвердженою наказом Міністерства

  праці та соціальної політики України від 9 березня 2000 року N 53.

  2. Якість і комплектність продукції

  2.1. Якість протезно-ортопедичних виробів, ортопедичного

  взуття, інвалідних колясок і інших засобів реабілітації інвалідів,

  що постачає Виробник у відповідності до цього договору, має

  відповідати нормативній і технічній документації.

  2.2. Виробник на кожний виріб, що постачається, видає

  керівництво з його експлуатації, в якому штампом ВТК засвідчує

  2.3. Приймання продукції за кількістю і якістю провадиться

  Замовником у відповідності до чинного законодавства.

  2.4. Ремонт виробів у період гарантійного строку

  експлуатації, а також усунення браку здійснює Виробник за свій

  3. Ціна продукції, сума договору і порядок розрахунків

  3.1. Виробник постачає продукцію згідно з цим договором, а

  Замовник оплачує її за цінами, які визначаються у встановленому

  3.2. Розрахунки між Виробником і Замовником провадяться

  шляхом виставлення Виробником рахунків за виготовлену й поставлену

  (видану) партію виробів у міру надходження фінансування з

  3.3. Загальна вартість продукції, що підлягає постачанню,

  дорівнює __ тис.гривень (_____________ тис.гривень)

  без транспортних витрат, згідно із специфікацією, що додається.

  3.4. У разі зміни ціни на продукцію, що поставляється

  Виробником згідно з цим договором, відповідно змінюється сума

  договору, що оформляється додатковою угодою між сторонами.

  4. Відвантаження, тара та упаковка продукції

  Продукція, що поставляється Виробником, має бути в упаковці

  (відповідно до вимог стандартів та технічних умов), яка виключає

  її псування і ушкодження.

  5. Відповідальність сторін

  Відповідальність сторін за порушення умов цього договору

  регулюється діючим законодавством.

  6. Розв'язання спорів

  Усі спори між сторонами, з яких не досягнуто згоди,

  розглядаються відповідно до чинного законодавства.

  7. Строк дії договору

  7.1. Строк дії цього договору з "___" _____________ 2000 року

  до "___" __________ 200__ року.

  8. Юридичні адреси та реквізити сторін:

  Поштовий індекс, адреса Поштовий індекс, адреса

  тел. ___________ тел. ___________

  факс ___________ факс ___________

  Розрахунковий рахунок Розрахунковий рахунок

  Замовник _______ Виробник _______

  Продовження додатка 1

  до Типового договору про виготовлення та поставку

  по управлінню соціального захисту населення

  ______________ обласної (міської)

  держадміністрації на ________ рік

  1. Оплата виготовлених і виданих:

  протезно-ортопедичних виробів __ грн.

  у тому числі ортопедичного взуття __ грн.

  2. Оплата купованих виробів (чохли вовняні

  і бавовняні, косметичні оболонки, вкладні

  пристрої, ортопедичні устілки, елементи

  опорні вологовбиральні, опорні подушки,

  взуття на протези серійного виробництва,

  пакувальні чохли, милиці, палиці, протези

  молочної залози та ін.) __ грн.

  3. Оплата витрат на доставку

  протезно-ортопедичних виробів і купованих

  товарів інвалідам __ грн.

  4. Оплата проїзду інвалідів на підприємство

  Типовой договор на изготовление и поставку протезно-ортопедических изделий и других средств реабилитации инвалидов

  Типовий договір

  на виготовлення та поставку протезно-ортопедичних виробів і інших засобів реабілітації інвалідів

  1. Предмет договору

  1. Виробник зобов'язується виготовити, надати і поставити протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття, інвалідні коляски.

  для інвалідів і пенсіонерів, які підлягають безплатному забезпеченню вказаними виробами згідно з чинним законодавством України, здійснювати післягарантійний їх ремонт, а Замовник - прийняти і оплатити їх згідно з Інструкцією про порядок забезпечення населення України протезно-ортопедичними виробами, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від "____"___________ 199_ року N ___.

  2. Якість і комплектність продукції

  2.1. Якість протезно-ортопедичних виробів, ортопедичного взуття, інвалідних колясок і інших засобів реабілітації інвалідів, що постачає Виробник у відповідності з цим договором, має відповідати нормативній і технічній документації.

  2.2. Виробник на кожний виріб, що постачається, видає інструкцію з його експлуатації, в якій штампом ВТК засвідчує якість виробів.

  2.3. Приймання продукції за кількістю і якістю провадиться Замовником у відповідності з чинним законодавством.

  2.4. Ремонт виробів у період гарантійного строку експлуатації, а також усунення браку здійснює Виробник за свій рахунок.

  3. Ціна продукції, сума договору і порядок розрахунків

  3.1. Виробник постачає продукцію згідно з цим договором, а Замовник оплачує її за договірними цінами.

  3.2. Розрахунки між Виробником і Замовником провадяться шляхом виставлення Виробником рахунків за виготовлену і поставлену (видану) партію виробів у міру надходження фінансування з Державного бюджету.

  3.4. Сума договору збільшується на розмір фактичних транспортних витрат, які оплачує Покупець.

  3.5. У випадку зміни ціни на продукцію, що поставляється Виробником згідно з цим договором, відповідно змінюється сума договору, що оформляється додатковою угодою між сторонами.

  4. Відвантаження, тара та упаковка продукції

  4.1. Продукція, що поставляється Виробником, має бути в упаковці (відповідно до вимог стандартів та технічних умов), яка виключає її псування і ушкодження.

  5. Відповідальність сторін

  5.1. Відповідальність сторін за порушення умов цього договору регулюється діючим законодавством.

  6. Розв'язання спорів

  6.1. Усі спори між сторонами, з яких не досягнуто згоди, розглядаються відповідно до чинного законодавства.

  7. Додаткові умови

  7.1 Виробник зобов'язаний виготовити і поставити Покупцю продукцію в асортименті і кількості згідно із специфікацією до договору, яка є невід'ємною його частиною.

  8. Строк дії договору

  8.1 Строк дії цього договору з "___"_____199_ року по "___"_____199_ року.

  9. Юридичні адреси та реквізити сторін:

  до Типового договору на виготовлення протезно-ортопедичних

  виробів по управлінню соціального захисту населення

  Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

  Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

  Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

  При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

  Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...