Главная » Як зробити » Товщина дорожнього покриття з бетону

Товщина дорожнього покриття з бетону

UkrBukva.net

При призначенні конструкції дорожнього одягу враховують: інтенсивність і характер руху, а також значення дороги для народного господарства; вартість будівництва дороги; термін служби дорожнього одягу між капітальними ремонтами і щорічні витрати на її утримання при очікуваній інтенсивності руху; наявність на місці матеріалів, придатних для будівництва дорожнього одягу. При проектуванні вибираються матеріали для окремих конструктивних шарів, призначається число шарів і їх розміщення в конструкції, визначається товщина кожного шару, передбачаються необхідні ізолюючі і дренажні пристрої відповідно до місцевих кліматичними, ґрунтовими і гідрологічними умовами.

Правильно запроектована дорожній одяг повинна задовольняти необхідної міцності і довговічності і одночасно бути найбільш економічної в даних умовах. За характером деформацій дорожні одягу підрозділяються на жорсткі і нежорсткі. До перших відносяться цементно-бетонні покриття на різних підставах, до других - всі інші покриття з використанням різноманітних мінеральних матеріалів (щебеню, гравію, піску) і органічних в'яжучих матеріалів (бітуму, дьогтю, емульсій).

Розрахунок дорожнього одягу, нежорсткого типу проводиться за методом СоюздорНИИ. Для цього визначається необхідна міцність одягу, виражена через еквівалентний модуль деформації, призначається конструкція дорожнього одягу та встановлюються розрахункові значення модулів деформації грунту і конструктивних шарів, а потім перевіряється розрахунком міцність запроектованої конструкції і уточнюється товщина окремих шарів. Необхідний еквівалентний модуль деформації дорожнього одягу встановлюють, виходячи з умови, щоб накопичується під дією повторних навантажень деформація не досягала критичної величини, при якій руйнується покриття або утворюються неприпустимі за умовами руху по дорозі нерівності [3].

Покриття автомобільних доріг підрозділяються на 4 типи: удосконалені капітальні, вдосконалені полегшені, перехідні й нижчі. До вдосконаленим капітальним покриттям відносяться: цементно-бетонні, асфальтобетонні, мостові з штучного каменю правильної форми (брущаті, мозаіковом). Ці покриття застосовуються на дорогах з інтенсивністю руху в обох напрямках понад 3000 автомобілів на добу. Вартість дорожнього одягу з такими покриттями становить 70-120 тис. Руб. за 1 км при ширині проїзної частини 7 м. У дослідному порядку в СРСР і за кордоном використовуються покриття з попередньо напруженого бетону (струнобетон, з пучками з високоміцного дроту, безарматурние, напружувані зовнішнім обтисненням). На тимчасових під'їзних коліях і на дорогах з колонним рухом однотипних автомобілів ефективні покриття із збірних залізобетонних плит. До вдосконаленим полегшеним відносяться всі типи дорожніх покриттів з різноманітних мінеральних матеріалів з обробкою їх бітумом, дьогтем або емульсією, методами поверхневого розливу, просочення, змішування на дорозі або в стаціонарних змішувачах. Такі покриття використовуються на дорогах з інтенсивністю руху від 300 до 3000 автомобілів на добу. Вартість 1 дорожнього одягу з покриттям полегшеного типу становить 12-50 тис. Руб. при ширині проїзної частини 7 ж. До покриттям перехідного типу відносяться: щебеневі, гравійні і мостові з каменю неправильної форми (булижние).

Застосовуються вони при інтенсивності руху 50-500 автомобілів на добу, вартість 1 км їх складає 10-30 тис. руб. На дорогах з інтенсивністю руху менш 50 автомобілів на добу придатні покриття нижчих типів, що влаштовуються з грунту, укріпленого добавками щебеню, гравію, черепашнику, шлаку, піску та ін. Природних або мистецтв, мінеральних матеріалів, при вартості 1 км покриття 2-5 тис. руб.

Підстави під дорожні покритіямогутбить бетонні, щебеневі, гравійні, з грубоколотий каменю (мостові), а також з різноманітних мінеральних матеріалів, оброблених цементом, вапном, бітумом, дьогтем, емульсіями. Підстильний шар робиться з піску, гравію, щебеню або з грунту, оброблених в'яжучими матеріалами - цементом, бітумом, дьогтем, емульсією [4].

1.2 Бетон. Види і класифікація бетонів

бетон дорожній твердіння міцність

Бетон - штучний кам'яний будівельний матеріал, отриманий в результаті формування і затвердіння раціонал.

Технологія влаштування шарів з укочуваного бетону;

Технологічна послідовність влаштування шарів з жорстких цементобетонних сумішей :

- приготування суміші в стаціонарних змішувальних установках;

- транспортування суміші до місця виконання робіт;

– догляд за готовим шаром.

Приготування жорстких цементобетонних сумішей може здійснюватись як в стаціонарних бетонозмішувальних установках, так і за допомогою установок для приготування асфальтобетону. Головною умовою для якісного приготування жорсткої суміші є рівномірний розподіл в’яжучого та води по всьому замісу. Продуктивність заводу по приготуванню бетонної суміші має відповідати продуктивності укладальника (ведучої машини) під час улаштування покриття. Завод має розташовуватись якнайближче до місця вкладання, щоб суміш була привезена, вкладена та ущільнена на протязі години з моменту приготування.

Транспортування жорсткого бетону до місця вкладання здійснюється автобетонозмішувачами та автомобілями-самоскидами, кузови яких накриваються для перешкоджання висихання суміші. Кількість транспортних засобів та їх продуктивність повинні відповідати темпам укладання бетонної суміші й укочування дорожнього покриття.

Для влаштування цементобетонного покриття використовують бетоно- та асфальтоукладальники, що пристосовані для роботи з жорсткими бетонними сумішами. Якщо ширина дорожнього покриття більше ширини вкладання, краще використовувати два укладальника, що рухаються поруч один за другим на невеликій відстані. При наявності одного укладальника чи влаштуванні двошарового покриття, час між вкладанням суміжних смуг (шарів) має бути не більше однієї години. Завдяки цьому можливо запобігти утворення додаткових швів та розшарування суміші. Після проходу укладальника товщина шару бетонного покриття повинна бути на 10% більше проектної.

Ущільнення бетонної суміші здійснюється в основному аналогічно технології укочування асфальтобетонного покриття за допомогою двовальцевих вібраційних та статичних котків. Починають ущільнення котками без вібрації за один-два проходи по одному сліду, потім проводять ущільнення з вібрацією. Кількість проходів віброкотка залежить від його характеристик, виду основи та товщини покриття. Ступінь ущільнення повинна бути не менше 97-98%.

Після влаштування цементобетонного покриття на протязі 1-7 днів здійснюється зволоження його поверхні, щоб попередити утворення усадочних тріщин. Для збереження вологи в бетоні під час його тужавіння, поверхня може вкриватися шаром піску, різними розчинами чи плівкою.

Контроль якості робіт виконується аналогічно з улаштуванням асфальтобетонних шарів.

Застосування технології влаштування дорожнього покриття з жорсткого укочуваного бетону дозволяє зменшити вартість та тривалість будівництва на 30% порівняно з технологіями влаштування покриття з асфальтобетону та традиційного бетону.

grand-view.info

Бетон являє собою найбільш поширену будівельну основу. Різні склади з успіхом використовуються практично в будь-яких сферах, що робить матеріал універсальним.

До окремої групи належить дорожній бетон. Найширше застосування матеріал знаходить при укладанні дорожніх полотен, а також аеродромних покриттів. Головною особливістю будівельної основи виступає можливість експлуатації в найважчих умовах. Якими ж відмінними якостями володіють бетони для дорожніх покриттів?

Залежно від призначення виділяють наступні типи матеріалу:

  1. Склади для одношарових покриттів і створення верхніх шарів при укладанні доріг з багатошаровою структурою. В даному випадку до якостей дорожнього бетону пред’являються максимальні вимоги, так як на поверхневі шари покриття впливають не тільки навантаження з боку транспорту, але також зовнішні фактори навколишнього середовища.
  2. Матеріал для створення нижнього шару в двошарових покриттях. При виготовленні приділяється менша увага якостям, наявність яких є обов’язковою вимогою для попереднього типу матеріалу.
  3. Дорожній бетон, який служить підставою при укладанні вдосконалених капітальних покриттів. Зважаючи на відсутність істотних навантажень на шар матеріалу, його підготовка в даному випадку допускає наявність досить усереднених характеристик.

склад матеріалу

Дорожній бетон може мати різні склади і, отже, різні його технічні характеристики.

В якості основи для виготовлення зазвичай використовують пластифікований або гідрофобний портландцемент. Причому марка бетону, використовуваного для укладання дорожнього покриття, повинна бути не нижче М400.

Оптимальним співвідношенням інгредієнтів для приготування дорожнього бетону є пропорція 1: 2: 5 (цемент, пісок, наповнювач). Перевага віддається великим наповнювачів, в якості яких найбільш доцільно використовувати базальтовий гравій. При надлишку вологи осадові породи в складі дорожнього бетону проявляють себе трохи гірше.

Основною вимогою для підготовки матеріалу, який буде використовуватися при укладанні верхніх шарів бетонної дороги, є застосування наповнювача, межа міцності якого становить не менше 1200 кг / м? при стисненні. Виготовлення будівельної основи для укладання середніх і нижніх шарів дорожніх полотен допускає застосування щебеню з межею міцності в 800 і 600 кг / м? відповідно.

При виготовленні матеріалу, за допомогою якого буде здійснюватися заливка капітальних доріг бетоном, може застосовуватися пісок самих різних фракцій. Найчастіше перевага віддається зернистому піску середньої або великої структури.

Додаткові характеристики

Бетонні покриття дороги повинні відповідати нормам рухливості шару, які становлять не більше 2 см. Щоб уникнути виходу за межі даної вимоги при підготовці бетону застосовуються добавки у вигляді мінеральних зерен.

Іншим важливим якістю для матеріалу виступає міцність при вигині. Високі показники міцності бетонного шару дорожнього покриття виступають необхідною характеристикою для площин, схильних до інтенсивного тиску.

Бетонна дорога може піддаватися зміни маси і об’єму при впливі певних зусиль. Тому перед укладанням підготовленого бетону нерідко виробляють тест на стирання. Для перевірки якості матеріалу проби виробляються на спеціальних обертових колах. Результати звіряють із загальноприйнятими стандартами.

Вимоги до якості бетонних доріг

Існує цілий ряд вимог, які пред’являються до характеристик бетонних дорожніх покриттів:

  1. Відсутність схильності до утворення мікротріщин – досить важлива вимога, так як роботи з укладання дорожніх покриттів нерідко виконуються в найнесприятливіших умовах. У таких ситуаціях ймовірність розтріскування дороги з бетону залишається суттєвою протягом всього відрізка часу, необхідного для повного затвердіння матеріалу.
  2. Стійкість до динамічних навантажень. Формування складу дорожнього бетону передбачає використання наповнювачів, які здатні переносити регулярні вібрації, що виникають при проходженні по покриттю значного трафіку.
  3. Стійкість до хімічних впливів. Не секрет, що для видалення обмерзшого шару, бетонні дороги нерідко очищаються хімічно активними реагентами. Справитися з такими впливами дозволяє формування збалансованого складу матеріалу.

Укладання бетонного покриття

Пристрій капітальної бетонної дороги допускає укладання матеріалу як на грунтову основу, так і після видалення старого дорожнього покриття. Для початку майданчик зачищається від сміття і рослинності. Зрізаються горби, усуваються нерівності. Поглиблення і ями щільно заповнюються звичайним грунтом або будівельним боєм.

Перед безпосереднім бетонуванням дороги майданчик покривається щільним шаром піску, бажано великої фракції. Достатньою вважається піщана подушка, товщина якої становить від 3 до 5 см. Поверх піску насипають щебінь прошарком аналогічної товщини. На завершення підготовчих заходів ставиться опалубка, куди буде здійснюватися заливка бетону.

Відповідність якостей власноручно виготовленого складу необхідним вимогам перевірити досить проблематично. Тому спочатку не рекомендується заливати занадто великі за площею ділянки.

Після того, як підготовлений матеріал, за допомогою якого укладаються бетонні дороги, дотримана технологія виготовлення, зачищена і вирівняна площадка, можна переходити до заповнення ділянки, обмеженої опалубкою. Видаляється опалубка лише після повного затвердіння бетонного шару.

Виконавши пристрій бетонної дороги власними руками відповідно до зазначених вище рекомендацій, можна отримати по-справжньому міцне, надійне і довговічне покриття.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...