Главная » Як зробити » Труби замість арматури в бетоні

Труби замість арматури в бетоні

О. М. Шаповалов

1.4. Застосування арматури в конструкціях

Слід підкреслити, що застосування більш міцної сталі в залізобетонних конструкціях (наприклад, A-II (А300С) замість A-I (А240С) чи A-III (А400С) замість A-II (А300С)) дає в середньому економію робочої арматури на 25-30%. Аналогічна картина спостерігається і при використанні високоміцної арматури, хоч величина зменшення витрат арматури тут складає тільки 15-20%.

а

Плоскі арматурні каркаси виготовляють в’язаними чи звареними для балок, прогонів, перемичок, складаються вони з поздовжніх і поперечних стержнів (рис.1.5, г). Просторові каркаси збирають із плоских каркасів (рис.1.5, д). Розмір кінцевих випусків поздовжніх стержнів повинен бути не менше 0,5d1+d2 і не менше 20 мм, де d1 – діаметр поздовжньої арматури і d2 – поперечної. Співвідношення діаметрів зварюваних поперечних і поздовжніх стержнів приймають залежно від вимог технології зварювання. Наприклад, якщо діаметр поздовжньої арматури 8-12 мм, то поперечну арматуру приймають не менше 3 мм, якщо d1 =18-20 мм, то d2min=5 мм і т.д.

1.5. Залізобетон і його різновиди

Туризм [Текст] / А. Л. Шаповалов, М. В. Грінчак, К. В. Кузьмичова; Харк нац акад міськ госп-ва– Х.: Хнамг, 2012. – 40 с

Туризм [Текст] / А. Л. Шаповалов, М. В. Грінчак, К. В. Кузьмичова; Харк нац акад міськ госп-ва– Х.: Хнамг, 2012. – 40 с

«Туризм», 020107 – «Туризм» / Шаповалов А. Л., Гринчак М. В., Кузьмичова К. В. Харків: хнамг, 2010. – 30 с

Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Інформаційні технології проектування» (для студентів 5 курсу денної.

«Інформаційні технології в проектуванні» (для студентів 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 060101 – ”Будівництво”.

Костенко О. Б., Шаповалов А. Л інформатика І комп’ютерна техніка. Конспект лекцій. (для студентів денної та заочної форм навчання.

Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Інженерні споруди” (для студентів 5 курсу денної форми навчання, спеціальності.

«Інформаційні технології в будівництві І бази даних» (для студентів 3 курсу денної І заочної форм навчання за напрямом підготовки.

Шаповалов А. Л., Гринчак М. В.,Кузьмичова К. В. Інформаційні технології в проектуванні. Конспект лекцій. (для студентів 5 курсу спеціальності.

Очищення повітря від пилу та газу, корп. 4, ауд лб. Ра, Шаповалов В. А., Екзамен

При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.

Корозія арматури в бетоні

Захисна дія бетону по відношенню до арматури визначається здатністю цем. каменю пасивувати сталь (тобто перехід металу в стан, при кіт. різко сповільнюється корозія).

У більшості випадків корозія Ме відбувається по ЕлектроХіт-му механізму, для здійснення кіт небх-ми слід. ум:

1) Наявність різниці потенціалів на поверхні металу;

2) Наявність електролітичної (іонної) зв'язку між ділянками поверх-ти металу з різними потенціалами;

3) Активний стан поверхні на анодних ділянках, де здійснюється розчинення металу по реакції: nH2O + Me > Me + + nH2O · e - ;

4) наявність достатньої кількості деполяризатора (в-ва сильного окислювача, зокрема - кисню), необх-го для ассеміляціі (злиття) на катодних ділянках поверхні металу надлишкових електронів 4e - + O2 + 2H2O > 4 (OH) - .

1-е ум завжди виконуватися, тому що техніч-е метали мають неоднорідну структуру, неоднакові умови контакту пов-ти стали з бе.

2-е і 4-е ум. мають місце бути, тому що бе представл-т собою капілярно-пористе тіло з активною і гидрофильной внутр-їй поверх-ма.

Фізично зв'язана вода (капілярна і осмотическая) в бе м. Служити електролітом - провідником зарядів між анодними (+) і катодними (-) ділянками на поверхні стали. Кількість цієї води залежить як від структури і пористості бетону, так і від середовища і умов взаємодії середовища з конструкцією.

Для стали в бе, також як і для відкритого металу, сущ-т деяка критич-ая вологість повітря, нижче кіт плівки вологи не м. Забезпечити переміщення іонів між анодними і катодними ділянками її поверх-ти. Таке критич-е значення відносить-ой вологості повітря становить від 50 до 60%, якщо бе не містить гігроскопічних речовин, н-р хлористих солей, кіт знижують це значення.

У бе майже завжди достатньо вологи, необхідної для протікання процесу корозії стали . недолік O2 може обмежувати процес корозії стали лише при практично повній насиченому бе водою.

У бетонах високої щільності (при В / Ц 80-85%. У більшості випадків порові простору бе здатні пропустити достатню кількість O2 для підтримки корозії арм-ри.

Швидкість корозії стали залежить від ступеня агресивності води-середовища, кіт оцінюється показ-никами pH і вмістом O2 .

Графік залежності швидкості корозії стали від pH розчинів: 1-за високого вмісту O2; 2-прі середньому вмісті O2; 3-за низького вмісту-і O2; 4-за відсутності O2 .

Відсутність корозії стали в бе пояснюється її пасивністю в лужних середовищах, тобто нездатністю до розчинення за наведеними вище реакцій. Для збереження пасивності стали в бетоні необхідний її постійний котнтакт з поровой рідиною, лужність кіт-го повинна мати pH> 11,8. Ця умова зазвичай дотримується в щільних бе на ПЦ, ШПЦ, ППЦ, кіт вже при замішуванні водою дають pH> 12,6.

В процесі схоплювання і твердіння цем. тесту pH від 13,5 до 13,8. А в затверділому бетоні pH = 12-12,5. Зниження pH бетону пов'язано з v концентрації Ca (OH)2 . У звичайні. щільних бе на ПЦ сущ-т значить запас Ca (OH)2 (= 10-15% від маси ц-а). Якщо ц. містить актив. гідравлічні-е добавки (ШПЦ або ППЦ), то значить-я частина Ca (OH)2 ними зв'язується. Зв'язування Ca (OH)2 значно ^ при Теплов-й обробці бе, що призводить до істотного v pH поровой рідини. Особливо різко v pH в бе автоклав-го тв-ия, де висока прочн досяг-ся за рахунок глибокого зв'язування Ca (OH)2 з SiO2 меленого піску, золи, шлаку.

Графік - Кінетика корозії стали в зразках: 1-непропаренних; 2-непропаренних з добавкою 2% CaCl2; 3-пропарені з дабавкой 2% CaCl2.

Особливу увагу слід приділяти впливу добавок хлористих солей. Навіть в бе нормального твердіння в присутності іонів Cl порушується пасивний стан поверх-ти стали (крива 2).

Невелика кількість CaCl2 , Доданого при затвореіі бе, м.б. повністю пов'язано з аллюмінатамі ц-а в слаборозчинні комплексні солі - гідрохлораллюмінати і не викликати порушення пасивності стали. Але необх-мо враховувати, що зв'язування різко сповільнюється при Теплов-й обробці бе (крива 3) .

Якщо врахувати, що при цьому v pH поровой жид-ти, то очевидно, що застосування добавок хлоридів при Теплов. обробці слід-т уникати.

Зап-ли на основі шлаків і золи, що містять водорості-рімие сполуки сірки у вигляді сульфатів і сульфідів м. Порушити пасив-ть стали.

При периодич-м заморажив-ії і відтаванні, увлаж-ії і висушуванні, нагрів-ії і охолодж-ії відбувається розхитування структури, розпушення аж до часткового або повного руйнування бетону.

Руйнівно діють на бе багато рідких та газоподібних середовищ, які призводять до корозії бетону. Все це викликає руйнування захисного шару бе у арм-ри і припинення його фізична хімія дії. Освіта плівки, іржі супроводжується збільшенням її обсягу.

Забезпечити збереження арматури в важких і легких бетонах можна:

u підвищенням щільності самих бетонів;

u v проникності бе;

u ^ захистів-х св-в бе введенням пригнічують (від іржі) і ущільнюючих добавок;

u нанесенням на армат-ру спец покриттів (цьом-бітумних, цьом-полістирольних, цьом-латексних - для автоклавних бе);

u застосування спец-х захисних покриттів по бе, рекомендованих СНиП 2.03.11-85.

Корозія арматури в бетоні

Арматура і бетон не завжди піддаються корозії під впливом одних і тих же причин. Часто умови, що впливають на корозію бетону, призводять до зниження його щільності, сприяють і корозії арматури. Арматура в бетоні піддається корозії в місцях з високою відносною вологістю, при наявності в повітрі сірчаних газів, хлору, сірководню та ін..

Однією з основних причин корозії металу в бетоні є електрохімічні процеси, що виникають через неоднорідність умов роботи металу при нерівномірному змочуванні поверхні і нерівномірній аерації. Внаслідок цього ділянки металу з більш низькими значеннями потенціалу є анодами, а з більш високими - катодами. Іони металу на анодних ділянках будуть переходити в розчин, а на катодних іони водню будуть відновлюватися в молекули. При цьому швидкість корозії залежить від повітропроникності захисного шару бетону і наявності в ньому тріщин.

При високій вологості, коли всі капіляри в бетоні заповнені вологою, бетон стає повітронепроникним і арматура корозії не піддається. Наявність у воді електролітів посилює корозію арматури у міру підвищення їх концентрації. Карбонізація бетону вуглекислотою повітря підвищує стійкість бетону проти корозії, але сприяє розвитку корозії арматури. У бетонах, виготовлених з добавкою хлористого кальцію в кількості більше 2% від ваги цементу, сталева арматура піддається корозії. Великі добавки хлористих солей в "холодному" бетоні викликають корозію арматури як у водному, так і в повітряному середовищах. Арматуру оберігають від корозії щільним захисним шаром бетону товщиною 1-2 см для звичайних споруд і 4-5 см для гідротехнічних. Одним з надійних способів захисту арматури від корозії є пасивування поверхні арматури, утворення окисних плівок на металі у водному лужному середовищі бетону. Цей ефект може бути посилений введенням до складу бетонної суміші спеціальних пасивізаторів, наприклад, нітриту натрію в кількості 2-3% від ваги цементу.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...