Главная » Як зробити » Твердіння бетону способи прискорення твердіння

Твердіння бетону способи прискорення твердіння

Способи прискорювання твердіння бетону.

Добавки прискорювачітужавлення - забезпечують прискорен­ня тужавлення на 25% і більше при температурі повітря (20 ± 2)°С.

Добавки прискорювачітверднення - забезпечують підви­щення міцності бетону на 20% і більше у віці 1 доби тверднен­ня в нормальних умовах - хлористий кальцій і хлористий натрій.

Використання теплової обробки.

Прискорення твердіння бетону досягається також застосуванням цементів високих марок

30. Керування процесом структуроутворення бетону

Структура бетону. Основними структурними елементами бетону є в'яжуче (цементний камінь), заповнювачі і система пор різних за розмірами, походженням і умовами розвитку.

На властивості бетону як будівельного матеріалу важливий вплив робить щільність або пористість його структури, а також характер пористості. В цьому відношенні можна виділити кіль­ка характерних типів структур: бетон з "плаваючим" заповню­вачем, бетон із щільною упаковкою заповнювачів, великопористий бетон із недостатньою кількістю розчину.

Бетон щільної структури складається із су­цільної матриці (цементного каменю), в яку вкраплені зерна другого твердого матеріалу (заповнювача).

Ніздрювата структура відрізняється тим, що в суцільному середовищі твердого матеріалу розподілені пори різних розмі­рів у вигляді окремих умовно замкнутих вічок.

Зерниста структура - це сукупність скріплених між собою зерен твердого матеріалу. Пористість зернистої структури без­перервна і аналогічна пустотності сипучих матеріалів. Зерниста структура утворюється при недостатньому ущіль­ненні бетонної суміші та інших порушеннях технології. Ніздрю­вата структура здебільшого є результатом спеціальних техно­логічних прийомів (наприклад, повітровтягування), спрямова­них на поліпшення фізико-механічних властивостей бетону.

Важливим кількісним параметром структури бетону є також об'ємна кон­центрація цементного каменю, зокрема співвідношення між об'ємами цементного каменю і заповнювачів.

Щільність структури впливає на всі фізико-механічні влас­тивості бетону, особливо на його міцність і довговічність. У середньому щільність звичайних крупнозернистих бетонів зли­тої (суцільної) структури становить 0,85. 0,92. При використанні інтенсивних методів ущільнення і жорстких бетонних сумішей щільність можна збільшити до 0,95. 0,97.

Також на структуру бетону безпосередньо впливають добавки ІІІ класу-регулятори структури і пористості:

Повітровтягуючі добавки – підвищують в ущільненій бетонній суміші вміст повітря на 2-5% за об’ємом, морозостійкість в 2 рази і більше. Додатковий ефект – пластифікація бетонної суміші, зниження розшарування суміші, підвищення марки бетону за водонепроникністю, зниження водопоглинання, зниження міцності бетону.

Піноутворюючі добавки – забезпечують втягування повітря 10-25% введеного в бетонну суміш разом із раніше приготовленою піною, з одержанням поризованої структури бетону; втрата до 25% повітря після 30 хв витримування без зниження міцності.

Газоутворюючі добавки – утворення газу, який виділяється в ущільненій бетонній суміші в об’ємі 1,5 – 3,5%, підвищення морозостійкості бетону в 2 рази і більше. Додатковий ефект – пластифікація бетонної суміші, зниження розшарування суміші, ущільнення структури бетону при твердненні в замкненому об’ємі, підвищення марки бетону за водонепроникністю, зниження водопоглинання.

Повітровтягуючі: клей талів пековий, омилений пекталовий, смола деревна омилена, смола нейтралізована повітровтягувальна, лужний стік виробництва капролактаму, нейтралізований чорний контакт, ГКЖ-10, ГКЖ-11, ПФЛХ, підсилений луг, ЛХД.

Газоутворюючі: полігідросилоксани, пудра алюмінієва.

33. Щільність і водонепроникність бетону

Показник щільності структури бетону Р визначають як від­ношення абсолютного об'єму частинок твердої фази Vа до гео­метричного об'єму бетону V: P = Vа / V

Показник щільності і пористість можна виразити в частках одиниці або в %, помноживши показники на 100.

Щільність структури впливає на всі фізико-механічні властивості бетону, особливо на його міцність і довговічність. У середньому щільність звичайних крупнозернистих бетонів зли­тої (суцільної) структури становить 0,85. 0,92. При використанні інтенсивних методів ущільнення і жорстких бетонних сумішей щільність можна збільшити до 0,95. 0,97.

Істотне значення в забезпеченні водостійкості бетону має його водонепроникність — властивість, характерна навіть для бето­нів щільної структури. Вимірюється значенням гідростатично­го тиску, при якому крізь бетон починає просочуватися вода. Залежно від значення цієї величини бетони за водонепроник­ністю поділяють на марки: W2, W 4, W 6, W 8, W 10, W 12 (число показує тиск води в атмосферах).

Зі зменшенням значення величини В/Ц водонепроникність підвищується.

Прискорення твердіння бетону

Найбільш ефективним способом прискорення твердіння як важких, так і легких (на пористих заповнювачах) бетонів є теплова обробка. При сучасних масштабах і темпах виробництва бетонних і залізобетонних виробів всі інші способи (підвищення активності цементу, зменшення? / Д, введення хімічних добавок і збільшення жорсткості, ущільнення сумішей) використовуються як додаткові засоби, що прискорюють процеси тверднення бетону.

Великою перевагою теплової обробки в заводських умовах є те, що виробничий процес виготовлення виробів не залежить від кліматичних умов. У Росії, так само як і у всіх інших країнах, вироби і конструкції з важких і легких бетонів, як правило, піддаються тепловій обробці парою при температурах 70-95 ° С. До речі, будь-який дизайн квартир при реалізації рідко обходиться без цементів і бетонів.

В останні роки як на будмайданчиках, так і на заводах конструкції з різних видів бетону піддають електротермообработкі, а бетонні суміші попередньо розігрівають електрострумом або парою.

Застосування легких бетонів на природних і штучних пористих заповнювачах безперервно зростає в порівнянні з важкими бетонами. У Радянському Союзі близько 50% легких бетонів йде на виготовлення виробів і конструкцій з керамзитобетону широкої номенклатури, в якій застосовується бетон марок від 50 до 500.

В лабораторії методів прискорення твердіння бетонів НИИЖБ були проведені дослідження по вивченню впливу найбільш поширених видів теплової обробки на фізико-механічні властивості керамзитобетону. Керамзитобетон різних марок пропарюють, піддавався електропрогріву, автоклавної обробці і витримувався в стандартних умовах. Режими витримування були прийняті оптимальні для кожного виду обробки. При пропарюванні і автоклавної обробці одночасно частина зразків дотримувався в гарячій воді. При цьому зразки занурювалися у воду у відкритих формах через 0,5-1 год після виготовлення. Теплова обробка зразків у всіх дослідах здійснювалася в металевих формах, відкритих зверху. Режими обробки вказані в табл. 5.10. Після теплової обробки зразки випробовувалися у віці 1-3 діб з моменту їх виготовлення і після зберігання протягом 28, 90 і 360 діб в повітряно-сухих умовах (W = 50-65%), в стандартній камері (W = 95-98% ), а також у воді. Міцність при стисканні визначалася в кубах розміром 10Х10ХX10 см, призмова міцність і модуль пружності, а також міцність на розтяг при згині – в призмах 10X10X40 см.

Графік набору міцності бетону.

Відео: Контроль міцності бетону

Графік набору міцності бетону відображає час, необхідний бетону для досягнення максимальної міцності.

Відео: Сучасні способи прискорення твердіння бетону в будівельних умовах

Процес, при якому розчин бетону набуває певні і стабільні експлуатаційні властивості, а простіше кажучи - марочну міцність, відбувається протягом певного часового інтервалу. Фахівці називають його - період витримування бетону.

Відео: ЖК "трилогія". Хід будівництва, листопад 2015

Розрахунок бетонів - одна з основних задач, яка повинна бути вирішена перед початком будівництва будинку. Тому вам необхідно знати, який компонент і в якій кількості використовувати при виготовленні бетону.

Вплив кліматичних умов на графік набору міцності бетону

У літній період температура повітря дозволяє дозріти матеріалу, згідно з графіком набору міцності бетону. Витримування відбувається без необхідності проведення спеціальних заходів. У людей не знайомих із специфікою проведення робіт з бетоном, може скластися хибне думка про простоту цього процесу при виготовленні відповідальних конструкцій.

Отримання необхідних значень міцності бетону в умовах монолітного домобудівництва пов`язано з розробкою ряду заходів. Їх призначення - це оптимізація процесу витримування і придбання оптимальних фізичних і механічних властивостей бетоном з оптимальним коефіцієнтом варіації бетону. Необхідні заходи проводять поетапно, згідно з розробленим графіком.

Тепла пора року дозволяє звести кількість необхідних заходів до мінімуму. Досить двох етапів:

• Витримка бетону в опалубке-

• Дозрівання після видалення опалубки.

Низькі температури в холодну пору року призводять до необхідності збільшення кількості необхідних заходів для підтримки умов необхідних для набору марочної міцності. В умовах низьких температур процеси полімеризації суміші істотно сповільнюються, і з`являється необхідність додаткового зігрівання бетону або теплової його обробки. У деяких випадках допускається витримування в режимі «пасивного» охолодження. В цьому випадку необхідно вкривати матеріал теплоізоляційним матеріалом і провести його гідроізоляцію.

Контроль над набором міцності бетону

Графік набору міцності бетону сильно залежить від впливу різних чинників, зокрема - кліматичних. Час набору міцності, це значення може відрізнятися для кожного окремого випадку і для її визначення проводять контрольні випробування зразків конкретного матеріалу.

Контроль і управління всіма етапами набору бетоном необхідної міцності поділяють на дві складові. Це витримування бетону під контролем і його подальше дозрівання, спираючись на графік набору міцності бетону. Процес контрольованого витримування триває до набору міцності матеріалом 70%, тобто протягом 5-й - 7-и днів. У цей час необхідно проводити всі необхідні заходи щодо забезпечення необхідних умов і дотримуватися умов витримки.

При подальшому дозріванні багато факторів вже не роблять істотного впливу, є тільки необхідність підтримки необхідної вологості. Для набору залишкової міцності матеріалу потрібно тільки час. За графіком набору міцності бетону, при нормальних умовах, 100% міцності досягається на 28-ту добу.

Прийнято вважати, що при наборі бетоном 70% міцності конструкцію допустимо завантажувати. Набір цього значення бетоном відбувається вже через тиждень після заливки, при нормальних умовах (при температурі від 25 до 30 градусів).

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...