Главная » Як зробити » Ударно імпульсний вимірник міцності бетону

Ударно імпульсний вимірник міцності бетону

Акустичний метод визначення міцності

Електронно-акустичний метод заснований на використанні зв’язку між міцністю та пружньо-пластичними властивостями матеріалу, з одного боку, та його акустичними характеристиками – з іншого.

Найчастіше на практиці використовуються акустичні методи контролю якості й, зокрема, міцності бетону, які поділяють на імпульсний та резонансний.

16.2.4.1 Акустичний метод визначення міцності

Імпульсний метод заснований на визначенні швидкості поширення пружних хвиль у матеріалі, що випробується, та характеристиці їх поглинання за допомогою ультразвукового приладу.

Принципова схема цього методу наведена на рис. 16.9. Принцип дії методу полягає в наступному.

Збуджувані високочастотним генератором 3 ультразвукові імпульси попадають на випромінювач 2, в якому вони перетворюються на механічні коливання. Коливання проходять через зразок бетону 1 та попадають на приймач 9, де вони перетворюються на електричні імпульси, які, посилюючись у посилювачі, потрапляють на електронну трубку або цифровий індексатор 7. Генератор позначок часу допомагає точно визначити час в мікросекундах проходження ультразвуку через зразок будівельного матеріалу або виробу.

Маючи відтарирований графік та знаючи середню швидкість проходження ультразвуку в бетоні, визначають його міцність.

Найбільш поширені імпульсні ультразвукові прилади типу ДУК, УКБ-1, ЛИМ-3.

В науково-дослідній групі, створеній в 1976 р. при кафедрі будівельних матеріалів, розроблений ряд імпульсних ультразвукових приладів:

– ультразвуковий вимірювач швидкості типу УИС-15М;

– пристрій для контролю управління процесами теплової обробки бетону;

– акустична ручка «Контакт»;

– ультразвуковий вимірювач швидкості типу УИС-18;

– ультразвуковий вимірювач швидкості типу УИС-17 та ін.

Ці малогабаритні переносні прилади набули широкого застосування при визначенні міцності будівельних матеріалів та виробів і технології їх одержання.

16.2.4.2 Резонансний метод визначення міцності

Резонансний метод заснований на вимірюванні міцності будівельних матеріалів та виробів за частотою власних коливань та визначенні характеристики їх затухання.

Користуючись значенням виміряної резонансної частоти коливань зразка матеріалу прямокутного перетину, можна визначити динамічний модуль пружності матеріалу, що випробується, характеризуючий його міцність:

, (16.4)

де l – довжина зразка, см;

b, a – висота та ширина перетину зразка, см;

m – маса зразка, кг;

f – частота коливань згину, Гц;

0,965 . 10 -3 – коефіцієнт, що враховує характер власних коливань зразка та обрані одиниці величин.

Для визначення динамічного модуля матеріалів використовують прилади типів ИКВТ-2, ИАЗ, ИЧЗ та ін.

Імпульсний метод визначення якості будівельних матеріалів та виробів застосовують більш широко, і тому в цих методичних вказівках йому надається більша увага.

Як визначити міцність бетону

Визначення міцності бетону: методи та їх особливості

Міцність бетону є найважливішою характеристикою, від якої залежать експлуатаційні параметри матеріалу. Під міцністю розуміють здатність бетону протистояти зовнішнім механічним силам і агресивних середовищ. Особливо актуальні способи визначення цієї величини методами неруйнівного контролю: механічними або ультразвуковим.

Правила випробування міцності бетону на стиск, розтяг і вигин визначаються ГОСТ 18105-86. Однією з характеристик міцності бетону є коефіцієнт варіації (Vm), який характеризує однорідність суміші.

Навігатор пропонує придбати високоякісний будівельний бетон за низькими цінами з доставкою по СПб.

За ГОСТ 10180-67 межа міцності бетону при стиску визначається при стиску контрольних кубів з розмірами ребер 20 см в 28-добовому віці — це так звана кубиковая міцність. Призмова міцність визначається як 0,75 кубиковой міцності для класу бетону В25 і вище і 0,8 для класу бетону нижче В25

Крім Дсту, вимоги до розрахункової міцності бетону задаються в Сніпах. Так, наприклад, мінімальна розпалубної міцність бетону незавантажених горизонтальних конструкцій при прольоті до 6 метрів повинна складати не менше 70% проектної міцності, а понад 6 метрів – 80% проектної міцності бетону.

Механічні неруйнівні методи визначення міцності бетону

Неруйнівні способи бетону на стиск ґрунтуються на непрямих характеристики показань приладів. Випробування міцності бетону проводяться з допомогою основних методів: пружного відскоку, ударного імпульсу, відриву, сколювання, пластичної деформації, відриву зі сколюванням.

Про те, які існують марки бетону по міцності, в цій статті розповідають фахівці.

Замовте кращий бетон М200 для будівництва та виготовлення стяжок підлог, доріжок, бетонних сходів.

Розглянемо види випробувальних приладів механічного принципу дії. Таким способом міцність бетону визначається глибиною впровадження робочого органу приладу в поверхневий шар матеріалу.

Принцип дії молотка Физделя заснований на використанні пластичних деформацій будівельних матеріалів. Удар молотка по поверхні бетону утворює отвір, діаметр якої і характеризує міцність матеріалу. Місце, на яке наносяться помилки, повинно бути очищене від штукатурки, шпаклівки, фарбувального шару. Випробування проводяться ліктьовими ударами середньої сили по 10-12 разів на кожній ділянці конструкції з відстанню між відбитками не менше 3 см. Діаметр отриманих лунок вимірюється за допомогою штангенциркуля з двох перпендикулярних напрямках з точністю до десятої міліметра. Міцність бетону визначається за допомогою середнього діаметра відбитка і тарувальною кривої. Тарировочная крива будується на порівнянні отриманих діаметрів відбитків і результатів лабораторних досліджень на зразках, взятих з конструкції або виготовлених за технологіями, аналогічні застосованим.

На властивості пластичної деформації заснований і принцип дії молотка Кашкарова. Відмінність між цими пристроями полягає у наявності між молотком і завальцован кулькою отвори, в яке введений контрольний стрижень. Удар молотка Кашкарова призводить до утворення двох відбитків. Одного — на поверхні обстежуваної конструкції, другого — на еталонному стрижні. Співвідношення діаметрів одержуваних відбитків залежить від міцності досліджуваного матеріалу і контрольного стрижня і не залежить від швидкості і сили удару молотка. За середнім співвідношенням діаметрів двох відбитків за допомогою тарировочного графіка встановлюють міцність бетону.

Пістолети ЦНИИСКа, Борового, молоток Шмідта, склерометр КМ, оснащений стрижневим ударником, працюють, базуючись на принципі пружного відскоку. Вимірювання величини відскоку бойка проводяться при постійній величині кінетичної енергії металевої пружини і фіксуються покажчиком на шкалі приладу. Взвод і спуск бойка відбуваються автоматично при зіткненні ударника і випробуваної поверхні. Склерометр КМ має спеціальний бойок певної маси, який з допомогою попередньо напруженою пружини із заданою жорсткістю вдаряє по металевому ударнику, прижатому іншим кінцем до обстежуваної поверхні.

Метод випробування на відрив зі сколюванням дозволяє визначити міцність бетону в тілі бетонного елемента. Ділянки для випробування підбираються таким чином, щоб в цій зоні не було арматури. Для проведення досліджень використовують анкерні пристрої трьох типів. Анкерні пристрої першого типу встановлюються в конструкцію при бетонуванні. Для встановлення другого і третього типів анкерних пристроїв попередньо готують шпури, висвердлюючи їх в бетоні.

Ультразвуковий метод вимірювання міцності бетону

Принцип дії приладів ультразвукового контролю ґрунтується на зв’язку, яка існує між швидкістю поширення ультразвукових хвиль у матеріалі та його міцністю.

В залежності від способу прозвучання розділяють на дві градуювальні залежності: «швидкість поширення хвиль — міцність бетону», «час поширення ультразвукових хвиль — міцність бетону».

Метод наскрізного прозвучання в поперечному напрямку застосовується для збірних лінійних конструкцій — балок, ригелів, колон. Ультразвукові перетворювачі при таких випробуваннях встановлюються з двох протилежних сторін контрольованій конструкції.

Поверхневим прозвучиванием відчувають плоскі, ребристі, багатопустотні плити перекриття, стінові панелі. Хвильовий перетворювач встановлюється з одного боку конструкції.

Для отримання надійного акустичного контакту між випробуваної конструкцією і робочою поверхнею ультразвукового перетворювача використовують в’язкі контактні матеріали типу солідолу. Можлива установка «сухого контакту» з використанням конусних насадок і протекторів. Ультразвукові перетворювачі встановлюють на відстані не менше 3 см від краю конструкції.

Способи ущільнення бетонної суміші — тут описано, які вони бувають і який вибрати.

Ціна бетону М400 за цим посиланням. в нашому каталозі.

Прилади для ультразвукового контролю міцності складаються з електронного блоку і датчиків. Датчики можуть бути окремими або об’єднаними для поверхневого прозвучання.

Швидкість поширення ультразвукової хвилі в бетоні залежить від щільності і пружності матеріалу, наявності в ньому порожнин і тріщин, що негативно впливають на міцність та інші якісні характеристики. Отже, ультразвукове прозвучивание надає інформацію про наступні параметри:

  • однорідності, міцності, модуля пружності і щільності;
  • наявності дефектів та особливості їх локалізацій;
  • формою А-сигналу.

Прилад записує і перетворює в візуальний сигнал приймаються ультразвукові хвилі. Оснащеність контрольного обладнання цифровими і аналоговими фільтрами дозволяє оптимізувати співвідношення сигналу і перешкод.

Методи руйнівного контролю міцності бетону

Кожен забудовник може самостійно вибирати методи неруйнівного контролю, але відповідно до існуючих Сніпам руйнівний контроль є обов’язковим. Способів організації виконання вимог Сніп існує кілька.

  • Контроль міцності бетону може проводитися на спеціально виготовлених зразках. Застосовується цей метод при виробництві збірних залізобетонних конструкцій і для вихідного контролю БСГ (готової бетонної суміші) на будмайданчику.
  • Міцність бетонів може контролюватися на зразках, які були отримані способами випилювання і вырубывания з самої конструкції. Місця взяття проб визначаються з урахуванням зниження несучої здатності в залежності від напруженого стану. Доцільно, щоб ці місця були самими проектувальниками в проектній документації.
  • Випробування зразків, виготовлених на місці проведення робіт в умовах, визначених конкретним технологічним регламентом. Проте укладання бетону в куби для проведення подальших випробувань, його твердіння і зберігання значно відрізняються від реальних умов укладання, ущільнення і твердіння робочих бетонних сумішей. Ці відмінності істотно знижують достовірність отриманих у такий спосіб результатів.

Самостійне вимірювання міцності бетону

Професійні методи визначення міцності бетону дороги і не завжди доступні. Існує спосіб самостійного проведення обстеження на міцність бетонних конструкцій.

Для випробувань знадобиться молоток вагою 400-800 м і зубило. За приставленному до поверхні бетону зубилу наноситься удар середньої сили. Далі визначається ступінь пошкодження, нанесеного поверхневого шару. Якщо зубило залишило лише невелику мітку, то бетон можна віднести до класу міцності В25. При наявності більш значною щербини бетон можна віднести до класів В15-В25. Якщо зубило проникне в тіло конструкції на глибину не менше 0,5 см, то зразок можна віднести до класу В10, якщо більш 1 см — до класу В5. Клас або марка бетону по міцності — це основний показник якості бетонної суміші, які визначають середню міцність бетону. Наприклад, середня міцність бетону В30 (М400) становить 393 кгс / см2.

Орієнтовно визначити міцність бетону Rб на 28 добу в МПа можна за формулою Боломея-Скрамтаева, яка є основним законом міцності бетону. Для цього необхідно знати марку застосованого цементу — Rц і цементно-водне співвідношення — Ц/В. Коефіцієнт А при нормальній якості заповнювачів дорівнює приблизно 0,6.

При цьому набір міцності бетону в часі підпорядковується формулою

n = Марочна міцність *(lg(n) / lg(28)). де n-не менше 3 днів,

на 3 добу бетон набирає близько 30% марочної міцності, на 7 добу — 60-80%, а 100% межа міцності досягається на 28-е добу. Подальше підвищення міцності бетону відбувається, але дуже повільно. Згідно СНиП 3.03.01-87, догляд за свіжим бетоном продовжується до набору 70% міцності або до іншого строку распалубливания.

Методи самостійного визначення міцності бетонних конструкцій прості й економічні. Однак у випадку будівництва важливих об’єктів доцільно звернутися до послуг спеціалізованих лабораторій.

Бажаєте заощадити? Вивчіть ціни на бетон від компанії «Навігатор».

Короткий опис статті: антисептик для бетону Свіжа стаття: Визначення міцності бетону: методи та їх особливості. Читайте інші статті про будівництво на нашому сайті. антисептик для бетону, визначення міцності бетону: методи та їх особливості

Затвердження та реалізація проекту.

Перший етап включає роботи по ознайомленню з об'єктом реконструкції, збір і аналіз технічної документації, натурне огляд конструкцій і будівлі в цілому, визначення фактичних навантажень і впливів, виявлення фактичних властивостей матеріалу конструкцій, проведення перевірочного розрахунку з подальшою оцінкою технічного стану конструкцій. Закінчується перший етап розробкою конструктивних рішень з реконструкції, відновлення, посилення та підвищення несучої здатності елементів будівлі.

При виконанні проекту реконструкції здійснюється оцінка запропонованих або розроблених альтернативних конструктивних рішень з подальшим погодженням технічних рішень з замовником. При цьому виконуються необхідні розрахунки і робочі креслення, визначаються економічні показники проекту.

На стадії затвердження і реалізації проекту проводиться узгодження прийнятих методів реконструкції, а також технологічних можливостей по реалізації розробленого проекту.

Обстеження технічного стану будівельних конструкцій проводиться на основі технічного завдання, складеного замовником, із зазначенням основних вимог до конструкцій в зв'язку з запланованій реконструкцією по використанню нових технологічних навантажень або необхідних габаритів приміщень, підвищення теплозахисних і звукоізоляційних вимог і т.п.

Перед обстеженням будівлі проводиться експертиза його технічної документації з метою встановлення терміну експлуатації будівлі, його функціонального призначення, що проводяться раніше перепланувань і капітальних ремонтів, конструктивних змін і т.п. Всі ці дані можна встановити при вивченні технічного паспорта на будівлю, що знаходиться у організації, на балансі якої значиться ця будівля.

Обстеження будівельних конструкцій підрозділяється на попереднє (загальне) і детальне (технічне).

В період спільного обстеження проводиться візуальний огляд будівельних конструкцій і намічається план детального обстеження із зазначенням проведення першочергових заходів щодо усунення небезпечних дефектів. Визначають характер і ступінь руйнування або пошкодження будівлі в цілому і його окремих конструктивних елементів, а також виробляють оцінку міцності властивостей матеріалів, застосованих в конструкціях.

Детальний (магістр, спеціаліст) дослідження включає інструментальне дослідження на об'єкті та лабораторне вивчення відібраних з конструкцій проб з аналізом отриманих результатів. Інструментальне обстеження включає в себе визначення міцності матеріалу конструкції, його вологісного стану, ступеня корозійного руйнування арматури, стану захисного шару. Перераховані характеристики можуть бути визначені неруйнівного методу за допомогою спеціальної апаратури.

При деформаціях стін, Наявності води в підвалі з'ясовуються причини їх появи на основі даних інженерно-геологічних вишукувань грунтів підстав і факторів, що сприяють зміні характеристик цих грунтів. З цією метою в встановлених візуально місцях проводиться відбір проб грунту безпосередньо під підошвою фундаменту, які потім досліджуються в лабораторних умовах для виявлення його фізико-механічних властивостей. На основі результатів дослідження проб грунту при необхідності намічаються методи по їх посиленню.

При збільшенні навантаження на фундамент або при наявності тріщин на стінах будівлі здійснюють натурне обстеження фундаментів з метою встановлення його типу, форми, розмірів, глибини закладення і фактичної несучої здатності. При натурному обстеженні виявляють стан матеріалу фундаменту, визначають дефекти, встановлюють наявність і якість гідроізоляції. Простукуванням матеріалу фундаменту зубилом або молотком попередньо оцінюють його міцність. За результатами обстеження вибирають конкретний спосіб посилення фундаменту і технологію його проведення.

В процесі обстеження несучих металевих конструкцій визначають фізичні розміри елементів, ступінь корозійного ураження, наявність дефектів і пошкоджень (прогинів, неякісної зварювання, розлади болтових і клепаних з'єднань). За допомогою металографічного аналізу та механічних випробувань виявляють міцності металу.

при дослідженні несучих кам'яних конструкцій встановлюють вид матеріалу і тип кладки, наявність армування і гідроізоляції, міцність і вологість матеріалу кладки, стан вузлів сполучення бетонних конструкцій (балок, прогонів, плит перекриттів, сходових майданчиків і ін.) з кам'яною кладкою, відхилення від вертикалі, випинання, наявність тріщин. При необхідності перевіряють теплотехнічні показники огорожі.

Контроль якості існуючого покриттявключає в себе опис конструктивного рішення, оцінку якості вузлів сполучення з будівельними конструкціями, оцінку вологості і стан теплоізоляційного шару, наявність ділянок протікання.

контроль загальних деформацій у вигляді зміни положення частин будівлі в просторі здійснюють за допомогою геометричного нівелювання марок, закладених в конструктивні елементи зовні і всередині будівлі.

контроль за розвитком тріщин проводиться за допомогою спеціальних маяків на основі цементного або гіпсового розчину, які встановлюють перпендикулярно напрямку тріщини. Можливе застосування важільних або пластинчастих пристроїв

Стан маяків постійно контролюють, а виникнення тріщини і її розмір реєструють в спеціальному журналі до повного припинення деформацій.

прогини, Подовження конструктивних елементів або переміщення суміжних конструктивних елементів контролюють прогиномір або тензометрами з точністю до 0,001 мм.

Ширину розкриття тріщин вимірюють за допомогою відлікових мікроскопів.

В даний час розроблено безліч приладів неруйнівного контролю для визначення фізико-технічних, деформативних, теплотехнічних та інших характеристик будівельних матеріалів:

- Ультразвукові прилади (ПУЛЬСАР - 1.1) - для визначення міцності, щільності та глибини тріщин бетону, цегли та інших матеріалів і (ПУЛЬСАР - 1.2) -для дефектоскопії виробів і конструкцій;

- Ударно-імпульсний дефектоскоп (ОНІКС-2.5, ОНІКС-2.6 і ОНІКС-ОС) - для вимірювання міцності будівельних матеріалів (цегла, штукатурка, композити і т.п.);

- Вимірювач морозостійкості бетону дилатометрічні методом - (БЕТОН-FROST);

- Вимірювач захисного шару бетону, діаметра і розташування арматури в виробах і конструкціях магнітним методом - (ПОШУК-2.5);

- Прилад діагностики паль - (СПЕКТР-1.0 / 2.0) - для виявлення та локалізації дефектів і визначення довжини паль, а також для отримання сейсмоспектрального профілю грунтів;

- Прилад для вимірювання вологості будівельних матеріалів - (ВИМС-2. Х);

- Вимірювачі теплопровідності і термічного опору матеріалів - (ІТС-1 і МІТ-1);

-регістратор теплових потоків і визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій, віконних і дверних блоків, а також визначення їх теплозахисних властивостей і виявлення дефектів теплоізоляції - (ТЕПЛОГРАФ);

- Багатоканальні многопараметрические реєстратори (ТЕРЕМ-4.0 і ТЕРЕМ-4.1) для моніторингу будівель і споруд з метою одночасної реєстрації процесів зміни у часі лінійних і кутових переміщень, зусиль, напружень, температури, теплових потоків, вологості і т.д.

У табл.1 наведені прилади контролю міцності бетону та будівельних матеріалів.

Прилади контролю міцності бетону та будівельних матеріалів

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...