Главная » Як зробити » Укладання і догляд за бетоном

Укладання і догляд за бетоном

РОЗДІЛ III . БЕТОННІ РОБОТИ

Умови твердіння бетону і догляд за ним Для того, щоб покладений бетон придбав необхідну міцність в призначений термін, за ним необхідний правильний догляд. В іншому випадку можливо получгние низькоякісного, а іноді і непридатного бетону, що викличе руйнування конструкції, незважаючи иа хороші матеріали, правильний підбір складу бетону і ретельне бетонування.

Особливо важливий догляд за бетоном протягом перших днів після укладання. Необхідно підтримувати све-жеуложенный бетон у вологому стані і охороняти від струсів, яких-небудь пошкоджень, ударів, а також від різких змін температури і швидкого висихання. Надмірна спека, холод, удари і струси тим небезпечніше для бетону, чим менше його вік. Слід пам'ятати, що недоліки догляду в перші дні практично не можна відшкодувати ретельним доглядом у подальшому.

При твердінні на повітрі бетон висихає і дає усадку, причому всихання зовні відбувається швидше, ніж усередині. Тому якщо вологість бетону при твердінні була недостатньою, на його поверхні з'являються дрібні усадочні тріщини.

Для захисту бетону від ненормальних усадок, призводять до появи усадочних тріщин, виконують його укриття і поливання. Ці заходи слід приймати не пізніше ніж через 10. 12 год після закінчення бетонування, а в жарку і вітряну погоду - через 2. 3 год після укладання суміші, щоб запобігти швидке випаровування з неї вологи (ці вказівки не відносяться до робіт у дуже жарку н суху погоду, а також у зимових умовах, що розглянуто нижче в розділах 21 і 22). У спекотну погоду (при температурі 15°С і вище) поливання слід виконувати в перші три доби вдень не рідше, ніж через кожні 3 год і не менше 1 разу вночі, а в наступні дні-не рідше 3 разів суткн (вранці, вдень н ввечері). Поливають зазвичай відкриті горизонтальні і похилі поверхні бетону таким чином, щоб вода падала на бетон у вигляді дощу. У спекотну погоду поливають також опалубку. При знятті опалубки до закінчення строку догляду за бетоном (наприклад, опалубки колон, стін, бічних щитів і балок тощо) поливають одночасно і вертикальні распалубленные поверхні бетонних конструкцій.

Для захисту бетону від безпосереднього впливу сонячних променів горизонтальні поверхні слід вкривати вологоємкості матеріалами і періодично поливати ці матеріали, підтримуючи їх, а отже, і бетон у вологому стані. В умовах сухого спекотного н клімату такий метод є j обов'язковим для забезпечення хорошого якості бе- ' тони.

Догляд за бетоном здійснюють до одержання ним 70%-ної проектної міцності, для чого зазвичай потрібно 7. 15 днів.

Укриття і поливання бетону вимагають значних за- _ витрат праці, тому при' великої площі бетонної поверхні доцільно замінювати поливання покриттям бетону захисними плівками, этинолевым лаком або водно-бітумною емульсією. Додавання в емульсію вапняного молока і надання їй більш світлого забарвлення збільшують відбивну здатність плівок і знижують інтенсивність прогрівання поверхні сонячними променями.

При температурі 5° С і нижче поливання не виробляють.

Рух людей по забетонированным конструкцій, а також установку на них риштування та опалубки допускаються не раніше, ніж досягне бетон міцності 1,5 МПа (практично, при температурі повітря 15°С - через 2 доби, 10°С - через 3 доби, 5СС - через 4. 5 діб). Рух бетоноукладочных і інших машин, а також автотранспорту по забетонованої конструкції допускають тільки після досягнення бетоном міцності, передбаченої проектом произнодства робіт.

Бічну опалубку, не несе навантажень від ваги конструкцій, можна знімати, якщо бетон досяг міцності, допускає распалубливания без пошкодження поверхні бетону кутів і кромок. Для зняття несучої опалубки залізобетонних конструкцій необхідно, щоб бегон досяг міцності 50. 100% проектної (в більшості випадків -70. 80 %). Докладно терміни і правила зняття несучої опалубки і підтримують її лісів регламентовані.

Цьому є наступні роботи: виготовлення та встановлення опалубки І арматури; приготування, транспортування, укладання та ущільнення бетону; догляд за бетоном у

Фізичні шкідливі та небезпечні виробничі фактори:

рухомі машини і механізми;

рухомі частини виробничого обладнання;

рухомі вироби, заготовки, матеріали;

конструкції, що руйнуються;

підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;

підвищена або знижена температура поверхонь устаткування та матеріалів; підвищений рівень шуму на робочому місці;

гострі кромки, задирки і шорсткість на поверхні заготовок, інструментів та обладнання;

розташування робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі (підлоги).

Хімічні шкідливі та небезпечні виробничі фактори:

2.1) За характером впливу на організм людини:

2.2) За шляхом проникнення в організм людини:

через дихальні шляхи.

Цементний пил та його з’єднання (цемент є необхідною складовою для виготовлення бетонних, залізобетонних конструкцій) шкідливо діють на дихальні шляхи, надлишок викликає захворювання верхніх відділень легенів, а також негативно впливає на шкіру і очі. Поступово в організмі людини під дією тривалої взаємодії з пилом, можуть виникати хронічні захворювання, наприклад, запалення дихальних шляхів, що призводить до таких хвороб, як нежить, бронхіти, трахеїти. Інколи цементний пил може призвести до онкологічних захворювань.

Психофізіологічні шкідливі та небезпечні виробничі фактори:

Для того, щоб уникнути впливу небезпечних і шкідливих факторів на організм людини, треба додержуватись вимог, які встановлені законодавчими і нормативними актами, проводити всі необхідні інструктажі і навчання з робіт, які необхідно виконувати, проходити медичний огляд із встановленою періодичністю, використовувати захисну одежу чи спеціальне спорядження під час виконання робіт підвищеної небезпеки.

При плануванні і оцінки поліпшення умов праці і охорони праці взагалі проводять розрахунки зростання продуктивності праці в разі впровадження безпечної техніки, технології та вивільнення робочої сили з дільниць з несприятливими умовами праці, умовної економії витрат з фонду заробітної плати вивільнених працівників, на виплату пільг і компенсацій за працю в несприятливих умовах, а також коштів фонду соціального страхування на сплату лікарняних листів при тимчасовій непрацездатності та ін.

Тимчасова втрата працездатності на одного робітника за базовий рік, ТВПб, дн.

Середньодобова заробітна плата, грн.

Розрахунок кількості умовного вивільнення робітників у разі зниження захворюваності виконується за формулою:

В результат виконання розрахунково-графічної роботи були вивчені основні поняття та визначення з дисципліни «Основи охорони праці», а також було чітко визначено значення даної дисципліни в житті сучасного суспільства. Варто зрозуміти, що кожна діяльність, якою займається людина, є ризикованою і може призвести до негативних і шкідливих наслідків для організму або й для її життя . Отже, мають існувати якісь правила, норми, стандарти та взірці, за якими кожен вид діяльності повинен бути регламентований. «Основи охорони праці», ця дисципліна займається саме тим, що ці норми та правила висвітлює, розжовує і пояснює, доводить до відома кожного студента, який по закінченню вищого навчального закладу вступить до лав працюючих з певними знаннями, що, безперечно, може врятувати його від можливого нещасного випадку чи впливу того чи іншого виробничого фактору.

Жидецький В.Д. Основи охорони праці. Підручник. - Львів.: Афіша, 2004.

Конспект лекцій з дисципліни “Охорона праці”. Укладач - Коржик Б.М. - Харків, ХНАМГ, 2005 р.

ДСТУ 2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять.

ГОСТ 12.0.003-74 * . ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.- М.: 1979.

НПАОП 0.00-6.02-04. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (від 25.08.2004 р. № 1112).

Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності ” (від 23.09.1999 № 1105-XIV).

НПАОП 0.00-4.12-05. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (від 26.01.2005 №15).

8. Пчелинцев В.А., Коптев Д.В., Орлов Г.Г. Охрана труда в строительстве. – М.: Высшая школа, 1991. -271 с.

Догляд за бетоном

Свіжоукладений бетон вимагає догляду у перші дні твердіння, контролю за ходом набору ним міцності. У початковий період твердіння бетон необхідно захищати від попадання атмосферних опадів або втрат вологи.

Догляд за бетоном повинен забезпечити:

• підтримання температурно-вологісного режиму, необхідного для наростання міцності бетону;

• запобігання значних температурно-усадочних деформацій і утворення тріщин;

• запобігання ударів, струсів та інших впливів, включаючи механічні пошкодження;

• захист від сонця, вітру, швидкого висихання і різких змін температури;

• захист від інших впливів, що погіршують якість бетону в конструкції.

Свіжоукладений бетон підтримують у вологому стані, періодично його поливаючи, і оберігають влітку від сонячних променів, а зимою від морозу захисними покриттями.

У жарку і вітряну погоду незахищені поверхні укладеного бетону не пізніше ніж через 2-3 год після укладання вкривають добре зволоженою тканиною, мішковиною, піском, тирсою. Великі горизонтальні поверхні бетону можна покривати бітумними або полімерними матеріалами та плівками. Подібного типу захисні покриття та інші необхідні заходи застосовують для запобігання влітку від сонячних променів, а взимку – від швидкого замерзання.

Для забезпечення нормального процесу твердіння бетону при температурі навколишнього повітря вище 15 °С його потрібно витримувати у вологому стані, систематично поливаючи:

  • бетони на портландцементі – протягом 7 діб;
  • бетони на глиноземистому цементі – протягом 3 діб;
  • на інших цементах – протягом 14 діб;
  • при сухому і жаркому кліматі терміни зростають в 1,5 рази.

Перші три доби, коли активно йде процес гідратації цементу, необхідно поливати бетон в денний час через кожні 3 год і один раз вночі, в наступні дні – не рідше трьох разів на добу. Свіжоукладений бетон можна не поливати при температурі +3 °С.

Поливання здійснюють струменем води з розпилювачем, шланги під’єднують до трубопроводів тимчасового водопостачання. Для запобігання вимивання часток рекомендується починати поливання бетону тільки через 8 … 10 годин після укладання. При укритті поверхні бетону вологовмісними укривними матеріалами перерву між поливами можна збільшити в 1,5 рази.

Укладений бетон не повинен піддаватися впливу навантажень і струсів. Рух людей і транспорту, а також робота зі свіжоукладеного бетону допускається лише після досягнення бетоном міцності більше 1,5 МПа. Міцність бетону залежить від якості його складових, способу приготування, транспортування і укладання, умов твердіння та догляд за бетоном.

На будівельному майданчику необхідно мати журнал бетонування, в який регулярно заносять всі відомості: початок бетонування, клас бетону, температуру навколишнього повітря, температуру бетону, час поливу його водою ,а також інші показники при спеціальних видах бетонування, якщо, наприклад, проводиться укладання бетонної суміші під водою.

Клас бетону відповідатиме заданому, якщо при випробуванні не менше трьох зразків, витриманих в однакових умовах, його міцність в цій серії не буде нижче 85% необхідної міцності.

Необхідно відзначити, що в умовах жаркого і сухого клімату контроль витримування бетону здійснює будівельна лабораторія, яка дає необхідні рекомендації по режимах догляду бетону.

Терміни розпалубки конструкцій повинні встановлюватися проектом виробництва робіт.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...