Главная » Як зробити » Ультразвуковий прилад перевірки міцності бетону

Ультразвуковий прилад перевірки міцності бетону

Сучасні комп’ютерні технології у методах неруйнівного контролю бетону

сучасні Комп’ютерні технології

у методах неруйнівного контролю бетону

Науковий керівник - к. т.н., доц.

Хмельницький національний університет

Зведення та наступна експлуатація будівель і споруд нерозривно пов’язані с необхідністю оцінки їх стану. Найбільш важливою є інформація про міцнісні характеристики матеріалів, з яких вони збудовані. Найчастіше вона повинна бути отримана безпосередньо на місці розташування будівельної конструкції без порушення її цілісності, що можливе тільки при використанні неруйнівних методів контролю.

Оскільки найбільш широко у сучасному будівництві використовуються бетон і залізобетон, для них розроблено цілий ряд методів і комп’ютеризованих засобів оцінки характеристик міцності.

В літературі [1, 2] встановлено вимоги до визначення міцності бетону механічними та ультразвуковими методами неруйнівного контролю. Схему класифікації вказаних методів наведено на рис.1.

Рисунок 1 – Класифікація методів неруйнівного контролю міцності бетону

При проведенні контролю міцності бетону за допомогою неруйнівних методів необхідно враховувати ту обставину, що всі ці методи є непрямими. Це означає, що безпосередньо вимірюваною характеристикою є певний фізичний показник, пов’язаний з міцністю бетону деякою кореляційною залежністю. Тому всі методи неруйнівного контролю міцності бетону вимагають побудови індивідуальних градуювальних (тарувальних) залежностей за результатами випробувань стандартних зразків-кубів, виготовлених з бетону такого ж складу та віку, що й випробовувана конструкція.

З усіх методів неруйнівного контролю бетону найбільш точними вважаються методи місцевих руйнувань. В той же час до їх недоліків відносять:

– необхідність визначення положення арматури в конструкції та глибини її залягання;

– неможливість використання на густоармованих ділянках конструкції;

– часткове ушкодження поверхні конструкції.

Сьогодні всі вказані методи все більше реалізуються за рахунок використання комп’ютеризованих засобів контролю.

Так до сучасних приладів, що реалізують метод відриву зі сколюванням, відносять вимірювач міцності бетону «Оникс-ОС» (Росія, Челябінськ, НВП «Интерприбор») .

Перед початком випробування у бетонному виробі попередньо просвердлюють отвір. В отвір встановлюють анкерний пристрій, з’єднують його з вимірювачем тягою і обертанням рукоятки приладу створюють зусилля виривання. Електронний блок приладу відслідковує процес навантаження і запам’ятовує значення зусилля виривання, розраховує значення межі міцності бетону і виводить його на дисплей приладу.

Серед ударних приладів на сьогоднішній день найбільш відомим для реалізації методу ударного імпульсу є прилад ИПС-МГ4 (Росія, Челябінськ, ТОВ «СКБ Стройприбор»). Прилад складається з електронного блока та склерометра. Вимір міцності бетону полягає в нанесенні за допомогою склерометра на контрольованій ділянці виробу серії до 15 ударів. Електронний блок по параметрах ударного імпульсу, що надходить від склерометра, оцінює твердість і пружно-пластичні властивості випробуваного матеріалу, перетворює параметри імпульсу в значення міцності, відображаючи його на дисплеї приладу в мегапаскалях.

Прилад дозволяє оцінювати фізико-механічні властивості матеріалів (міцність, твердість, пружно-пластичні властивості), виявляти неоднорідності, зони поганого ущільнення та ін.

Для випробувань бетону на міцність ультразвуковим методом компанією «Ультракон» (Україна, Київ) розроблено ультразвуковий прилад УК-39. Прилад складається з електронного блока та двох ультразвукових перетворювачів. Перетворювачі можуть бути об’єднані в один датчик або використовуватися роздільно. У першому випадку прилад працює способом поверхневого прозвучування, у другому – наскрізного.

Принципово новою реалізацією ультразвукового методу контролю конструкцій з бетону, залізобетону та каменю при однобічному доступі до них є ультразвукова томографія. Вона дозволяє визначити цілісність матеріалу в конструкції, здійснити пошук сторонніх включень, порожнин, розшарувань і тріщин, а також вимір товщини об’єкта контролю. Результати контролю представляються у вигляді зображень перетинів (томограм) об’єкта, що значно полегшує розуміння результатів контролю та є зручним для експрес-аналізу стану об’єкта. Спеціалізоване програмне забезпечення дозволяє відтворити будь-яку томограму із тривимірного масиву даних, а також представити тривимірне зображення структури об’єкта.

Ультразвуковий томограф А1040 MIRA (Росія, Москва, ТОВ «АКС») являє собою повністю автономний вимірювальний, яким проводять збір і томографічну обробку даних про цілісність матеріалу конструкції. Вимірювальний блок має антенну решітку, що складається з 48 перетворювачів ультразвукових імпульсів із сухим точковим контактом і керамічними зносостійкими наконечниками. Прилад має вбудований комп’ютер, що дає змогу обробляти дані безпосередньо в процесі роботи, представляти їх на TFT дисплеї та зберігати в пам’яті. Для розширеної обробки даних за допомогою спеціального програмного забезпечення існує можливість передати дані на зовнішній комп’ютер.

Впровадження описаних вище комп’ютеризованих приладів в практику діяльності експертних організацій дозволяє значно полегшити процеси обстеження конструкцій існуючих будівель і споруд та покращити якість виконання всіх робіт з обстеження в цілому.

1. ДСТУ Б В.2.7-220:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Визначення міцності механічними методами неруйнівного контролю. – К. : Мінрегіонбуд України, 2010. – 20 с.

2. ДСТУ Б В.2.7-226:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Ультразвуковий метод визначення міцності. – К. : Мінрегіонбуд України, 2010.

Ультразвуковий прилад пульсар-1

Доставляємо склерометри, молотки Шмідта, вимірювачі міцності бетону і ультразвукові тестери бетону по всейУкаіни кур'єрськими службами і транспортними компаніями.

Ультразвуковий прилад (ультразвуковий тестер) ПУЛЬСАР-1.0

Тип обладнання: вимірювач міцності бетону, ультразвукової тестер бетону, індикатор міцності бетону

Виробник ультразвукових тестерів бетону: Україна

Опис: прилад для вимірювання міцності бетону

Гарантія на вимірювач міцності бетону ПУЛЬСАР-1.0. 12 місяців.

Сертифікати на індикатор міцності ПУЛЬСАР-1.0

 • Внесений до Державних реєстрів засобів вимірювань Укаїни, Білорусії, України, Казахстану.

Ультразвуковий прилад ПУЛЬСАР-1.0

Призначення ультразвукового тестера ПУЛЬСАР-1.0:

Ультразвуковий прилад Пульсар-1.0 призначений для вимірювання часу і швидкості поширення УЗ коливань в твердих (бетон, цегла, композити та ін.) Матеріалах при наскрізному і поверхневому прозвучу.

Функції ультразвукового приладу ПУЛЬСАР-1.0:

 • Визначення міцності бетону по ГОСТ 17624 і цегли за ГОСТ 24332;
 • Отримання інформації про однорідність бетону, наявності пустот, тріщин і дефектів, що виникли в процесі виробництва і експлуатації конструкцій;
 • Оцінка несучої здатності ж / б конструкцій, пористості і тріщинуватості гірських порід, ступеня анізотропії і текстури композиційних матеріалів;
 • Визначення щільності і температури графітових сумішей при формуванні і контролі якості подових блоків;
 • Визначення звукового індексу абразивів.

Прилад ПУЛЬСАР-1.0 має наступні особливості:

 • Обчислення міцності, щільності та модуля пружності по попередньо встановленим градуювальними залежностям;
 • Обчислення звукового індексу абразивних виробів;
 • Візуалізація прийнятих УЗ сигналів на екрані осцилографа;
 • Вимірювання температури контрольованого об'єкта зовнішнім датчиком;
 • Пам'ять результатів в реальному часі;
 • Зв'язок з ПК;
 • Додаткова обробка результатів за допомогою спеціалізованої комп'ютерної програми.

Підвищена потужність збудження зондирующих імпульсів, високоякісний підсилювальний тракт дозволяють істотно збільшити базу проникання і працювати на матеріалах з великим загасанням.

Датчик поверхневого проникання має базу 120 мм, зручну для проникання бетонних зразків-кубів.

Технічні характеристики ПУЛЬСАР-1.0:

Діапазон вимірювань часу поширення УЗ коливань, мкс

Використання спеціальних приладів для вимірювання міцності бетону

Протягом довгого періоду часу, бетон був незамінним будівельним матеріалом, від якості якого залежав середній термін служби возводимой конструкції. Сьогодні, бетон по раніше популярний, однак для визначення його якості і міцності використовують спеціальні прилади, що дозволяють розрахувати можливий термін служби при середніх навантаженнях, а також максимальний рівень навантаження, для даної конструкції. Подібні прилади отримали назву вимірювачі міцності бетону, які користуються широким попитом на будівельних ринках країн СНД і Європи.

Що являє собою прилад для вимірювання міцності бетону

Звертаючи свою увагу на пристрої для перевірки міцності бетону, не можна обійти стороною склерометри, що визначають міцність бетону за допомогою нанесення подряпин різної інтенсивності на бетонну поверхню. Як правило, чим міцніше бетон, чим вище його щільність, тим менше видна подряпина, а також збиток, залишений нею, мінімальний.

Використання автоматичних склерометри

Крім склерометри звичайних, ринок будівельних товарів рясніє величезним безліччю склерометри електронних. На відміну від звичайних склерометри, електронні аналоги, крім нанесення подряпин, виробляють математичні розрахунки і надають користувачу повний обсяг інформацію про максимально витримувати тиск, гладкості поверхні, складі бетону і про багато іншого.

Інші методи перевірки міцності бетонних конструкцій

Незважаючи на те, що використання склерометри здатне максимально полегшити процес визначення міцності, існує маса інших, не менш цікавих варіантів.

Першим з числа подібних варіантів є руйнуючий спосіб визначення міцності бетону, відповідно до якого, заздалегідь заготовлений зразок кубічної форми піддається ряду фізичних тестів, всі результати яких фіксуються.

Іншим способом визначення міцності і довговічності, є використання ультразвукових вимірювачів, які сканують бетонну поверхню і на основі відображених сигналів складають детальну модель, наочно демонструє всі "слабкі місця" конструкції.

Підводячи підсумки, можна сміливо сказати, що прилади для вимірювання міцності бетону сприяли прискореному розвитку будівництва, а також позитивно вплинули на якість зведених конструкцій з бетону.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...