Главная » Як зробити » Ультразвуковий вимірювач міцності бетону пульсар

Ультразвуковий вимірювач міцності бетону пульсар

Ультразвуковий метод визначення міцності бетону

6.4.1. Принцип визначення міцності бетону ультразвуковим методом заснований на наявності функціонального зв'язку між швидкістю поширення ультразвукових коливань і міцністю бетону.

Ультразвуковий метод застосовують для визначення міцності бетону класів В7,5 - В35 (марок М100-М400) на стиск.

6.4.2. Міцність бетону в конструкціях визначають експериментально за встановленими градуювальними залежностям «швидкості поширення ультразвуку - міцність бетону V=f (R)»Або« час поширення ультразвуку t - Міцність бетону t=f (R)». Ступінь точності методу залежить від ретельності побудови тарувального графіка.

Тарувальний графік будується за даними прозвучиванія і випробувань на міцність контрольних кубиків, приготованих з бетону того ж складу, за тією ж технологією, при тому ж режимі твердіння, що і вироби або конструкції, що підлягають випробуванню. При побудові тарувального графіка слід керуватися вказівками ГОСТ 17624-87.

6.4.3. Для визначення міцності бетону ультразвуковим методом застосовуються прилади: УКБ-1, УКБ-1М, УК-16П, «Бетон-22» та ін. (Див. Табл. 6.2).

6.4.4. Ультразвукові вимірювання в бетоні проводять способами наскрізного або поверхневого проникання. Схема випробувань бетону наведена на рис. 6.18.

Мал. 6.18. Способи ультразвукового прозвучування бетону

а - Схема випробування способом наскрізного прозвучування; б - То ж, поверхневого проникання; УП - Ультразвукові перетворювачі

При вимірі часу поширення ультразвуку способом наскрізного прозвучування ультразвукові перетворювачі встановлюють з протилежних сторін зразка або конструкції.

швидкість ультразвуку V, м / с, обчислюють за формулою

де t - Час поширення ультразвуку, мкс;

l - Відстань між центрами установки перетворювачів (база прозвучиванія), мм.

При вимірі часу поширення ультразвуку способом поверхневого проникання ультразвукові перетворювачі встановлюють на одній стороні зразка або конструкції за схемою, наведеною на рис. 6.18.

6.4.5. Число вимірювань часу поширення ультразвуку в кожному зразку має бути: при наскрізному прозвучу - 3, при поверхневому - 4.

Відхилення окремого результату вимірювання часу поширення ультразвуку в кожному зразку від середнього арифметичного значення результатів вимірювань для даного зразка, не повинно перевищувати 2%.

Вимірювання часу поширення ультразвуку та визначення міцності бетону виробляються відповідно до вказівок паспорта (технічного умови застосування) даного типу приладу і вказівок ГОСТ 17624-87.

6.4.6. На практиці нерідкі випадки, коли виникає необхідність визначення міцності бетону експлуатованих конструкцій при відсутності або неможливості побудови градуювальної таблиці. У цьому випадку визначення міцності бетону проводять в зонах конструкцій, виготовлених з бетону на одному виді крупний заповнювач (конструкції однієї партії). Швидкість поширення ультразвуку V визначають не менше ніж в 10 ділянках обследуемой зони конструкцій, за якими визначають середнє значення V. Далі намічають ділянки, в яких швидкість поширення ультразвуку має максимальне Vmax і мінімальне Vmin значення, а також ділянку, де швидкість має величину Vn найбільш наближену до значення V, А потім вибурюють з кожного наміченого ділянки не менше ніж по два керна, за якими визначають значення міцності в цих ділянках: Rmax, Rmin, Rn відповідно. міцність бетону RH визначають за формулою

коефіцієнти а1 и a0 обчислюють за формулами

6.4.7. При визначенні міцності бетону за зразками, відібраними з конструкції, слід керуватися вказівками ГОСТ 28570-90.

6.4.8. При виконанні умови 10% допускається орієнтовно визначати міцність: для бетонів класів міцності до В25 по формулі

де А - Коефіцієнт, який визначається шляхом випробувань не менше трьох кернів, вирізаних з конструкцій.

6.4.9. Для бетонів класів міцності вище В25 міцність бетону в експлуатованих конструкціях може бути оцінена також порівняльним методом, приймаючи в основу характеристики конструкції з найбільшою міцністю. В цьому випадку

6.4.10. Такі конструкції, як балки, ригелі, колони повинні прозвучіваться в поперечному напрямку, плита - за найменшим розміром (ширині або товщині), а ребриста плита - по товщині ребра.

6.4.11. При ретельному проведенні випробувань цей метод дає найбільш достовірні відомості про міцності бетону в існуючих конструкціях. Недоліком його є велика трудомісткість робіт з відбору та випробування зразків.

Акустичний метод визначення міцності

Акустичний метод визначення міцності - раздел Строительство, З дисципліни БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ Електронно-Акустичний Метод Заснований На Використанні Зв’Язку Між Міцністю Т.

Електронно-акустичний метод заснований на використанні зв’язку між міцністю та пружньо-пластичними властивостями матеріалу, з одного боку, та його акустичними характеристиками – з іншого.

Найчастіше на практиці використовуються акустичні методи контролю якості й, зокрема, міцності бетону, які поділяють на імпульсний та резонансний.

16.2.4.1 Акустичний метод визначення міцності

Імпульсний метод заснований на визначенні швидкості поширення пружних хвиль у матеріалі, що випробується, та характеристиці їх поглинання за допомогою ультразвукового приладу.

Принципова схема цього методу наведена на рис. 16.9. Принцип дії методу полягає в наступному.

Збуджувані високочастотним генератором 3 ультразвукові імпульси попадають на випромінювач 2, в якому вони перетворюються на механічні коливання. Коливання проходять через зразок бетону 1 та попадають на приймач 9, де вони перетворюються на електричні імпульси, які, посилюючись у посилювачі, потрапляють на електронну трубку або цифровий індексатор 7. Генератор позначок часу допомагає точно визначити час в мікросекундах проходження ультразвуку через зразок будівельного матеріалу або виробу.

Маючи відтарирований графік та знаючи середню швидкість проходження ультразвуку в бетоні, визначають його міцність.

Найбільш поширені імпульсні ультразвукові прилади типу ДУК, УКБ-1, ЛИМ-3.

В науково-дослідній групі, створеній в 1976 р. при кафедрі будівельних матеріалів, розроблений ряд імпульсних ультразвукових приладів:

– ультразвуковий вимірювач швидкості типу УИС-15М;

– пристрій для контролю управління процесами теплової обробки бетону;

– акустична ручка «Контакт»;

– ультразвуковий вимірювач швидкості типу УИС-18;

– ультразвуковий вимірювач швидкості типу УИС-17 та ін.

Ці малогабаритні переносні прилади набули широкого застосування при визначенні міцності будівельних матеріалів та виробів і технології їх одержання.

16.2.4.2 Резонансний метод визначення міцності

Резонансний метод заснований на вимірюванні міцності будівельних матеріалів та виробів за частотою власних коливань та визначенні характеристики їх затухання.

Користуючись значенням виміряної резонансної частоти коливань зразка матеріалу прямокутного перетину, можна визначити динамічний модуль пружності матеріалу, що випробується, характеризуючий його міцність:

, (16.4)

де l – довжина зразка, см;

b, a – висота та ширина перетину зразка, см;

m – маса зразка, кг;

f – частота коливань згину, Гц;

0,965 . 10 -3 – коефіцієнт, що враховує характер власних коливань зразка та обрані одиниці величин.

Для визначення динамічного модуля матеріалів використовують прилади типів ИКВТ-2, ИАЗ, ИЧЗ та ін.

Імпульсний метод визначення якості будівельних матеріалів та виробів застосовують більш широко, і тому в цих методичних вказівках йому надається більша увага.

Эта тема принадлежит разделу:

З дисципліни БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ. Спеціальності.

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Акустичний метод визначення міцності

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Мета роботи: ознайомлення зі стандартним методом визначення насипної густини щебеню та практичне його виконання. Прилади: металевий мірний ц

Мета роботи: ознайомлення зі стандартними методами визначення істинної густини зерен щебеню та практичне його виконання. Прилади: металевій

Мета роботи: ознайомлення зі стандартною методикою визначення зернового складу нефракційованого щебеню та практичне виконання роботи за подальшим визначенням виду щебеню графіч

Бетон – це штучний конгломерат, який утворюється внаслідок затвердіння раціонально добраної суміші зі зв’язуючої речовини, води, дрібного, крупного заповнювачів та домішок. До того, як суміш стане

Добір складу бетону за розрахунково-експериментальним методом Б.Г. Скрамтаєва – Ю.М. Баженова з деякими спрощеннями, запровадженими кафедрою будівельних матеріалів ХДТУБА, виконується наступним чин

У виробничих умовах заповнювачі, що використовуються для бетону (пісок, щебінь), знаходяться у вологому стані. Волога, що міститься у заповнювачах, може істотно змінити величину водоцементного відн

Випробування зразків-кубів бетону на стиск проводяться відповідно до ГОСТу 10180-90 у віці 28 діб. Перед випробуванням ретельно оглядають зразок, вимірюють грані з точністю до 1 мм. При ви

Будівельні розчини – це штучні кам’яні матеріали, що одержують в результаті твердіння раціонально підібраних сумішей з неорганічних в’яжучих, дрібного заповнювача (піску) та води. Часто до розчинів

Потрібно розрахувати та лабораторним шляхом добрати склад будівельного цементно-піщаного розчину, призначеного для виробництва цегляного мурування. При цьому розчин має задовольняти наступним умова

Міцність розчину, укладеного на пористу основу (керамічна цегла), визначають в залежності від витрат в’яжучої речовини (оскільки після відсосу води основою у розчині залишається приблизно однакова

Досвід свідчить, що для визначення рухомості розчинної суміші та виготовлення контрольних зразків достатньо взяти сухих матеріалів (цементу та піску в сумі) не менш 3000 г (можна брати матеріалів і

Згідно з ГОСТом 5802-86 границю міцності під час стискання розчину визначають на зразках-кубах розмірами 7,07×7,07×7,07 см. На кожний термін випробувань виготовляють три зразки.

Вологістю деревини називають відношення маси вологи, що знаходиться в даному об’ємі деревини, до маси абсолютно сухої деревини, яке виражається у відсотках. Вологість впливає на міцність, о

Показники Од. вимір. Формула Результати І ІІ ІІІ Маса зраз

Найважливіші механічні властивості деревини: міцність під час стискання вздовж волокон, поперечний вигин, міцність на розтяг вздовж волокон, на сколювання та статична твердість. Про міцніс

Номер зразка Розміри поперечного перерізу, см Площа поперечного перерізу, см2 Руйнівне навантаження Р, кгс В

Номер зразка Розміри поперечного перерізу, см Відстань між опорами см Руйнів-не наванта-ження Р, кгс Вологість, %

Мета роботи: ознайомлення зі стандартними методами визначення густини та в’язкості в’яжучих речовин (на прикладі оліфи) та практичне їх виконання. Прилади та обладнання: аре

Мета роботи: ознайомлення зі стандартними методами визначення лугостійкості, олієємності та покривності пігментів і практичне їх визначення. Прилади та обладна

Показники Розм. Результат І ІІ ІІІ Пігмент Наважка пігменту Густина

Нафтові бітуми при нормальній температурі являють собою тверді або напівтверді речовини чорного або темно-коричневого кольору, які застосовуються як органічні в’яжучі та гідроізоляційні матеріали.

Мета роботи: ознайомлення зі стандартним методом визначення розтяжності бітумів та практичне його виконання. Прилади та обладнання: дуктилометр, б

Мета роботи: ознайомлення зі стандартним методом визначення температури розм’якшення бітумів та його практичне виконання. Прилади та обладнання: п

Сталь вуглецеву звичайної якості підрозділяють на три групи: А, Б, В. У сталі групи А гарантуються її механічні властивості, групи Б – хімічний склад, а групи В – хімічний склад та механічні власти

Мета роботи: ознайомлення з методами визначення твердості вуглецевої сталі за способом Роквелла та способом Роквелла і практичне його виконання. Прилади та обл

Мета роботи: ознайомлення зі стандартним методом визначення ударної в’язкості сталі ті його практичне виконання. Прилади та обладнання: маятникови

Мета роботи: ознайомлення з неруйнучим методом визначення міцності за допомогою молотка Фізделя та практичне його виконання. Прилади та обладнання

Мета роботи: ознайомлення з не руйнуючим методом контролю міцності еталонним молотком Кашкарова та практичне його виконання. Прилади та обладнання

Метод заснований на визначенні міцності важкого бетону (в межах 50-500 кгс/см2) за величиною відскоку бойка від його поверхні та пластичною деформацією під час випробування приладами пру

Метод заснований на визначенні міцності важкого бетону за величиною умовного напруження, яке необхідне для його руйнування під час відривання сталевого диска, приклеєного до його поверхні.

Метод заснований на визначенні міцності важкого бетону на стиснення за величиною зусилля, необхідного для сколювання ділянки бетону на ребрі конструкції. Метод застосовується для визначенн

Радіаційний метод заснований на проникненні через конструкції іонізуючих електромагнітних та корпускулярних випромінювань та їх реєстрації. Під час радіаційного контролю використовуються р

Тепловий неруйнуючий контроль якості будівельного матеріалу або виробу заснований на реєстрації теплових полів, температури та перепаду теплових характеристик. Методи теплового контролю по

Оптичний неруйнуючий контроль заснований на взаємодії світлового випромінювання з будівельним матеріалом або виробом та реєстрації результатів. Його поділяють на наступні методи: - візу

Ультразвуковий імпульсний метод контролю твердіння бетону застосовується для збірних та монолітних бетонів, залізобетонів під час твердіння в природних умовах процесу термовологої обробки.

будівельний контроль

Ультразвуковий контроль міцності бетону

Міністерство освіти Російської Федерації Оренбурзька ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра технології будівельних матеріалів і виробів А. і. Кравцов УЛЬТРАЗВУКОВОЇ КОНТРОЛЬ МІЦНОСТІ БЕТОНУ Методичні вказівки по курсу ,, технологія бетону будівельних виробів і конструкцій '' для студентів спеціальності 290600 "Виробництво будівельних матеріалів, виробів та конструкцій" Оренбург 2000 ББК 38.53 я7 К 78 УДК 691.32 (076) Рекомендовано до видання Редакційно-видавничим радою ОДУ .

1. kf.osu.ru + Методичка по УЗ http://kf.osu.ru/old/bibl/lib_books/doc_gsh/24.pdf

NOVOTEST - Контроль якості будівельних матеріалів

Прилади контролю в будівництві - це прилади неруйнівного контролю міцності бетону, цегли та інших матеріалів; прилади виявлення арматури, вимірювання глибини залягання арматури і вимірювання її діаметра; ультразвукові вимірювачі міцності будівельних матеріалів також дозволяють проводити дефектоскопію бетонних та інших будівельних конструкцій, а також вимірювати глибину тріщин.

2. novotest-russia.ru +++ Ультразвукові прилади. Випробування цегли +++

. При визначенні міцності бетону. Неруйнуючий контроль

При обстеженні будівель, що підлягають реконструкції та капітального ремонту, ми здійснюємо контроль міцності будівельних матеріалів шляхом відбору зразків, безпосередньо з конструкції. Виконуємо визначення міцності стяжок, колон, визначаємо міцність бетону перекриттів. Номенклатура вимірюваних в випробувальної будівельної лабораторії параметрів будівельних матеріалів. № пп.

3. www.sovinteh.ru + Http://www.sovinteh.ru/statya_25.shtml Стройлаб

Контроль міцності бетону | Будівельний портал "Три цегли"

Статті> Матеріали для будівництва> Бетон. Результати випробувань на міцність в результаті стиснення зразків-кубів не завжди може задовольнити співробітників будівельних лабораторій, будівельників і проектувальників - адже це не дає всієї інформації про міцність бетону, а лише приблизно вказує на його дефекти.

4. trikirpicha.com ++ Контроль міцності бетону

Методи та засоби неруйнівного контролю міцності матеріалів

При виборі методів і засобів неруйнівного контролю міцності матеріалів необхідно визначитися в складі матеріалів, використовуваних в у відповідних виробах і конструкціях. Загальна характеристика міцності бетону. Однією з основних характеристик бетону, що дозволяє стати йому основним будівельним матеріалом, є висока міцність на стиск.

5. studopedia.net ++++ Для опрацювання, вивчення, реферату .

. Склерометр (вимірювач міцності будівельних матеріалів .

· Оперативний контроль міцності і однорідності бетону (ГОСТ 22690) при технологічному контролі, обстеженні об'єктів, а також контроль цегли, легких бетонів, будівельних і композитних матеріалів. · Дефектоскопії виробів, дослідження пружно-пластичних властивостей матеріалів. · Вимірювання щільності композитних матеріалів (опція).

6. www.a-nk.ru + Каталог приладів неруйную. контролю http://www.a-nk.ru/

Універсальний вимірювач міцності будівельних матеріалів .

Неруйнівний Контроль > Продукція та послуги > Контроль бетону > Універсальний вимірювач міцності будівельних матеріалів ОНІКС-2.53. Оперативний контроль міцності бетону (ГОСТ 22690) при технологічному контролі, обстеженні будівель і споруд, а також контроль міцності цегли, легких бетонів, композиційних матеріалів, розчинних швів, штукатурки і т. П.

7. www.ncontrol.ru ++ http://www.ncontrol.ru/catalog/Kontrol-betona/Universal-nyj-izmeritel-prochnosti-stroitel-nyh-materialov-ONIKS-2.53

Руйнівні методи контролю міцності бетону (Журнал "Молодий .

Виявлено та обґрунтовано необхідність використання неруйнівних методів контролю міцності, описані принципи проведення випробувань. Ключові фрази: бетон, міцність бетону, неруйнівний контроль, методи випробувань, ударний, скол, ультразвукової. Бетон - будівельний матеріал, штучний кам'яний матеріал, що отримується в результаті затвердіння раціонально підібраної і ущільненої суміші в'язкої речовини (цемент або ін.), Наповнювачів, води.

8. www.moluch.ru ++ Огляд НМК http://www.moluch.ru/archive/46/5697/

Контроль міцності бетону в конструкціях

Контроль міцності бетону за результатами випробувань на стиск зразків-кубів не може повністю задовольняти працівників лабораторій, проектувальників і будівельників, тому що результати випробувань зразків не завжди відображають дійсну міцність бетону у виробах і конструкціях. Для контролю якості будівельних матеріалів і залізобетонних конструкцій в Главленінградстрое створені спеціальні стаціонарні та пересувні електронно-акустичні і радіометричні лабораторії.

9. remont63.ru + Довідник виконроба http://remont63.ru/prorab/1/10.htm

Контроль бетону | неруйнівний контроль міцності бетону .

Каталог »Контроль будівельних матеріалів» Контроль бетону. Методи неруйнівного контролю. З огляду на різноманіття форм, габаритів і призначення досліджуваних об'єктів фахівцями застосовуються відразу кілька основних способів дефектоскопії. Так, контроль міцності бетону використовує такі методи

10. prometeyndt.ru +++ Фото приладів для реферату.

Міцність будівельних матеріалів

Міцність будівельних матеріалів зазвичай характеризують маркою, яка відповідає за величиною межі міцності при стисненні, отриманого при випробуванні зразків стандартних форми і розмірів. Для кам'яних матеріалів встановлено такі марки: 4,7, 10, 15, 25, 35, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000. 1. Попов Л. н. Будівельні матеріали та деталі.- М .: Стройиздат, 2000. 2. Попов Л. н. Лабораторний контроль будівельних матеріалів та виробів.

11. otherreferats.allbest.ru ? +? Довідник-лікнеп з будматеріалів для реферату. http://otherreferats.allbest.ru/construction/00168369_0.html

Реферат: Підвищення якості будівельних матеріалів - BestReferat.ru

Контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій проводиться двома основними способами. 1) Складається у виявленні граничних несучих здібностей об'єктів, що пов'язано з доведенням їх до руйнування. Застосування даних методів, дозволяє отримати достовірну оцінку міцності будівельних матеріалів, не порушуючи цілісність елементів конструкцій.

12. www.BestReferat.ru + Огляд. Це зразок реферату.

КОНТРОЛЬ МІЦНОСТІ БЕТОНУ. Прилад КІСІ М. а. Новгородського. Прилади .

Фізичні методи контролю міцності бетону виробів і конструкцій знаходять в даний час широке застосування. Ці методи можуть бути розділені на наступні основні види: ультразвуковий імпульсний, метод хвилі удару, резонансний і радіометричний. Для контролю якості будівельних матеріалів і залізобетонних конструкцій в організації «Главленінградстрой» створені спеціальні стаціонарні та пересувні електронно-акустичні і радіометричні лабораторії.

13. www.bibliotekar.ru ++? Слабкий огляд.

. Універсальний вимірювач міцності будівельних матеріалів .

Головна Продукція Контроль будівельних конструкцій Універсальний вимірювач міцності будівельних матеріалів ОНІКС-2.5. 9). Оперативна установка користувачем за допомогою меню або комп'ютера власних градуювальних характеристик, назв матеріалів і об'єктів контролю. Облік віку, складу, умов твердіння і карбонізації бетону. Архівація поодиноких і серійних результатів, коефіцієнта варіації, виду матеріалу, вироби, часу і дати вимірювань.

14. xrs.ru + ОНІКС Опис.

Вимірювач міцності будівельних матеріалів ІПМ-1Е

15. www.geo-ndt.ru + ІПМ-1Е http://www.geo-ndt.ru/pribor-4803-izmeritel-prochnosti-stroitelnih-materialov-ipm-1e.htm

Контроль міцності бетону

Знаєте відповідь? Ну можна тоді і не дочитувати. А для тих, хто полінувався подумати трохи розповість про бетонних кубиках для контролю якості бетону. Бетон, як відомо, складовою будівельний матеріал, в його склад входять різні матеріали, в числі яких щебінь. Ось спеціально для таких випадків користування під наглядом міцності бетону в Гості 10180-90 «Бетони. Методи визначення міцності по контрольних зразках »і була визначена залежність розміру бетонних кубиків для визначення міцності бетону в залежності від розміру зерна .

16. niola-td.ru + Лікнеп http://niola-td.ru/stroika/709-control-prochnosti-betona

Контроль міцності бетону | Суворі будні начальника лабораторії

Коефіцієнт міцності щебеню. Критерії оцінки компетентності. Оформлення акту випробувань будівельних матеріалів. Подача бетонної суміші баддями Виробництво бетонних робіт при температурі повітря понад +25 оС Будівельний глибинний вібратор Плити бмп технологія Контроль міцності бетону монолітні роботи з противоморозні добавками Контроль геометричних параметрів конструкцій Сніп бетонних і залізобетонних конструкцій.

17. xn--90afcnmwva.xn--p1ai +++ Кіно-лікнеп Показ в аудиторії з перекладачем! http: //xn--90afcnmwva.xn--p1ai/kontrol-prochnosti-betona.html

Прилади контролю будівельних матеріалів

Кропус-Урал: Контроль в будівництві - Прилади контролю будівельних матеріалів. Прилад ПОС-2МГ4П призначений для неруйнівного контролю міцності ніздрюватого бетону методом вириваючи спірального анкера. Область застосування приладу - контроль міцності ніздрюватого бетону на підприємствах будіндустрії і об'єктах будівництва, а також при обстеженні будівель і споруд.

18. kropus-ural.ru ++++ Повний комплект! http://kropus-ural.ru/kontrol_v_stroitelstve/pribory_kontrolya_stroitelnyx_materialov/

Контроль міцності будівельних матеріалів ультразвуковим .

Томографи по бетону3. Контроль міцності будівельних матеріалів ударним методом4. 45000 руб. Вимірювач міцності і однорідності будівельних матеріалів ультразвуковим методом ІПСМ-У + Т.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...