Главная » Як зробити » Умова міцності бетону на зминання

Умова міцності бетону на зминання

Розрахунок призматичних шпонок.

Умова міцності на зминання:

.

де Мкр. мах. – максимальний допустимий крутний момент (Н); d – діаметр вала (мм); k – виступ шпонки над шпонковим пазом (мм); L – робоча довжина шпонки (мм); [σ зм] – допустиме напруження на зминання (Н/мм 2 );

Умова міцності на зріз:

де b – ширина шпонки(мм); [Тзр] – допустиме напруження на зріз (Н/мм 2 );

У випадку встановлення двох протилежно розміщених шпонок вводять поправочний коефіцієнт 0,75.

3. Розрахунок сегментної шпонки.

Виступаючу частину шпонки перевіряють на зминання. Умова міцності виступаючої частини шпонки на зминання:

де Мкр. мах. – максимальний допустимий крутний момент (Н); d – діаметр вала (мм); k – виступ шпонки над шпонковим пазом (мм); L – робоча довжина шпонки (мм); L = 0,95∙D; [σ зм] – допустиме напруження на зминання (Н/мм 2 );

Умова міцності на зріз:

де b – ширина шпонки(мм); [Тзр] – допустиме напруження на зріз (Н/мм 2 );

4. Розрахунок циліндричної шпонки.

В циліндричних шпонках діаметральне січення перевіряють на зріз, бічну поверхню – на зминання

Умова міцності діаметрального січення на зріз:

Умова міцності бічної поверхні на зминання:

де Мкр. мах. – максимальний допустимий крутний момент (Н); d – діаметр вала (мм); d1 – діаметр круглої шпонки (мм); L – робоча довжина шпонки (мм); [σ зм] – допустиме напруження на зминання (Н/мм 2 ); [Тзр] – допустиме напруження на зріз (Н/мм 2 );

Практичні розрахунки на зріз і зминання

На практиці багато деталей конструкцій зазнають деформацій, близьких до деформації зсуву, і в таких випадках їх розміри визначають з розрахунку на зсув (зріз). Розглянемо, наприклад, роботу заклепки, що скріплює два стальних листи (рисунок 5.4).

Нехай на листи діють сили P, що намагаються зсунути їх один відносно одного. Цьому зміщенню перешкоджатиме стержень заклепки. На стержень заклепки передаються зусилля Р, які намагаються зрізати заклепку по площині mn.

де - площа поперечного перерізу заклепки.

Позначимо через [t] допустиме напруження матеріалу заклепки на зріз. Тоді умова міцності матиме вигляд

(5.6)

При статичному навантажені звичайно беруть

,

де [s] - допустиме напруження на розтяг для того самого матеріалу.

Надійність з’єднання, показаного на рисунку 5.4, визначається не лишеміцністю заклепки проти перерізання. Тиск від листа на стержень заклепки передається по циліндричній поверхні. Цей тиск називається напруженням зминання sзм . При надмірно високому значенні sзм може відбутися зминання заклепки або листа. Внаслідок цього переріз заклепки або отвір у листі наберуть овальної форми. Для запобігання можливості зминання розрахунком встановлюють необхідну величину площі зминання Азм . Умову міцності на зминання записують у вигляді

де [s]зм - допустиме напруження зминання. Звичайно беруть

При контакті по циліндричній поверхні (рисунок 5.4) за розрахункову площу зминання умовно беруть площу проекції поверхні зминання на діаметральну площину. Для розглядуваного прикладу

Розглянемо, наприклад, розрахунок з’єднання стропильної ноги з стропильною затяжкою (рисунок 5.5).

Довжину частини затяжки визначимо з умови (5.6)

Умова міцності бетону на зминання

Смятием називають стан матеріалу при місцевому нагру - женні жорстким штампом. При вирішенні задач розрахунку на зминання зазвичай намагаються врахувати конкретні, притаманні саме цій задачі умови. В результаті сукупність вирішених завдань поки ще не утворює стрункої системи знань про поведінку бетону при цьому виді впливу. На шляху її створення багато труднощів, серед яких відсутність надійної інформації про розподіл контактних напружень, крайня сложнос1ь механізму руйнування, не допускає прямого використання теорії пружності, пластичності і т.д.

Намагаючись передбачити хоча б найбільш загальні властивості деформування бетону при смятии, необхідно перш за все прийняти у увагу, що розміри майданчиків зминання можуть відрізнятися приблизно на чотири (I) порядку. У відповідній області можливої зміни обсягів інтенсивно навантаженого матеріалу не один раз змінюють один одного крихкість і псевдопластичность, у кілька разів змінюється міцність і співвідношення між опором відриву та зсуву. Істотно, що з зміною розмірів майданчики зминання відбувається не тільки кількісне зміна опору бетону, але змінюється і механізм руйнування.

Довгий час здавалося, що складність, пов'язану з величезним діапазоном зміни розмірів майданчиків зминання, можна обійти, ввівши характеристику Г/сі (зі - площа зминання, Л-площа поперечного перерізу деформівного тіла). Потім, однак, з'ясувалося, що мають значення висота сминаемого обсягу та умови його обпирання, а якщо характерний розмір майданчика зминання має той же порядок, що і розміри структурних елементів, в опір зминання може бути відсутнім механічне подобу.

Можливо, що вона з часом поступиться місце кільком константам, змінюється при переході від майданчиків розміром близько 0,001 см до майданчиків великих розмірів. Якщо ж враховувати різноманіття властивостей бетонів різного складу і при готовленных з різних матеріалів, можна очікувати, що від констант доведеться перейти до деяким функціональним характеристикам.

Нижче розглянуто лише зминання по середнім і великим майданчикам. З смятием за малим майданчиків доводиться зустрічатися в основному при терті пари "сталь-бетон" ' і при зчепленні дротяною арматури. У главах, присвячених цим питань, буде повідомлено дещо, що відомо про цей вид опору.

Зминання бетону - стан бетону при місцевому навантаженні жорстким штампом. Основні явища, що супроводжують зминання бетону: поява і розвиток тріщин відриву.

Зминання має місце на поверхнях дотику елементів конструкцій і у навантажених торців цих елементів.

Зминання бетону. Вміст піску в бетоні.

Словник бетонних термінів. Абіетат натрію. Аглопоритобетон. Бентоніт. Бетон.

Зминання бетону. Вміст піску в бетоні. Зміст цементного тіста.

При випробуваннях низкопрочного і легкого бетонів може виявитися неможливим застосування дроту дуже малих діаметрів, так як в цьому випадку спостерігається місцеве зминання бетону.

На практиці часто шви залишалися незаповненими або частково заповненими бетоном.

самоцентрирование зусилля за рахунок деякого зминання бетонних поверхонь при випадкових.

Площа елементарної комірки більше площі контакту зминання в 0,865:0,19=4,5 рази.

З цих міркувань в ГОСТ 9757-83 «Заповнювачі пористі неорганічні для легких бетонів.

Розтягнення бетону при розколюванні Rv.p доцільно визначати на зразках-кубах або циліндрах. Щоб врахувати ступінь зменшення міцності бетону при його Смятии.

. міцність і жорсткість зчеплення арматурних стержнів з бетоном внаслідок меншої площі зминання поперечних ребер при їх збільшеному кроці.

характеризуються . раскалыва-л ням бетону смуговими анкерними частинами заставних деталей! і інтенсивним смятием бетону під сферичними виступами.

Розрахунок ростверків ведетси на вигин, поперечну перерезывающую силу, на зминання кладки стіни над палею н на навантаження, які виникають в період будівництва та експлуатації.

Із збільшенням навантаження на балку до граничного руйнуючого значення Fu напруги в арматурі і бетоні досягають граничних значень.

Арматура в залізобетонних конструкціях встановлюється переважно для сприйняття розтягуючих зусиль і посилення бетону стиснених зон конструкцій.

Застосування того чи іншого виду арматурної сталі залізобетонних конструкціях встановлюється проектом. При закладці арматури в бетон необхідно витримувати навколо.

Це досягається силами зчеплення арматури з бетоном або за допомогою анкерних пристроїв.

на кінцях арматурного елемента без урахування зчеплення арматури і бетону.

Класифікація арматурних сталей. Арматуру, що вводиться в бетонні конструкції для

В окремих випадках арматуру застосовують для посилення бетону проти стискаючих зусиль.

Для спільної роботи арматури з бетоном, а також зручності укладання та ущільнення бетонної суміші необхідно залишати вільні відстані між стрижнями (у світлі).

В захисну дію бетону по відношенню до арматури визначається здатність цементного каменю пассивировать сталь.

При індукційному нагріванні енергія змінного магнітного поля перетворюється в арматурі або сталевій опалубці в теплову і передається бетону.

Арматура для залізобетонних. Глава X. БЕТОННІ І ЗАЛІЗОБЕТОННІ РОБОТИ.

При закладці арматури на бетон необхідно витримувати навколо стрижнів.

Арматура періодичного профілю має фігурну поверхню, що забезпечує найкраще зчеплення з бетоном

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...