Главная » Як зробити » Умовне позначення бетону на розрізі

Умовне позначення бетону на розрізі

Виконання та читання складальних креслень.

Методика виконання складального креслення з натури:

1. Встановити призначення виробу і принцип його роботи. Визначити складові частини виробу і способи з'єднання деталей.

2. Визначити порядок зборки виробу.

3. Скласти схему поділу виробу на складові частини.

4. Позначити виріб і складові частини його і внести позначення до схеми виробу.

5. Виконати ескізи деталей виробу і ретельно їх перевірити.

6. Визначити необхідну кількість зображень складального креслення і його масштаб.

7. Визначити формат аркушу. Зробити рамку креслення, основний напис і специфікацію.

8. Габаритними прямокутниками на кресленні позначити усі майбутні зображення (види, розрізи, перерізи).

9. Тонкими лініями на всіх проекціях накреслити контури деталей, проставити необхідні розміри, виконати штриховку.

10. Заповнити специфікацію (ГОСТ 2.108-68).

11. Нанести номера позицій деталей на складальному кресленні у відповідності до номерів позицій у специфікації.

12. Заповнити основний напис, зробити інші необхідні написи.

Прочитати складальне креслення — уявити форму виробу і кожної його деталі, встановити по кресленню всі розміри, визначити призначення, будову і принцип роботи виробу, роль кожної деталі, способи їх з'єднання між собою, взаємодію рухомих частин виробу.

Порядок читання креслення:

1. Ознайомитися зі змістом креслення, основного напису і конструкторських текстових документів, встановити назву, призначення і принцип роботи виробу.

2. Ознайомитися зі специфікацією на збірну одиницю і відповідним зображенням кожної деталі на складальному кресленні, встановити найменування, форму і контури деталей і матеріал, з якого вони повинні бути виконані.

3. Встановити характер взаємодії частин виробу при його роботі і вид з'єднання деталей між собою.

4. Визначити порядок розбирання і збирання виробу.

3. Зображення на кресленні елементів будинків.

2. Вимоги до будівельних креслень.

1. Креслення повинно складатися з фасадів, планів поверхів і вертикальних розрізів будинку.

2. На кресленнях фасадів (зовнішніх видів) обов'язково позначають лінії розбивочних осей колон і стін (з обов’язковим їх позначенням літерами і цифрами).

3. При виконанні планів поверхів (горизонтальних розрізів) необхідно всі елементи поверхів (вікна, двері, санітарно-технічне, технологічне обладнання тощо) позначати умовно, згідно з їх графічними позначеннями (регулюється стандартами).

4. Елементи конструкції, які знаходяться в горизонтальному розрізі (стіни, колони тощо) не штрихуються.

5. Елементи будинку в вертикальному розрізі кресляться схематично.

6. Матеріали, з яких виготовлено елементи конструкції, позначається умовно.

7. Розміри на кресленнях наносяться ланцюгом у вигляді відстаней між розбивочними осями стін.

8. На кінцях розмірних ліній проставляються риски-засічки.

9. На кресленнях фасадів розміри, як правило, не позначають.

10. Положення елементів будинку по висоті визначаються за допомогою висотних позначок в метрах (за нуль приймають рівень пола першого поверху).

Запитання для самоконтролю:

1. У чому полягає методика виконання складального креслення?

2. В якому порядку читається креслення?

3. Назвіть вимоги до будівельних креслень.

4. Як на будівельному кресленні позначаються двері (ворота) двопільні в прорізі з чвертями в плані? Сходи в плані? Кабіни душові в плані?

Лекція 6. ЕЛЕМЕНТИ БУДІВЕЛЬНОГО КРЕСЛЕННЯ.

  1. Виконання планів поверхів.
  2. Виконання фасадів.
  3. Виконання розрізів будинків.
  4. Виконання генпланів.

Рекомендована література: [4, с. 18-27].

1. Виконання планів поверхів.

План поверху будинку — горизонтальний розріз будинку трохи нижче рівня підвіконня.

Порядок креслення плану:

1) нанести розподільні осі для визначення місцезнаходження стін і колон будинку (осі поперек будинку позначаються цифрами, а вздовж будинку — літерами кирилиці);

2) нанести контури зовнішніх і капітальних внутрішніх стін і колон (суцільна основна лінія);

3) нанести контури міжкімнатних перегородок, дверей і вікон (суцільна тонка лінія);

4) умовними позначками (ГОСТ 2.786-70) показати санітарно-технічне і технологічне обладнання (душові, ванни, мийки, умивальники, плити тощо), якщо воно розташовано на поверху;

5) проставити розміри (значення розмірів проставляються в міліметрах, розмірні лінії закінчуються не стрілками, а засічками).

2. Виконання фасадів.

Фасад — це креслення, яке містить зображення зовнішніх видів будинку або споруди.

Монтажний фасад — фасад, на якому зазначені марки елементів конструкцій.

Порядок креслення фасаду:

1) нанести розподільні осі для визначення місцезнаходження стін і колон будинку;

2) нанести зовнішні контури будинку (по зовнішнім стінам і даху);

3) нанести контури дверей, вікон, колон та інших зовнішніх елементів будинку;

4) проставити розміри (значення розмірів проставляються в метрах, розміри проставляються у вигляді рівнів відносно землі).

3. Виконання розрізів будинків.

Всі елементи будинку у розрізі зображуються їхніми контурами .

Виносні елементи — окремі ділянки розрізів або фасадів, які виконуються в більшому масштабі.

Умовне графічне позначення матеріалів в розрізах і на фасадах:

4. Виконання генпланів.

Генеральний план — основний проектний документ, на якому показані розміри і конфігурація території об'єкту, розташування і габарити будівель і споруд, розташування санітарно-захищених зон, благоустрій території.

Експлікація об’єктів — перелік об’єктів з зазначенням їх порядкових номерів.

Умовні позначення елементів генплану:

Запитання для самоконтролю:

1. Що являє собою план поверху будинку? Фасад?

2. Наведіть порядок креслення плану. Фасаду.

3. Наведіть умовне позначення бетону. Металу. Рідини.

4. Яке умовне позначення будівлі існуючої реконструюємої? Дороги безрейкової? Майданчика відкритого складу сипучих матеріалів?

1. Інженерна графіка: підручник для студентів вищих закладів освіти. / Михайленко В.Є., Ванін В.В., Ковальов С.М.; За ред. Михайленка В.Є.— Львів: Піча Ю.В.; К: „Каравела”; Львів: Новий світ-2000”, 2002. — 336 с.

2. Інженерна графіка. Ванін В.В. Власюк Г.Г. Перевертун В.В. Надкернична Т.О. — 2006.

3. Інженерна графіка: Креслення. Комп’ютерна графіка. Підручник. Коваленко Б.Д. — 2008.

4. Комп’ютерна інженерна графіка в середовищі AutoCAD. Ванін В.В., Перевертун В.В. — 2008.

5. Інженерна графіка. Підручник. Михайленко В.Є. — 2008.

6. Жарков Н.В. AutoCAD 2004. Эффективный самоучитель. — СПб.: Наука и Техника, 2004. — 560 с.: ил.

7. Дэвид Фрей. AutoCAD 14 на примерах: Пер. с англ. — К.: Юниор, 1998. — 560 с., ил.

8. Полещук Н.Н. Самоучитель AutoCAD 2000. — СПБ.: БХВ — Санкт-Петербург, 2000. — 560 с.

Умовне позначення глини на карті корисних копалин, Це потрібно знати

Це потрібно: Умовне позначення глини на карті корисних копалин — сьогодні оновлено.

Таблиця 23 Найменування Умовне позначення 1. Екзогенні Помаранчевий 3 3. Залягання дизъюнктивных структур: Червоний 2 а похиле б горизонтальне, вертикальне 17. В умовних вздовж кордону слід вказувати дату встановлення цієї межі. Зона заміщення корисних копалин породою Коричневий 3т 14. Проте не так часто лежать на поверхні породи, які можуть створити на карті розмаїту гаму всіх перерахованих в таблиці кольорів; у більшості випадків ті породи, по яких ми ходимо, молоді, вони залишилися зовсім недавно. Домашнє завдання — Підніміть руку ті, кому захотілося після уроку дізнатися більше про корисних копалин і підготувати повідомлення. Томь, Обь, Кеть, Чулим, Чужанка, Тим, Орлівка — А тепер перевіримо, як хлопці впоралися із завданням. Це твердження відразу викликає питання. Це твір не є об’єктом авторського права.

Різновиди порід катазоны: а гнейс силлиманитовый б гнейс авгітовий в гнейс роговообманковие р грануліт биотитовый д грануліт пироксеновый е кристалічний вапняк ж мармур з доломіт кристалічний і мармур доломітовий до эклогиты л мігматити 7. Породи групи фельдшпатоидных сієнітів-фонолитов: а сієніт нефеліновий б сієніт содалитовый в хибинит р луяврит д миаскит е фойяит ж уртит з монмутит 7. Породи нормального ряду: а кислого складу 5. Вдалося встановити, в якій послідовності існували види тварин і рослин, залишки яких ми знаходимо в гірських породах. Кисневі солі карбонати цинку — смитсонит smi 4. Багато ще корисних копалин на землі. В умовних і слід вказувати номер проби, зразка або випробування і результати по пробі, зразком або випробуванню наприклад, зольність А° або щільність ? v. Сульфіди і сульфосоли сурми: а антимонит ant б буланжерит bj 13.

Останні новини про Умовне позначення глини на карті корисних копалин — відмінний варіант.

Приклад генералізації геологічної карти показаний на рис. Межа зони: а корисних копалин, не придатного для використання внаслідок вивітрювання б окислення, вилуговування, вторинного збагачення 5. Практична робота 8 хв. Умовні при зображенні тіл корисних копалин і промислових вод слід виконувати кольором, прийнятим для цих корисних копалин і промислових вод ; при зображенні потужності розкриву та торфів, а також водотривких горизонтів умовні і слід виконувати коричневим кольором 3т, доповнюючи відповідно літерами Мв, Мт і Вуг, і при зображенні багаторічномерзлих порід — кольором смарагдово-зеленим 8, доповнюючи буквами Мм. Розглянемо деяку умовну геологічну карту рис. Під однією і тією ж точкою на різних глибинах лежать породи різного складу, різного віку, що містять різні корисні компоненти. Умовні позначення металевих корисних копалин руд повинні відповідати наведеним ст. Лави основного складу: а базальт б вариолит в діабаз р порфірит діабазовий д анамезит е долерит ж спіліти з толеиты 6.

Таблиця 4 Найменування Умовне позначення 1 Колір. Умовні й слід наносити на спеціальні структурні та текстурні плани, а також застосовувати в якості доповнень до позначенню гірських порід, що виділяються за структурною ознакою. Таблиця 23 Найменування Умовне позначення 1. Умовні слід розміщати біля лінії схрещення порушення з лежачим і висячим боками тіла корисної копалини. Різновиди ефузивних порід: а кератофир кварцовий б комендит в андезит роговообманковие р діабаз д кератофир е ортофир ж трахеї биотитовый з фонолит лейцитовый і порода мелилитовая базальтоидная до лимбургит л фельзит м скло липаритовое н гиалобазальт 7. Потрібно приводити у відповідність програму і зміст атласів. Вісь синкліналі: а на плані б на розрізі і проекції на вертикальну площину 4. Для невеликої площі це звичайно не завжди, втім справедливо.

Короткий опис статті: корисні копалини позначення на карті Умовні позначення глиноземистых і фосфоритовых порід повинні відповідати наведеним ст. Ось вже дзвенить дзвінок, Починається урок Господиня підземних багатств У своє царство кличе нас.

Джерело: Умовне позначення глини на карті корисних копалин — Це потрібно знати

Умовне позначення канату

Оцінювання стану вантажо – підйомних органів та їх вибракування

Канати - сталеві, конопляні, капронові - використовуються як вантажні, тягові, несучі і чалочні (для стропування вантажів). Конопляні і капронові канати застосовуються порівняно рідко.

Сталеві канати, які широко застосовуються, виготовляють з дротів діаметром 0,2-2 мм. Матеріал дротин - вуглецева сталь з межею міцності на розрив (тимчасовий опір) 1400-2000 МПа (Н/mm 2 ).

Умовне позначення канату

Канат 24-Г-В-С-Л-Н-1760 ГОСТ 2688-80. Тут 24 - діаметр каната мм; Г,ГЛ- вантажний, вантажнолюдський; В.І - механічні властивості дроту (з дроту вищої марки В виготовляють канати ГЛ, з дроту марки 1 - 1); С (Ж, ОЖ) вид покриття (світлий дріт з цинковим покриттям для жорстких чи особливо жорстких умов роботи); Л- канат лівого хрестового навивання (в канаті правого навивання буква не вказується); Н(Р) - такий, що не розкручується (чи розкручується); 1760 - маркувальна група за тимчасовим опором розриву дротин, МПа.

Як вантажні найчастіше застосовуються канати подвійного сукання (дротини звиті в сталки, а станки навколо осердя - в канат), що на рис. 1.1. У канаті хрестового сукання напрями сукання дротин у станки та станок у канат не збігаються, у канаті одностороннього сукання - збігаються.

В залежності від характеру контакту, між дротинами двох сусідніх шарів у сталках канати бувають з точковим (ТК), лінійним (ЛК) і комбінованим точково-лінійним контактом (ТЛК). Найбільшого поширення набули канати з лінійним контактом, більш гнучкі, довговічні та міцні, ніж канати ТК.

Рис. 1.1. Будова канату подвійного сукання

Умовне позначення конструкції канату:

Канат ЛК-Р6 - 19(1/6 + 6/6)+ 1 o.с.,

де перші літери характеризують тип сукання дротинок у сталку. Лінійний контакт (ЛК) дротин сусідніх шарів сталки може бути виконано в різних варіантах: ЛК-Р - у верхньому шарі сталки дротини різного діаметру (рис 2,а); ЛК-О - в кожному шарі сталки дротини однакового діаметра (рис 2,6); ЛК-РО - дротини різного і однакового діаметра по шарах сталки (рис.2.в); ЛК-3 - у сталці є дротики малого діаметра, які заповнюють проміжки між основними дротинами (рис. 2, г).

Перше число в позначенні конструкції (6) вказує кількість сталок канату, друге (19) - кількість дротин у сталці (в дужках - розподіл дротин у шарах). Кількість дротин буває 19, 25, 36. Після знаку "+" вказується кількість осердь та їх тип: o.с. - органічне осердя; и.с. - осердя з штучних матеріалів; м.с. - металеве осердя (найчастіше це ще один канат подвійного сукання).

Рис. 1.2. Варіанти виконання сукання дротинок у сталку

Бракування канату виконується за кількістю обривів зовнішніх дротин на кроці сукання канату; за ступенем спрацювання чи корозії дротин: зовнішніми бракувальними ознаками.

Максимально припустима кількість обривів на кроці сукання наведена в табл.1 і складає звичайно 10% від кількості дротин у канаті. При наявності спрацювання дротин припустима кількість обривів зменшується. Якщо знос сягає 40%, то канат бракують незалежно від кількості обривів.

Зовнішні бракувальні ознаки: обірвана сталка, видно осердя, є залом або сильна деформація перерізу (розплющення), пошкодження зварюванням.

Вибір канату з каталогу (приклад – табл..1) для конкретних умов експлуатації здійснюється за розривним зусиллям:

(1.1)

де Smax - максимальне зусилля, що розтягує канат у процесі його роботи, з урахуванням ККД блоків, kН;

КК - коефіцієнт запасу міцності, який залежить від типу вантажопідйомної машини та групи режиму роботи. Значення цього коефіцієнта - від 3 до 9 (найчастіше 5-6).

Документом, що дозволяє використовувати канат, є акт-сертифікат заводу - виробника, в якому, поряд з іншими параметрами, вказано розривне зусилля канату в цілому. Якщо на канат немає сертифікату, то розривне зусилля канату в цілому Рк (кН) можна визначити за результатами його випробувань (ГОСТ 3241 -80).

(1.2)

де μ - коефіцієнт, що залежить від конструкції канату, можна приймати μ =0,83;

РΣ - сумарне розривне зусилля всіх дротин у канаті, кН;

де Рв, Рм - розривні зусилля дротин різного діаметра, кН;

ZВ , ZM - кількість дротин відповідного діаметра в канаті.

Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...